Φυτώριο στελεχῶν τῆς Ναυτιλίας τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς

Ἐπιτρέψτε μας γιά λίγες ἡμέρες νά δώσουμε ἰδιαίτερο βάρος στά τῆς Ναυτιλίας…

… καθώς στήν χώρα μας, ἀπό σήμερα οὐσιαστικά, ἀρχίζουν τά «Ποσειδώνια 2022», ἡ μεγαλύτερη Ναυτιλιακή Ἔκθεση στόν κόσμο, πού φέρνει στήν Ἑλλάδα τήν ἀφρόκρεμα τῆς παγκοσμίου ναυτιλιακῆς Βιομηχανίας, ἀλλά καί ἀρχηγούς κρατῶν, πρωθυπουργούς, ὑπουργούς καί πλῆθος ἐπισκεπτῶν!

Στό πλαίσιο, λοιπόν, τῶν «Ποσειδωνίων», τό Ἐργαστήριο Θαλασσίων Ἐπιστημῶν τοῦ Τμήματος Ναυτιλιακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς ὀργάνωσε Συνέδριο μέ θέμα: «Οἱ ἤπιες δεξιότητες (soft skills) καί ἡ εὐημερία (crew well being) τῶν ἐργαζομένων στή θάλασσα ναυτικῶν». Παραλλήλως, ἔγινε παρουσίαση τοῦ Προγράμματος «Τρία S» (Soft Skills in Shipping).

Στήν ἐνδιαφέρουσα εἰσήγησή του ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἔρευνας, Διευθυντής τοῦ Ἐργαστηρίου Θαλασσίων Ἐπιστημῶν καί Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Ναυτιλίας καί Βιομηχανίας τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, Ἄγγελος Παντουβάκης, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων: «Οἱ ναυτικοί ἀναγκάζονται νά ἐργάζονται καί νά διαμένουν εἰκοσιτέσσερεις ὧρες τό εἰκοσιτετράωρο γιά μῆνες σέ περιορισμένο χῶρο μαζί μέ ἄλλους –ἄγνωστους ἀρκετές φορές– ἀνθρώπους διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων, θρησκειῶν καί πολιτισμῶν ἀπό τούς ὁποίους μάλιστα ἐξαρτῶνται ἀπόλυτα. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού κατέστησε ἀναγκαία τήν διερεύνηση τῆς “ἐργασιακῆς εὐημερίας” (crew well-being) τῶν ναυτικῶν καθώς καί τῶν ἀντιλήψεών τους γιά τίς συνθῆκες διαβίωσης καί ἐργασίας στό πλοῖο ὡς ἕνα ἀπαραίτητο βῆμα βελτίωσης τῆς ποιότητας ζωῆς στή θάλασσα καί μέσῳ αὐτῆς τῆς διασφάλισης τῆς ἀσφάλειας καί ποιότητας τῆς ναυσιπλοΐας. Τό Ἐργαστήριο Θαλασσίων Ἐπιστημῶν τοῦ Τμήματος ναυτιλιακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς ἐγκαινίασε καί ἀνέπτυξε τό φιλόδοξο Πρόγραμμα “3S” πού μελετᾶ, ἀξιολογεῖ καί ἐξετάζει σέ βάθος τόσο τίς ἤπιες (soft) ὅσο καί σκληρές (hard) ἱκανότητες καί δεξιότητες πού ἔχουν ἤ πρέπει νά ἔχουν οἱ ναυτικοί μας, τίς ἐπί μέρους διαστάσεις τους καί τήν ἐπιρροή τους στήν ἀποδοτικότητα τοῦ πλοίου καί τῆς ἑταιρείας.

Σημαντικές παρεμβάσεις ἔγιναν ἀπό τούς Δημήτρη Ματθαίου, Σταῦρο Μεϊντάνη, Δρα Κώστα Ρόκκο, Μιχάλη Φωτεινό, καί Ἀθανάσιο Ἀποστολόπουλο, στελέχη ὅλοι μεγάλων ἑλληνικῶν, παγκοσμίου ἀκτινοβολίας, ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων. Οἱ παρεμβάσεις ἀφοροῦσαν στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ἑταιρεῖες ὀφείλουν –κυρίως ἐκεῖνες μέ πλοῖα ὑπό ἑλληνική σημαία– νά ἐπενδύουν στούς ἀνθρώπους τους, στήν ἀπαιτούμενη ἱκανότητα τῶν ἑταιρειῶν νά ἐκπαιδεύουν τούς ναυτικούς, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος, στήν διαχείριση τοῦ ἄγχους τους καί τήν ἐνδυνάμωση τῶν ἠπίων δεξιοτήτων τους. Ἔγινε ἐπίσης ἀναφορά στήν ἀξία τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἱκανοτήτων τους, κυρίως ἐν ὄψει τῶν τεχνολογικῶν ἐξελίξεων καί τοῦ αὐτόνομου ἤ ἡμιαυτόνομου πλοίου ἀλλά καί στίς πραγματικές συνθῆκες τίς ὁποῖες οἱ ναυτικοί ἔχουν νά διαχειρισθοῦν στά πλοῖα ὅπως ὅτι τό ἐργάζονται ἐπί πολλές ὧρες, ὑπό ἀντίξοες πολλές φορές συνθῆκες, μέ μεγάλη ἔνταση, ἐλάχιστο χρόνο παραμονῆς στά λιμάνια καί κοινωνική ἀπομόνωση ἀπό συγγενεῖς καί φίλους. Ἔγινε ἐπίσης ἀναφορά στήν δύσκολη διαχείριση τῶν τεχνολογικῶς ἐξελιγμένων πλοίων, τά ὁποῖα στοιχίζουν πολλές φορές ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια δολλάρια. Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔγινε, φυσικά, στήν ἐξαιρετικά δύσκολη διαχείριση τῆς καταστάσεως στήν ὁποία ἔφερε τήν παγκόσμιο ναυτιλία ἡ πανδημία τῆς covid 19.

Τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς ἔχει κάνει ἅλματα στίς Ναυτιλιακές Σπουδές. Καί οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές δείχνουν ἰδιαίτερη προτίμηση στούς ἀποφοίτους τοῦ Τμήματος. Ἡ γνώση, σέ ἄμεση σύνδεση μέ τήν ἐπιχειρηματικότητα!

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!