Ὁ Ἐρντογάν προσαρτᾶ τά Κατεχόμενα στήν Τουρκία!

Ἀκάρ: «Τουρκικός λαός» οἱ Τουρκοκύπριοι – Ὁ ἀληθινός στόχος Μπαρμπαρός

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΒΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΣΤΟ «ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ»

ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ἀντιμετώπισαν στήν Ἀθήνα καί τήν Λευκωσία οἱ δύο κυβερνήσεις καί τό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου –μέ προεξάρχουσα τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση, τίς σπασμωδικές ἐνέργειες Ἐρντογάν στήν Κυπριακή ΑΟΖ. Ἡ προετοιμασία πού εἶχε γίνει ἦταν τέτοια ὥστε μέ ἐξαίρεση τό Ἰσραήλ, πού εἶναι σέ ἀνοικτή κρίση μέ τήν Ἄγκυρα, οἱ ΗΠΑ (διά τοῦ ἁρμοδίου ὑφυπουργοῦ κ. Θάνον καί τῶν Γερουσιαστῶν Μενέντεζ καί Ρούμπιο), ἡ Ρωσσία (μέ εἰδικό ἐνδιαφέρον γιά τήν Μεγαλόνησο), ἡ Αἴγυπτος καί ἡ ΕΕ (ὑπάρχει ἀνοικτή ἐπικοινωνία τοῦ Μαξίμου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ) κατεδίκασαν ὁμοθύμως τίς πρακτικές Ἐρντογάν.

Ἀθήνα καί Λευκωσία μοίρασαν, μάλιστα, ρόλους: ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος προειδοποίησε τήν Ἄγκυρα γιά τίς παραβιάσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἐνῶ ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας τήν κάλεσε ἀπό τά Χανιά νά καθίσει στό τραπέζι σέ διάλογο γιά τήν «ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ». Ὁ τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς ΝΔ Γιῶργος Κουμουτσάκος ἐνημέρωσε τήν βοηθό Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ. Ἡ δέ Λευκωσία ἀπείλησε ὁποιαδήποτε ξένη ἑταιρεία συνδράμει τόν Ἐρντογάν σέ ἐξορύξεις μέ διεθνές ἔνταλμα συλλήψεως!

Ἄν καί μιά πρώτη ἀνάγνωσις τῶν σπασμωδικῶν κινήσεων τοῦ Σουλτάνου δείχνει ὅτι ἐπιδιώκει τήν σύρραξη στήν Μεσόγειο προκειμένου νά σύρει Ἑλλάδα καί Κύπρο σέ διάλογο γιά τήν συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο, κορυφαῖοι παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου σέ Ἀθήνα καί Λευκωσία, καθώς καί ἀνώτεροι διπλωμάτες πού συνομίλησαν μέ τήν «Ἑστία», διακρίνουν ἄλλες σκοπιμότητες Ἐρντογάν πίσω ἀπό τήν ἔνταση. Σκοπιμότητες πού δέν κρύβονται, καθώς ὁ Ἐρντογάν ὡς νέος Ἀττίλας ἐπικαλεῖται συνεχῶς τήν Συνθήκη τοῦ 1960 καί τό γεγονός ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι «ἐγγυήτρια δύναμις» καί προστάτις τῶν Τουρκοκυπρίων.

Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἀμύνης χαρακτήρισε μάλιστα τούς Τουρκοκυπρίους «τουρκικό λαό», τά δικαιώματα τοῦ ὁποίου «προστατεύει ὡς ἐγγυήτρια δύναμις»! Ἀθήνα καί Λευκωσία βλέπουν λοιπόν σχέδιο Ἐρντογάν γιά ἄμεση προσάρτηση τῶν Κατεχομένων τῆς Κύπρου στήν Τουρκική Ἐπικράτεια ἐντός τοῦ θέρους μέ de jure διχοτόμηση. Καί προετοιμάζονται ἀναλόγως! Τρεῖς εἶναι οἱ λόγοι πού ὁδηγοῦν σέ αὐτήν τήν κλιμάκωση πού θά φέρει τήν Κυπριακή Δημοκρατία (πρωτίστως) ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα ἐνώπιον μειζόνων ἱστορικῶν διλημμάτων.

Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογάν μετά τήν μεγάλη ἧττα στίς δημοτικές ἐκλογές ἀναζητεῖ μιά μεγάλη κίνηση γιά νά ἰσορροπήσει πολιτικῶς στό ἐσωτερικό τῆς χώρας. Καί ἡ διεύρυνσις τῶν συνόρων τῆς Τουρκίας πρός τά Κατεχόμενα εἶναι τέτοια. Πολύ δέ περισσότερο τήν σχεδιάζει ἐπειδή δέν μπορεῖ νά δικαιολογήσει στό ἐκλογικό του σῶμα ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εἶναι ἐκτεθειμένος, ὅτι Κύπρος καί Ἑλλάς μέ κάλυψη τῆς Δύσεως διενεργοῦν ἔρευνες γιά πετρέλαιο «μπροστά ἀπό τήν αὐλή του».

