ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ «δημοκρατία τῶν λαϊκῶν ἀναγκῶν»

ΑΦΟΥ προβληματίσθηκε, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά του, «νά χρησιμοποιήσει τή γλῶσσα τῶν Σφακίων ἤ τή γλῶσσα τοῦ Χάρβαρντ»…

… ὁ γνωστός Πολάκης κατέληξε, προφανῶς ἐξ ἀνάγκης, ἀφοῦ δέν γνωρίζει τίποτε περισσότερο, στήν «γλῶσσα τῶν Σφακίων». Πρός Θεοῦ καί πρός ἀποφυγή παρεξηγήσεων ἐννοοῦμε αὐτήν πού ὁ Πολάκης ἐννοεῖ ὡς «γλῶσσα τῶν Σφακίων», δηλαδή τήν δική του παραληρηματική καί βορβορώδη γλῶσσα, μέ τήν ὁποία ἐκφράζει, σέ ὅλο της τό «μεγαλεῖο», τήν ἀναισχυντία, τήν ἀλαζονεία, τόν κυνισμό καί τό μῖσος πού διακρίνουν «τήν φωνή τοῦ κυρίου του»…

Σπεύδω νά διευκρινίσω ὅτι θεωρῶ περιττή ἀπώλεια χρόνου τήν ἐνασχόληση μέ τήν διαρκῆ ἐπίδειξη κουτσαβακισμοῦ, ἀριστερόστροφης ἠθικολαγνείας καί ἀσημαντότητας, πού ἀναδεικνύονται ἀπό τόν πολάκειο λόγο. Ὅμως, τό γεγονός ὅτι αὐτός ἀκριβῶς ὁ λόγος συμπίπτει ἀπόλυτα καί ἐκφράζει ἰδανικά τήν ψυχοσύνθεση, τίς ἐμπαθεῖς παρορμήσεις καί τά βιωματικά συμπλέγματα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἐπιβάλλει τήν ἐπισήμανση τουλάχιστον ἐκείνων τῶν σημείων πού ἀποτυπώνουν τίς πραγματικές προθέσεις τῶν σημερινῶν κυβερνώντων…

«Εἶμαι ἐπικίνδυνος γιά τή δική σας δημοκρατία. Ὄχι γιά τή δημοκρατία τῶν λαϊκῶν ἀναγκῶν» ἀνέκραξε ὁ Πολάκης, θυμίζοντας τήν ἐμμονή τοῦ Πρωθυπουργοῦ του στήν λενινιστικῆς ἀντίληψης ἀρχή «ἤ ἐμεῖς ἤ αὐτοί». Γιά τόν Τσίπρα καί «τό κανίς τοῦ κανίς», σύμφωνα μέ τόν ἀφορισμό τῆς ἄλλοτε «συναγωνίστριας» Ζωῆς Κωνσταντοπούλου, οἱ «λαϊκές ἀνάγκες» ἐπιβάλλουν «νά χώσουμε κάποιους στήν φυλακή γιά νά κερδίσουμε τίς ἐκλογές»! Εἶναι τό ἀξίωμα πού ὁδήγησε στό περιλάλητο «σκάνδαλο Novartis» καί τήν ἀγωνιώδη ἀναζήτηση ἐνόχων, πού θά δικαίωναν τό πομπῶδες ἀφήγημα Τσίπρα γιά τό «ἠθικό πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς» καί τήν τιμωρητική του ρομφαία κατά τοῦ συνόλου σχεδόν τῶν («διεφθαρμένων») πολιτικῶν του ἀντιπάλων! Τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνακοίνωση τῶν τελικῶν πορισμάτων τῆς κοπιώδους εἰσαγγελικῆς ἔρευνας μετατέθηκε, μέ διακριτικότητα, γιά μετά τίς ἐκλογές τῆς 26ης Μαΐου, ἁπλῶς ἀναδεικνύει τήν ποικιλία τῶν μεθοδεύσεων, πού ἡ «δημοκρατία τῶν λαϊκῶν ἀναγκῶν» (!) μπορεῖ νά ἐπινοήσει πρός ὄφελος, προφανῶς τῶν «λαϊκῶν συμφερόντων»…

