Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ στήν σύγχρονη πολιτική, ἴσον ἕνας αἰών

Πέρυσι, τέτοια ἐποχή, ὁ Πρωθυπουργός ἦταν ἀμφίθυμος γιά τίς γαλλικές φρεγάτες καί ἔλεγε στούς συνομιλητές του τό ἑξῆς: «Ἐμεῖς θέλουμε νά ἀγοράσουμε Μερσεντές καί οἱ Γάλλοι μᾶς προσφέρουν Ρόλλς Ρόυς!». Ἦταν ἡ ἐποχή πού οἱ ΗΠΑ ἠσχολοῦντο ἀκόμη μέ τήν Εὐρώπη καί ὁ πρέσβης τους στήν Ἑλλάδα ἔδινε μάχες παρασκηνίου γιά νά μπλοκάρει τήν ἀγορά τῶν Βelh@rra πού ἐπιθυμοῦσε διακαῶς τό ἑλληνικό Πεντάγωνο. Αἴφνης, ἕνα χρόνο μετά, ἡ Ἑλλάς μετά τήν ἀποχώρηση τῶν ΗΠΑ ἀπό τήν περιοχή καί τήν στροφή τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πρός τήν Κίνα, ἡ ὁποία ὡς γνωστόν εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀκύρωση συμβολαίων μαμμούθ μεταξύ Αὐστραλίας – Γαλλίας, δύναται νά ἀγοράζει Ρόλλς Ρόυς! Νά ἀνασυντάσσει τίς δυνάμεις της στό Αἰγαῖο καί νά συμφωνεῖ μέ τό Παρίσι τήν ρήτρα πού ἐμπόδιζαν οἱ Ἀμερικανοί καί τό ΝΑΤΟ: τήν ρήτρα ἀμοιβαίας ἀμυντικῆς συνδρομῆς. Καί ὅλα αὐτά μέ τίς εὐλογίες τῶν τραπεισῶν εἰς φυγήν ΗΠΑ πού πέρυσι τά ὑπονόμευαν καί τά πολεμοῦσαν! Ἵνα ἀποδειχθῇ περίτρανα τί; Ὅτι γιά νά κάνεις τό σωστό γιά τήν χώρα σου καί γιά τό ἐθνικό σου συμφέρον, πρέπει νά ἔχεις τήν ἄδεια τῶν συμμάχων. Μόνος, δέν ἐπιτρέπεται! Τό ἴδιο ἀκριβῶς σχέδιο, πιό προχωρημένο μάλιστα, καθώς προέβλεπε πέραν τῆς ἀγορᾶς ἐξοπλισμῶν καί δημιουργία ναυτικῆς βάσης τῶν Γάλλων στήν Λῆμνο καί ἐπιτήρηση τῶν θαλασσίων συνόρων μας ἕως τά 12 μίλια ἀπό τά πλοῖα τους –μαζί μέ τήν Frontex– εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ Καραμανλῆς-Βαληνάκης τό 2008. Μαζί μέ τήν ἀγορά Rafale. Ἀλλά οἱ Ἀμερικανοί δέν ἤθελαν τότε. Οὔτε τούς Γάλλους οὔτε τούς Ρώσσους στήν Μεσόγειο. Καί ἐξώθησαν τόν τότε Πρωθυπουργό στήν ἔξοδο. Ἡ Ἑλλάς ἔχασε δεκατρία ὁλόκληρα χρόνια μέχρι νά ἀπαλλαγοῦν οἱ ΗΠΑ, λόγω ἀλλαγῆς προτεραιοτήτων, ἀπό τήν Γαλλοφοβία καί τήν Ρωσσοφοβία, καί νά ἐπιτρέπουν-ἀναθέτουν πλέον στό Παρίσι τόν ἔλεγχο τῆς Μεσογείου στό πόδι τους. Καί στήν Ἑλλάδα νά κάνει αὐτό πού ὁ Καραμανλῆς ἔβλεπε καθαρά ἀπό τό 2008. Πόσο «στρατηγικά» ἀνόητοι οἱ σύμμαχοί μας!

