Ἡ εἰσαγγελεύς ὡς ρεπόρτερ

ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, τήν ἐπικινδυνότητα τῶν ὁποίων πολύ ἀμφιβάλλω ἄν ἔχει ἀρχίσει νά καταλαβαίνει, βαδίζει ἡ ἀξιότιμη Eἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργία Ἀδειλίνη, ἡ ὁποία διερευνᾶ βάσει τῆς νέας νομοθεσίας ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ἀρχηγός τῶν «Σπαρτιατῶν»: Ὁ Βασίλειος Στίγκας ἤ ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης. Ἀφορμή γιά τό σημείωμά μου αὐτό ἔλαβα ἀπό δύο γεγονότα, φαινομενικῶς ἄσχετα μεταξύ τους.

– Τίς ἐρωτήσεις πού ὑπέβαλε ἡ ἀξιότιμη εἰσαγγελεύς στόν Πρόεδρο τῶν «Σπαρτιατῶν» Βασίλειο Στίγκα, στό πλαίσιο τῆς προκαταρκτικῆς ἐξέτασης πού εἶναι ἀναγκασμένη νά διενεργήσει μέ βάση τόν νέο νόμο.

– Τίς δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ καί στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Τζουμάκα, ὅτι ὁ νέος Πρόεδρός του, Στέφανος Κασσελάκης, εἶναι «φυτευτός» καί ὅτι «ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στό ἐσωτερικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ ὀλιγαρχία καί ἡ διαπλοκή.»

Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο: Προχθές ὁ «Ἀντέννα» προέβαλλε στό δελτίο εἰδήσεων μέ τόν Νῖκο Χατζηνικολάου ἕνα ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον ρεπορτάζ τῆς Ὄλγας Παναγιωτίδου, τό ὁποῖο προφανῶς βασίστηκε σέ στοιχεῖα τῆς δικογραφίας πού διαβίβασε στήν Ἐπιτροπή Δεοντολογίας τοῦ Κοινοβουλίου ἡ Eἰσαγγελεύς, προκειμένου νά αἰτηθεῖ τήν κλήση ἕντεκα ἐκλεγμένων βουλευτῶν τῶν «Σπαρτιατῶν» ὡς ὑπόπτων ἐξαπάτησης τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι πραγματικός ἀρχηγός τους ἦταν ὁ Κασιδιάρης καί ὄχι ὁ Στίγκας. Ἀπό τά στοιχεῖα πού παρουσίασε τό ρεπορτάζ προκύπτει ἀβιάστως ὅτι ἡ εἰσαγγελεύς ὑπέβαλε εὐθέως ἐρωτήσεις γιά ζητήματα πού ἅπτονται τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας πολιτικοῦ κόμματος. Θέματα πού ἐνῷ εἶναι πρωτευόντως πολιτικά, ἀναγκαστικῶς λόγῳ τῆς νέας νομοθεσίας ἀποκτοῦν αἴφνης νομική σημασία. Ἡ εἰσαγγελεύς ἐρώτησε καί ἔλαβε ἀπάντηση ἄν βουλευτής τοῦ κόμματος τῶν «Σπαρτιατῶν», ὁμοῦ μετά τῶν συναδέλφων του, ἐπεχείρησε νά ἀνατρέψει τόν νόμιμο ἀρχηγό Βασίλειο Στίγκα, ὁ ὁποῖος, ἐν τῷ μεταξύ, ἀπό τήν νύχτα τῶν ἐκλογῶν, χαρακτήρισε τόν Κασιδιάρη «κηροζίνη» γιά τό κόμμα. Ἡ εἰσαγγελεύς ἐρώτησε ἐπίσης τόν Βασίλειο Στίγκα, γιατί ἀφοῦ ἔγινε τῷ ὄντι ἀπόπειρα ἀνατροπῆς του ἀπό βουλευτές προσκείμενους στόν κύριο Κασιδιάρη, ἐκεῖνος ἀποφάσισε νά στηρίξει τήν ὑποψηφιότητα τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη γιά τό ἀξίωμα τοῦ δημάρχου Ἀθηναίων.

Φοβᾶμαι πολύ καί τό γράφω μέ ἐκτίμηση στό ἔργο τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει ἕναν νόμο ἀμφίβολης συνταγματικότητας, ὅτι… γλιστρᾶμε ἐπικινδύνως. Ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου εἶναι ἀνωτάτη δικαστική λειτουργός καί θεματοφύλακας τοῦ νόμου. Ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν εἶναι πολιτικός ρεπόρτερ. Καί πάντως δέν εἶναι ἐκεῖ γιά νά κάνει συνεντεύξεις σέ πολιτικούς ἀρχηγούς! Οἱ συνεντεύξεις εἶναι ἁρμοδιότης τῆς Μαρίας Ἀναστασοπούλου καί τοῦ Γιώργου Παπαδάκη, πού συμπτωματικῶς ἀσχολήθηκαν μέ τό μεῖζον τοῦτο θέμα αὐτές τίς μέρες καί τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἀπώτερο διακύβευμα τήν ἔκπτωση ἀπό τό ἀξίωμά τους ἕντεκα ἐκλεγμένων βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου. Διακύβευμα πρωτοφανές μεταπολιτευτικῶς.

