Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Ὁ ἐνταῦθα πρεσβευτής τῆς Αἰθιοπίας, κ. Ἀντούμ, ἐπυροβόλησε δύο σπουδαστάς καί ἕναν Αἰγύπτιον Ἀστυνομικόν κατά τήν διάρκειαν διαδηλώσεως 1.000 σπουδαστῶν ἐξ Ἐρυθραίας ἔξωθι τῆς Αἰθιοπικῆς πρεσβείας. Οἱ σπουδασταί διεμαρτύροντο διά τήν ἐκ μέρους τοῦ Κοινοβουλίου τῆς χώρας των ἔγκρισιν τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Ἐρυθραίας εἰς τήν Αἰθιοπίαν».

Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποίαν πρεσβευτής χρησιμοποιεῖ τόσον δραστικά μέσα διά τήν προαγωγήν τῶν… καλῶν σχέσεων μεταξύ τῆς χώρας του καί ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν εἶναι διαπιστευμένος! Ἕως τώρα, τό μόνον ὅπλον πού ἐγνώριζαν οἱ πρέσβεις ἦτο κανένα… ἐγχειρίδιον τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Ἀλλ’ ὡς φαίνεται ἡ διπλωματία ἔχει πολύ προοδεύσει εἰς τήν Αἰθιοπίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΙΣ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

Ὁ Ἑλληνορθόδοξος ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας Ἰεζεκιήλ Τσουκαλᾶς, συνεπείᾳ τῶν διαφόρων καί διενέξεων αἱ ὁποῖαι ὑφίστανται μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῆς Μελβούρνης, δέν ἠδυνήθη χθές νά εἰσέλθῃ εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον ναόν τῆς Μελβούρνης. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐτέλεσε, κατόπιν τούτου, τήν θείαν λειτουργίαν εἰς τό ὕπαιθρον, ὅπερ προεκάλεσε σύγκρουσιν μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῶν ἀντιμαχομένων φατριῶν, παρέστη δέ ἀνάγκη ἐπεμβάσεως τῆς ἀστυνομίας διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;