Ὠμή παρέμβασις τῆς ΕΥΠ στήν δίκη γιά τήν «Πυθία»

Ἑλληνική ὑπηρεσία ὑπέρ κατηγορουμένου ξένου ὑπηκόου • ΚΑΙ Η ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΙΑΡΗ ΤΙ ΗΤΑΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΑ;

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ἡμέρες πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῆς δίκης γιά τό περίφημο σχέδιο ἀποσταθεροποιήσεως τῆς χώρας ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλῆ, ἡ διοίκησις τῆς ΕΥΠ ἀπεφάσισε νά κάνει κάτι πρωτοφανές: νά παρέμβει στήν διαδικασία πού ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης, μέ τελικό στόχο νά ἀκυρώσει τό πόρισμα τοῦ ἀνακριτοῦ Φούκα καί νά ἀποσυρθοῦν οἱ κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Ἀμερικανοῦ πράκτορος πού παραπέμπεται στό ἀκροατήριο. Πιό συγκεκριμένα, ἡ παροῦσα διοίκησις τῆς ΕΥΠ ἀπέστειλε τήν περασμένη Τρίτη στόν ἀνυποψίαστο ὑπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου καί στήν σίγουρα ἀγνοοῦσα βασικές παραμέτρους τῆς ὑποθέσεως ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως Ὄλγα Γεροβασίλη ἔγγραφο (μέ ἡμερομηνία 17-3-2009) τοῦ πρώην διοικητοῦ τῆς Ὑπηρεσίας Γιάννη Κοραντῆ –πού φέρεται ὅτι ἀπεκρύβη ἀπό τόν ἀνακριτή.

Συμφώνως πρός αὐτό, ἡ ρωσσική πηγή πού ἐνημέρωσε τήν ὑπηρεσία γιά τό σχέδιο «Πυθία» εἶχε ὡς στόχο «τήν παραπληροφόρηση τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας μας, μέ στόχο τήν ἐξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων». Θά μποροῦσε νά εἶναι πράγματι ἔτσι. Νά ἐπιχειρήθηκε ὄντως νά δηλητηριασθοῦν οἱ σχέσεις Ἑλλάδος – ΗΠΑ μέ ἕνα κατά φαντασίαν σχέδιο πού θά ὁδηγοῦσε στήν περαιτέρω ὄξυνση τῶν σχέσεων αὐτῶν μεταξύ δύο συμμάχων χωρῶν. Οἱ Ρῶσσοι δέν εἶναι ἄγγελοι.

Ὡστόσο, αὐτός πού ἀπεφάσισε νά ἀποστείλει στήν Δικαιοσύνη τό συγκεκριμένο ἔγγραφο Κοραντῆ, τήν ὕπαρξη τοῦ ὁποίου ἔχει ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ πρώην διοικητής μέ δήλωσή του πέρυσι στήν ἐφημερίδα «Δημοκρατία», λησμόνησε νά ἀναφέρει στόν κ. Καλογήρου καί τήν κ. Γεροβασίλη κάτι οὐσιῶδες! Πώς δύο ἡμέρες μετά τήν ἀποστολή τοῦ ἐγγράφου ἀπό τόν τότε Διοικητή τῆς ΕΥΠ Γιάννη Κοραντῆ στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως πυροδοτήθηκε ἐκρηκτικός μηχανισμός ἔξω ἀπό τά γραφεῖα τῆς ΚΕΔ στήν ὁδό Κόνιαρη, σημεῖο ἀπό ὅπου διήρχετο καθημερινῶς ἡ πομπή μέ τό αὐτοκίνητο τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Καραμανλῆ. Τό σημεῖο αὐτό καθώς καί τήν γιάφκα τῶν τρομοκρατῶν στό Χαλάνδρι φέρεται πώς τήν εἶχε ὑποδείξει στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἡ ρωσσική πηγή πού δέν ἦταν «ἀξιωματοῦχος», ἀλλά ἰδιώτης, στόν ὁποῖο κατέληγαν οἱ πληροφορίες ἀπό τίς ρωσσικές μυστικές ὑπηρεσίες.

Τό ἐρώτημα πού προκύπτει, λοιπόν, εἶναι σαφές: ἡ διοίκησις τῆς ΕΥΠ ἀπεφάσισε νά στείλει αὐτό τό ἔγγραφο στούς ἁρμοδίους ὑπουργούς λίγο πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς δίκης ἡ ὁποία ἔχει ὁρισθεῖ γιά σήμερα –ἄγνωστο ἐάν θά ἀρχίσει. Τό ἔστειλε γιά νά ἀποδυναμώσει τήν κατηγορία κατά ἀλλοδαποῦ ὑπηκόου ἐπιδεικνύοντας ἐνδιαφέρον γιά δίκη πού δέν ἀφορᾶ στήν δική της θητεία, ἤ τό ἔστειλε γιά νά γίνει μεγαλοπρεπῶς ρεζίλι καί νά ἐκθέσει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας σέ προεκλογική περίοδο πώς παρεμβαίνει ὑπέρ τρίτων; Μυαλό δέν ἔχει κανείς; Λόγο πάντως γιά νά παρέμβει ἑλληνική ὑπηρεσία σέ δίκη μέ κατηγορούμενο ξένο ὑπήκοο, ὁ ὁποῖος φέρεται ἀναμεμειγμένος στό σχέδιο «Πυθία», νομικῶς δέν ἔχει!

