Ἕως πότε θά κλείνει «τρῦπες» ὁ Στρατός;

ΟΤΑΝ ἕνας μόνιμος ὑπαξιωματικός δημιουργεῖ ἐπεισόδιο μέσα σέ μονάδα εἰδικῶν δυνάμεων, κάτι δέν πηγαίνει καλά.

Τό περιστατικό εἶναι μεμονωμένο. Δέν ἔχει ξανασυμβεῖ νά ἐπιτεθεῖ ἀλεξιπτωτιστής στόν διοικητή του, μέσα στό γραφεῖό του καί νά τόν ὑποχρεώσει νά ἀπομακρυνθεῖ κάνοντας χρήση πυρῶν ἔστω μέ πυρομαχικά ἀβολίδωτα.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Παρά ταῦτα εἶναι ἀνησυχητικό. Γιά πάρα πολλούς λόγους. Ὅλο τό στρατιωτικό σύστημα εἶναι δομημένο κατά τέτοιον τρόπο, ὥστε περιστατικά σάν αὐτό πού συνέβη στό στρατόπεδο τοῦ Ἀσπροπύργου (ὅπου ἑδρεύει ἡ 2α Μοῖρα Ἀλεξιπτωτιστῶν) νά ἀποτρέπονται. Καί ἐν προκειμένῳ, γιά κάποιο λόγο, οἱ ἀσφαλιστικές δικλίδες τοῦ συστήματος δέν ἐλειτούργησαν.

Τό ζήτημα δέν ἀφορᾶ μόνον στούς ἀμέσως ἐμπλεκομένους. Εἶναι εὐρύτερο. Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά προτρέξουμε τῶν διαδικασιῶν διερευνήσεως καί νά διατυπώσουμε ὁρισμένες σκέψεις πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν πίεση τήν ὁποία ὑφίστανται οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες καλοῦνται νά καλύψουν ὅλες τίς τρῦπες καί τίς ἀνεπάρκειες τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, χωρίς νά τούς διατίθενται τά κατάλληλα μέσα, οἱ ἀπαραίτητες πιστώσεις καί χωρίς τό προσωπικό τους νά βλέπει μία ἠθική, ἔστω, ἀναγνώριση.

Οἱ μόνιμοι ὑπαξιωματικοί, ὅπως καί ὅλο τό στρατιωτικό προσωπικό, πέρα ἀπό τίς ἀρχικές ἰατρικές ἐξετάσεις τίς ὁποῖες περνοῦν, ἔχουν καί ἐτήσιες ἐπανεξετάσεις. Ὅταν κάποιος τίς περνᾶ συνεχῶς ἐπί σειράν ἐτῶν, δέν μπορεῖ νά ἔχει βίαιο ξέσπασμα κατά τοῦ διοικητοῦ του χωρίς αἰτία ἤ ἀφορμή. Καί μπορεῖ νά μήν φταίει κἄν ὁ διοικητής. Στό πρόσωπό του, ὁ ἐκμανείς ὑπαξιωματικός μπορεῖ νά βλέπει ὁλόκληρο τό σύστημα, τό ὁποῖο ἔχει ἀπαιτήσεις, συχνά παράλογες, χωρίς ποτέ νά τοῦ ἔχει ἀναγνωρίσει τήν προσφορά του. Ἀπ’ ἐναντίας βλέπει παχυλά ἀμειβομένους ἄλλους λειτουργούς τοῦ Δημοσίου, πού δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν οὔτε ἕνα ὑποπολλαπλάσιο τοῦ δικοῦ του ἔργου, νά γίνονται καί τιμητές.

