ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Εστία, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

Από τον Άγιον Δομήνικον (τέως Πόλιν Τρουχίλλιο), τηλεγραφούν: Η νυξ της Τρίτης εις την πρωτεύουσαν της Δομηνικανικής Δημοκρατίας υπήρξεν εξαιρετικώς τεταραγμένη, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου, που έκαμαν επί ώρας ολοκλήρους οι κάτοικοι της πρωτευούσης καθώς περιήρχοντο τας οδούς και έκρουον μετά πατάγου χύτρας και άλλα μαγειρικά σκεύη, ζητούντες με τον τρόπον αυτόν την αποχώρησιν του προέδρου Μπαλαγκέρ εκ της εξουσίας». Ώστε μόνον με κατσαρόλες και τηγάνια είναι εξωπλισμένοι οι ατυχείς τέως υπήκοοι του Τρουχίλιο; Πάντως, και αυτά κάτι είναι· ενώ εδώ εις την Καραμανίαν ακόμη και τα κουζινικά ευρίσκονται εις χείρας των… μαγειρευσάντων τας νόθους εκλογάς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥΝ

Υπήρχον την πρωΐαν πληροφορίαι καθ’ εις τον εν Μόσχα πρεσβευτήν της Ελλάδος κ. Χριστόπουλον επεδόθη την 3ην τρέχοντος «δήλωσις διαμαρτυρίας» της Σοβιετικής Ενώσεως προς την Ελλάδα. Η δήλωσις αύτη αναφέρεται, αφ’ ενός μεν εις όσα περί Σοβιετικής Ενώσεως και περί επιδιώξεών της εν Ελλάδι εδήλωσεν ο υπουργός των Εσωτερικών κατά την προς τους ξένους ανταποκριτάς συνέντευξίν του, αφ’ ετέρου δε, εις διαφόρους «αντισοβιετικάς» εκδηλώσεις κυβερνητικών οργάνων και υπηρεσιών εν Ελλάδι.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