Διερωτώμεθα ὅμως καί μερικά ἄλλα πράγματα: Γνώση τῆς καταθέσεως συγκεκριμένου πρώην ἀξιωματούχου τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου –περιλαμβάνεται στήν δικογραφία– ὁ ὁποῖος ὑποδεικνύει ἀπολύτως ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τό σχέδιο «Πυθία» καί ποιός πίσω ἀπό τήν φερομένη ἀπόπειρα δολοφονίας Καραμανλῆ, δέν ἔχει ὁ κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος πού παρεμβαίνει ὡς μή ὤφειλε; Δέν φοβᾶται μήπως ἀποκαλυφθεῖ καμμιά ἡμέρα αὐτή ἡ κατάθεσις καί ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα ὅλη ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ; Ἔννομο συμφέρον, πάντως, νά παρεμβαίνει σέ ποινική δίκη μεταξύ ἰδιώτου ξένου ὑπηκόου καί τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης ἡ ὁποία τόν παρέπεμψε μέ τό ἀδίκημα τῆς κατασκοπίας, δέν ἔχει. Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἔχει, τότε ἡ συγκεκριμένη ὑπηρεσία θά πρέπει νά ἀνακαλέσει ἀπό τά ἀρχεῖα της καί ἄλλες ἐκτιμήσεις ρωσσικῶν ὑπηρεσιῶν τό καλοκαίρι τοῦ 2008 –ὅπως ἡ προειδοποίησις γιά τά ἐπεισόδια τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2008– τά ὁποῖα ἡ τότε διοίκησις τῆς ΕΥΠ τό 2008 ἀγνόησε γιατί ἐξετίμησε λανθασμένως ὅτι εἶχαν ὡς στόχο τήν «παραπληροφόρηση τῶν κρατικῶν ἀρχῶν». Καί ὅμως αὐτοί πού εἰδοποίησαν ὑπῆρξαν τόσο ἀκριβεῖς, ὥστε ἠνάγκασαν τίς ἑλληνικές ἀρχές νά λάβουν ὑπ’ ὄψιν τίς ἑπόμενες ἀναφορές τους γιά τήν «Πυθία».

Συμπεραίνουμε: Ἄν κάποιοι παρέμεναν στοιχειωδῶς ψύχραιμοι, ἄλλη τροπή θά μποροῦσε νά λάβει ἡ σημερινή δίκη πού κατά πᾶσα πιθανότητα ὡς πρωτοείσακτη θά ἀναβληθεῖ. Ἀλλά ἀφοῦ διάβασαν τό Βούλευμα-«φωτιά» καί ἀφοῦ δέν ἔγινε ἡ δήλωσις τήν ὁποία ἀπαίτησαν ἀπό τόν πρώην Πρωθυπουργό, τώρα ἀπεφάσισαν νά ἐκτεθοῦν ἀνεπανόρθωτα. Κακῶς. Δέν ὑπῆρχε λόγος.

Υ.Γ.: Ἐνδιαφέρουσα καί ἡ σύνθεσις τοῦ δικαστηρίου.

Κεντρικό θέμα

Ἡ ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ τά σχόλια εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τόν Πρωθυπουργό στίς Βρυξέλλες γιά συγκέντρωση ἐξουσίας, ἐπειδή διατήρησε τίς ἁρμοδιότητες τῆς ἐνημέρωσης (ΕΡΤ-ΑΠΕ) γιά τόν ἑαυτό του.

Μεταρρυθμίζεται ἕνα συντεχνιακό κράτος;

Ἀθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Ὁ μεγαλύτερος ἀντίπαλος τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἔλλειψη μεταρρυθμιστικῆς κουλτούρας στή χώρα μας…

Κῦμα ἰδιωτικοποιήσεων καί ἐθελουσίας ἐξόδου 15.000 ὑπαλλήλων

Εφημερίς Εστία
Ἐντολή πρός ΤΑΙΠΕΔ: Ἀποτίμησις ἀξίας λιμένων μέ σκοπό τήν ὁλική παραχώρηση

Τουρκικές πιέσεις γιά συνεκμετάλλευση

Εφημερίς Εστία
Ὑπό τήν ἀπειλή θερμοῦ ἐπεισοδίου

Ξιφίας ἤ ζαργάνα, τό ἴδιο κάνει…

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ εἰκόνες ἦταν ἀποκρουστικές. Διάφοροι τύποι, στά ρηχά τῆς Χαλκίδας, νά κυνηγοῦν καί νά χτυποῦν ἀλύπητα ἕναν μικρό ξιφία (κατ’ ἄλλους «βασιλική ζαργάνα»), μέχρι πού τόν σκότωσαν!