Ἡ καρδιά τῆς παγκοσμίου Ναυτιλίας πάλλεται ἐδῶ

Μέ μιά συνέντευξη Τύπου γεμάτη μηνύματα ἄνοιξε χθές…

… οὐσιαστικά, ἡ Διεθνής Ναυτιλιακή Ἔκθεση «Ποσειδώνια 2022», ἡ ὁποία θά ὑποδεχθεῖ τίς χιλιάδες τῶν ἐπισκεπτῶν της στό Ἐκθεσιακό Κέντρο τοῦ ἀεροδρομίου «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἀφοῦ ἀπό τό 2004 ἐγκατέλειψε τήν φυσική της ἕδρα, τόν Πειραιᾶ. Μπορεῖ τά ἐπίσημα ἐγκαίνια νά γίνουν τό ἀπόγευμα τῆς προσεχοῦς Δευτέρας, ἀλλά ἀπό χθές ἡ καρδιά τῆς παγκόσμιας Ναυτιλίας χτυπᾶ –καί θά χτυπᾶ μέχρι τό Σάββατο 11 Ἰουνίου– στήν Ἑλλάδα! Μήνυμα πρός τίς ναυτιλιακές δυνάμεις ἀλλά καί πρός ὅλες τίς χῶρες τοῦ κόσμου ἔστειλε ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας Ἰω. Πλακιωτάκης, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τήν «πειρατική» ἐνέργεια τοῦ Ἰράν, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, παραβιάζει κάθε ἔννοια τοῦ διεθνοῦς δικαίου.

«Τά Ποσειδώνια εἶναι ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας. Τήν ἐπισκιάζει ἐφέτος ἡ παράνομη κατάληψη τῶν ἑλληνικῶν πλοίων στόν Περσικό Κόλπο. Μιά ἐνέργεια ἀπαράδεκτη πού παραβιάζει κάθε ἔννοια δικαίου καί διαταράσσει τό κανονιστικό σύστημα τῆς Σύμβασης γιά τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας, ἀπειλεῖ τήν ἀσφάλεια τῆς ναυσιπλοΐας καί τό παγκόσμιο ἐμπόριο. Ἀπό τό βῆμα αὐτό καλοῦμε ὅλα τά κράτη νά ἐνεργήσουν ἔτσι, ὥστε τό ἀπαράδεκτο αὐτό γεγονός νά τερματιστεῖ καί νά διασφαλισθεῖ ὅτι δέν θά ἐπαναληφθεῖ. Τό Δίκαιο τῆς Θάλασσας εἶναι τό θεμέλιο γιά κάθε δραστηριότητα καί μιά ἀδιαπραγμάτευτη ἀξία γιά τήν παγκόσμιο ναυτιλία, ἀλλά καί τήν παγκόσμια εὐημερία» τόνισε ὁ Ι. Πλακιωτάκης.

«Στά “Ποσειδώνια” θά δοῦμε τούς παλιούς μας φίλους καί θά κάνουμε καινούργιους, θά ποῦμε ὅλες τίς περιπέτειές αςμ καί τά νέα μας γιά ὅλο αὐτό τό διάστημα τῶν τεσσάρων ἐτῶν πού δέν εἴχαμε βρεθεῖ. Εὔχομαι καλή ἐπιτυχία σέ ὅλους τούς ἐκθέτες καί τούς ὁμιλητές, καί ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς ἐπισκέπτες πού θά μᾶς τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους» ἀνέφερε ὁ πρόεδρος τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιμελητηρίου, Γεώργιος Πατέρας.

Μήνυμα έσετειλε καί ἡ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Μελίνα Τραυλοῦ, πού ἀνεφέρθη μέν στήν «πράσινη» Ναυτιλία, ἀλλά πρόσθεσε καί τήν λέξη «βιώσιμη», θέλοντας νά τονίσει ὅτι οἱ προτάσεις τῆς Κομμισσιόν χρειάζεται νά ἐπανασυζητηθοῦν.

«Ὁ ἑλληνικός ἐφοπλισμός πρωτοστατεῖ μέ δύναμη καί θέληση, καί στήν ἐνεργειακή μετάβαση. Ἀξιοποιοῦμε τή συσσωρευμένη τεχνογνωσία καί ἐμπειρία μας. Χαράσσουμε τίς ἐξελίξεις καί τιμοῦμε τήν ἡγετική μας θέση, τοῦ 21% τῆς παγκόσμιας χωρητικότητας καί τοῦ 59% τῆς εὐρωπαϊκῆς. Τοποθετούμεθα μέ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές καί ἀποτελεσματικές προτάσεις στήν πρόκληση τῆς “πράσινης”, ἀλλά καί βιώσιμης ναυτιλίας. Ὡς Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, ὑποδεχόμαστε τή διοργάνωση τῶν Ποσειδωνίων, μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὄχι μόνο θά ἀνταποκριθεῖ στίς σύγχρονες, ὑψηλές προσδοκίες τῆς διεθνοῦς ναυτιλιακῆς κοινότητας ἀλλά καί θά τίς ὑπερβεῖ» ἀνέφερε ἡ Μελίνα Τραυλοῦ.

Μήνυμα καί ἀπό τόν δήμαρχο Πειραιῶς Ἰω. Μώραλη, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι «αἰσθάνεται χαρά πού ξαναγίνονται τά “Ποσειδώνια”», ἀλλά καί λύπη «ἐπειδή τό κράτος δέν μπόρεσε ἀκόμη νά ἐξασφαλίσει τήν λειτουργία, στόν Πειραιᾶ, ἑνός σύγχρονου Συνεδριακοῦ κέντρου!».

Ὁ γενικός διευθυντής τῆς «Ποσειδώνια Α.Ε» Θ. Βῶκος ἀνέφερε ὅτι πρόκειται γιά τήν μεγαλύτερη μέχρι σήμερα σέ συμμετοχές καί ἔκταση ἔκθεση πού διοργανώνει ἡ ἑταιρεία καί εὐχαρίστησε τούς χορηγούς καί τούς ἐκθέτες, ὑποσχόμενος «τά καλύτερα».

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