Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

«Ἡ Ἑλληνική Κοινότης Ἁγ. Φραγκίσκου πανηγυρίζει τήν ἐκλογήν τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ (ἐκ Μαρμαρᾶ τῆς Προποντίδος) κ. Πῆτερ Ταμάρας, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη πρῶτος δημοτικός σύμβουλος μέ 100.792 ψήφους καί προορίζεται διά πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς πόλεως τοῦ Σάν Φρανσίσκο». Εἰς τόν Ἕλληνα δήμαρχον τοῦ Σάν Φραντσίσκο προστίθεται τώρα καί ὁ Ἕλλην πρῶτος δημοτικός σύμβουλος, ὁ προοριζόμενος διά πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὥστε ἡ Ἑλληνική κατάκτησις νά εἶναι πλήρης. Καί τώρα, δέν μένει παρά νά… προσαρτηθῇ τό Σάν Φραντζίσκο εἰς τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟ ΧΙΟΝΩΝ

Ἀπό τῆς νυκτός, ἐνετάθη εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ κακοκαιρία μέ κύριον χαρακτηριστικόν τό δριμύτατον ψῦχος καί τήν πτῶσιν ἀφθόνων χιόνων.
Εἰς τήν Ἀττικήν ὁ Ὑμηττός καί γενικῶς τά πέριξ ὑψώματα ἔχουν καλυφθῇ ὑπό χιόνων, τήν δέ πρωίαν ἔπεσε πυκνή χιών καί εἰς ὅλα τά βόρεια προάστια, ἡ ὁποία ἐκάλυψε τούς λόφους, τά πάρκα καί τάς ὀδούς αὐτῶν. Ἀραιά, ἐξ ἄλλου, χιών ἔπεσεν ἐντός τῆς πόλεως, ἐκαλύφθησαν δέ ἐπ’ ὀλίγον ὁ Λυκαβηττός καί ὁ λόφος τοῦ Φιλοπάππου.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