Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

Λίγες ἡμέρες μετά τόν διχασμό πού δημιούργησε τό «pride» τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἑλληνική κοινωνία διχάζεται καί πάλι ἐξ αἰτίας σχολίων ὡς πρός τό ποιά εἶναι ἡ «ἀνδρική» συμπεριφορά. Ἄν τά πράγματα δέν ἦταν σοβαρά, θά μποροῦσε κανείς νά θεωρήσει ὅτι πρόκειται γιά ἐξαλλοσύνες ἁρμόζουσες σέ ἥσσονος ποιότητος θεάματα. Ὅμως ὑπάρχουν, ὅπως ἀποκαλύπτουμε σήμερα, καί ἄλλες πολύ σοβαρές πτυχές πού ἅπτονται τῆς διεθνοῦς θέσεως καί τῆς πολιτικῆς τῆς χώρας. Πράγματι, τά ζητήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἔχουν καταστεῖ κεντρικό ζήτημα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιά τήν Ἑλλάδα.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει δώσει προφορικές καί γραπτές ὁδηγίες στίς διπλωματικές ἀρχές μας νά θέτουν ζητήματα δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ χῶρες τῆς Ἀνατολῆς σέ ὅλους τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς στούς ὁποίους ἡ χώρα μας ἐκπροσωπεῖται. Νά «μάχονται» δηλαδή ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων σέ χῶρες ὅπως τό Ἰράκ καί τό Ἰράν καί νά «στιγματίζουν τίς πολιτικές κρατῶν ἐγείροντας ζητήματα διώξεως καί καταπιέσεως.» Δηλαδή ὑπεράνω καί πέραν τῶν συμφερόντων τῆς χώρας καί τῶν συμμαχιῶν τίς ὁποῖες θά πρέπει νά σχηματίσουμε γιά τήν ὑποστήριξη τῆς πολιτικῆς μας ἀνά τόν κόσμο, θά τίθεται τό ἐάν τρίτες χῶρες ἀναγνωρίζουν ἤ ὄχι δικαιώματα (ἤ ἴσως θά ἦταν ἀκριβέστερο νά τά χαρακτηρίσουμε προνόμια) γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ.

Τό ζήτημα ἔχει νά κάνει ἰδιαίτερα μέ τίς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τά κοινωνικά καί θρησκευτικά δεδομένα, στίς ὁποῖες εἶναι τελείως διαφορετικά πρός τά κρατοῦντα στήν Εὐρώπη καί στά ἀγγλοσαξωνικά κράτη. Καί ὅμως πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὁδηγίες τίς ὁποῖες ἔχουν λάβει οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες εἶναι νά προτάσσουν –καί στίς ὅποιες συνομιλίες ἔχουν μέ τίς χῶρες αὐτές, τό ζήτημα τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ τακτική αὐτή θά θέσει σέ δοκιμασία παραδοσιακές σχέσεις τῆς Ἑλλάδος καί θά ὁδηγήσει στήν ταχεῖα ἀποξένωση τῶν Ἀθηνῶν ἀπό αὐτές τίς χῶρες. Πόσο σκόπιμο καί πόσο εὐφυές θά ἦταν αὐτό; Μάλιστα ὅταν αὐτό γίνεται στήν Γενεύη ὅπου, ἐκτός ἀπό τόν Ὕπατο Ἁρμοστή τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἑδρεύει ἡ Διάσκεψις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό Ἐμπόριο καί τήν Ἀνάπτυξη, ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις μπορεῖ νά εἶναι σημαντικώτερες καί νά πλήξουν προσπάθειες γιά συνεργασίες καί οἰκονομική ἀνάπτυξη.

Εἶναι βεβαίως γεγονός, ὅτι προβαίνοντας στίς κινήσεις αὐτές τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, εὐθυγραμμίζεται μέ τήν ἀτζέντα τοῦ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἀμερικανικοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ Ἄντονυ Μπλίνκεν. Ἐδῶ ὅμως ἀνακύπτουν δύο ἐρωτήματα: Πρῶτον, θά καλύψουν οἱ ΗΠΑ τίς ζημίες πού ἐνδεχομένως θά ὑποστεῖ ἡ Ἑλλάς ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν πολιτικῶν αὐτῶν; Διότι ἡ μέχρι τώρα πεῖρα ὑποδεικνύει ὅτι ἡ «εὐγνωμοσύνη» τῆς Οὐάσιγκτων γιά τήν υἱοθέτηση τῆς «γραμμῆς» της, ἰδιαίτερα σέ τέτοια ζητήματα πού δέν ἅπτονται μιᾶς ἄμεσης στρατηγικῆς, εἶναι συνήθως προσχηματική καί περιορίζεται σέ εὐχολόγια. Δεύτερο, γιά πόσο ἀκόμη θά εἶναι ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ὁ Ἄντονυ Μπλίνκεν; Ἀκόμη καί ἄν δέν ἐπαληθευθοῦν οἱ ἐκτιμήσεις πού θέλουν βέβαιο νικητή τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν τόν Ντόναλντ Τράμπ, εἶναι πολύ ἀπίθανο νά ὑπάρξει δεύτερη θητεία γιά τόν Μπλίνκεν. Σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἐπανεκλεγέντες Πρόεδροι διετήρησαν τούς ἴδιους ὑπουργούς.

Τά πράγματα ὅμως δέν σταματοῦν ἐδῶ. Τό ΥΠΕΞ ἀνέλαβε καί ἄλλη μία πρωτοβουλία, νά μοιράσει μπλουζάκια μέ τά χρώματα τῆς σημαίας τῶν ΛΟΑΤΚΙ σέ ξένους διπλωμάτες, οἱ ὁποῖοι μετέσχον στό gay pride τῶν Ἀθηνῶν. Πράγματι, 26 ξένες πρεσβεῖες ἀνεκοίνωσαν τήν συμμετοχή τους στήν ἐκδήλωση. Δέν ἀποτελεῖ δηλαδή ἑλληνικό προνόμιο αὐτός ὁ κατήφορος. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι στίς χῶρες αὐτές δέν ἔχουν γίνει ἐκλογές, ὥστε τό μήνυμα τῶν λαῶν νά σταλεῖ στίς κυβερνήσεις τους. Στήν Ἑλλάδα ὅμως εἴδαμε τό ποσοστό τοῦ κυβερνῶντος κόμματος νά πέφτει ἀπό τό 41% στό 28%, καί ὅμως οἱ κυβερνῶντες μας συμπεριφέρονται σάν νά μήν ἔχουν ἀκούσει τήν βοή τῆς κοινωνίας. Δέν ἔχουν καταλάβει τίποτε.

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου