Ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ μέ νέο Ἀττίλα

Ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας» γιά προσάρτηση Κατεχομένων

Η ΤΟΥΡΚΙΑ δείχνει ὄχι μόνο νά μήν ὑπολογίζει τίς ἀντιδράσεις τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, τῆς ΕΕ διά τῶν ἀξιωματούχων της ἀλλά καί τῶν ἐνεργειακῶν κολοσσῶν πού δραστηριοποιοῦνται στήν κυπριακή ΑΟΖ, ἀλλά ἀνεβάζει τό ἐπίπεδο τῆς προκλητικότητος φθάνοντας ἀκόμη καί σέ πολεμικές ἀπειλές. Ὅπως ἐγκαίρως εἶχε ἐπισημάνει ἡ «Ἑστία» (06/05/19), ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἔχει εἰσαγάγει στήν ρητορική του τήν περίπτωση προσαρτήσεως τῶν Κατεχομένων, τήν ὁποία μάλιστα συνδέει μέ τίς ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες στήν περιοχή τῆς Κύπρου.

Εὐθέως τό κόμμα τοῦ Ἐρντογάν προειδοποίησε τόν Κύπριο Πρόεδρο Νῖκο Ἀναστασιάδη μέ ἐπανάληψη τοῦ Ἀττίλα. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ AKP Ὀμέρ Τσελίκ δήλωσε ὅτι εἶναι «καλό ὁ Ἀναστασιάδης νά θυμᾶται τό 1974 καί νά τό κρατᾶ φρέσκο στήν μνήμη του» σχολιάζοντας τήν ἀναφορά τοῦ τελευταίου, ὅτι οἱ παράνομες δραστηριότητες τῆς Τουρκίας στήν κυπριακή ΑΟΖ εἶναι μία δεύτερη εἰσβολή στό νησί. «Ἐκεῖ τό ἐρευνητικό πλοῖο “Μπαρμπαρός” καί τό πλοῖο “Πορθητής” κάνουν δραστηριότητες, καί οἱ ναυτικές μας δυνάμεις τά προστατεύουν μέ ἰσχυρό τρόπο» εἶπε ὁ κ. Τσελίκ. Ἐμπλέκει καί τήν Ἑλλάδα λέγοντας ὅτι ἑλληνοκυπριακή καί ἑλληνική πλευρά «δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουν ἀποτέλεσμα μέ τετελεσμένα ἐνάντια στήν Τουρκία καί ὑπογράφοντας συμφωνίες μέ χῶρες πού ἔχουν προβλήματα μέ τήν Τουρκία. Ὁ Ἀναστασιάδης ἀκόμη καί ἄν τό ἔχει ἀντιληφθεῖ λάθος, ἕνα πρᾶγμα ἔχει διακριβώσει σωστά. Παρομοίασε τήν ἀποστολή τοῦ “Μπαρμπαρός” καί τοῦ “Πορθητοῦ” ἀπό τήν Τουρκία μέ τήν ἐπιχείρηση τοῦ 1974 κατά τήν ὁποία προστατεύτηκαν τά δικαιώματα καί συμφέροντα τῆς Τουρκίας καί τῆς “ΤΔΒΚ”. Ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ αὐτή τήν ἐπιχείρηση “εἰσβολή”» προσέθεσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Ἐρντογάν.

