Ἡ σοσιαλιστική «ἀναγκαιότητα» τῆς Νομικῆς Πατρῶν

ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ἡ ἀνάγνωση τῆς ἀπόφασης τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, μέ τήν ὁποία ἐκφράζει τήν ἀντίθεσή της (τί ἔκπληξη!…) στήν μή ἵδρυση τῆς Νομικῆς Σχολῆς…

… εἶναι ἀρκετή γιά νά πείσει γιά τήν ὀρθότητα τῆς κυβερνητικῆς ἀπόφασης, τήν ὁποία, μέ σημειολογική ἔμφαση, συμπεριέλαβε στίς πρῶτες ἐξαγγελίες της ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Πράγματι ἡ σχετική ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου εἶναι ἕνα τυπικό δεῖγμα τοῦ ἀδιανόητου μικροπολιτικοῦ τοπικισμοῦ καί τῶν ἀντιπαραγωγικῶν ἀντιλήψεων, πού κυριαρχοῦν στό μεταπολιτευτικό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς χώρας. Μιᾶς χώρας πού, κατά τό πασίγνωστο σλόγκαν τῆς ἀπριλιανῆς δικτατορίας, «κάθε πόλη καί στάδιο, κάθε χωριό καί γυμναστήριο» ἔχει «καταφέρει» νά ἔχει πανεπιστημιακή σχολή σχεδόν σέ κάθε πόλη της, μέ βασικά κριτήρια τῆς ἵδρυσής τους τήν τόνωση τῆς τοπικῆς ἀγορᾶς (δηλαδή τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τοπικῶν …καφετεριῶν!), τήν ἐνίσχυση τοῦ εἰσοδήματος τῶν κατοίκων (μέσω τῆς μίσθωσης κατοικιῶν ἀπό τούς φοιτητές) καί τήν χαοτική ψευδαίσθηση ὅτι, κατ’ αὐτόν τόν στρεβλό τρόπο, αὐξάνονται οἱ ὑποδομές τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἐνισχύεται ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἔρευνα καί ἐπιτυγχάνεται ἡ ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου τῶν παρεχομένων σπουδῶν…

Αὐτά ἀκριβῶς ὑποστηρίζει, μέ δικά της λόγια, ἡ ἀνακοίνωση τῆς Συγκλήτου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία: ἡ ἵδρυση 4ης Νομικῆς Σχολῆς στήν Ἑλλάδα τῶν χιλιάδων, οὐσιαστικά, ἀνέργων δικηγόρων εἶναι «ἄκρως ἀπαραίτητη», διότι θά προσφέρει «ὁλοκληρωμένη καί συνδυασμένη παροχή νομικῆς γνώσης σέ ὁλοκληρωμένο Πανεπιστήμιο» (;), «θά θεραπεύσει καινοτόμα γνωστικά πεδία ἀνάπτυξης τῆς νομικῆς ἐπιστήμης σέ συντονισμό μέ τίς ἐπιταγές τῆς ἐποχῆς μας καί τίς ἀνάγκες τῆς χώρας μας, ἀλλά καί τόν καινοτόμο χαρακτῆρα τῆς ἔρευνας πού διεξάγεται στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν κατά τήν πεντηκονταετῆ καί πλέον ἱστορία του» (ὡραιότατη ἔκθεση ἰδεῶν, ὅταν θέλεις πομπωδῶς νά παρουσιάσεις ὡς ἑλκυστικό ἕνα ἀκαθόριστο τίποτα…), θά συμβάλει στήν «ἐξυπηρέτηση τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς νοτιοδυτικῆς Ἑλλάδας» (τά «κριτήρια» τά ὁποῖα προανέφερα…) καί θά ὑπηρετήσει «τό δημοσιονομικό συμφέρον τῆς χώρας» (προφανῶς μέ τήν ἀλόγιστη δαπάνη δημοσίου χρήματος, πού θά καταβάλλουν ὅλοι οἱ φορολογούμενοι…).

