Πρωτοφανές: «Ἀφωνία» Τσίπρα στήν ἐξίσωση Πατριάρχη-Μουφτῆ

Δέν σήκωσε τό γάντι πού ἔρριξε ὁ Ἐρντογάν – «Ὁμογενεῖς» σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα «βλέπει» ὁ Σουλτάνος

H ΧΘΕΣΙΝΗ συνάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν δέν ἔμοιαζε σέ τίποτε μέ τήν ἐπεισοδιακή συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσαν οἱ δυό τους μπροστά στίς τηλεοπτικές κάμερες στό Μέγαρο Μαξίμου τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017. Ἦταν ἄλλη καί ἡ ἐποχή.

Ὁ Ἐρντογάν τότε διεκδικοῦσε τήν ἐπανεκλογή του στό προεδρικό ἀξίωμα καί ἡ ψυχολογία του ἦταν πιεσμένη ἀπό τόν φόβο ἐξωτερικῶν παρεμβάσεων. Χθές τά πράγματα στήν συνέντευξη Τύπου στό Παλάτι τοῦ Σουλτάνου στήν Ἄγκυρα, ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς δίωρης συναντήσεως τῶν δύο ἀνδρῶν, κυλοῦσαν ἤρεμα –παρά τήν πρωινή προβοκάτσια μέ τήν ἐπικήρυξη τῶν ὀκτώ πραξικοπηματιῶν.

Ἤρεμα, μέχρι πού ὁ Ἐρντογάν πρός τό τέλος τῆς συνεντεύξεως ἀπεφάσισε νά ρίξει τήν «βόμβα». Ἀρνούμενος οὐσιαστικῶς τό αἴτημα τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐπειδή «δέν ὑπάρχει ἐκπαίδευσις», ὁ Ἐρντογάν προχώρησε δημοσίως στήν ἐξίσωση τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη-Πατριαρχείου καί τῶν 15 Ἐπισκόπων πού συγκροτοῦν τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου μέ τό νομικό καθεστώς τῶν Μουφτήδων τῆς Θράκης, πού ἀποτελοῦν χαμηλότερη βαθμίδα θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ τοῦ Ἰσλάμ.

Ἐπί τῆς οὐσίας ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ζήτησε κατ’ ἀναλογία τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τήν σύσταση εἰδικοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώματος γιά τήν ἐκλογή ἐλεγχομένων ἀπό αὐτόν Μουφτήδων στήν Θράκη. Καί δέν περιορίσθηκε μόνο σέ αὐτό: Ἀνεφέρθη σέ «ὁμογενεῖς του πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα» –δέν περιορίσθηκε δηλαδή μόνο στήν περιοχή τῆς Θράκης. Ὑπενόησε ὁμογενεῖς πού ζοῦν στήν Ἀθήνα, ὅπου σέ δύο μῆνες θά λειτουργήσει τό Τζαμί στόν Βοτανικό (ἀπαίτησις καί τοῦ Ἐρντογάν), καί ὁμογενεῖς στά Δωδεκάνησα. Εἶχε δέ τό θράσος νά ζητήσει ἀμοιβαιότητα «γιά τούς ὁμογενεῖς πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα καί ἐκείνους πού ἔχουν ρωμέικη καταγωγή καί ζοῦν στήν Κωνσταντινούπολη» ὅταν εἶναι γνωστοί οἱ ἀριθμοί μετά τήν παραβίαση τῆς Λωζάννης.

