ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

«Καπνογόνα» στό τερραίν

ΗΜΟΥΝ σίγουρος ὅτι τό χθεσινό σημείωμα ὑπό τόν τίτλο «Ἄξων Μητσοτάκη-Τσίπρα» θά…

… «σκανδάλιζε» πολλούς φίλους οἱ ὁποῖοι μέ καλοῦσαν χθές γιά νά μέ ρωτήσουν θορυβημένοι μέ ἀπορία «τί συμβαίνει;». Ἔτσι εἶναι ἡ πολιτική καί ἡ Δημοκρατία. Ζήτημα ὀπτικοῦ πεδίου. Οἱ περισσότεροι βλέπουμε τόν ἀχνίζοντα ἀφρό ἀλλά εἶναι δύσκολο ἀπό τήν θέση πού βρισκόμαστε νά διακρίνουμε τί ὑπάρχει στό σκεῦος κάτω ἀπό τόν ἀφρό: ποσότητα νεροῦ, θερμοκρασία αὐτοῦ, ἀφεψήματα ἐντός κ.λπ. Σέ δημόσια θέα εἶναι μόνον τό καζάνι πού βράζει. Ἔ, λοιπόν, ὑπάρχουν πολλά ἐκεῖ κάτω ἀπό τόν ἀφρό τά ὁποῖα συνυπολογίζουν καί ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ἄριστα πώς ὅσο προσθέτεις βοῦρκο στό βοῦρκο τόσο περισσότερο κινδυνεύεις νά μετατρέψεις τήν χώρα σέ ἕνα μεγάλο στάβλο. Πληροφορίες λοιπόν γιά νά ἀπαντήσω τί νομίζω ὅτι «συμβαίνει». Πληροφορία νούμερο ἕνα: καί ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζουν ὅτι ἡ στροφή Καλογρίτσα ἐναντίον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτει μέ τήν πολύ πολύ πρόσφατη πώληση τῆς ἑταιρείας δημοσκοπήσεων GPO ἔναντι ἱκανοῦ τιμήματος σέ τρίτο πρόσωπο. Ἀπό τήν ὥρα πού ἡ ἑταιρεία ἄλλαξε χέρια καί «ἔπεσε» τό ρευστό, ἄλλαξαν καί οἱ διαθέσεις, λέγεται. Αἴφνης προέκυψε τό «White House». Δέν ξέρω τί εἶναι ἀλήθεια καί τί ψέμα ἀπό ὅσα κυκλοφοροῦν γιά τόν κύριο Καλογρίτσα. Μπορεῖ νά εἶναι καί συκοφαντίες. Ἡ πολιτική ἀγορά λέει πάντως ὅτι στά χέρια τῆς Κουμουνδούρου ἔχουν περιέλθει χαρτιά, συμφωνητικά καί λοιπά τά ὁποῖα μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά παρουσιαστοῦν καί νά βάλουν πυρκαϊά στήν Κυβέρνηση. Ἤδη στό διαδίκτυο κυκλοφοροῦν φωτογραφίες Ὑπουργοῦ καί Βουλευτῆ τῆς ΝΔ μέ νῦν μέτοχο τῆς ἑταιρείας δημοσκοπήσεων. Λυπᾶμαι, περισσότερο ἀποκαλυπτικός δέν μπορῶ νά γίνω.

Ἡ ἀγορά λέει ὅτι τά συμφωνητικά αὐτά, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν, θά μποροῦσαν νά εἶχαν χρησιμοποθηθεί ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στήν ὁμιλία του στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα προχθές, ἀλλά αὐτό ἄλλαξε ἐπειδή ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδειξε νά λαμβάνει ἀποστάσεις ἀπό τήν ποινική στοχοποίηση Τσίπρα μέσω Παππᾶ διά τῆς συνέντευξης στόν «Σκάι». Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό νωρίς τό πρωί διακινοῦσε μάλιστα ἕνα non paper τό ὁποῖο ὑπενθύμιζε διακριτικά τήν ἐμπλοκή στό μετοχικό σχῆμα ἐφημερίδος προσώπου προσφιλοῦς στήν ἡγεσία τοῦ Μαξίμου. Πληροφορία νούμερο δύο: καί ἡ Κυβέρνηση καί ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζουν ὅτι οἱ διάλογοι Βουλευτῶν-πρώην Ὑπουργῶν τῆς ΝΔ μέ ἀνθρώπους τῆς νύχτας, ὅπως αὐτοί ἔχουν καταγραφεῖ ἀπό τούς κοριούς τῆς ΕΥΠ, δέν ἔχουν δεῖ ὅλοι τό φῶς τῆς δημοσιότητος. Οἱ 70.000 σελίδες ἠχογραφηθέντος ὑλικοῦ πού βρίσκεται στά γραφεῖα τοῦ 18ου πταισματοδίκη περιέχουν πράγματα καί θαύματα. Σημεῖα καί τέρατα. Γιά πρόσωπα πού εἶναι στήν ἐνεργό δράση. Πιθανόν καί στήν Κυβέρνηση. Τυχόν δημοσιοποίησή τους θά μετέτρεπε τήν χώρα σέ ἕνα ἀπέραντο πολιτικό ρίνγκ. Εἶναι τό τελευταῖο πού θέλει ὁ κύριος Μητσοτάκης.

