ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀπορία ψάλτου βήξ

ΘEΩΡΩ τό ξέσπασμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐναντίον τῆς Ὁλλανδῆς δημοσιογράφου…

… ἐντός τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ὡς μία ὡραία ἀφορμή προκειμένου νά ἀνοίξει μία εὐρύτερη συζήτηση: Γιά τήν ποιότητα τῆς ἐνημέρωσης στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί γιά τήν ποιότητα τῆς νομοθέτησης καί τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου. Μιά συζήτηση γιά τήν δημοκρατία ἐν τέλει, σέ ἡμέρες ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου. Βλέπετε, ἡ ἔκρηξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ συνέπεσε μέ τήν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ τήν ἴδια ἡμέρα κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἠγέρθησαν σοβαρότατες ἐνστάσεις ἀπό Βουλευτές γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ Κοινοβουλίου. Συνέπεσε μέ τήν δημοσιοποίηση τῆς δικογραφίας τῆς μηνύσεως Ἐρντογάν ἐναντίον τεσσάρων Ἑλλήνων δημοσιογράφων μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ὑπογράφων. Συνέπεσε καί μέ τήν κυκλοφορία ἑνός βιβλίου μέ συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις ντοκουμέντων γιά τό πῶς στήθηκε συνωμοσία ἐναντίον ἐκλεγμένου πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας.

Τό πῶς ἐνημερώνεται ὁ ἑλληνικός λαός, πῶς νομοθετεῖ τό Κοινοβούλιο, πῶς ἀσκεῖται ὁ κοινοβουλευτικός ἔλεγχος εἶναι θέματα ἐξ ἴσου σημαντικά μέ τόν θόρυβο πού προκάλεσε ἡ Ὁλλανδή δημοσιογράφος, ἡ ὁποία κύριος οἶδε ἄν ἔδρασε αὐτόνομα ἤ ὑπό τήν ἀνοχή τρίτων. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τόν Ἐρντογάν. Δεχθήκαμε τόσο ἐγώ ὅσο καί οἱ τρεῖς συνάδελφοι πού μηνυθήκαμε ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόεδρο δεκάδες τηλεφωνήματα συμπαράστασης ἀπό δεκάδες πολῖτες πού πληροφορήθηκαν πρώτη φορά τήν εἴδηση σήμερα. Τήν θεώρησαν τελευταία ἐξέλιξη. Ὅμως αὐτό πού ἔγινε γνωστό τώρα εἶναι ἡ ἀποστολή τῶν ἐγγράφων ἀπό τήν τουρκική δικαιοσύνη πρός τό Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἡ μήνυση εἶναι «παλαιά». Τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 2020. Γιατί δέν τήν γνώριζαν οἱ πολῖτες; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Στήν ἀθώα ἐκδοχή γιατί ἱστότοποι, ραδιόφωνα, πρακτορεῖα εἰδήσεων ὅπως τό ΑΠΕ καί τηλεοπτικοί σταθμοί τήν «ἔθαψαν» τότε, τόν καιρό πού ὑπεβλήθη. Μόνον ὁ Νῖκος Χατζηνικολάου τήν προέβαλε στόν «Ἀντέννα» ζητῶντας μου συνέντευξη. Οἱ λοιποί, σιγή ἀσυρμάτου. Ξένος ἡγέτης μήνυσε Ἕλληνες δημοσιογράφους καί ἑλληνικά ΜΜΕ ἔκαναν τό… κορόιδο. Στήν σύνθετη ἐκδοχή τήν ὁποία δέν θά ἤθελα νά πιστέψω ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι μπορεῖ καί νά ἰσχύει, ἔπεσε γραμμή ἀπό πάνω στά ΜΜΕ τῆς λίστας Πέτσα νά ἐξαφανιστεῖ ἡ εἴδηση, ὅτι ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος μήνυσε τήν ἐφημερίδα μας. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ἐπιχειρήθηκε νά ἐκδώσει ἀνακοίνωση καταδίκης μας καί ἡ ΕΣΗΕΑ (!!), κάτι πού εὐτυχῶς ἀπεφεύχθη χάρη σέ συγκεκριμένους ἀνθρώπους!

