Ὁ ὁρισμός τῆς παράβασης καθήκοντος

ΓΡΑΦΑΜΕ χθές, ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση, ὅτι ὁ Πολάκης εἶναι ἀπαράδεκτος, ὅταν ζητᾶ μέ ἀναρτήσεις του προγραφές δικαστῶν, δημοσιογράφων, πολιτικῶν καί τραπεζιτῶν, ἀλλά «προσοχή, ἡ παρέμβασή του μπορεῖ νά ἔχει δευτερογενεῖς ἐπιπτώσεις στόν δημόσιο διάλογο.»

Ἐγγράφει θέματα πρός συζήτηση στό συλλογικό ὑποσυνείδητο. Θέματα ὑπαρκτά τά ὁποῖα ἄν τά ἀποσυνδέσουμε ἀπό τά πρόσωπα καί τά συνδέσουμε μέ νοοτροπίες, εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρά. Ἡ πρώτη ἔνδειξη ὅτι αὐτό ἰσχύει ἦταν ἡ ἔρευνα-σόκ τῆς ἑταιρείας Public Issue, ἡ ὁποία ἔδειξε ὅτι οἱ Ἕλληνες θεωροῦν σέ ποσοστό 75% διεφθαρμένο τό δικαστικό σύστημα, σέ ποσοστό 71% τό πολιτικό σύστημα καί σέ ποσοστό 64% τό μηντιακό-δημοσιογραφικό σύστημα.

Ἡ δεύτερη καί ἰσχυρότερη ἔνδειξη, ὅτι ἡ παρέμβαση τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ εἶναι διαβρωτική, ἀποτέλεσε ὁ τρόπος πού τό πολιτικό, τό συνδικαλιστικό, τό μηντιακό ἀλλά ἐν μέρει καί τό δικαστικό σύστημα χειρίστηκε τό τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν, στό ὁποῖο ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ ἀνθός τῆς νεολαίας μας. Δεκάδες φοιτητές πού ἔλιωσαν μέσα στά παλιοσίδερα σέ θερμοκρασίες 1300 βαθμῶν Κελσίου.

Στοιχειώδη γνώση νά ἔχει κανείς γιά τό πῶς συμπεριφέρεται σέ αὐτές τίς περιπτώσεις τό ὅλον σύστημα καί οἱ ἐκπρόσωποί του ἀποδεικνύει δυστυχῶς (καί μετά λύπης μου τό ἐπισημαίνω) ὅτι αὐτοί πού τίς προάλλες ἔσκιζαν –καί σωστά– τά ἱμάτιά τους γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά παράβαση καθήκοντος ἀπό τό Εἰδικό Δικαστήριο, ἔδωσαν (πλήν φωτεινῶν ἐξαιρέσεων) τά ρέστα τους γιά νά ἀποκρύψουν ποιοί πράγματι παρέβησαν τό καθῆκόν τους. Ἡ Κυβέρνηση ἀπό τά μεσάνυχτα πού προκλήθηκε τό δυστύχημα ἐργάστηκε συστηματικά μέσα στό σκότος ἕως τό ξημέρωμα γιά νά ἐκπονήσει σχέδιο ἐπικοινωνίας μέ στόχο τήν ἀπόκρυψη τῶν προφανῶν πολιτικῶν της εὐθυνῶν γιά τό δυστύχημα, μετά τέσσερα χρόνια στήν ἐξουσία.

Ἡ μέθοδος γνωστή: ἀπέσυρε κατ’ ἀρχάς ὅλους τούς Ὑπουργούς, τούς Βουλευτές καί τά στελέχη πού εἶχαν προγραμματίσει νά ἐμφανιστοῦν στίς πρωινές τηλεοπτικές ἐκπομπές προκειμένου νά γλεντήσουν τόν Ἀλέξη Τσίπρα γιά τήν διαχείριση τοῦ θέματος Πολάκη. Παρά τό πένθος καί τήν συντριβή γιά τήν ἀπώλεια τόσων νέων ἀνθρώπων ὅμως, τό χούι εἶναι χούι: τήν ὥρα πού στήν Λάρισα μετροῦσαν πτώματα τά ὁποῖα ἔβγαζαν μέ τό φτυάρι ἀπό τά τραῖνα λόγῳ τῶν ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν πού εἶχαν ἀναπτυχθεῖ, ἡ ΝΔ ἐξέδιδε χθές τό μεσημέρι ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποία ἐγκαλοῦσε τόν Τσίπρα γιατί δέν …διαγράφει τόν Πολάκη.

