Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Ὁ ἐκλιπών Πρόεδρος τοῦ Ἰράν Ἐμπραχίμ Ραϊσί.

Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

TI θά συνέβαινε στήν Κεντρική Εὐρώπη, ἄραγε, ἄν ἕνας φανατικός ἐξτρεμιστής πυροβολοῦσε ἕναν ἐκλεγμένο πρωθυπουργό; Θά καταγγέλλαμε τόν δολοφόνο ὡς «ναζί ἀκροδεξιό» ὅπως θά ἦταν καί τό ἀναμενόμενο, ἤ θά κατηγορούσαμε τό θῦμα ὡς «ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα»; Τί θά συνέβαινε ἄραγε στήν Δύση ἄν ἡγέτης, ἀρχηγός κράτους κάποιας χώρας τοῦ Κόλπου, κατέπιπτε μέ τό ἑλικόπτερό του καί ἔχανε τήν ζωή του πιθανόν ἀπό κάποια ἠλεκτρονική δολιοφθορά πού προκάλεσε ξένο κράτος στίς ἐπικοινωνίες του; Θά ἐτίθεντο ἀπό τήν πρώτη στιγμή τά καταλυτικά ἐρωτήματα γιά τά αἴτια τῆς πτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου ἐπί τάπητος ἤ μήπως ἀπό τήν πρώτη στιγμή θά κυριαρχοῦσε στά Μέσα ἡ ἀνάλυση «ἔ, καί τί ἔγινε, δέν ἔχασε ἡ Βενετιά βελόνι, ἕνας χασάπης πού δέν ἀγαπᾶ τήν Δημοκρατία ἦταν.» Τί θά ἔκανε ἄραγε τό Λονδῖνο ἄν γινόταν ἀπόπειρα ἀνατινάξεως μιᾶς γέφυρας τοῦ Τάμεση ἤ τό Παρίσι νά ἀνατινασσόταν μιά γέφυρα τοῦ Σηκουάνα; Πῶς θά ἀντιμετώπιζε ἡ Δύση τυχόν δολιοφθορά σέ ἀγωγούς μεταφορᾶς ἀμερικανικοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν τροφοδοσία τῶν ὁποίων ἐξηρτᾶτο ἡ ἐνεργειακή ἐπάρκεια τῆς Εὐρώπης; Πῶς θά σχολίαζε τήν εἰσβολή τρομοκρατῶν τοῦ ISIS σέ ἕνα θέατρό της; Καί τί ἄραγε θά εἶχε νά πεῖ ἄν βρισκόταν μιά μέρα αἴφνης νεκρός ὁ Σνόουντεν ἤ ὁ Ἀσσάνζ; Θά κατηγοροῦσε …τούς Ρώσσους;

Τά ἐρωτήματα δέν εἶναι θεωρητικά. Ἀντιθέτως. Βασίζονται σέ πραγματικά γεγονότα ἀπό τήν ἀνάποδη. Δύο χρόνια παρατηροῦμε μιά συγκεκριμένη πολεμική χορογραφία μέ ἀρχή, μέση καί τέλος, ἡ ὁποία συνδέεται εὐθέως μέ τήν ἔκβαση τῶν πολεμικῶν ἀναμετρήσεων στήν Οὐκρανία καί τώρα στήν Μέση Ἀνατολή. Σέ κάθε ζόρικη στιγμή χύνεται αἷμα ἀρχηγῶν κρατῶν, Προέδρων ἤ Πρωθυπουργῶν, ἀντικαθεστωτικῶν, συμβούλων ἡγετῶν ἀλλά καί ἁπλῶν πολιτῶν. Σέ κάθε δύσκολη στροφή ἀνατινάσσονται κρίσιμες ὑποδομές. Σέ κάθε ἐπικίνδυνη γιά τά ζωτικά δυτικά συμφέροντα περίσταση, αὐτά ἀποδίδονται προβοκατόρικα, πλήν τῶν περιπτώσεων πού αὐτή εἶναι στόχος, στήν ρωσσική ἀρκούδα. Ἀκόμη καί ἡ ἀνατίναξη τοῦ ἀγωγοῦ Nord Stream.

Πολλές φορές κατηγοροῦνται ἀπό τά ΜΜΕ καί τά ἴδια τά θύματα, ὅπως χθές ὁ Ραϊσί καί προχθές ὁ Φίτσο. Καί σέ κάθε περίπτωση ἀφοῦ παραχθοῦν οἱ πρῶτες ἐντυπώσεις καί μετά τήν χρονική ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου, ὅλα ἀποκαθίστανται. Στό τέλος μαθαίνουμε ποιός ἦταν ὁ πραγματικός ὑπεύθυνος. Ποιός ἔβαλε τό χεράκι του στό παρασκήνιο. Καί ὅλα αὐτά στίς Δημοκρατίες πού ψηφίζουν νόμους γιά τά …fake news.

