Ἑστία, Τετάρτη 18 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

«Ἀμερικανικαί στρατιωτικαί πηγαί ἀπεκάλυψαν ὅτι ὑπό τῶν Ἐρυθρῶν ἐκπαιδεύονται ὡραιόταται νεανίδες τοῦ Βιετνάμ, διά νά ἀναζητήσουν ἐργασίαν ὡς ὑπηρέτριαι εἰς οἰκίας Ἀμερικανῶν διπλωματῶν, προκειμένου νά κατασκοπεύουν τούς κυρίους των καί νά δολοφονήσουν αὐτούς, ἐάν διαταχθοῦν. Ὅλοι οἱ Ἀμερικανοί, εἰς Νότιον Βιετνάμ, ἔχουν ἤδη προειδοποιηθῇ καταλλήλως». Μέ τήν σπάνιν ὑπηρετριῶν, πού παρατηρεῖται εἰς ὅλον τόν κόσμον, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι αὗται ἤρχισαν νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὅπλον τῆς διεθνοῦς κατασκοπείας. Ἄλλως τε, ἡ συνήθειά των νά… κυττάζουν ἀπό τήν κλειδαρότρυπαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ζητεῖ, ὅπως ληφθοῦν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖται ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα, τά ὁποῖα ὑπερίπτανται κατῳκημένων χώρων. Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητεῖ, ὅπως τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα ἐκτελοῦν τάς ἀσκήσεις των εἰς ἀκατοικήτους χώρους καί ὅπως ἀπαγορευθῇ εἰς τούς πιλότους νά ἐνεργοῦν ἑλιγμούς ἄνωθεν οἰκιῶν καί εἰς χαμηλόν ὕψος.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