Ἀπό κοντά καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος τῆς πόλεως, πού «ἐξέφρασε ὁμόφωνα τήν ἀντίθεσή του στήν ἀπόφαση τῆς ὑπουργοῦ γιά κατάργηση τῆς Νομικῆς Σχολῆς στήν Περιφέρειά μας» καί καλεῖ «ὅλους τούς φορεῖς τῆς Περιφέρειάς μας καί τούς πολῖτες σέ ἀνοικτή συγκέντρωση … γιά νά πάρουμε θέση ἐπί τοῦ θέματος καί νά συντονίσουμε τή δράση μας»… Ξεχνώντας, βέβαια, τήν ἀπό 3-4-2018 ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων τῆς χώρας, μέ τήν ὁποία ἡ τελευταία ἔχει ἐκφράσει «τήν ἀντίθεσή της στήν ἵδρυση τέταρτης νομικῆς σχολῆς, ὅπως τήν εἰσηγήθηκε ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τήν προηγούμενη μελέτη καί διαβούλευση μέ τήν ἀκαδημαϊκή καί νομική κοινότητα»… Ἀντίθετοι πρός αὐτή τήν «ἱερή ἀγανάκτηση» πού, ὡς συνήθως, ξεσηκώνεται ἀπό ντόπιους παράγοντες καί φορεῖς, ὅταν αἰσθάνονται ὅτι θίγονται τά ποικιλώνυμα συμφέροντά τους, τά ὁποῖα εὐσχήμως ἐμφανίζονται ὡς ἐθνικά καί ἐξυπηρετικά τοῦ συνόλου τῆς κοινωνίας, εἶναι τοπικοί βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού, κόντρα στό τοπικό ρεῦμα, τοποθετήθηκαν μέ παρρησία. Ὁ Ἰάσων Φωτήλας δήλωσε, πολύ εὔστοχα, ὅτι: «Ἀπό τούς 840 περίπου δικηγόρους τῆς Πάτρας οἱ μισοί κάνουν ἀπό μία μέχρι 5 παραστάσεις τό χρόνο!» καί ἀναρωτήθηκε: «Τί παραπάνω λοιπόν θά συνεισέφερε μία τέταρτη Νομική Σχολή;». Ἐνῶ ἡ πρωτοεκλεγεῖσα Χριστίνα Ἀλεξοπούλου, μέ ὑποδειγματική ὡριμότητα, συμφωνεῖ ὅτι ἡ «ἡ χώρα δέν χρειάζεται τέταρτη Νομική ἄρα οὔτε καί ἡ Πάτρα» καί ἐπισημαίνει ὅτι «τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν δέν θά ἐνδυναμωθεῖ μέ τή δημιουργία ἐπιπλέον σχολῶν χωρίς τήν κατάλληλη προετοιμασία καί τίς ἀπαραίτητες ὑποδομές… Προέχει ἡ ἐνίσχυση τῶν ὑφιστάμενων τμημάτων, ἡ κάλυψη τῶν μεγάλων κενῶν στίς θέσεις τῶν μελῶν ΔΕΠ καί τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ, ἡ ὁριστική ἐπίλυση τῶν προβλημάτων στέγασης καί σίτισης τῶν φοιτητῶν, ἡ συντήρηση καί ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τοῦ Ἱδρύματος.»…