Θυμίζω πρόχειρα τά γεγονότα βίας πού σωρεύτηκαν στόν κόσμο τήν τελευταία διετία: Ἡ ἀνατίναξη τῶν ρωσσικῶν ἀγωγῶν Nord Stream 1 στίς σκανδιναβικές χῶρες. Ἀπό δυτικές μυστικές ὑπηρεσίες ὅπως τελικῶς κατέληξε ὁ εὐρωπαϊκός καί ὁ ὑπερατλαντικός τύπος. Ἡ δολοφονία τῆς θυγατέρας τοῦ συμβούλου τοῦ Προέδρου Πούτιν, Ντούγκιν, ὁ πραγματικός στόχος ἦταν αὐτός. Ἡ ἀπόπειρα ἀνατινάξεως τῆς γέφυρας τῆς Κριμαίας. Ἡ δολοφονία τοῦ Ρώσσου ἀντικαθεστωτικοῦ Ἀλεξέι Ναβάλνυ γιά τήν ὁποία ξένες δυτικές μυστικές ὑπηρεσίας (CIA) ἀθώωσαν, μετά τίς ρωσσικές ἐκλογές, τόν Πρόεδρο Πούτιν. Ἡ εἰσβολή τοῦ ISIS σέ θέατρο τῆς Μόσχας μέ τραγικό ἀπολογισμό ἑκατό νεκρούς. H ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Σλοβάκου Πρωθυπουργοῦ Φίτσο ἀπό τόν ἀντικαθεστωτικό συγγραφέα τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος λέγεται ὅτι εἶναι Οὐκρανή ἀκτιβίστρια πού ἀνακρίνεται. Ἡ πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου πού μετέφερε τόν Ἰρανό Πρόεδρο Ραϊσί μέ συνέπεια τόν θάνατό του, ἡ ὁποία εἶναι παραπάνω ἀπό προφανές ὅτι ἔχει ὡς στόχο τήν ἐσωτερική ἀποσταθεροποίηση τοῦ Ἰράν.

Σέ φιλοσοφικό ἐπίπεδο εἶναι καθαρό ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση στόν 21ο αἰῶνα ἕλκεται ἀπό τό κακό. Ζοῦμε τήν ἕλξη τοῦ κακοῦ. Σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο εἶναι μᾶλλον προφανές, ἔτσι φαίνεται (γιά νά κρατήσουμε μιά ἐπιφύλαξη), ὅτι ἡ Δύση ἀντιγράφει τόν ἀνατολικό αὐταρχισμό. Οἱ χῶρες ἀνατολικά τῆς Ἑλλάδος εἴτε εἶναι ἡ γείτων, εἴτε οἱ χῶρες τοῦ Κόλπου, εἴτε οἱ πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, εἴτε ἡ Ἄπω Ἀνατολή δέν εἶχαν ποτέ καλή σχέση μέ τήν δημοκρατία. Δέν ἔχουν στήν κουλτούρα τους τήν δημοκρατία. Δέν μποροῦν νά διοικηθοῦν (ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν πού εἶναι ἀχανεῖς) μέ τήν δημοκρατία. Ποτέ ἡ Ρωσσία δέν διοικήθηκε μέ δημοκρατία. Ποτέ ἡ Κίνα. Ποτέ τά θεοκρατικά καθεστῶτα. Ποτέ ὁ Κόλπος. Οἱ ἡγεμονίες διατηροῦνται μέ τήν ἰσχύ καί μέ τίς αἱματοχυσίες. Ὑποστηρίζεται ὅτι στά εἴκοσι δύο χρόνια πού κυβερνᾶ ὁ Τσάρος, ἔχουν βγεῖ ἀπό τήν μέση καμμιά εἰκοσαριά ἀντιφρονοῦντες. Τελευταῖο κροῦσμα πού προκάλεσε αἴσθηση ἡ πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου πού μετέφερε τό πρωτοπαλλήκαρό του στίς μάχες τῆς Οὐκρανίας ὅταν αὐτό αὐτομόλησε. Τό περίεργο σέ αὐτό τό νέο δυστοπικό κόσμο πού ζοῦμε εἶναι ὅτι ἡ Δύση αἰσθάνεται ὅλο καί πιό συχνά τήν ἀνάγκη νά ἀντιγράφει τίς βίαιες πρακτικές τῶν ἀνατολικῶν καθεστώτων γιά νά παρατείνει δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν κλυδωνιζόμενη ἡγεμονία της. Κατ’ ἄλλους διαχειρίζεται τήν ἧττα της καί τήν καθυστερεῖ.

Αὐτή ἡ πρακτική ὅμως, ἡ πρακτική τοῦ ἀνταρτοπολέμου, πού προσπαθεῖ νά ἰσοφαρίσει ἧττες στά πεδία τῶν μαχῶν πού προκάλεσε ἐντέχνως ἡ ἴδια στό παρασκήνιο μέ στοχευμένα κτυπήματα ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ κόσμου στόν Βορρᾶ, στήν Μέση Ἀνατολή, στήν Εὐρασία, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἔκλυση ἀπίστευτα ἀρνητικῆς πολιτικῆς ἐνέργειας στόν πλανήτη καί στούς λαούς.

