ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

«Ἡ Ἑλληνική Κοινότης Ἁγ. Φραγκίσκου πανηγυρίζει τήν ἐκλογήν τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ (ἐκ Μαρμαρᾶ τῆς Προποντίδος) κ. Πῆτερ Ταμάρας, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη πρῶτος δημοτικός σύμβουλος μέ 100.792 ψήφους καί προορίζεται διά πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς πόλεως τοῦ Σάν Φρανσίσκο». Εἰς τόν Ἕλληνα δήμαρχον τοῦ Σάν Φραντσίσκο προστίθεται τώρα καί ὁ Ἕλλην πρῶτος δημοτικός σύμβουλος, ὁ προοριζόμενος διά πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὥστε ἡ Ἑλληνική κατάκτησις νά εἶναι πλήρης. Καί τώρα, δέν μένει παρά νά… προσαρτηθῇ τό Σάν Φραντζίσκο εἰς τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟ ΧΙΟΝΩΝ

Ἀπό τῆς νυκτός, ἐνετάθη εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ κακοκαιρία μέ κύριον χαρακτηριστικόν τό δριμύτατον ψῦχος καί τήν πτῶσιν ἀφθόνων χιόνων.
Εἰς τήν Ἀττικήν ὁ Ὑμηττός καί γενικῶς τά πέριξ ὑψώματα ἔχουν καλυφθῇ ὑπό χιόνων, τήν δέ πρωίαν ἔπεσε πυκνή χιών καί εἰς ὅλα τά βόρεια προάστια, ἡ ὁποία ἐκάλυψε τούς λόφους, τά πάρκα καί τάς ὀδούς αὐτῶν. Ἀραιά, ἐξ ἄλλου, χιών ἔπεσεν ἐντός τῆς πόλεως, ἐκαλύφθησαν δέ ἐπ’ ὀλίγον ὁ Λυκαβηττός καί ὁ λόφος τοῦ Φιλοπάππου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