Πληροφορία νούμερα τρία: διακινοῦνται φῆμες ὅτι ὁ γνωστός ἐπιχειρηματίας θά δώσει στήν δημοσιότητα ἐννέα κασέττες μέ νέο ὑλικό-βόμβα γιά τό «παραδικαστικό κύκλωμα». Δέν ἀποκλείεται. Θά ἔχει ἐνδιαφέρον νά δοῦμε ἄν θά τό πράξει τελικῶς. Στήν Κύπρο ὅπου ἔγινε ἡ πρώτη ἠχογράφηση τό ἀδίκημα εἶναι κακούργημα. Τό θυμίζω. Τήν ἴδια στιγμή ὁ πρέσβυς τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς στήν Ἀθήνα ἐπιτέθηκε μέ συνέντευξή του στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ κατηγορώντας το ὅτι μέ ἀνθρώπους του (μᾶλλον ἐννοεῖ τόν ἐπιχειρηματία) ἐπιτίθεται καί ἀποσταθεροποιεῖ τό πολιτικό σύστημα χωρῶν πού ἔχουν φερθεῖ στά Ἱεροσόλυμα καί στόν Νετανιάχου σπαθί. Ἐμᾶς ἐννοεῖ, τήν Ἑλλάδα. Βεβαίως ὁ συγκεκριμένος ἐπιχειρηματίας δέν ἔχει ἰδιότητα ἀξιωματούχου τοῦ Ἰσραήλ αὐτήν τήν στιγμή, ἀλλά μέ τόν τρόπο πού κινεῖται –κασέττες στό πανέρι πρός λαϊκή κατανάλωση– δίδει τήν δυνατότητα στούς Παλαιστινίους νά βάλλουν πειστικά ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ. Σᾶς βεβαιῶ ὅτι ἡ ζημιά πού γίνεται στήν διεθνῆ εἰκόνα τῆς χώρας αὐτῆς εἶναι σοβαρή. Διότι τί λένε οἱ Παλαιστίνιοι στά μέλη τῆς διεθνοῦς κοινότητας, ἀνεμίζοντας τίς κασέττες μέ τίς συνομιλίες Παππᾶ-ἐπιχειρηματία; Λένε –ἐλεύθερη ἀπόδοση– ὅτι δέν μπορεῖτε νά ἔχετε ἐμπιστοσύνη στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ γιατί δεῖτε πῶς φέρεται στίς φίλες χῶρες. Ἠχογραφεῖ τούς Ὑπουργούς τους, τούς ἐκθέτει ὅταν τό κόμμα τους ἀποχωρήσει ἀπό τήν ἐξουσία καί τίς ἀποσταθεροποιεῖ. Ἐπαναλαμβάνω: αὐτό δέν εἶναι ἀκριβές γιατί ὁ ἐπιχειρηματίας δέν εἶναι ἀξιωματοῦχος σήμερα, τό Ἰσραήλ ἀδικεῖται ἀπό τήν δράση του, ἀλλά ἔτσι εἶναι ἡ διεθνής πολιτική. Ὁ δρόμος πρός τόν παράδεισο δέν εἶναι στρωμένος πάντοτε μέ καλές προθέσεις. Ὁ ἀντίπαλος ἀναζητᾶ τά ἀδύνατα σημεῖα σου. Μετά λόγου γνώσεως πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι οἱ φίλοι στό Ἰσραήλ εἶναι λίαν προβληματισμένοι ἀπό τήν ζημιά πού κάνουν οἱ κασέττες τοῦ ἐπιχειρηματία στήν εἰκόνα τῆς χώρας.

