Ἀόρατος ἀρχή

ΘΕΩΡΩ «εὐλογία» τήν πρωτοβουλία τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονῆ…

… νά ἀνοίξει ζήτημα γιά τόν ποινικό κώδικα πού ψηφίστηκε τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀπό τήν ἐθνική μας ἀντιπροσωπία. Μέ τίς ψήφους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ Ποταμιοῦ καί μέ τήν ἀποχή τῆς ΝΔ καί τοῦ ΚΙΝΑΛ, νά μήν τό ξεχνᾶμε. Τήν θεωρῶ «εὐλογία» γιατί ἡ ἔναρξη τοῦ δημοσίου διαλόγου συνέπεσε μέ τήν ἔκδοση δικαστικῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία «ἔσπασε» τά ἰσόβια τῆς κατηγορούμενης γιά τρομοκρατία Πόλας Ρούπα καταδικάζοντάς την σέ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν. Συνεπεία τῶν νέων διατάξεων τοῦ ποινικοῦ κώδικα ἀσφαλῶς! Τήν θεωρῶ «εὐλογία» γιατί μόλις πρόσφατα ἡ Γενική Γραμματέας Ἀντεγκληματικῆς Πολιτικῆς ἀναγνώρισε δημοσίως ὅτι ὁ Κουφοντίνας ἀποκτᾶ τόν Σεπτέμβριο δικαίωμα ὑποβολῆς αἴτησης ἀποφυλάκισης. Μέ βάση τόν νέο ποινικό κώδικα, βεβαίως! Τήν θεωρῶ «εὐλογία» γιατί ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2019 πού ψηφίστηκε ὁ νέος κῶδιξ ἕως σήμερα ἐκδόθηκε ἡ δικαστική ἀπόφαση γιά τήν Siemens μέ τήν ὁποία ἔπεσαν στά «μαλακά» ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΟΤΕ καθώς ἀπαλείφθηκε τό ἀδίκημα γιά τήν διαφθορά κρατικῶν ἀξιωματούχων μέ νέα διατύπωση. Τήν θεωρῶ «εὐλογία» γιατί πράγματι τέθηκε στό ἀρχεῖο ἡ ἐπίμαχος ἀπόφαση πού φημολογεῖται ὅτι κάνει μνεία ὁ κύριος Κοντονῆς στήν κατάθεσή του στίς δικαστικές ἀρχές. Τήν θεωρῶ «εὐλογία» ἐπειδή ἐπίσης τέθηκαν στό ἀρχεῖο καί ἄλλες ὑποθέσεις οἰκονομικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Δύο χρόνια τώρα ὁ κῶδιξ ἐφαρμόζεται κανονικῶς καί μᾶς ἀποκαλύπτει ἀπό ποιούς ψηφίστηκε καί ποιοί ἐπωφελοῦνται. Τό θέμα πού ἀνοίγει ὁ κύριος Κοντονῆς τόν ξεπερνᾶ λοιπόν κατά πολύ γιά ἕναν ἁπλό λόγο: ἔχουν παραχθεῖ ἔννομες συνέπειες σέ πλεῖστες δικαστικές ὑποθέσεις πού ἐνδιέφεραν κόμματα, ἐπιχειρηματίες καί λοιπούς παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου. Τό ὅλον σύστημα. Τόν ξεπερνᾶ ἐπίσης γιατί ὁ ποινικός αὐτός κῶδιξ ἀποτελεῖ ἴσως τήν μεγαλύτερη ἐπέμβαση τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ συστήματος στήν ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης. Ὠμή παρέμβαση. Διά τῶν διατάξεών του κατηργήθη ἡ κρίση τῶν δικαστῶν ἐπί ἐκκρεμῶν ὑποθέσεων. Αὐτό βεβαίως βαρύνει πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα τόν ΣΥΡΙΖΑ πού κυβερνοῦσε –χωρίς ἀμφιβολία– ἀλλά βαρύνει καί ἄλλους. Βαρύνει καί τό Ποτάμι πού τόν ψήφισε. Βαρύνει καί τήν ΝΔ καί τό ΚΙΝΑΛ πού ἀπεῖχαν ἀπό τήν ψηφοφορία καί δέν τόν καταψήφισαν. Βαρύνει καί Βουλευτές πού γνώριζαν τί