Ὅμως ὁ Τσίπρας διαφωνεῖ! Ἀξίζει ἡ παράθεση τῆς σχετικῆς δήλωσής του, γιά νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι ὁ ἀθεράπευτος λαϊκισμός τοῦ ἀνδρός ἀντί νά τιθασεύεται, μετά τήν συνειδητοποίηση τῆς ἀπώλειας τῆς ἐξουσίας, ἀντιθέτως ἐνισχύεται, καθώς ἡ ἐκλογική ἧττα προφανῶς ἔχει αὐξήσει τήν διανοητική του περιδίνηση… Ἰδού τί δηλώνει ἡ αὐθεντία τῆς πολιτικῆς καί «προφανῶς» καί τῆς ἐπιστήμης: «Ἤξερα ὅτι δυσαρεστήθηκε ἡ ΝΔ μέ τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα στήν Ἀχαΐα, ἀλλά δέν περίμενα ὅτι θά ἔσπευδε νά τιμωρήσει ἕναν ὁλόκληρο Νομό, μέ πρωταγωνιστικό ρόλο στήν πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση τῆς πατρίδας μας. Ἡ κατάργηση τῆς νεοσύστατης Νομικῆς Σχολῆς στήν Πάτρα δείχνει εὔγλωττα τό ριζικά διαφορετικό σχέδιό μας γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Ἐμεῖς φτιάχνουμε νέα ποιοτικά δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα καί σχολές (σ.σ: ἐδῶ δέν γελᾶς, ἁπλῶς μένεις ἄφωνος ἀπό τό μέγεθος τῆς πολιτικῆς ἀγυρτείας…), ἡ ΝΔ τά κλείνει προκειμένου νά ἀνοίξουν ἰδιωτικά. Δῆθεν γιά νά μή φεύγουν τά παιδιά μᾶς ἔξω. Βαθιά ὑποκρισία». Τήν «ὑποκρισία» τῆς Νέας Δημοκρατίας δέν παραλείπουν νά ἐπισημάνουν καί οἱ τοπικοί βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Ἀναγνωστοπούλου καί Μάρκου: «Μιά ἀκόμα ἰδιωτική Νομική Σχολή κατά τήν ΝΔ εἶναι ἀνάγκη, μία ἀκόμα δημόσια Νομική Σχολή εἶναι λαϊκισμός». Ξεχνοῦν βέβαια οἱ ἐκλεκτοί ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅτι μία ἰδιωτική Νομική Σχολή θά τήν πληρώνουν οἱ γονεῖς τῶν σπουδαστῶν της, ἐνῶ τήν σχολή πού ὁραματίζονται οἱ «ἀγαθοεργοί» ΣΥΡΙΖΑῖοι θά τήν πληρώνουν οἱ φορολογούμενοι ὅλης τῆς χώρας… Εἶναι προφανές ὅτι οἱ ἀντιδράσεις γιά τήν ὀρθή καί γενναία ἀπόφαση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τῆς Νίκης Κεραμέως (πού δέν ὑπέκυψαν στήν «πεπατημένη» ἀνάγκη τῆς θωπείας λαϊκιστικά καλλιεργημένων ἐνστίκτων), ἔρχεται ἀπό τό βάθος τῶν πλέον σκοτεινῶν καί ἀναχρονιστικῶν ἀπόψεων γιά τόν ρόλο τοῦ δημοσίου Πανεπιστημίου, τήν παροχή δωρεάν ἐκπαίδευσης καί τήν ἐν γένει λειτουργία τῶν ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, ὑπό τήν σκέπη τοῦ πανταχοῦ παρόντος κράτους… Ἑνός κράτους πού κυριαρχικά καί δικαιωματικά ἐπεμβαίνει καί ἔχει «δυναστικό» λόγο καί «αὐταρχικές» ἁρμοδιότητες στόν χῶρο τῆς ἀνωτάτης ἐκπαίδευσης, ἡ ὁποία, σέ ἀντίθεση μέ τήν λογική «μπάτε σκύλοι, ἀλέστε» τοῦ ἐπίσης καταργούμενου πανεπιστημιακοῦ «ἀσύλου», ἀσφυκτιᾶ ὑπό τό βάρος ἀραχνιασμένων σοσιαλιστικῶν ἀντιλήψεων τοῦ 19ου αἰῶνα. Εὐτυχῶς ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ἀποφασισμένη νά «γιατρέψει» αὐτές τίς σκουριασμένες παθογένειες…

*Δικηγόρος

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