Ἡ Δικαιοσύνη σέ ναρκοπέδιο

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ἰσότητας πρέπει νά ἀφιερώσω σήμερα ὀλίγες γραμμές καί…

… στό πόρισμα τοῦ εἰσαγγελέα κυρίου Ζαχαρῆ γιά τήν εἰσαγγελέα Τουλουπάκη καί τήν σκευωρία πού φέρεται πώς διέπραξε ἀπό κοινοῦ μέ τούς προστατευόμενους μάρτυρες εἰς βάρος πολιτικῶν προσώπων. Δέν ἀριθμεῖ βεβαίως 217 σελίδες ὅπως τό πόρισμα Σοφουλάκη, ἀλλά μόλις 50, ὡστόσο ἔχει τήν ξεχωριστή νομική του ἀξία. Εἰδικῶς ἄν ἡ Ἑλένη Τουλουπάκη προσβάλλει τό πόρισμα καί τήν τυχόν ἄσκηση δίωξής της (ἐκκρεμεῖ ἡ ἔνστασή της σέ δικαστικό συμβούλιο) ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἐνώπιον τῆς εἰδικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ΟΗΕ κατά τῆς διαφθορᾶς καί ἐνώπιον τοῦ ΟΟΣΑ, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει καλύτερη βαθμολογία στήν Ἑλλάδα ἐξαιτίας τῆς δράσης τῆς εἰσαγγελίας διαφθορᾶς. Ἄν ἐκεῖ προσφύγει ἡ κυρία Τουλουπάκη, τό δημοσιευθέν στό «Πρῶτο θέμα» πόρισμα θά ὀνομάζεται «πόρισμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας». Ὄχι πόρισμα Ζαχαρῆ. Καί ἀναλόγως τῆς τεκμηρίωσής του, θά ἀξιολογηθεῖ ἀπό τούς Εὐρωπαίους δικαστές μέ τά γουνάκια.

Ἐπί τῆς ἀρχῆς ἀπό ὅσα ἀνέγνωσα, ὅπως διαπίστωσα, ὁ κύριος Ζαχαρῆς υἱοθετεῖ ἐν μέρει τά καταγγελλόμενα στήν μήνυση τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ. Υἱοθετεῖ αὐτούσιες λέξεις («ψευδομάρτυρες» οἱ προστατευόμενοι) καί ἐπιχειρήματα («οἱ καταθέσεις τους ἦταν γραμμένες ἀπό πρίν σέ διαφορετική γραμματοσειρά») κ.λπ. Τά ἔχουμε ἀκούσει τόσες φορές ὥστε τά ἔχουμε ἐμπεδώσει. Ἡ κυρία Τουλουπάκη κατηγορεῖται ὅτι «ἦταν σέ συντονισμό μέ τούς μάρτυρες» καί ὅτι τούς ὑπαγόρευε στόχους «ὥστε νά δημιουργηθοῦν προϋποθέσεις σύστασης προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς ἤ καί τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης γιά τό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» (δέν συνέβη τίποτε ἀπό αὐτά.) Κατηγορεῖται ἐπίσης ὅτι «ἄσκησε ἰδιαίτερη πίεση στόν μάρτυρα Μανία ὥστε νά ἐξαναγκαστεῖ νά καταθέσει πράξεις εἰς βάρος πολιτικῶν προσώπων». Ὁ κύριος Ζαχαρῆς υἱοθετεῖ ἐν μέρει τήν μήνυση Σαμαρᾶ διότι ἐξαιρεῖ ἀπό τήν πρότασή του γιά τήν ἄσκηση δίωξης τούς δύο ἐπίκουρους εἰσαγγελεῖς Ντζώρα-Μανώλη ἐνῶ δέν κάνει τήν παραμικρή νύξη γιά ἐπιρροή Παπαγγελόπουλου στήν λήψη τῶν ἀποφάσεων Τουλουπάκη. Τρίτου προσώπου ἔστω. Τό πόρισμα υἱοθετεῖ τήν νέα θεωρία, πώς ἡ σκευωρία Novartis ὀργανώθηκε ἀπό τήν εἰσαγγελέα (γιά ποιό λόγο ἄραγε; Τί ὄφελος εἶχε; Πῶς ἀποδεικνύεται ἄν εἶχε;) καί τούς προστατευόμενους. Ἐδῶ φοβᾶμαι ἐντοπίζω μέ τά …φτωχά μου νομικά τῆς Νομικῆς Θράκης τό ἀδύνατο σημεῖο τοῦ πορίσματος τοῦ κυρίου εἰσαγγελέα. Ἐξηγοῦμαι:

