ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Ναυτιλία ἀντεπεξέρχεται μέ ἐπιτυχία τήν κρίση

Ἡ Ἐμπορική Ναυτιλία εἶναι ὁ μοναδικός κλάδος τῆς οἰκονομίας πού ἀντεπεξέρχεται μέ ἐπιτυχία στήν σκληρή δοκιμασία τῆς πανδημίας.

Τήν ὥρα πού ὅλες οἱ ἀγορές ὑπέστησαν κατάρρευση, καί ὅλοι οἱ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μετροῦν ἀπώλειες, οἱ ἐπιχειρηματίες τῆς ναυτιλίας μέτρησαν κέρδη ἐνῶ παράλληλα προχώρησαν καί προχωροῦν σέ ἐπενδύσεις.

Καί ὅταν μιλᾶμε γιά Ἐμπορική Ναυτιλία καλό εἶναι νά θυμόμαστε ὅτι στήν πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκονται οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο στάθηκαν ὄρθιοι στήν κρίση ἀλλά παράλληλα ἐπενδύουν κυρίως σέ ἀγορές πλοίων (ἀπό δεύτερο χέρι), χωρίς φυσικά νά πάψουν νά προχωροῦν καί σέ παραγγελίες πρός τά ναυπηγεῖα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Φυσικά, δέν μπορεῖ νά παραγνωρίσει κανείς καί τίς ἐπενδύσεις, τίς ὁποῖες πραγματοποιοῦν Ἕλληνες ἐφοπλιστές καί ναυτιλιακοί ὅμιλοι ἑλληνικῶν συμφερόντων σέ ἐκτός ναυτιλίας δραστηριότητες (τουρισμός, ξενοδοχεῖα, μαρίνες, φωτοβολταϊκά κ.λπ.). Ὅταν, ὅμως, «παίζουν στό γήπεδό τους» οἱ συμπατριῶτες μας ναυτίλοι εἶναι ἀσυναγώνιστοι.

Ὅπως ἀναφέρουν ἐπίσημα στοιχεῖα, τό 61,3% τῶν πλοίων πού ἀγόρασαν τό 2021, στήν καλύτερη χρονιά τῶν τελευταίων ἐτῶν στήν ἀγορά τῶν μεταχειρισμένων, ἦταν φορτηγά. Οἱ Ἕλληνες κυριάρχησαν, ἀφήνοντας πίσω τούς Κινέζους (δηλαδή τό Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, γιά νά εἴμαστε ἀκριβεῖς) και ἐπένδυσαν 4,1 δισεκατομμύρια δολλάρια –ἀπό τά συνολικά 7,5 δισ. (ποσοστό 54,6%) γιά 230 φορτηγά πλοῖα, ἀπό τά 375 πού συνολικά ἀπέκτησαν.

Ἕως καί τά μέσα Δεκεμβρίου εἶχαν καταβληθεῖ 31,5 δισεκατομμύρια δολλάρια γιά τήν ἀγορά συνολικά 1.897 πλοίων διαφόρων τύπων (αὔξηση 62,8% σέ σύγκριση μέ τό 2020).

Ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τοῦ ἐγκύρου οἴκου Allied Shipping Research, τό 2021 οἱ Ἕλληνες δαπάνησαν 7,5 δισεκατομμύρια δολλάρια, δηλαδή ποσοστό 23,5% ἐπί τοῦ συνόλου τῶν κεφαλαίων πού ἔχουν δοθεῖ παγκοσμίως (31,9 δισ.) γιά τήν ἀπόκτηση 375 πλοίων.

Ἀπό αὐτά, τά 227 εἶναι φορτηγά ἀξίας 4,1 δισεκ. δολλ., τά 101 δεξαμενόπλοια ἀξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, τά 30 εἶναι πλοῖα μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων κόστους 394,5 ἑκ. καί τά ἑπτά ὑγραεριοφόρα ἀξίας 849,5 ἑκατ. δολλαρίων, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα εἶναι ἄλλων κατηγοριῶν. Οἱ Κινέζοι ἀγόρασαν 328 πλοῖα συνολικῆς ἀξίας 4,8 δισεκ. δολλαρίων. Ἀπό αὐτά τά 229 εἶναι φορτηγά ἀξίας 3,1 δισ., τά 66 δεξαμενόπλοια ἀξίας 1,3 δισ., ἕξι πλοῖα μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων ἀξίας 40,4 ἑκ. καί τρία ὑγραεριοφόρα, γιά τά ὁποῖα δαπάνησαν 255,1 ἑκ. δολλάρια. Βεβαίως, οἱ ἐποχές τῆς πανδημίας ἔχουν τά «ἐπάνω καί τά κάτω» τους, ἀλλά αὐτό δέν ἐμποδίζει νά δίνονται νέες παραγγελίες (ὄχι μέ τόση ἄνεση ὅσο πρό τῆς πανδημίας) καί νά καταβάλλονται μεγάλα ποσά ὡς προκαταβολές.

Ἡ ἀγορά ἡ ὁποία εὐνοήθηκε –μέχρι στιγμῆς– ἀπό τήν πανδημία ἦταν τῶν πλοίων μεταφορᾶς ἐμπορευματοκιβωτίων, τομεύς στόν ὁποῖο παρουσιάσθηκε προσκαίρως ἔλλειψη χωρητικότητος, μέ ἀποτέλεσμα νά «μετατραποῦν» πολλά φορτηγά πλοῖα σέ «κοντεϊνεράδικα», ὥστε νά διευκολυνθεῖ ἡ ἁλυσίδα τῶν θαλασσίων μεταφορῶν.

Νά ὅμως πού αὐτή τήν στιγμή τά ἐμπορευματοκιβώτια στοιβάζονται στά μεγάλα εὐρωπαϊκά καί ἀμερικανικά λιμάνια καί οἱ διαχειριστές τους «δέν ξέρουν τί νά τά κάνουν». Μεταξύ αὐτῶν καί τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, τό ὁποῖο ἀσφυκτιᾶ καί ἤδη οἱ Κινέζοι διαχειριστές «λοξοκοιτάζουν» πρός τό Θριάσιο, ἀναζητῶντας χώρους γιά νά ἀποθέσουν τά κενά «σιδερένια» κουτιά τους! Δύσκολο πρᾶγμα ὁ «ζωτικός χῶρος»!

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