Λές καί δέν ὑπῆρχαν ἄλλες μέρες μετά τίς κηδεῖες τῶν θυμάτων γιά νά συζητήσουμε τό θέμα αὐτό ξανά καί νά ξεφωνήσουμε τόν ἁψύ Σφακιανό. Ἡ ἀναισθησία πλήρης! Τό ἐπικοινωνιακό σχέδιο προέβλεπε ἀλληλοδιαδόχως δήλωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, ὁ ὁποῖος ἔθεσε μέ πλάγιο τρόπο τό ζήτημα τοῦ «ἀνθρωπίνου λάθους τοῦ σταθμάρχη», δήλωση τῶν Ὑπουργῶν Ὑγείας ἔξω ἀπό τά νοσοκομεῖα (ἡ Μίνα Γκάγκα ὑπῆρξε ἀπείρως πιό σοβαρή ἀπό τόν Θᾶνο Πλεύρη στίς δηλώσεις της), δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν (ὁ ὁποῖος διέσωσε ἐν μέρει τήν τιμή τῆς παράταξης καί τῆς οἰκογενείας του μέ τήν παραίτησή του) καί, βεβαίως, δήλωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς συνήθως ἐμφανίστηκε ὡς οὐδέτερος τρίτος καί ἐπιχείρησε νά ἀπομακρύνει τήν ζημιά ἀπό τήν αὐλή του. Ὅπως καί στίς ὑποκλοπές. Τότε βολεύτηκε μέ τήν θυσία τοῦ ἀνιψιοῦ του, χθές μέ τήν παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ του.

Μέχρι νά φθάσει τό μεσημέρι καί νά κάνουν τίς δηλώσεις οἱ ἀνωτέρω, εἶχαν προηγηθεῖ:

– Κανάλια πού κατηύθυναν ἐπιδέξια τήν δημόσια συζήτηση στό «ἀνθρώπινο λάθος τοῦ σταθμάρχη», ὁ ὁποῖος συνελήφθη ἀπό τήν Τροχαία καί σχηματίστηκε ἐναντίον του δικογραφία. Μέ ἐξαιρέσεις βεβαίως! Στό Open Tv πού βρισκόμουν μέ τούς Δημήτρη Καμπουράκη καί Παναγιώτη Στάθη, ὁ πρῶτος (τόν ὁποῖο ἔχει στοχοποιήσει ὁ Πολάκης) εἶπε ὅτι «αὐτό τό δυστύχημα μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ στό Μάτι τοῦ κυρίου Μητσοτάκη.» Ὁ Καμπουράκης τά εἶπε, ὄχι ἐγώ!

– Συνδικαλιστές τῆς ΔΑΚΕ οἱ ὁποῖοι στό παρελθόν ἦσαν ἀσυμβίβαστοι καί μάχονταν γιά τό δίκαιο, ἔχοντας ἐξασφαλίσει τό ποθητό ἀξίωμα, ἐμφανίστηκαν στά Μέσα Ἐνημέρωσης γιά νά ὑποστηρίξουν ὅτι τά προβλήματα στήν ἀσφάλεια τῶν σιδηροδρόμων εἶναι «διαχρονικά». Ἀπό εἰκοσαετίας… Ἀπό τότε χρονολογεῖται τό πρόβλημα. Ἦταν ἡ δεύτερη «κασσέττα» πού ἔπαιζε χθές διαρκῶς μετά τό «ἀνθρώπινο λάθος»: «Διαχρονικά προβλήματα». Γιά τά ὁποῖα «διαχρονικά προβλήματα» δέν φθάνει μία ὁλόκληρη τετραετία σέ μιά κυβέρνηση γιά νά τά ἐπιλύσει… Περιττεύει νά σημειώσω ὅτι οὐδείς ἀπό τά ΜΜΕ σκέφθηκε νά ἀναζητήσει τόν Ὑπεύθυνο Ἀσφαλείας τῆς ΕΡΓΟΣΕ πού ὑπέβαλε τήν παραίτησή του ἕναν χρόνο πρίν, καταγγέλλοντας τά τραγικά προβλήματα ἀσφαλείας. Οὐδείς θέλησε νά ἀναζητήσει τούς συνδικαλιστές πού στίς 7 Φεβρουαρίου 2023 εἶχαν προειδοποιήσει μέ ἀγωνιώδεις ἐπιστολές τους τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, ὅτι θά γίνουν δυστυχήματα ἄν δέν ἐλαμβάνοντο μέτρα. Στά κανάλια κυκλοφοροῦσαν χθές μόνον οἱ συνδικαλιστές ἐκεῖνοι –πού κατά τά λοιπά ὁ Πρωθυπουργός ἀποστρέφεται– οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν ὅτι τά προβλήματα εἶναι «διαχρονικά». Τί ντροπή!!!