Πρᾶγμα πού φαίνεται ἀπό τήν ἀπροσδόκητη ἀντίδραση τῶν φοιτητῶν τῶν Ἀμερικανικῶν Πανεπιστημίων, ἡ ὁποία αἰφνιδίασε τήν Οὐάσιγκτων καί εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν ΝεοΜακαρθισμό εἰς βάρος ἀκαδημαϊκῶν ἀκόμη καί Πρυτάνεων καί τήν καταστολή τῶν διαδηλώσεων στήν χώρα πού ἔχει ὡς ἔμβλημά της τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας. Πρᾶγμα πού εἶχε ἐπίσης ὡς ἀποτέλεσμα, στήν χώρα πού δέν φοβᾶται τίποτε καί ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν εἶναι στό DNA της, τήν ἀπαγόρευση τοῦ TikTok. Πρᾶγμα πού εἶχε ἐπίσης ὡς ἀποτέλεσμα Γερουσιαστές νά ἀπειλήσουν μέλη τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου μέ διώξεις ἄν αὐτό ἐξέδιδε διεθνές ἔνταλμα γιά τόν Ἰσραηλινό Πρωθυπουργό.

Συνοπτικῶς εἰπεῖν, ἡ Δύση χάνει κάθε μέρα τόν ἑαυτό της. Παραδίδει τήν ταυτότητά της στούς ἐχθρούς της. Εἴμαστε στήν ἀρχή δεινῶν. Διότι ἡ δράση φέρνει ἀντίδραση. Σκοτεινά μυαλά εἶναι στό τιμόνι τοῦ κόσμου. Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης ἔγραψε τίς πληροφορίες πού γνωρίζει ἀπό τήν θητεία του στό Πολεμικό Ναυτικό τῶν ΗΠΑ καί τοῦ ΝΑΤΟ ὑπό μορφή ἑνός ἔξοχου μυθιστορήματος πού κυκλοφόρησε στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Κάκτος». Μέ αὐτό προειδοποιεῖ ὅτι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς Δύσεως εἶναι τά ὑπόγεια καλώδια ἴντερνετ, ἡ ἐξουδετέρωση τῶν ὁποίων θά μποροῦσε νά προκαλέσει γιγαντιαῖο μπλάκ ἄουτ στίς μεταφορές ἐπίγειες καί ἐναέριες, στίς τηλεπικοινωνίες καί στό διαδίκτυο πού σήμερα εἶναι ἡ βασική πηγή πληροφορήσεως τῶν λαῶν, στήν ἠλεκτρική ἐνέργεια. Τό εὐάλωτο σημεῖο μας εἶναι ὅτι εἴμαστε ὑπερσυνδεδεμένοι χωρίς ἐναλλακτικά σχέδια ἀντιδράσεως. Ὁ πόλεμος δολιοφθορᾶς στόν ὁποῖο ἔχει μπεῖ σταδιακά ἡ Δύση μέ τήν Ἀνατολή εἶναι, ὅπως λένε οἱ Ἀγγλοσάξονες, loose loose. Ἄν καί ὁ ἀπώτερος στόχος του, στό τέλος, εἶναι ἡ σύρραξη καί ἡ διαγραφή τῶν χρεῶν τῶν ὑπερχρεωμένων κρατῶν, τῶν ΗΠΑ περιλαμβανομένων –προχθές οἱ Κινέζοι ξεφορτώθηκαν ἕνα τεράστιο πακέτο ἀμερικανοῦ χρέους πού διακρατοῦσαν στά χαρτοφυλάκιά τους– θά εἶναι τόσο ἀσύμμετρη ἡ ἀναμέτρηση, ὥστε στό τέλος θά τήν πληρώσουμε ὅλοι μαζί. Καί ἡ σωστή καί ἡ λάθος πλευρά τῆς ἱστορίας. Χωρίς διάκριση.

Ἄκουγα καμμιά φορά μέ ἐπιφύλαξη τούς Γέροντες πού προέβλεπαν ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία πλησιάζει, ἀλλά δυστυχῶς ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ θεριεύει. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Ἀκόμη καί νά ἀναιρέσει, ἀκόμη καί νά καταστρέψει τόν ἑαυτό του. Καί τό πρόβλημα αὐτό δέν ἐπιλύεται –εἶμαι ἀναγκασμένος νά συμφωνήσω– οὔτε μέ ἐθνικούς οὔτε μέ ὑπερεθνικούς ὅρους. Μόνον μέ ἠθικούς.

Ἔχουμε ἐκκοσμικευτεῖ ὅμως τόσο πολύ καί «μιθριθατίζουμε» τόσο ἀλαζονικά πού δύσκολο τό βλέπω. Μόνον διά τῆς πτώσεως καί τοῦ σόκ δυνάμεθα νά δοῦμε τό Φῶς τό ἀληθινόν, θεωρῶ. Ἡ ἄκρατη βία περιορίζει δραματικά τίς ἐναλλακτικές. Εἴμαστε ὅμηροι τῶν παθῶν μας καί τῆς τεχνολογίας.

Απόψεις

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.