εἶχε πράξει ἡ νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή καί σιώπησαν αἰδημόνως ἐνώπιον τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπίας. Βαρύνει ὅσους γνώριζαν τήν σύνθεση τῆς νομοπαρασκευαστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Κώδικα, καθηγητές καί νομικούς, βαρύνει ὅλους ὅσοι γνώριζαν τίς ὑποθέσεις πού εἶχαν αὐτά στά δικαστήρια καί παρά τά προφανῆ ἀσυμβίβαστα τούς ἐπέτρεψαν νά νομοθετήσουν. Γινόμαστε δυσάρεστοι, τό γνωρίζουμε, ἀλλά κάποιος πρέπει νά μᾶς ἀπαντήσει ἀντί νά παίζει μέ τήν νοημοσύνη μας: Ποιά ἀόρατος ἀρχή «ἐνέπνευσε» σέ πολιτικούς καί κόμματα –πού σφάζονταν μεταξύ τους λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές καί δέν συμφωνοῦσαν οὔτε Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου νά ἐκλέξουν– τήν ἰδέα τῆς παράτασης τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς; Ποιά ἀόρατος ἀρχή τούς ἐμφύσησε πνεῦμα ἑνότητος καί καταλλαγῆς ὥστε ἀκόμη καί ὁ πλέον ἀντισυριζαῖος Εὐάγγελος Βενιζέλος νά λάβει τόν λόγο στό Κοινοβούλιο καί νά ζητᾶ τήν πάσῃ θυσίᾳ συναινετική ψήφιση τοῦ κώδικα παρέα μέ τήν μισητή Ἀριστερά; Κανείς δέν εἶχε διαβάσει τίς 1.000 σελίδες τοῦ κώδικος γιά νά ἀνακαλύψει πόσες ὕποπτες ρυθμίσεις περιελάμβανε; Αὐτοί πού περνοῦν τά πάντα ἀπό τήν τρῦπα τῆς βελόνας καί ἀναλύουν ἀκόμη καί τό πῶς βήχει ὁ Τσίπρας δέν ἤξεραν –νά πάρω τό πιό ἀθῶο– ὅτι ἐπωφελοῦνται τρομοκράτες ἀπό τόν νέο ποινικό κώδικα; Σέ ποιούς τά λένε αὐτά; Ἡ ψήφιση τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικος φέρει δυστυχῶς τήν ὑπογραφή ὅλων τῶν κομμάτων. Ἀκόμη καί ἐκείνων πού ἀπεῖχαν. Εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης εἴτε μέ πρόθεση εἴτε διά παραλείψεως. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια! Μερικοί δέ ἀπό ὅσους δέν μίλησαν τότε, καλύτερα νά κρύβονται σήμερα. Ἔχουν γίνει ἀντιληπτοί καί ἐξευτελίζονται. Ὁ κόσμος τούς ἔχει πάρει εἴδηση.

Απόψεις

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!

Ἑστία, Σάββατον 16 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα

Ὁ Πούτιν ὡς ἄλλοθι τῆς Οὔρσουλα

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΤΡΟΜΟΣ πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῆς ἡγεσίας του ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν ὁδηγεῖ τήν ἐπίσημη ὑποψηφία του σέ σπασμωδικές καί ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις.

Προκλητικός Ράμα δηλώνει ὅτι δέν ὑπάρχει ὑπόθεσις Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ὅρια ἡ προκλητική στάσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔφθασε χθές στό σημεῖο νά ἔχει «διαγράψει» ἀπό τήν μνήμη του τήν σύλληψη τοῦ κ. Φρέντη Μπελέρη.