Ὅπως σημειώνει ὁ κ. Ζαχαρῆς, «οἱ προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης καί Αἰκατερίνη Κελέση ἔχουν καταθέσει ἐπανειλημμένα ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων δικαστικῶν ἀρχῶν τῶν ΗΠΑ σχετικά μέ τήν ἑταιρεία Novartis Hellas μέ διαφαινόμενη στόχευση ἐξυπηρέτησης ἰδιοτελῶν σκοπῶν τους καί εἰδικότερα μέ τήν ὑπαγωγή τους στό καθεστώς τῶν προστατευομένων μαρτύρων καί ἀκολούθως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος καί τή συνδρομή τους στήν ἀποκάλυψη ἀξιόποινων καί ἐκνόμων δραστηριοτήτων τῶν στελεχῶν τῆς ἄνω ἑταιρείας ἀποσκοποῦσαν στήν εἴσπραξη σοβαρῆς χρηματικῆς ἀποζημιώσεως πού δικαιοῦνται στήν περίπτωση αὐτή, σύμφωνα μέ τό δίκαιο τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία συνίσταται σέ ποσοστό 10% ἕως 30% τοῦ ἐπιβαλλομένου στήν παραβατική ἑταιρεία προστίμου».

Ἐρώτημα τώρα πού φοβᾶμαι θά ταλαιπωρήσει τόν κύριο εἰσαγγελέα ὅταν τό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων θά ἐξετάσει κάποτε τήν τυχόν προσφυγή Τουλουπάκη κατά τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας: Ποιός βεβαίωσε τόν ἀξιότιμο κύριο εἰσαγγελέα πώς ὅλοι οἱ ἐν Ἑλλάδι προστατευόμενοι μάρτυρες κατέθεσαν καί μάλιστα διαρκῶς καί ἐπανειλημμένως στίς ἀμερικανικές ἀρχές; Πῶς τό ξέρει γιά νά δηλώνει βέβαιος πώς μετεῖχαν στήν σκευωρία στήν Ἑλλάδα γιά νά εἰσπράξουν ἀμοιβή στίς ΗΠΑ; Καί ἄν αὔριο ἀποδειχθεῖ πώς τουλάχιστον ἕνας ἀπό αὐτούς –γιά νά μήν πῶ δύο– κατέθεσε μόνο στήν Ἑλλάδα χωρίς νά πάρει δεκάρα τσακιστή, θέτοντας σέ κίνδυνο τήν ζωή καί τήν ἀσφάλεια τῆς οἰκογενείας του, τί θά πεῖ τότε ὁ ἀξιότιμος κύριος εἰσαγγελέας; Παράνομο ὄφελος; Ἄν αὔριο ἀποδειχθεῖ ὅτι –λέμε τώρα γιατί οὔτε ἐμεῖς ξέρουμε, ὑποθέσεις κάνουμε– πώς ἕνας ἀπό τούς τρεῖς μάρτυρες στίς ΗΠΑ ἦταν στέλεχος τῆς Novartis ἕως τό 2019 (εἶναι ἄλλος δηλαδή ἀπό τούς Σαράφη-Κελέση), τί θά πεῖ ὁ ἀξιότιμος εἰσαγγελέας; Καί ἄν ἀποδειχθεῖ πώς ἡ ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης στήν Ἑλλάδα (ἀρχειοθέτηση) οὐδεμία ἐπιρροή ἄσκησε στόν ἐξωδικαστικό συμβιβασμό στίς ΗΠΑ καί στίς ἀμοιβές τῶν ἐκεῖ μαρτύρων, τότε πῶς θά ἀπαντηθεῖ τό ἐρώτημα «πρός τί ἡ μαρτυρία κάποιου στήν Ἑλλάδα;».

Μακάρι ὁ ἀξιότιμος κύριος Ζαχαρῆς νά ἔχει δίκιο στήν ὑπόθεσή του, γιά τό καλό τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Ὁ ἴδιος γνωρίζει καλά ἄλλωστε τί σημαίνει νά κατηγορεῖσαι δικαίως ἤ ἀδίκως. Μά ἡ διαίσθηση μοῦ λέει πώς τό πόρισμά του –γιά τά λοιπά περιστατικά γνωρίζει ὁ ἴδιος καλύτερα ἀπό ἐμᾶς πού δέν ἔχουμε πλήρη γνώση τῆς δικογραφίας– ἔχει πατήσει νάρκη στό συγκεκριμένο θέμα. Ἐάν ἔστω ἕνας προστατευόμενος μάρτυς δέν εἶναι προστατευόμενος στίς ΗΠΑ, ἡ ἀνακρίβεια τοῦ πορίσματος δέ θεραπεύεται. Κάτι τελευταῖο, ἀξιολογικό ὑπό μορφή ἀπορίας: ὅταν ἕνας εἰσαγγελέας ἀσκεῖ «ἰδιαίτερη πίεση» σέ μάρτυρα γιά νά καταθέσει εἰς βάρος πολιτικῶν –ἄν τά ὀνόματα ὁρισμένων κατατέθηκαν ἀπό μάρτυρες καί ἀναφέρονται στόν κατασχεθέντα σκληρό δίσκο τῆς ἑταιρείας– αὐτό ἄραγε εἶναι κατηγορία γιά ἕναν ἀνεξάρτητο εἰσαγγελικό λειτουργό ἤ τίτλος τιμῆς; Απτά, καί μέ τόν προσήκοντα σεβασμό στό ἔργο τοῦ πολύπειρου εἰσαγγελέως.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