Δέν φταῖνε οἱ μετασχηματιστές ἀλλά ὁ μετασχηματισμός

Ὅποιος νομίζει ὅτι οἱ πυρκαϊές, πού ἀνάβουν στίς τέσσερεις τά ξημερώματα σέ σημεῖα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι βέβαιο ὅτι θά ὑπάρξει ταχεῖα ἐξάπλωση, εἶναι «τυχαῖες» , ὀφείλονται σέ κεραυνούς ἀπό «ξηρές καταιγίδες» ἤ φταῖνε γι’ αὐτές οἱ μετασχηματιστές τῆς ΔΕΗ, μᾶς δουλεύουν ἤ δέν ξέρουν τί τούς γίνεται!

Καίγεται ὁ Ἕβρος, φουντώνει ἐν συνεχείᾳ ἡ Καβάλα, ἀνάβει καί κορώνει ἡ Βοιωτία καί ἀκολουθεῖ ἡ Εὔβοια.

Σέ κανέναν μετασχηματιστή δέν ὀφείλονται οἱ καταστροφικές πυρκαϊές, πού ἀφανίζουν τήν χλωρίδα καί τήν πανίδα τῆς ἔρημης πατρίδας μας. Στόν μετασχηματιστή, πού μετασχηματίζει τήν κοινωνία, στόν βίαιο καί ἐξαναγκαστικό μετασχηματισμό τῆς μαντήλας καί τοῦ Κορανίου ὀφείλονται, καί ἄς πάψει πλέον τό «καλαμπούρι». Ἀπέτυχαν τό 2021 νά μπουκάρουν ἀπό τά βόρεια σύνορά μας καί τώρα –μέ τήν ἀνοχή καί τά «στραβά μάτια» μας– περνοῦν σχεδόν ἀβρόχοις ποσί τήν «λαδιά» τοῦ Αἰγαίου καί καταλαμβάνουν τόν χῶρο πού θέλουν, ἀρχικῶς στά νησιά καί ἀργότερα στήν ἠπειρωτική χώρα.

Καί μήν σπεύδουν οἱ «χαϊδεύοντες» τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση νά δημοσιεύουν τίς ἄθλιες φωτογραφίες ἀπό τό Παρίσι, ὅπου κεντρικές λεωφόροι καί ὁδοί ἔχουν μετατραπεῖ πλέον σέ ὑπνωτήρια λαθραίων καί ἀπρόσκλητων ἐπισκεπτῶν στήν πάλαι ποτέ «πόλη τοῦ φωτός» καί νῦν τοῦ ἡμίφωτος τῆς ἡμισελήνου. Δέν μᾶς ενδιαφέρει πῶς ἔχει καταντήσει ἡ μέχρι πρό τινος πολιτισμένη Γαλλία, ἀλλά τό πῶς δέν θά καταντήσει «τά ἴδια καί χειρότερα» ἡ δική μας πατρίδα!

Μέ τό ποῦ θά περάσεις τό κλειστό (ἐλπίζουμε ὄχι γιά πολύ ἀκόμη) σινεμά «Ἰντεάλ», ἀρχίζει νά σέ «πιάνει» ἡ μυρωδιά τῆς ἀμμωνίας, μέ τήν γνωστή προέλευση, ἀλλά καί ἄλλες ὀσμές, πού δείχνουν ὅτι ἕνα μέρος τῆς πρωτεύουσας μεταβάλλεται σέ τριτοκοσμική ἀραβο-αφρικανική πόλη, μέ ὅλα της τά χαρακτηριστικά.

Τίς «εὐωδιές», τούς ἤχους καί τίς γλῶσσες. Σιγά-σιγά ἀποβάλλονται καί οἱ τελευταῖοι Εὐρωπαῖοι πρόσφυγες, πού εἶχαν βρεῖ στέγη στίς κάτω τῆς Ὁμονοίας περιοχές, καθώς οἱ μποῦρκες καί οἱ κελεμπίες ἀποτελοῦν πλέον τήν συνηθέστερη περιβολή τῶν κατοίκων.

Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τό Παρίσι κι ἄς ἀσφαλίσουμε τά σύνορά μας. Ὅποιος Ἕλληνας ἐπιχειρήσει νά περάσει τά σύνορα τῆς Τουρκίας χωρίς ἄδεια, θά βρεθεῖ ἀμέσως στήν φυλακή καί θά «μπλέξει» αὐτομάτως.

Ἐδῶ, λόγῳ μιᾶς περίεργης «δικαιωματίστικης» τακτικῆς, πού ἐφαρμόζουμε τελευταῖα, οἱ λαθραῖοι «ἐπισκέπτες» ἀπό τήν ἀπέναντι ὄχθη ἔχουν μεταβάλει τήν εἰσβολή σέ Παγκράτι – Κολιάτσου, καί μάλιστα ἀπό τό ἀντίθετο ρεῦμα τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ, λές καί εἶναι Ἐγγλέζοι!

Καί τό Λιμενικό Σῶμα, ὅμως, μᾶς ἀναγγέλλει ἐσχάτως καθημερινά ἀλλά καί ὑπερηφάνως ὅτι «διεσώθησαν καί περισυνελέγησαν» δεκάδες ἀτόμων πού εἶχαν εἰσέλθει παρανόμως στά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα!

Εἴδαμε, μάλιστα, καί δημοσιεύματα ἀπό ἀριστερές πένες νά ὁμιλοῦν περί «τύψεων» λόγῳ τοῦ ναυαγίου στήν Πύλο.

Δηλαδή, τί μᾶς λένε; Ὅτι τό σάπιο ψαράδικο πού ἔφθασε ἀπό τήν διαλυμένη Λιβύη, τό φόρτωσαν οἱ Ἕλληνες λιμενικοί μέ ὑπεράριθμους καί τό ἔστειλαν νά πλεύσει «κορώνα-γράμματα» στό Αἰγαῖο;

Δέν τά ἀφήνουμε αὐτά καί δέν ἀνοίγουμε τά μάτια μας πρίν ἀρχίσουν νά λαμπαδιάζουν οἱ χριστιανικές ἐκκλησίες καί μέσα στίς ἑλληνικές πόλεις;

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!