Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Ὁ ἐνταῦθα πρεσβευτής τῆς Αἰθιοπίας, κ. Ἀντούμ, ἐπυροβόλησε δύο σπουδαστάς καί ἕναν Αἰγύπτιον Ἀστυνομικόν κατά τήν διάρκειαν διαδηλώσεως 1.000 σπουδαστῶν ἐξ Ἐρυθραίας ἔξωθι τῆς Αἰθιοπικῆς πρεσβείας. Οἱ σπουδασταί διεμαρτύροντο διά τήν ἐκ μέρους τοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας των ἔγκρισιν τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Ἐρυθραίας εἰς τήν Αἰθιοπίαν».

Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποίαν πρεσβευτής χρησιμοποιεῖ τόσον δραστικά μέσα διά τήν προαγωγήν τῶν… καλῶν σχέσεων μεταξύ τῆς χώρας του καί ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν εἶναι διαπιστευμένος! Ἕως τώρα, τό μόνον ὅπλον πού ἐγνώριζαν οἱ πρέσβεις ἦτο κανένα… ἐγχειρίδιον τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Ἀλλ’ ὡς φαίνεται ἡ διπλωματία ἔχει πολύ προοδεύσει εἰς τήν Αἰθιοπίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΙΣ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Ὁ Ἑλληνορθόδοξος ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας Ἰεζεκιήλ Τσουκαλᾶς, συνεπείᾳ τῶν διαφόρων καί διενέξεων αἱ ὁποῖαι ὑφίστανται μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Μελβούρνης, δέν ἠδυνήθη χθές νά εἰσέλθῃ εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον ναόν τῆς Μελβούρνης. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐτέλεσε, κατόπιν τούτου, τήν θείαν λειτουργίαν εἰς τό ὕπαιθρον, ὅπερ προεκάλεσε σύγκρουσιν μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῶν ἀντιμαχομένων φατριῶν, παρέστη δέ ἀνάγκη ἐπεμβάσεως τῆς ἀστυνομίας διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923