Δευτέρα, 2 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

«Ὁ ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἀργεντινῆς κ. Ἀλβάρο Ἂλσογκαρέϊ ἠναγκάσθη χθές νά καλέσῃ τήν Ἀστυνομίαν διά νά προστατευθῇ ἀπό τούς πολιορκοῦντας τό γραφεῖον του ὑπαλλήλους τοῦ ἰδίου ὑπουργείου, οἱ ὁποῖοι ἔκρουαν διαρκῶς τήν θύραν τοῦ ὑπουργικοῦ γραφείου, ζητοῦντες τήν καταβολήν καθυστερουμένων ἀπό τοῦ Μαΐου μισθῶν». Προφανῶς, λοιπόν, εἰς τήν Ἀργεντινήν, θά ἔχουν ἐφεύρει νέον καθεστώς «εὐημερίας», κατά τό ὁποῖον οἱ ὑπάλληλοι δέν λαμβάνουν οὔτε ὑποσχέσεις περί αὐξήσεως τοῦ μισθοῦ, ἀλλά οὔτε καί τούς μισθούς των!… Ἄς τό προσέξουν αὐτό οἱ ἡμέτεροι Περικλεῖς διότι τό Ἀργεντινόν παράδειγμα δέν εἶναι καθόλου ἄσχημον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΕΙΣ ΛΑΧΑΝΑΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ἀφίχθησαν, χθές, ἐνταῦθα, 150 Κύπριοι σπουδασταί τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Λευκωσίας, πρώην ἀγωνισταί τῆς Ε.Ο.Κ.Α., οἱ ὁποῖοι θά μεταβοῦν αὔριον εἰς Λάχανα, διά νά καταθέσουν στέφανον εἰς τό ἐκεῖ ἡρῶον. Ἐπίσης θά μεταβοῦν εἰς τό φυλάκιον τῆς Κούλας, προκειμένου νά παραδώσουν εἰς τήν φρουράν αὐτοῦ χρυσοκέντητον Ἑλληνικήν σημαίαν, ἔργον τῶν μαθητριῶν τῶν σχολείων τῆς Κύπρου.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