Δεύτερον, διότι μετά τήν ἧττα του στίς δημοτικές ἐκλογές καί ἐλλείψει πρωθυπουργοῦ (ὁ Γιλντιρίμ ἔπαιζε ρόλο ἐξισορροπητικό) δέν ὑπάρχει ψυχραιμία στήν ἐξωτερική πολιτική. Τόσο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Τσαβούσογλου (μετά τήν ἧττα του στήν Ἀττάλεια) ὅσο καί ὁ σύμβουλος τοῦ Καλίν (πεσμένες οἱ μετοχές του στό Παλάτι –πολλά θρυλοῦνται) εἶναι ἐξουδετερωμένοι.

Τρίτον (καί σημαντικώτερον), διότι ἐπικυρώνεται αὐτόν τόν καιρό ἡ ὁριστική στροφή τῆς Τουρκίας πρός τήν Ἀνατολή καί ἡ ἐγκατάλειψις τῆς Δύσεως. Ἀκόμη καί Κεμαλικοί δηλώνουν ὅτι «ἄν ζοῦσε ὁ Ἀτατούρκ σήμερα θά κοιτοῦσε πρός τήν Ἀνατολή». Εἰδικά πρός τήν τετραπλή συμμαχία Τουρκία-Κίνα-Ἰράν-Ρωσσία. Ἐξ οὗ καί ἡ πληροφορία (σελ. 5) ὅτι στά γραφεῖα τοῦ πρακτορείου «Ἀναντολού» στήν Γάζα πού βομβάρδισαν οἱ Ἰσραηλινοί ἦταν κρυμμένος ὁπλισμός τῆς Χαμάς.

Διόλου τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ Ἐρντογάν δέν φαίνεται νά πιστεύει πώς ἡ Κυπριακή κυβέρνησις ἐπιδιώκει λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Γι’ αὐτό τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἰσχυρίζεται πώς «ὅσοι δέν ἔχουν κάνει βῆμα γιά τήν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ θέματος ἐδῶ καί χρόνια δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά μᾶς δίνουν συμβουλές».

Ἐάν εἶναι σωστή ἡ ἀνάλυσις τῶν κορυφαίων παραγόντων τοῦ δημοσίου βίου καί τῶν ἀνωτέρων διπλωματῶν μέ τούς ὁποίους συνομίλησε ἡ «Ἑστία», καί ὄντως ὁ Ἐρντογάν ἑτοιμάζεται νά προσαρτήσει τά Κατεχόμενα στήν Τουρκία θεωρώντας μάλιστα (λανθασμένα μᾶλλον) ὅτι ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης μετά καί τήν ἔνταξη τῆς Κύπρου στήν ΕΕ καί τήν ἀνακάλυψη τῶν κοιτασμάτων δέν ἐπιθυμεῖ κατά βάθος τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ, τότε Ἀθήνα καί Λευκωσία πρέπει νά ἑτοιμάζονται γιά μία ἱστορικῶς δύσκολη στιγμή: τήν ἐπικύρωση τῆς διχοτομήσεως. Ἡ Κύπρος θά ἔχει σύνορα μέ τήν Τουρκία.

Φυσικά καί δέν πρόκειται γιά ἐπιθυμητή ἐξέλιξη. Ὁ Ἀναστασιάδης δέν τήν ἐπιθυμεῖ. Ὡστόσο ἡ πληροφόρησις πού ἔρχεται ἀπό τίς πηγές μας προετοιμάζει γι’ αὐτήν. Ὅσο ἡ Τουρκία ἦταν στραμμένη πρός τήν Δύση ὑπελόγιζε τίς συνέπειες ἀπό μία τέτοια κίνηση τήν ὁποία ἔχει προβλέψει ἐγκαίρως ὡς ὁρατό ἐνδεχόμενο ὁ Πρύτανις τῆς Κυπριακῆς διπλωματίας Γιαννάκης Κασουλίδης. Τώρα μέ τό βλέμμα στραμμένο στό Πεκῖνο, τήν Μόσχα καί τήν Τεχεράνη, ἡ Ἄγκυρα δέν ἔχει ἀναλόγους δισταγμούς.

Πρέπει ἀμέσως νά ἠχήσει συναγερμός γιά τά μεγάλα καί γιά τά σπουδαῖα. Καί ὄχι τά δεύτερα καί τά ἀσήμαντα πού κατατρύχουν τήν δημοσία ζωή σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο.

Κεντρικό θέμα