Θά ρωτήσετε, τώρα, εὔλογα: Γιατί γλιστρᾶμε ἐπικινδύνως; Γιατί ἡ Εἰσαγγελεύς ἐξελισσόμενη σέ ρεπόρτερ βαδίζει χωρίς νά τό καταλαβαίνει σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια; Ἀπαντῶ! Διότι οἱ νόμοι εἶναι γενικῆς καί ἀφηρημένης κανονιστικῆς ἰσχύος. Ὅταν ἐμφανίζονται ἀνάλογα φαινόμενα καί σέ ἄλλα κόμματα ἡ εἰσαγγελεύς δεσμευομένη –θά τό ἐπαναλάβω γιά πολλοστή φορά πρός ἄρση πιθανῆς παρεξηγήσεως, ὄχι ἀπό δική της βούληση ἀλλά ἀπό τήν νέα νομοθεσία, ὀφείλει νά προχωρήσει στίς ἴδιες ἀκριβῶς δικονομικές ἐνέργειες. Ἐρώτηση: Ὅταν ὁ Στέφανος Τζουμάκας ἰσχυρίζεται δημοσίως ὅτι ἔχει ἐγκατασταθεῖ στήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ ὀλιγαρχία καί ἡ διαπλοκή, αὐτός του ὁ ἰσχυρισμός ἐντάσσεται, ναί ἤ ὄχι, στό πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ νέου νόμου περί «πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ»;

Εἶναι ὑποχρεωμένη, ναί ἤ ὄχι, ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου νά καλέσει τόν κύριο Τζουμάκα καί κάθε ἄλλο πού διακινεῖ τήν θεωρία τοῦ «φυτευτοῦ» νά προσέλθει ἐνώπιόν της καί νά καταθέσει ποιούς ἐννοεῖ ὡς «πραγματικούς ἀρχηγούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ» καί γιατί θεωρεῖ τόν κύριο Κασσελάκη περίπου «σκιάχτρο» τους; Μή δώσετε ἀπάντηση, δέν χρειάζεται.

Σκέφτομαι τί θά ἔπρεπε νά πράξει ἡ κυρία Εἰσαγγελεύς, ἄν τό νέο νομοθετικό πλαίσιο περί πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ ἐφαρμοζόταν τήν ἐποχή τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου μέ τήν ἀποστασία. Ἄν ἐφαρμοζόταν στήν ἐποχή Συμπιλίδη. Ἄν ἐφαρμοζόταν, τόν καιρό πού ὁ κορυφαῖος ἐκδότης Χρῆστος Λαμπράκης κίνησε καθ’ ὁμολογίαν τοῦ Παντελῆ Καψῆ, στό τελευταῖο βιβλίο του, τίς διαδικασίες ἀνατροπῆς τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2007. Νομίζω ὅτι ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία πού συνέταξε τόν νόμο καί ἡ νομοθετική πού τόν ψήφισε, στέλνουν τήν δικαιοσύνη σέ ναρκοπέδιο διαρκείας. Πιθανόν καί σέ ἀποστολή αὐτοκτονίας. Οἱοσδήποτε πολίτης (σάν καί αὐτούς πού κάποιοι καθοδήγησαν νά προσφύγουν κατά τοῦ κύρους τῆς ἐκλογῆς τῶν Βουλευτῶν τῶν «Σπαρτιατῶν») δύναται νά προσφύγει στόν Ἄρειο Πάγο λίγο πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές καί νά θέσει ζήτημα γιά τήν ἀνακήρυξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ βάσει τῶν δηλώσεων Τζουμάκα καί ἄλλων κορυφαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐν προκειμένῳ ἡ Δικαιοσύνη (ἄν ἐπρόκειτο νά ἐφαρμόσει τόν νόμο) θά ἔπρεπε νά ἀρχίσει νά σκαλίζει τά ἐσωτερικά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Τζουμάκας λέει ἰδιωτικῶς «τέρατα» ὅταν ἐξηγεῖ αὐτό πού ἰσχυρίστηκε δημοσίως.

Ἡ πολιτική ζωή τῆς χώρας ὅμως δέν εἶναι ἁρμοδιότης τῆς Δικαιοσύνης. Καί γιά νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, δέν πιστεύουμε ὅτι οἱ εἰσαγγελεῖς θέλουν νά ἀναμειγνύονται στά κόμματα γιά νά ἐπιλύουν πολιτικές διαφορές… Προσοχή λοιπόν! Τό ζήτημα δέν εἶναι οἱ «Σπαρτιᾶτες», ἀλλά ἡ ὁμαλή λειτουργία τοῦ πολιτεύματος καί τοῦ δημοσίου βίου. Πρός τοῦτο ἀποστέλλουμε ἐγκαίρως «πολιτικό 112» σέ πολιτεία καί δικαιοσύνη. Πολύ πρίν κτυπήσει ὁ ἑπόμενος «Ντάνιελ», ξαφνικά.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις