Δευτέρα, 2 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

«Ὁ ὑπουργός τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἀργεντινῆς κ. Ἀλβάρο Ἂλσογκαρέϊ ἠναγκάσθη χθές νά καλέσῃ τήν Ἀστυνομίαν διά νά προστατευθῇ ἀπό τούς πολιορκοῦντας τό γραφεῖον του ὑπαλλήλους τοῦ ἰδίου ὑπουργείου, οἱ ὁποῖοι ἔκρουαν διαρκῶς τήν θύραν τοῦ ὑπουργικοῦ γραφείου, ζητοῦντες τήν καταβολήν καθυστερουμένων ἀπό τοῦ Μαΐου μισθῶν». Προφανῶς, λοιπόν, εἰς τήν Ἀργεντινήν, θά ἔχουν ἐφεύρει νέον καθεστώς «εὐημερίας», κατά τό ὁποῖον οἱ ὑπάλληλοι δέν λαμβάνουν οὔτε ὑποσχέσεις περί αὐξήσεως τοῦ μισθοῦ, ἀλλά οὔτε καί τούς μισθούς των!… Ἄς τό προσέξουν αὐτό οἱ ἡμέτεροι Περικλεῖς διότι τό Ἀργεντινόν παράδειγμα δέν εἶναι καθόλου ἄσχημον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΕΙΣ ΛΑΧΑΝΑΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ἀφίχθησαν, χθές, ἐνταῦθα, 150 Κύπριοι σπουδασταί τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Λευκωσίας, πρώην ἀγωνισταί τῆς Ε.Ο.Κ.Α., οἱ ὁποῖοι θά μεταβοῦν αὔριον εἰς Λάχανα, διά νά καταθέσουν στέφανον εἰς τό ἐκεῖ ἡρῶον. Ἐπίσης θά μεταβοῦν εἰς τό φυλάκιον τῆς Κούλας, προκειμένου νά παραδώσουν εἰς τήν φρουράν αὐτοῦ χρυσοκέντητον Ἑλληνικήν σημαίαν, ἔργον τῶν μαθητριῶν τῶν σχολείων τῆς Κύπρου.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…