Δέν ἦταν ὡστόσο τό μοναδικό ἐπεισόδιο πού πρέπει νά ἀνησυχεῖ Ἀθήνα καί Λευκωσία, ἀφοῦ τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐκτός ἀπό τήν ἀποστρατικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ζητεῖ καί ἀπό τό ΝΑΤΟ νά μήν ἀνεφοδιάζονται τά πλοῖα του στά λιμάνια τους. Παραλλήλως, δέν ἀποκλείει τό ἐνδεχόμενο γιά μία νέα ἐπιθετική ἐνέργεια κατά τῶν νησιῶν αὐτῶν πρός ὑπεράσπισιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἀγκύρας στήν περιοχή. Τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιτίθεται στήν Ἑλλάδα, κατηγορώντας την ὅτι διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα καί παραβιάζει τίς διεθνεῖς συνθῆκες.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Χαμί Ἀκσόι ἐπισημαίνει ὅτι συμφώνως πρός τίς Συνθῆκες τῆς Λωζάννης καί τῶν Παρισίων τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου πρέπει νά μείνουν ἀποστρατιωτικοποιημένα. «Τά πλοῖα τοῦ ΝΑΤΟ δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά πλησιάζουν τά λιμάνια, οὔτε γιά ἀνεφοδιασμό στά ἐν λόγω νησιά. Ἡ Τουρκία θά ὑπερασπισθεῖ ὅλα τά δικαιώματά της στήν περιοχή». Τέλος, ἡ τουρκική πλευρά συμπλήρωσε ὅτι ἡ δρᾶσις τοῦ ΝΑΤΟ στήν περιοχή γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς παρανόμου μεταναστεύσεως δέν σημαίνει ἀνοχή. Στήν προκλητική αὐτή ἀναφορά ἀπήντησε χθές τό ἑλληνικό ΥΠΕΞ, τονίζοντας ὅτι ἡ χώρα μας «δέν πρόκειται ποτέ καί ἔναντι οἱουδήποτε νά ἀπεμπολήσει τό δικαίωμα λήψης τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων γιά τή νόμιμη ἄμυνά της καί τήν προάσπιση τῆς κυριαρχίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητάς της». Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στίς συστάσεις πρός τό ΝΑΤΟ, τό ΥΠΕΞ σημείωσε ὅτι πρόκειται γιά ἀβάσιμους ἰσχυρισμούς τῆς Ἀγκύρας καί ὅτι ἀδικαιολογήτως παρακωλύει. Ὑπενθύμισε ὅτι βάσει τῶν δύο Συνθηκῶν ἡ Τουρκία ὡς μή συμβαλλόμενο μέρος δέν ἀντλεῖ κανένα δικαίωμα.

Τήν ἴδια στιγμή ἀνώτερος ἀξιωματοῦχος τῆς τουρκικῆς διπλωματίας ἔστειλε μήνυμα σέ Ἑλλάδα, Τουρκία καί ΕΕ, τονίζοντας ὅτι δέν εἶναι δυνατόν τά ἑλληνικά νησιά νά ἔχουν πλήρη ἐπήρεια στόν καθορισμό τῶν δικαιωμάτων στήν θάλασσα. Εἰδικώτερα, ὁ γ.γ. τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ Τσαγατάι Ἔρτζιγες χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές» τίς θέσεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἡ κυριότης ἐπί τῶν νήσων δέν προσδίδει πλήρη δικαιώματα στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν.

Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ἁρμόδιος τομεάρχης τῆς ΝΔ Γιῶργος Κουμουτσάκος κάλεσε τήν ΕΕ νά προχωρήσει ἀπό τίς δηλώσεις καταδίκης γιά τίς τουρκικές προκλήσεις στίς πράξεις ἀποτροπῆς. Κατηγόρησε τήν Τουρκία ὅτι «ὑποδαυλίζει τήν ἔνταση στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τό Αἰγαῖο» καί ὅτι «παίζει μέ τή φωτιά».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀμνηστία γιά τήν Siemens μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα

Εφημερίς Εστία
Ἰδού γιατί ὁ κ. Σώυμπλε ἐπήνεσε τόν κ. Τσίπρα – Ὁ μέγας εὐεργέτης ΣΥΡΙΖΑ

Δημοκρατία δευτέρας διαλογῆς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ πού ἄνοιξε προκλητικά σέ παλαιότερη ἐκλογική ἀναμέτρηση ἀπό ὑπουργούς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ περί τῆς ἀνάγκης νά κλειδώνει κάποιος τούς γέροντες στίς οἰκίες τους γιά…

Στίς Βρυξέλλες τό φορολογικό νομοσχέδιο

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά πού θά ἔχει τό φορολογικό νομοσχέδιο πού ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στήν Βουλή ἡ Κυβέρνησις θά εἶναι τό «κλειδί» πού θά ἄρει τίς ἀντιρρήσεις τῶν δανειστῶν καί θά ἐπιτρέψει τήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων γιά φοροελαφρύνσεις.

Ὅταν ἄλλαξαν ὅλα τόσο πολύ…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἔγινε πραξικόπημα στήν Κύπρο! Κυνηγοῦν νά σκοτώσουν τόν Μακάριο!». Στό τηλέφωνο ἡ φωνή ἀπό τήν Ἀγγλία ἦταν σπασμένη, ἀκουγόταν σχεδόν σάν λυγμός. Ἐμεῖς, ἐδῶ, δέν εἴχαμε ἰδέα.

Πῶς τόν λέν’ τόν ποταμό…

Πρό 60 ἐτῶν
Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1959