Ἀρκετά βαρύ τίμημα ἔχει πληρώσει ἡ Εὐρώπη

Ὅσο καί ἄν οἱ Οὐκρανοί δέν ἐτήρησαν τίς συμφωνίες τοῦ Μίνσκ…

… ὅσο καί ἄν ὁ πρόεδρος Ζελέσκυ (ὅπως πολλοί ὑποστηρίζουν) φέρθηκε ἐπιπολαίως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό θέμα τῆς ἐντάξεως τῆς χώρας του στό ΝΑΤΟ, οὐδείς ἐχέφρων ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ ὡς λογική τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν γειτονική της χώρα!

Καί γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, δέν ἀπελευθέρωσε ὁ Κόκκινος Στρατός τήν Εὐρώπη ἀπό τούς ναζί. Ἡ ἀμερικανική ἐμπλοκή στόν πόλεμο ἦταν ἐκείνη πού ἔγειρε τήν πλάστιγγα ὑπέρ τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους.

Ναί, ἡ ΕΣΣΔ ἦταν ἡ χώρα πού πελέκησε τά ναζιστικά στρατεύματα, ὁ χειμώνας τῆς Μόσχας τά ἐξουθένωσε καί ἡ πονηριά τοῦ Ζούκωφ συνέβαλε τά μέγιστα στήν τελική νίκη.

Πῶς μπορεῖ, λοιπόν, ἡ σημερινή Ρωσσία, πού πλήρωσε βαρύτατο τίμημα στόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο νά ἐμπλέκει τήν Εὐρώπη σέ ἕνα νέο θανάσιμο πολεμικό παιγνίδι; Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ σημερινή της ἡγεσία νά λησμονεῖ τίς χιλιάδες ἐπί χιλιάδων θύματα τοῦ Πολέμου στά χώματά της, τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες χῆρες καί τά ἑκατομμύρια ὀρφανά τῆς φρίκης καί νά κάνει σήμερα τά ἴδια, ἰσοπεδώνοντας ὁλόκληρες πόλεις;

Μά, ὁ πρόεδρος Πούτιν εἶχε προειδοποιήσει γράφουν διάφοροι σοφοί, μεταξύ τους δέ καί κάποιοι –δῆθεν– φιλελεύθεροι, πού μᾶλλον κάποια συμφέροντα ἔχουν στίς πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Ἔ, καί; Ἐπειδή εἶχε προειδοποιήσει ἔπρεπε νά τά κάνει ὅλα ρημαδιό; Ἄς πήγαινε στόν ΟΗΕ, ἄς ὀργάνωνε ἕνα διεθνές φόρουμ, ἄς πήγαινε μιά ἐπίσκεψη στίς ΗΠΑ καί ἄς μιλοῦσε μπροστά στά μικρόφωνα τῶν καναλιῶν ἀνοιχτά γιά τό πρόβλημά του.

Εἶναι δυνατόν ὅταν ἡ Εὐρώπη ἔχει καταβάλει βαρύτατο φόρο αἵματος προκειμένου νά διασφαλίσει τήν εἰρήνη στήν περιοχή της, νά πέφτει πάλι στήν φωτιά τοῦ πολέμου; Εἶναι πράγματα σοβαρά αὐτά σέ μιά ἤπειρο πού εἶδε κι ἔπαθε νά διασφαλίσει τήν ἠρεμία;

Ναί, ἀλλά καί ἡ Φινλανδία καί ἡ Σουηδία γιατί κουνᾶνε τήν οὐρά τους; Λένε κάποιοι παλαιοσταλινικοί, πού ξαφνικά ἔδωσαν συγχωροχάρτι στόν Πρόεδρο Πούτιν, τόν ὁποῖο μέχρι χθές κατηγοροῦσαν ὡς ξεπουλημένο καπιταλιστή.

Καί πάλι θά τό ἐπαναλάβουμε. Ἡ κάθε χώρα μπορεῖ νά κουνάει τήν οὐρά της ὅπως θέλει, ἀρκεῖ νά μήν βλάπτει τούς γείτονές της. Δηλαδή τί φοβήθηκε ὁ Πρόεδρος Πούτιν; Ὅτι θά τοῦ κολλήσει τό ΝΑΤΟ πυραύλους στά σύνορα μέ τήν Οὐκρανία; Δηλαδή τό ὅτι ἔχει φυτέψει ἡ Ἀτλαντική Συμμαχία συστοιχίες πυραύλων στήν Πολωνία ἔχει κάποια διαφορά;

Ἄς εἴμαστε ψύχραιμοι καί ἄς μήν διχαζόμαστε. Εἶναι κάποιες χῶρες οἱ ὁποῖες (δηλαδή οἱ σημερινές τους ἡγεσίες) πάσχουν ἀπό μεγαλοϊδεατισμό. Τά βλέπουμε τά χαΐρια τοῦ σουλτανοφέροντος γείτονά μας! Ὅπως ὁ Πρόεδρος Πούτιν (νομίζουμε ὅτι) ὀνειρεύεται μιά Ρωσσία μέ τήν ἰσχύ τῆς πρώην ΕΣΣΔ (ἰσχύ, δηλαδή, πού ἀποδείχθηκε ὅτι στηριζόταν σέ γύψινα ποδάρια) ἔτσι κι ὁ γείτονάς μας –ἀνιστόρητος, προπετής καί μπερδεμένος στήν ἡμιμάθειά του–ὀνειρεύεται μεγαλεῖα τῆς ἐποχῆς τοῦ Σουλεϊμάν τοῦ ἐκδοροσφαγέως (μεγαλοπρεπῆ τόν εἶπαν οἱ Τοῦρκοι καί οἱ φίλοι τους.) Κι ἐμεῖς, πού κάτι γνωρίζουμε ἀπό ἐκδοροσφαγεῖς, θά πρέπει νά κουμπωνόμαστε καί νά εἴμαστε πάντα κατά τοῦ ὅποιου εἰσβολέως. Πάντα!

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923