ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Χαμηλά ἔνστικτα

Η πυκνότητα τῶν γεγονότων δέν μᾶς ἐπέτρεψε νά σχολιάσουμε μιά πτυχή τοῦ ἀνασχηματισμοῦ, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τά πρόσωπα καί συνδέεται εὐθέως μέ τήν ποιότητα τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας: Τήν ἐπιστροφή τοῦ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως γιά πέμπτη φορά. Διετέλεσε ὑπουργός στήν Κατεχάκη μέ τέσσερεις διαφορετικούς Πρωθυπουργούς: Μία φορά μέ τόν Κώστα Σημίτη (1999-2003), μία μέ τόν Γιῶργο Παπανδρέου (2009-2011), μία μέ τόν Λουκᾶ Παπαδῆμο (2011-2012) καί δύο μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη (2019-2021) καί τώρα.

Δέκα χρόνια στό νερό! Αὐτή πού ὅρισε τή φήμη του, ἦταν ἡ πρώτη του θητεία, ἀλλά ὄχι μόνο λόγῳ τῆς σύλληψης τῆς 17 Νοέμβρη, ὅπως πιστεύουν ὁρισμένοι.

Ὑπό τήν ἡγεσία του, ἡ ΕΥΠ σέ συνεργασία μέ ἀμερικανικές μυστικές ὑπηρεσίες πραγματοποίησε τό 2003 τήν ἐπιχείρηση «Δίκτυ», διά τῆς ὁποίας ἀποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα βαρέος ὁπλισμοῦ ἐκρηκτικῶν καί ναρκῶν μέσα στήν πρεσβεία τοῦ Ἰράκ στήν Ἀθήνα (Ψυχικό). Ἐκτελεστικός βραχίων ἐκείνης τῆς ἐπιχείρησης ἦταν ὁ Ἑλληνοαμερικανός πράκτωρ Γουΐλλιαμ Μπέιζιλ, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἐνεπλάκη μερικά χρόνια ἀργότερα στίς ὑποκλοπές Καραμανλῆ. Λέγεται ὅτι τά εὑρήματα ἐκείνης τῆς ἔρευνας, πού πιστοποιοῦσαν ὅτι οἱ Ἰρακινοί ἦταν ἕτοιμοι νά ἐπιτεθοῦν σέ ἀμερικανικούς στόχους στήν Εὐρώπη, ἀκόμη καί λίγο πρίν τή διεξαγωγή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τῶν Ἀθηνῶν, διαβιβάστηκαν προσωπικῶς στόν Πρόεδρο Μπούς, ὁ ὁποῖος, κάνοντας χρήση τους, ἔπεισε τόν Μπλαίρ καί τόν Ἀθνάρ, πού μετεῖχαν στή συμμαχία τῶν προθύμων, νά στηρίξουν τή στρατιωτική εἰσβολή τῶν ΗΠΑ στό Ἰράκ καί συγκεκριμένα στή Βαγδάτη. Μέ τελική κατάληξη τήν ἀνατροπή τοῦ Σαντάμ Χουσεΐν.

Ὡς διεθνής παίκτης, λοιπόν, ὁ Χρυσοχοΐδης ἀργά ἤ γρήγορα θά ἐπέστρεφε στήν Κατεχάκη καί ἄς μήν πετοῦσε τή σκούφια του αὐτήν τή φορά. Καί ἄς ἔκανε πάλι τήν ἐμφάνισή της ἡ τρομοκρατία μέ βόμβες στοῦ Ζωγράφου. Σημειωτέον ὅτι οἱ δύο τελευταῖοι ὑπουργοί Δημοσίας Τάξεως τοῦ Κώστα Σημίτη, οἱ ὁποῖοι συνεργάστηκαν ἄριστα μέ τόν συμμαχικό παράγοντα, ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καί ὁ Γιῶργος Φλωρίδης, μετέχουν σήμερα σέ κομβικά ὑπουργεῖα, στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ. Γιά τόν Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δέν τίθεται θέμα: Τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία χρειάζεται τίς ὑπηρεσίες του γιά πέμπτη φορά καί ὅτι ἐπιστρέφει στήν Κατεχάκη μέ τούς ὅρους του, γι’ αὐτόν εἶναι τίτλος τιμῆς. Δέν ἔφυγε καλά τό 2021 μετά τίς πυρκαϊές, πού δέν ἦταν καί ἡ εἰδικότητά του, ἐνῷ οἱ βαθύτερες αἰτίες ἦταν ἄλλες. Τό ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἀναγκάστηκε νά προσφύγει στίς ὑπηρεσίες του, ἀφοῦ προηγουμένως δοκίμασε τόν Τάκη Θεοδωρικάκο, τόν Νότη Μηταράκη καί τόν Γιάννη Οἰκονόμου, συνιστᾶ ἑνός εἴδους δικαίωση γιά αὐτόν. Ἄν τήν ἔχει ἀνάγκη.