Ὁ πρέσβης τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα Γιόσσε Ἀμράνι ἀκύρωσε τήν τελευταία στιγμή συνέντευξη σέ Διευθυντή μεγάλου ΜΜΕ γιά νά μήν ταυτιστεῖ ἡ εἰκόνα του μέ τήν νέα ἐμφάνιση τοῦ ἐπιχειρηματία τήν περασμένη Δευτέρα. Ὁ κύριος πρέσβης ἐπικαλέστηκε πονοκέφαλο. Πράγματι. Μεγάλος πονοκέφαλος! Ἀθροίζω λοιπόν τά δεδομένα: ἀπό τήν μία οἱ Συριζαῖοι συγκεντρώνουν πυρομαχικά γιά νά τό κάνουν «Κούγκι» ἄν πειστοῦν ὅτι ἡ ἐπίθεση κατά Τσίπρα μέσω Παππᾶ ὀργανώνεται ἀπό τόν Κυριάκο καί ὄχι ἀπό ἄλλα κέντρα τῆς ΝΔ. Γιά τήν ὥρα, ἐπικρατεῖ στήν σκέψη τους τό «ἄλλα κέντρα». Ἀπό τήν ἄλλη οἱ κασέττες καί οἱ ἐπιχειρηματίες πού προσπαθοῦν νά παίξουν ρόλο μεγαλύτερο ἀπό τό μπόι τους στό ἐσωτερικό πολιτικό παιχνίδι προκαλοῦν ἀναταράξεις στίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί βλάπτουν τήν διεθνῆ εἰκόνα γειτονικῶν χωρῶν κεντρικῶν παικτῶν στήν ἐνεργειακή ἀγορά. Μετά ταῦτα τί προκύπτει κατά τήν ἐκτίμησή μου λοιπόν; Δέν συμφέρει κανέναν ἡ γενίκευση τοῦ πυρός. Μέ συγχωρεῖτε πού γίνομαι κυνικός, ἀλλά ἔτσι εἶναι. Τό πιστοποιοῦν καί οἱ ἀπ’ εὐθείας προειδοποιητικές βολές ἐφημερίδων τῆς ἀντιπολίτευσης καί περιφερειακῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν κατά τοῦ πρωθυπουργοῦ γιά τήν λίστα Πέτσα. Ἄν ἔπρεπε νά κάνω μία γενικότερη ἐκτίμηση, βραχυπρόθεσμη καί μακροπρόθεσμη, αὐτή εἶναι ἡ ἑξῆς: οἱ κασέττες τοῦ ἐπιχειρηματία καί τό «White House» τοῦ ἐργολάβου μαζί μέ τά ἐπιλεκτικῶς δημοσιευθέντα ἀποσπάσματα τοῦ κοριοῦ τῆς ΕΥΠ γιά τό ἐπεισόδιο Καμμένου –ὅλα μέ κοινό παρονομαστή τόν κύριο Τσίπρα– ἔχουν ἕναν τριπλό στόχο:

  • Νά πιέσουν τόν κύριο Μητσοτάκη νά βάλει στό κάδρο τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἐν ὄψει τῆς ψηφοφορίας τῆς 23ης Ἰουνίου γιά τήν παραπομπή Παπαγγελόπουλου. Ἐκεῖνος μέχρι στιγμῆς σταθερά ἀρνεῖται.
  • Νά λειτουργήσουν ὅλα αὐτά τά δημοσιεύματα ὅπως τά καπνογόνα στά γήπεδα: νά περιορίσουν τήν ὁρατότητα τοῦ κοινοῦ πρός τό τερραίν, γιατί ποιός ξέρει τί ἐπιφυλάσσει ἡ ζωή καί σέ ποιούς πού δέν πρέπει νά τό δοῦμε ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί. • • Νά λειτουργήσουν «προειδοποιητικά» ἐν ὄψει ἀποφάσεων τῆς δικαιοσύνης γιά μεγάλες ὑποθέσεις δημοσίου ἐνδιαφέροντος πού πρόκειται νά ἐκδοθοῦν στά μέσα Σεπτεμβρίου. Συμπεραίνω λοιπόν: Κάτω ἀπό τόν ἀχνίζοντα ἀφρό παράκεντρα τῆς ἀγορᾶς καί παράκεντρα τῆς πολιτικῆς ξένα πρός τήν ΝΔ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ξένα πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα κάνουν τά πάντα γιά νά γενικευτεῖ ἡ σύρραξη. Μήπως καί ἀποδράσουν ἀπό τίς εὐθύνες τους ἀπέναντι στόν νόμο. Ἀλλά τά προβλήματα τοῦ καθενός δέν εἶναι τά προβλήματα τῆς χώρας, οὔτε τοῦ λαοῦ της. Προσοχή λοιπόν μέ τά καπνογόνα. Δέν εἶναι «ἀθῶα». Εἰδικῶς ὅταν ρίπτονται ἀπό δυνητικά ἐνόχους.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;