Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Νά μᾶς συμπαθᾶτε, ἀλλά τέτοια πράγματα, σπανίως συμβαίνουν στόν τόπο μας. Νά σοῦ ἀναθέτουν, δηλαδή, ἕνα πόστο, κι ἐσύ ὄχι μόνο νά τά φέρνεις βόλτα, ἀλλά ν’ ἀφήνεις καί πλεόνασμα, καί νά τό διαθέτεις γιά τό κοινό καλό!

Κι ἔτσι, ἄς ἀναφερθοῦμε πάλι (μιᾶς καί σέ λίγο καιρό λήγει ἡ θητεία της) στήν Ἐπιτροπή «Ἑλλάδα 2021». Ναί, σέ ἐκείνη τήν Ἐπιτροπή ὑπό τήν Γιάννα Ἀγγελοπούλου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε νά μᾶς ὁδηγήσει στόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση, ἀλλά ἔπεσε ἐπάνω στήν ἐπέλαση τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη ἀγριότερος καί ἀπό τήν ἐπιδρομή τοῦ Ἰμπραήμ στόν Μοριᾶ! Καί προχθές, νά την πάλι ἡ «Ἐπιτροπή», νά δωρίζει στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας εἴκοσι ὀχήματα 4×4, πού κόστισαν 840.000 εὐρώ, τά ὁποῖα ἤδη «ὀργώνουν» τά σύνορά μας στόν Ἕβρο, στήν καθημερινή προσπάθεια ἀποτροπῆς «γεγονότων… Φυσικά, ὅλα αὐτά, χωρίς νά δαπανήσει τό κράτος δεκάρα! Κι αὐτό διότι ἡ «Ἐπιτροπή» προχώρησε στήν ἔκδοση ἀναμνηστικῶν νομισμάτων, ἐνῶ παράλληλα προσέφυγε σέ χορηγούς, οἱ ὁποῖοι –ἄλλοι μέ μεγάλη, ἄλλο μέ λιγότερη– προθυμία, ἔσπευσαν νά ἐνισχύσουν τήν προσπάθεια. «Χάρη στήν ἀνταπόκριση τῆς κοινωνίας, χάρη στό Νομισματικό Πρόγραμμα, τούς Χορηγούς μΑς καί τούς Χορηγούς Δράσης, χάρη στή χρηστή διαχείριση, πού εἶναι πολύ σημαντική καί πάντα ἐπίκαιρη, εἴχαμε νά ἀντιμετωπίσουμε ἕνα εὐχάριστο πρόβλημα: νά ἐπιστρέψουμε στήν κοινωνία αὐτούς τούς πόρους» εἶπε, παραδίδοντας τά ὀχήματα ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη προσφέρει σημαντική ἐνίσχυση στήν Πυροσβεστική καί τήν Πολιτική Προστασία, στό Νοσοκομεῖο Παπανικολάου μέ κλῖνες ΜΕΘ, στίς ἔρευνες γιά ἕνα πρωτοποριακό ἑλληνικό φάρμακο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ τό σύνθημα «Δράσεις πού θά μείνουν», ὥστε νά ὑπάρξει μιά νέα ἀντίληψη συνεργασίας καί συνεργειῶν, ἡ ὁποία λείπει ἀπό τήν ἑλληνική πραγματικότητα. Ἡ Ἐπιτροπή, ὅμως, ἦταν παροῦσα προχθές καί στό Κέντρο Πολιτισμοῦ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος, γιά τήν 17η ἀπονομή τῶν βραβείων, γιά τήν καλύτερη μαθητική «εἰκονική ἐπιχείρηση». Ἔπειτα ἀπό δύο χρόνια περιορισμῶν καί διαδικτυακῶν ἐκδηλώσεων, μαθητές καί μαθήτριες ἀπό κάθε γωνιά τῆς χώρας, βρέθηκαν μέ τούς μέντορές τους, ἀνθρώπους ἀπό τόν κόσμο τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἐπιχειρεῖν καί τῶν μέσων ἐνημερώσεως, πού τούς καθοδήγησαν στά πρῶτα τους ἐπιχειρηματικά βήματα. Γιά νά δείξει ἡ μία ὁμάδα στήν ἄλλη τό ἔργο της καί νά μοιραστοῦν τά σχέδιά τους γιά τό μέλλον.

Ἐκεῖ, λοιπόν, ἡ πρόεδρος, ὡς μέντωρ τοῦ Λυκείου Θουρίας, οἱ μαθητές τοῦ ὁποίου πέτυχαν ἀνακύκλωση ἀπό τό «κατακάθι» τοῦ καφέ, δημιουργῶντας διακοσμητικά, ἀλλά καί χρηστικά ἀντικείμενα, ἀνέφερε ὅτι «δέν ὑπάρχει πιό σημαντική “ἀποστολή” ἀπό τό νά ἐμπνέεις καί νά καθοδηγεῖς νέους ἀνθρώπους»… Ἀλήθεια, πόσα ἀπό τά ΜΜΕ ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχου; Πόσοι γνωρίζουν τί μπορεῖ νά κάνει τό «κατακάθι» τοῦ καφέ; Πόσοι ἀσχολήθηκαν μέ τό ἔργο μιᾶς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀφήνει πίσω της ἔργο χωρίς νά «φεσώσει» τό ἑλληνικό δημόσιο; Ἐπιμένουμε στίς ἀναφορές μας, διότι στήν χώρα τῆς ἀδιαφορίας πρός τό κοινό ὄφελος, στήν χώρα τῆς ὑποτροπῆς, κάτι τέτοιες περιπτώσεις ὅπως τῆς Ἐπιτροπῆς, πρέπει νά ἀναφέρονται. Ὡς παραδείγματα πρός μίμηση.

Απόψεις

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