– Ἡ εἰκόνα συμπληρώθηκε ἀπό τήν ταχύτατη ἀντίδραση τῶν Ἀρχῶν πού σχημάτισαν ποινική δικογραφία καί ἀνέκριναν τό προσωπικό τοῦ ΟΣΕ: τόν «ἀκατάλληλο καί ἀνειδίκευτο σταθμάρχη πού ἦταν λίγο πρίν τήν σύνταξη καί ἀντιμετωπίζει δυνητικῶς κατηγορίες σέ βαθμό κακουργήματος», τόν μηχανοδηγό πού «κατέθεσε ἀνωμοτί.» Τίς τελευταῖες τρῦπες τοῦ ζουρνᾶ, γενικῶς.

Γιά νά γλυτώσουν τίς εὐθῦνες τους κάποιοι εἶναι ἱκανοί (ἐκτός ἀπό τίς δολοφονίες τῶν χαρακτήρων πού κάνουν στούς ἐργαζομένους τοῦ ΟΣΕ) νά τούς στείλουν μέσα ἕως καί ἰσόβια. Μέ συνεργούς τούς συναδέλφους τοῦ σταθμάρχη, πού ἔβαλλαν ὡς «Ἐφιάλτες» ἐναντίον του (!), στήν πάντοτε φιλόξενη κυρία Τατιάνα.

Τό ἐπιτελικό κράτος πουθενά στό κάδρο. Πραγματικά, ὅ,τι παρακολούθησα, ἦταν ἀξιολύπητο. Συγκάλυψη καί ἀπέκδυση εὐθυνῶν! Τό γεγονός ὅτι μόλις πρό ἑβδομάδος εἶχε πέσει σέ τραῖνο στά Παλαιοφάρσαλα ἠλεκτροφόρο καλώδιο ὑψηλῆς τάσεως καί οἱ ἐπιβάτες ἀπό θαῦμα ἐπέζησαν, δέν θορύβησε κανέναν! Τό γεγονός ὅτι προσφάτως τραῖνο πῆρε φωτιά ἔξω ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, δέν κινητοποίησε κανέναν! Τό γεγονός ὅτι ἐπιδικάστηκαν ἀποζημιώσεις μαμμούθ σέ ἐπιβάτες τραίνων οἱ ὁποῖοι ἔμειναν στήν κακοκαιρία στήν μέση τοῦ πουθενά χωρίς θέρμανση, δέν εὐαισθητοποίησε κανέναν!

Κάθε μέρα, κάθε ἀναθεματισμένη μέρα, συνέβαινε καί κάτι πού προειδοποιοῦσε τούς ταγούς μας ὅτι ἡ τραγωδία ἔρχεται, ἀλλά αὐτοί ἀγνοοῦσαν τά σημάδια. Ἔπρεπε νά γίνει κάρβουνο ὁ ἀνθός τῆς νεολαίας μας γιά νά ἀκούσουμε δήλωση τοῦ τύπου, ὅτι «τό μόνο πού μπορῶ νά ἐγγυηθῶ εἶναι ὅτι δέν θά ξανασυμβεῖ.» Πραγματικά, εἶστε ἀξιολύπητοι.

Ὅ,τι συνέβη προχθές τά μεσάνυχτα στήν Λάρισα καί ὅ,τι ἀκολούθησε γιά νά συγκαλυφθοῦν καραμπινᾶτες εὐθῦνες κορυφῆς ἐκείνων πού ἐσκεμμένα ἀφήνουν ἀσυντήρητο τό σιδηροδρομικό δίκτυο γιά νά εὐνοοῦνται οἱ πάροχοι μεταφορικοῦ ἔργου στόν ἀέρα καί στίς ἐθνικές ὁδούς (ἀεροπορικές ἑταιρεῖες, ΚΤΕΛ καί διόδια κ.λπ.) ἀποτελεῖ τόν ὁρισμό τῆς παράβασης καθήκοντος.

Συνιστᾶ τήν χρεοκοπία ἑνός ὁλόκληρου συστήματος, πολιτικοῦ, μηντιακοῦ, συνδικαλιστικοῦ, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται μόνον πῶς θά συνεχίσει νά ὑπάρχει σέ συσκευασία αὐτοδυναμίας ἤ συνεργασίας τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν. Καί πρός τοῦτο, ἀναμηρυκάζει διαρκῶς δικαιολογίες ἀντί νά ἔχει τήν τόλμη νά χαρίσει στόν ἑλληνικό λαό μία τίμια ἐξήγηση στήν μνήμη τόσων ἀθώων ψυχῶν. Κρῖμα……

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.