Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

«Ἡ Ἑλληνική Κοινότης Ἁγ. Φραγκίσκου πανηγυρίζει τήν ἐκλογήν τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ (ἐκ Μαρμαρᾶ τῆς Προποντίδος) κ. Πῆτερ Ταμάρας, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη πρῶτος δημοτικός σύμβουλος μέ 100.792 ψήφους καί προορίζεται διά πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς πόλεως τοῦ Σάν Φρανσίσκο». Εἰς τόν Ἕλληνα δήμαρχον τοῦ Σάν Φραντσίσκο προστίθεται τώρα καί ὁ Ἕλλην πρῶτος δημοτικός σύμβουλος, ὁ προοριζόμενος διά πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὥστε ἡ Ἑλληνική κατάκτησις νά εἶναι πλήρης. Καί τώρα, δέν μένει παρά νά… προσαρτηθῇ τό Σάν Φραντζίσκο εἰς τήν Ἑλλάδα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟ ΧΙΟΝΩΝ

Ἀπό τῆς νυκτός, ἐνετάθη εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ κακοκαιρία μέ κύριον χαρακτηριστικόν τό δριμύτατον ψῦχος καί τήν πτῶσιν ἀφθόνων χιόνων.
Εἰς τήν Ἀττικήν ὁ Ὑμηττός καί γενικῶς τά πέριξ ὑψώματα ἔχουν καλυφθῇ ὑπό χιόνων, τήν δέ πρωίαν ἔπεσε πυκνή χιών καί εἰς ὅλα τά βόρεια προάστια, ἡ ὁποία ἐκάλυψε τούς λόφους, τά πάρκα καί τάς ὀδούς αὐτῶν. Ἀραιά, ἐξ ἄλλου, χιών ἔπεσεν ἐντός τῆς πόλεως, ἐκαλύφθησαν δέ ἐπ’ ὀλίγον ὁ Λυκαβηττός καί ὁ λόφος τοῦ Φιλοπάππου.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