Ἡ εἴδηση ἔγινε εὐρέως γνωστή χθές γιατί μεταδόθηκε καί ἀπό τό ΑΠΕ, καί ἀπό τήν Ertnews, καί ἀπό ἄλλα ΜΜΕ. Καί τοῦτο, γιατί οἱ ἀμερικανοτουρκικές καί οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις εὑρίσκονται σέ ἄλλη φάση πλέον. Ἡ ἱστορία αὐτή θά μποροῦσε ἄνετα νά ἀποτελέσει ἀφορμή σύγκρισης μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς δυτικῆς δημοκρατίας καί τῆς τουρκικῆς, καθώς τό ἀδίκημα τῆς προσβολῆς τοῦ ἀρχηγοῦ κράτους δέν ὑφίσταται στήν Ἑλλάδα μέ τήν μορφή τῆς περιύβρισης ἀρχῆς, ἐνῶ σκληροί χαρακτηρισμοί πού ἐπιφύλαξαν πολῖτες στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στήν διάρκεια τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν σέ ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δέν ἀποτέλεσαν ποτέ ἀφορμή γιά νά κινηθεῖ ἡ δικαιοσύνη ἐναντίον τους. Στήν περίπτωσή μας ὅμως ἐπικράτησε σιγή ἀσυρμάτου. Καί ξέρουμε γιατί. Ὅπως σιγή ἀσυρμάτου ἐπικράτησε γιά ὅσα περιέχονται στό τελευταῖο βιβλίο πού μόλις κυκλοφόρησε. Δέν διαβάζουμε κάθε μέρα σέ Βούλευμα τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης κατηγορία γιά συνωμοσία εἰς βάρος τοῦ πολιτεύματος ἐπί ἐσχάτῃ προδοσίᾳ, μέ στόχο τήν ἀποστέρηση ἐξουσίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ λόγῳ τῆς ἐξωτερικῆς του πολιτικῆς. Ἀλλά καί ἐδῶ σιγή ἀσυρμάτου πάλι. Ἀπορία ψάλτου βήξ. Ἡ ἐνημέρωση «θριαμβεύει»! Ἐξ ἴσου σοβαρά εἶναι ὅσα καταγγέλθηκαν στήν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ. Ὁ Βουλευτής Μανοῦσος Βολουδάκης κατήγγειλε ὅτι ὁ κανονισμός λειτουργίας τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ παραβιάζει τό Σύνταγμα καθώς δίδει τό δικαίωμα στόν ἑκάστοτε Γραμματέα της νά κόβει ἐνοχλητικές ἐρωτήσεις Βουλευτῶν πρός ἁρμοδίους Ὑπουργούς. Ὁ Βουλευτής Κωνσταντῖνος Κυρανάκης κατήγγειλε ὅτι οἱ τροπολογίες κατατίθενται τήν τελευταία στιγμή καί οἱ Βουλευτές δέν γνωρίζουν τί ψηφίζουν, ποιόν ὠφελοῦν, ποιόν βλάπτουν. Ὅτι ἡ εἰσήγηση τῶν νομοσχεδίων τους ἀνατίθεται τήν τελευταία στιγμή γιά νά μήν ξέρουν τί εἰσηγοῦνται. Τά ἀκούσατε πουθενά ὅλα αὐτά; Τά διαβάσατε πουθενά; Μεταδόθηκαν; Ἤ μήπως ἐτάφησαν στό ὄνομα τοῦ θριάμβου τῆς ἐνημερώσεως;

Κλείνω μέ τό ἐπεισόδιο τῆς συνεντεύξεως Μητσοτάκη. Ἡ Ὁλλανδή δημοσιογράφος ἦταν πράγματι ἀπαράδεκτη. Δέν ἀπευθύνεσαι ἔτσι σέ ἐκλεγμένο ἡγέτη. Μπορεῖς νά ἀπευθύνεις κάλλιστα τήν ἴδια ἐρώτηση, μέ τό ἴδιο περιεχόμενο, μέ τίς ἴδιες αἰχμές, χωρίς νά εἶσαι ἀγενής. Τό ζητούμενο εἶναι ἡ ἀπάντηση, ὄχι ἡ ἐρώτηση. Ἡ συνέντευξη εἶναι ἡ παράσταση τοῦ προσκεκλημένου, ὄχι τοῦ ὑποβάλλοντος τίς ἐρωτήσεις. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἡ Ὁλλανδή διέπραξε μέγα φάουλ. Τό ἐρώτημα δέ εἶναι ἄν τό διέπραξε μόνη της. Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ δημοσιογράφοι δέν εἶναι ἀντίπαλοι τῶν ἐκλεγμένων ἡγετῶν. Οὔτε εἶναι συνετό νά φέρνει ἕνας ἡγέτης στό ὕψος του ἕναν ἀγενῆ δημοσιογράφο πού ἀναζητᾶ τόν καβγᾶ. Ὁ Πρωθυπουργός στέκεται στό πόντιουμ γιά νά δίδει ἤρεμος ἀπαντήσεις ἐπί τῆς οὐσίας τῶν ἐρωτήσεων πού δέχεται. Ὄχι νά συμπλέκεται. Νομίζω ὅτι ὁ κύριος πρωθυπουργός ἔκανε τό λάθος νά συμπλακεῖ. Δέν ἔπρεπε. Πολύ δέ περισσότερο δέν ἔπρεπε νά διατυπώσει τήν ἄποψη, ὅτι στήν χώρα της εἶναι συνήθεις οἱ εὐθεῖες ἐρωτήσεις, ἄρα στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι. Ἄς ξαναδεῖ τό βίντεο. Θά καταλάβει.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