ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἑστία, Τετάρτη 18 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

«Ἀμερικανικαί στρατιωτικαί πηγαί ἀπεκάλυψαν ὅτι ὑπό τῶν Ἐρυθρῶν ἐκπαιδεύονται ὡραιόταται νεανίδες τοῦ Βιετνάμ, διά νά ἀναζητήσουν ἐργασίαν ὡς ὑπηρέτριαι εἰς οἰκίας Ἀμερικανῶν διπλωματῶν, προκειμένου νά κατασκοπεύουν τούς κυρίους των καί νά δολοφονήσουν αὐτούς, ἐάν διαταχθοῦν. Ὅλοι οἱ Ἀμερικανοί, εἰς Νότιον Βιετνάμ, ἔχουν ἤδη προειδοποιηθῇ καταλλήλως». Μέ τήν σπάνιν ὑπηρετριῶν, πού παρατηρεῖται εἰς ὅλον τόν κόσμον, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι αὗται ἤρχισαν νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὅπλον τῆς διεθνοῦς κατασκοπείας. Ἄλλως τε, ἡ συνήθειά των νά… κυττάζουν ἀπό τήν κλειδαρότρυπαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ζητεῖ, ὅπως ληφθοῦν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖται ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα, τά ὁποῖα ὑπερίπτανται κατῳκημένων χώρων. Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητεῖ, ὅπως τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα ἐκτελοῦν τάς ἀσκήσεις των εἰς ἀκατοικήτους χώρους καί ὅπως ἀπαγορευθῇ εἰς τούς πιλότους νά ἐνεργοῦν ἑλιγμούς ἄνωθεν οἰκιῶν καί εἰς χαμηλόν ὕψος.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