Εἶναι ἡ ἴδια «δημοκρατία» πού ὑποχρέωσε τήν ἀπερχόμενη εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου νά ἀναζητήσει τό ἀπορριπτικό τοῦ αἰτήματος ἐξόδου τοῦ Κουφοντίνα Βούλευμα, σύμφωνα μέ τήν ἐμπεριστατωμένη ἐκτίμηση τοῦ ὁποίου ὁ ἀμετανόητος δολοφόνος «καλεῖ σέ συμπαράταξη καί ἀλληλεγγύη πρός ὑποστήριξη τοῦ ἀγῶνα του γιά τήν λήψη ἄδειας ἐξόδου καί ὁμάδες ἐκτός τῆς φυλακῆς, ἀμφισβητήσιμης νομιμότητας, ἀναφερόμενος καί πάλι στό κόκκινο νῆμα τῆς ζωῆς, πού στόν μέσο ἄνθρωπο δύναται νά ἑρμηνευθεῖ καί ὡς αἷμα»!…

Καί ἐπειδή, προφανῶς, ἐμεῖς ὅλοι οἱ «ἀκροδεξιοί», «δωσίλογοι» καί «φασίστες» δέν εἴμαστε σέ θέση νά ἀντιληφθοῦμε τί πραγματικά σημαίνει ἡ «δημοκρατία τῶν λαϊκῶν ἀναγκῶν», φροντίζει νά μᾶς τό μάθει ὁ «ἡρωικός» Κουφοντίνας: Σέ ἐπίσημη δήλωσή του (!)ὁ κατά συρροή φονιάς κατηγορεῖ τά μέλη τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν πού ἀπέρριψαν τήν αἴτησή του, ἐπειδή «δέν λειτούργησαν ὡς δικαστές δημοκρατίας, ἀλλά ὡς πρωτοδίκες ἐμφυλίου» (!), ἐπικαλεῖται τά… δικαιώματά του (ναί, αὐτός πού δολοφόνησε ἄνανδρα καί πισώπλατα ἀθώους ἀνθρώπους ἐπικαλεῖται «τό δικαίωμα λόγου, τά δικαιώματα τοῦ κρατουμένου καί τοῦ λαοῦ»…), ἀλλά καί τήν «ἀγωνιστική του ἀξιοπρέπεια»! Καί τελειώνει μέ τίς εὐχαριστίες του πρός «τίς συντρόφισσες καί τούς συντρόφους καί κάθε προοδευτικό ἄνθρωπο πού στέκεται κοντά ὄχι σέ ἐμένα ἀλλά σέ μιά δίκαιη ὑπόθεση»!!!

Ὑπό τήν πλήρη ἀνοχή τοῦ Ὑπουργείου «Προστασίας τοῦ Πολίτη» (!), ὅπου μεγαλουργεῖ ἡ συμπατριώτισσα τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὑπουργός, ἀλλά καί ἡ νέα ἱέρεια τῆς ἀριστερῆς νομιμότητας Παπακώστα, ἀλλά καί ὑπό τήν σιωπηρή ἀποδοχή τῶν γεγονότων ἀπό τόν ἴδιο τόν Τσίπρα, «οἱ προοδευτικοί ἄνθρωποι» τοῦ Κουφοντίνα, οἱ ὁποῖοι προφανῶς ἀνήκουν στήν «δημοκρατία τῶν λαϊκῶν ἀναγκῶν», πυρπόλησαν, γιά μία ἀκόμη φορά τήν Ἀθήνα, σέ ἔνδειξη ἀλληλεγγύης πρός τό ἴνδαλμά τους…

Ἐρώτημα: Ποιοί θά τούς δοξάσουν καί θά τούς ξαναψηφίσουν;

*Δικηγόρος

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…