Ὡστόσο, τίθεται ἕνα εὐρύτερο ἐρώτημα μέ βάση τήν περίπτωσή του. Πόση ὑγεία ἔχει ἕνα πολιτικό σύστημα πού στρέφεται ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα ἐδῶ καί 25 χρόνια, ἀπό τό 1999, πού ὑπουργοποιήθηκε πρώτη φορά ἐκεῖ ὁ ἐξ Ἠμαθίας πολιτικός, στό ἴδιο πρόσωπο; Τόσο μεγάλη ἔνδεια ὑπάρχει; Ἡ ἀπάντηση εἶναι συνδυαστική. Καί ναί καί ὄχι. Ὄχι, διότι στόν χῶρο τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης ὑπάρχουν πρόσωπα ἱκανά γιά τό ἀξίωμα. Πρόσωπα πού ἔχουν κάνει τόν κύκλο τους στά ὑπουργεῖα πού χειρίζονται θέματα ἀσφάλειας, καί ἀρνήθηκαν στόν κύριο Μητσοτάκη τήν ἐπιστροφή τους. Καί πρόσωπα πού δέν ἔχουν κάνει τόν κύκλο τους, μία φορά δέν ἦταν ἀρκετή, καί θά ἤθελαν νά ἐπιστρέψουν. Ὡστόσο, τό Μαξίμου δέν τούς τό ζήτησε, γιά νά μήν πάρουν μπόϊ στό μελλοντικό παιγνίδι τῆς διαδοχῆς. Ὑπάρχουν, τέλος, καί πρόσωπα πού, ἐνῷ διαθέτουν τά προσόντα καί ὁ Πρωθυπουργός τά βολιδοσκόπησε προεκλογικῶς γιά τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης (τό ὁποῖο κατά δήλωσή του ἀνήκει στό Top Six τῆς ἐπετηρίδας τῶν ὑπουργείων), λησμονήθηκαν. Σέ ὅποιον, ὅμως, δέν γνωρίζει τό παρασκήνιο πού ὑπαινισσόμαστε, χωρίς νά γράφουμε ὀνόματα, δεσμευόμενοι ἀπό τό off the record τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα: Ναί, ἡ ἐπιστροφή Χρυσοχοΐδη στήν Κατεχάκη γιά πέμπτη φορά εἶναι τίτλος τιμῆς γιά τόν ἴδιο ἀλλά καί σαφής ἔνδειξη χρεοκοπίας τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Μοῦ ἀρέσει, πάντως, ἡ ἰδεολογική προσέγγιση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μερικές μέρες μετά τήν ὑπουργοποίηση τοῦ κυρίου Χρυσοχοΐδη. Μιλῶντας σέ ἐκδήλωση γιά τό Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, ἔκανε χρήση τῆς ὁρολογίας «Νόμος καί Εὐταξία» ἀντί τῆς ὁρολογίας «Νόμος καί Τάξη», πού θεωρεῖται πιό συντηρητική. Ἡ «Εὐταξία», γνωστό ἱστορικό ἐπώνυμον, εἶναι λέξη πού συνήθως χρησιμοποιοῦν ἄτομα ἀπό τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ἐνῷ ἡ λέξη «Τάξη», πού εἶναι τό δεύτερο συνθετικό δημοφιλοῦς τηλεοπτικῆς σειρᾶς (Law and Order), θεωρεῖται ἀπό τούς συνεργάτες τοῦ κυρίου Μητσοτάκη «νεοσυντηρητική». Ἄν θέλουν, ὅμως, νά ἐπιτύχει ὁ κύριος Χρυσοχοΐδης σέ αὐτήν τήν τελευταία «κατεβασιά» του στήν Κατεχάκη, τότε πρέπει νά ἐγκαταλειφθοῦν οἱ ἰδεολογικές ἀνοησίες μέ τό νέο λεξιλόγιο (κάπως ἔτσι ἀφαιρέθηκε καί ἡ ἔννοια «δύο φύλων» ἀπό τήν ταμπέλα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητας) καί νά ἐπικεντρωθοῦν στή νέα πραγματικότητα. Ἡ ὁποία εἶναι πολύ διαφορετική σέ σύγκριση μέ δύο χρόνια πρίν, γιατί στό ὀργανωμένο ἔγκλημα καί στήν Greek Mafia, πού συγκλονίζει ἀπό τότε τή χώρα, ἔχει προστεθεῖ καί τό καθημερινό ἔγκλημα: Μέσα στήν οἰκογένεια, μέσα στά σχολεῖα, μέσα καί σέ θεσμούς ἀκόμη. Ἄρα, ἀπαιτεῖται προηγουμένως νέα ἀνάγνωση τῆς κοινωνίας. Ἡ ἐξαχρείωση ἔχει, δυστυχῶς, δημιουργήσει ἕναν νέο τύπο Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀπεδείχθη, εἶναι δυστυχῶς ἱκανός νά δολοφονήσει ἔγκυο γυναῖκα, ἐπειδή δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά ληστέψει τό πατρικό σπίτι της. Τόσο χαμηλά ἔνστικτα. Τόσο μεγάλη ἔλλειψη συναισθήματος. Τόση κυνικότης καί τόση ψυχρότης.

Ὅσο γιά τόν ἔμπειρο ὑπουργό, πού καλεῖται νά ὑπηρετήσει σέ αὐτές τίς ἐντελῶς νέες συνθῆκες, μία συμβουλή, ἄν καί πολιτική μέ συμβουλές δέν γίνεται, ὅπως ἔλεγε σοφά ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς: Τά στερνά τιμοῦν τά πρῶτα. Βασικό.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.