Ἐνώπιον αὐτῶν τῶν διαδοχικῶν προκλήσεων πού διετυπώθησαν κατά τρόπο χαλαρό καί μέ ὕφος ἐπιτηδευμένο ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, ὁ κ. Τσίπρας δέν ἀπήντησε. Ἔμεινε ἄφωνος. Καί ἄν δέν γνώριζε τά θέματα, θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε ἀνέτως γιά τόν μεγάλο ὕπνο τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Ἀλλά γνωρίζουμε ὅτι τά ξέρει. Τό γεγονός λοιπόν ὅτι δέν ἀπέκρουσε τόν Ἐρντογάν ὅταν προχώρησε στήν ἀδιανόητη σύνδεση τῶν Μουφτειῶν τῆς Θράκης μέ τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί μέ τήν λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου μας, ὁδηγεῖ στό εὔλογο συμπέρασμα, ὅτι στήν μεταξύ τους συνάντηση ὁ Πρωθυπουργός διέπραξε δύο σοβαρότατα λάθη. Πρῶτον, συζήτησε ἀμιγῶς ἐσωτερικό θέμα μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο. Δεύτερον, ἐδέχθη νά προχωρήσει στήν ψήφιση νέου νομοθετικοῦ πλαισίου γιά τήν ἐκλογή Μουφτῆ ἀπό εἰδικό ἐκλεκτορικό σῶμα! Τό λάθος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς στόχο νά ἐξευμενίσει τόν Ἐρντογάν γιά νά ἔχουμε ἤρεμα νερά ἕως τίς ἐκλογές, καθίσταται ἀκόμη μεγαλύτερο ἄν ἀντιπαραβάλουμε τήν χθεσινή ἀφωνία Τσίπρα γιά τούς Μουφτῆδες μέ τίς δηλώσεις τοῦ ἰδίου στήν Ἀθήνα τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017, ὅταν ἀπήντησε στόν Ἐρντογάν ὅτι τά θέματα αὐτά εἶναι ἐσωτερικά μας. Χθές δέν τό ἔπραξε καί εἴμεθα βέβαιοι πώς τό ἔκανε ἀπό ἐπιλογή καί ὄχι ἀπό ἀσχετοσύνη. Τούτων δοθέντων:

• ἡ πρόσκλησις Ἐρντογάν στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη νά παραστεῖ στό δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ κ. Τσίπρα

• ἡ δήλωσις Ἐρντογάν πώς προτίθεται νά κάνει ἄνοιγμα στίς θρησκευτικές μειονότητες

• ἡ ἔγκρισις τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεως Τσίπρα στήν Ἁγία Σοφία

ἀποτελοῦν γράμμα κενό.Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ὑπεβάθμισε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη σέ ἐπίπεδο Μουφτῆ καί Μητροπολίτη, παίζοντας ἄριστα καί τό παιγνίδι τῶν συμμάχων του Ρώσσων. Καί ἡ ἑλληνική ἀπάντησις ἦταν δυστυχῶς ἡ σιωπή.

Γιά τήν ἱστορία καί μόνο νά σημειώσουμε ὅτι τήν παραμονή τῆς ἐπισκέψεως Τσίπρα στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργός ἔκανε μπροστά του ἀστειάκια γιά τόν ἀριθμό τῶν βιβλίων τῆς σχολῆς (30.000), γιά τό ἐάν κατάφερε νά τά διαβάσει ὁ διευθυντής τῆς σχολῆς, καί ἄλλα γλαφυρά. Κατά τά λοιπά ὁ Πρωθυπουργός μετέβη στήν Ἄγκυρα καί ὡς προξενητής τῆς Δύσεως. Μέ δόλωμα τήν ἐνέργεια ἡ ὁποία πρέπει νά ἀποτελεῖ «γέφυρα καί ὄχι ἐμπόδιο» καί μέ ἀπαίτηση νά γίνουν «διμερεῖς προπαρασκευαστικές συνομιλίες Ἑλλάδος – Τουρκίας» γιά τήν ἀποχώρηση τοῦ Ἀττίλα πρίν ἀπό τήν λύση, ἐπιχείρησε νά ρυμουλκήσει τόν Σουλτάνο στήν Δύση. Μά ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ὁ Ἐρντογάν ρυμουλκεῖ τόν Τσίπρα στήν Ἀνατολή…

Κεντρικό θέμα

Ἀμνηστία γιά τήν Siemens μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα

Εφημερίς Εστία
Ἰδού γιατί ὁ κ. Σώυμπλε ἐπήνεσε τόν κ. Τσίπρα – Ὁ μέγας εὐεργέτης ΣΥΡΙΖΑ

Δημοκρατία δευτέρας διαλογῆς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού ἄνοιξε προκλητικά σέ παλαιότερη ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀπό ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περί τῆς ἀνάγκης νά κλειδώνει κάποιος τούς γέροντες στίς οἰκίες τους γιά…

Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Ὅταν ἄλλαξαν ὅλα τόσο πολύ…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἔγινε πραξικόπημα στήν Κύπρο! Κυνηγοῦν νά σκοτώσουν τόν Μακάριο!». Στό τηλέφωνο ἡ φωνή ἀπό τήν Ἀγγλία ἦταν σπασμένη, ἀκουγόταν σχεδόν σάν λυγμός. Ἐμεῖς, ἐδῶ, δέν εἴχαμε ἰδέα.

Πῶς τόν λέν’ τόν ποταμό…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1959