Τά τελευταῖα χρόνια ἔχουμε δεῖ τούς στρατιωτικούς νά κάνουν τίς ἀεροδιακομιδές πού ἀδυνατεῖ νά φέρει εἰς πέρας τό ΕΚΑΒ, νά γίνονται πυροσβέστες, νοσηλευτές, νά ὀργανώνουν ἐμβολιαστικά κέντρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί νά καλύπτουν τά κενά καί τίς «τρῦπες» ἄλλων φορέων. Ἀκόμη καί τούς «ὑπηρέτες» σέ στρατόπεδα παρανόμων μεταναστῶν εἶχε βάλει τούς στρατιωτικούς νά κάνουν ὁ ἀνεκδιήγητος ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτό δέν εἶναι κοινωνική προσφορά, τήν ὁποία πάντα οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις παρεῖχαν μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία. Αὐτή εἶναι ἀπαξίωσις…

Ἔρχεται, λοιπόν, κάποια στιγμή πού οἱοσδήποτε πολίτης ὁπλίτης ὑπαξιωματικός μπορεῖ νά «σπάσει». Νά ἐκραγεῖ. Πάρεργο εἶναι γιά αὐτόν ὅλα ὅσα πιό πάνω ἀναφέρθηκαν. Ἄλλη εἶναι ἡ ἀποστολή του. Πρέπει νά ἐγγυᾶται τήν ἐθνική ἀκεραιότητα. Πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος γιά τίς πιό ἐπικίνδυνες ἀποστολές. Τόν «πνίγουν» ὅμως τά πάρεργα. Πρίν ἀπό λίγους μῆνες ἐτέθη ζήτημα εἰδικοῦ ἐπιδόματος γιά τά πληρώματα τοῦ Στόλου. Δέν εἶναι εὐρύτερα γνωστό, ἀλλά τοῦτο ἀπεφασίσθη μέ στόχο νά ἀποτραπεῖ ἕνα κυοφορούμενο κῦμα παραιτήσεων. Μόνιμα στελέχη φεύγουν, διότι ἡ πίεσις καί ἡ ἄρνησις τῆς Πολιτείας νά ἀναγνωρίσει τό ἔργο τους ἔχει ξεπεράσει τά ὅρια. Καί ἐν συνεχείᾳ τό ἐπίδομα ἐπεκτάθηκε σέ ὅλο τό προσωπικό τῶν μονάδων τῶν πρόσω, διότι τό πρόβλημα γινόταν καθολικό.

Ἄς προσέξει ἡ Κυβέρνησις διότι τό περιστατικό στήν 2α ΜΑΛ εἶναι «καμπανάκι». Τό ΓΕΕΘΑ προέβη στήν παρακάτω ἄτυπη ἐνημέρωση: «Τό συμβάν τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα τίς πρωινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 21 Ἰουλίου 2023 στή 2α Μοῖρα Ἀλεξιπτωτιστῶν εἶναι λῆξαν. Στή μονάδα ἔχει ἐπέλθει ἠρεμία. Τά αἴτια τοῦ ἐπεισοδίου διερευνῶνται ἁρμοδίως σύμφωνα μέ τίς προβλεπόμενες διαδικασίες».

Ἕνα, ἄτυπο ἔστω, ἐνημερωτικό σημείωμα δέν θά μποροῦσε νά ἀναφέρει κάτι περισσότερο. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ἄφησε τό γραφεῖο καί μετέβη ἐπί τόπου ὁ ἴδιος ὁ στρατηγός Φλῶρος, κάτι σημαίνει. Ὁ ἀρχηγός τοῦ ΓΕΕΘΑ δέν πηγαίνει στίς μονάδες γιά ψύλλου πήδημα. Οὔτε ἐπιλαμβάνεται ὅταν τά ζητήματα εἶναι τέτοια πού μποροῦν νά ἐπιλυθοῦν ἀπό ἄλλα κλιμάκια τῆς ἱεραρχίας. Τό ὅτι ἀσχολήθηκε μέ αὐτό τό συμβάν, εἶναι ἔνδειξις πώς τό ξέσπασμα τοῦ ὑπαξιωματικοῦ μπορεῖ νά εἶναι μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ἄς προσέξουν λοιπόν οἱ κυβερνῶντες. Ὁ Στρατός δέν εἶναι γιά νά κάνει «θελήματα». Ὅμως πολλά χρόνια τώρα δέν ἐπιδεικνύεται ἡ πρέπουσα ἀναγνώρισις στό ἔργο του!

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.