Ἕνας χρόνος, ἴσον ἕνας αἰώνας στήν σύγχρονη πολιτική καί γιά ἄλλους λόγους. Ἐσωτερικούς. Πέρυσι τέτοια ἐποχή ὁ Πρωθυπουργός ἐδέχετο εἰσηγήσεις νά «κάψει» τήν ἁπλή ἀναλογική καί ἐκμεταλλευόμενος τίς μεγάλες διαφορές μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ νά προσφύγει σέ πρόωρες ἐκλογές. Ὁ Καραμανλῆς τοῦ τό εἶχε ἐπισημάνει μάλιστα ἀμέσως μετά τίς νικηφόρες ἐκλογές τοῦ 2019 στό γραφεῖο του στήν Βουλή: Τελειώνετε μέ τήν ἁπλή ἀναλογική! Ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν ἄκουσε τίς εἰσηγήσεις τῶν συνεργατῶν του καί δέν προκήρυξε ἐκλογές. Σήμερα, ἕναν χρόνο μετά, ποῦ βρισκόμαστε; Οἱ ὀλιγάρχες ἄρχισαν νά τόν πιέζουν γιά ἐκλογές ἐνῶ οἱ πολιτικοί συνοδοιπόροι του οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν στήν δημιουργία τοῦ ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου ἄρχισαν νά τά «μασᾶνε»: ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶδε στό ἀποτέλεσμα τῶν γερμανικῶν ἐκλογῶν τήν εὐκαιρία γιά νά ἰσχυριστεῖ ὅτι ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική δέν ὁδηγοῦν σέ δεύτερες ἐκλογές ἀλλά σέ κυβερνήσεις συνεργασίας! Ἐνῶ οἱ γραφίδες τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ βρῆκαν στό ἀποτέλεσμα τῶν γερμανικῶν ἐκλογῶν τήν εὐκαιρία νά ἰσχυριστοῦν ὅτι ὁ δικομματισμός δέν μπορεῖ νά ἀναστηθεῖ καί πώς ἀπαιτοῦνται κυβερνήσεις συνεργασίας! Πρόκειται γιά τό ἴδιο σύστημα πού μέχρι προσφάτως δόξαζε τόν Κυριάκο μέ τήν θεωρία τοῦ «ἑνάμισυ κόμματος». Ὅτι εἶναι τόσο ἰσχυρός πού ὁδηγούμαστε σέ μονοκομματισμό. Τώρα πού πλησιάζουμε ὅμως στήν μοιρασιά τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης, τό σύστημα ἀνακάλυψε μέσω Βερολίνου –εἶδε τό φῶς τό ἀληθινόν– ὅτι ὁ …δικομματισμός φθίνει. Αὐτά παθαίνεις ἅμα βάζεις τό ΠΑΣΟΚ στά πόδια σου, στήν αὐλή σου, τοῦ χαρίζεις τόν κρατικό μηχανισμό καί τό ἀνασταίνεις! Ἔρχεται ἡ μέρα, πού σοῦ λέει ὅτι δέν μοῦ ἀρκεῖ αὐτό, θέλω κυβέρνηση συνεργασίας! Ἵνα ἀποδειχθῇ ὅτι ἄν κάποιον πρέπει νά πάρουν μέ τίς πέτρες οἱ νεοδημοκράτες γιά τό μπλόκο στίς δεύτερες ἐκλογές μετά ἀπό ἀναλογική, «αὐτός» θά πρέπει νά εἶναι οἱ ἐκσυγχρονιστές. Ἡ πέμπτη φάλαγξ τῆς παρατάξεως. Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα, λοιπόν. Καί νά εἶστε βέβαιοι: τήν Ἄνοιξη δέν θά μετρᾶμε μερικούς μῆνες μετά, μέ ὅλα ὅσα πυκνά συμβοῦν τόν χειμῶνα! Θά μετρᾶμε ἕνα πολιτικό αἰῶνα μετά. Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