Ζητοῦν 18 μῆνες προθεσμία γιά νά ἀλλάξουν τό Σύνταγμα

Δίδουμε ὄνομα, γλῶσσα, ταυτότητα – Λαμβάνουμε «θά» γιά erga omnes μέχρι 31/12/2019

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Τύπου πού ἔδωσε στά Σκόπια ὁ Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἄνοδό του στήν ἐξουσία ἦταν σχεδόν πανηγυρική. Μέ τίς δημοσκοπήσεις νά δείχνουν ὅτι τό 49% τῶν πολιτῶν εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπό τό ἔργο του καί τό 47% ὄχι, ἡ διαγραφόμενη συμφωνία μέ τήν Ἑλλάδα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ὀνοματολογικοῦ μοιάζει μέ μάννα ἐξ οὐρανοῦ. Δεδομένου μάλιστα ὅτι ὁ προκάτοχος τοῦ Νίκολα Γκρούεφκσυ βαρύνεται μέ ποινή φυλακίσεως δύο ἐτῶν λόγω καταδίκης του γιά φοροδιαφυγή καί δεδομένου ὅτι οἱ πολῖτες θεωροῦν νούμερο ἕνα πρόβλημα τήν ἀνεργία, ἡ συγκυρία γιά τόν Ζάεφ καί τόν συνοδοιπόρο του Δημητρώφ εἶναι ἰδανική.

Στήν συνέντευξη αὐτή ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός κήρυξε τό …Τέταρτο Ἤλιντεν, χωρίς μάλιστα νά διαψεύσει ὅτι τό ὄνομα αὐτό παραμένει στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων… Ἀνέφερε συγκεκριμένως ὅτι «ἡ Μακεδονία θά ἔχει τό Τέταρτο Ἤλιντεν» (μία νέα ἡμερομηνία ἐθνογενέσεως) καί καμάρωσε ἐπειδή, ὅπως εἶπε, «ἡ γλῶσσα καί ἡ ταυτότης τῶν πολιτῶν (ἡ λεγομένη μακεδονική δηλαδή) ἔχουν διασφαλισθεῖ μέ τήν σχεδιαζόμενη συμφωνία». Στήν πραγματικότητα λοιπόν ὅ,τι ὑπάρχει σέ «Μακεδονία» καί σέ παράγωγό του («μακεδονικό ἔθνος», «μακεδονική γλῶσσα») ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα τό χαρίζει λές καί πρόκειται γιά τήν δική της περιουσία.

Ἀλλά φεῦ, δέν πρόκειται γι’ αὐτή. Πρόκειται γιά τήν περιουσία τοῦ Ἔθνους. Γιά νά λάβει ὡς ἀντάλλαγμα τί; Ἡ Ἀθήνα –τό Μέγαρο Μαξίμου– ἀντέδρασε μᾶλλον ἀμήχανα στίς ἐρωτήσεις τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως γιά τίς δηλώσεις Ζάεφ. Ἀντί ἀπαντήσεως στίς ἐρωτήσεις γιά γλῶσσα-ταυτότητα-ὄνομα καί γιά τήν ἐπιστολή πού σχεδιάζει νά στείλει ὁ κ. Τσίπρας στό ΝΑΤΟ, μέ τήν ὁποία θά ἀποσύρει τό βέτο Καραμανλῆ καί θά ζητεῖ τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων ὑπό αἵρεσιν, ἡ Κυβέρνησις ἀπήντησε μέ σχόλιο… γιά τήν ἔνταξη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων! Γιά τό «Ἐλευθέρας στό ΝΑΤΟ», λέξη. Τά στόματα ὅμως δέν μένουν πλέον κλειστά. Καί αὐτό πού γίνεται ἤδη γνωστό εἶναι πώς ἡ Ἑλλάς προσανατολίζεται νά ἀπεμπολήσει τό βέτο σέ ΝΑΤΟ – ΕΕ μέ μόνη ὑπόσχεση ὅτι οἱ γείτονες θά ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους καί θά καταλήξουν σέ νέα ἐσωτερική ὀνομασία erga omnes σέ 18 μῆνες, στίς 31/12/2019! Ἡ δέ ἐγγύησίς μας, σέ περίπτωση πού οἱ Σκοπιανοί ἀθετήσουν τά συμπεφωνημένα (εἴτε διότι τό ἀρνήθηκε ἡ Βουλή τους εἴτε διότι τό ἀρνήθηκε ὁ λαός τους σέ δημοψήφισμα), εἶναι ἡ ρήτρα ἀκυρότητος τῆς συμφωνίας. Μέ τήν διαφορά ὅτι μέχρι νά κριθεῖ κάτι τέτοιο ἀπό ἕνα Διεθνές Δικαστήριο οἱ γείτονες θά ἔχουν καταστεῖ οἱονεί μόνιμα μέλη στήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ!

Ἡ στιγμή πού ἔπρεπε νά εἶχαν ὁλοκληρώσει ὅλες τίς ἀπαιτούμενες ἀλλαγές εἶναι τώρα. Μετά τήν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ ΝΑΤΟ οὐδέν λάθος ἀναγνωρίζεται. Ὡστόσο, μέ τήν κωλυσιεργία τους στήν τακτική ἔφεραν τά χρονοδιαγράμματα τῆς ἐνάρξεως τμηματικῆς ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας-πλαίσιο λίγο πρίν ἀπό τίς Συνόδους Κορυφῆς τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ, τέλη Ἰουνίου- ἀρχές Ἰουλίου.

Ἡ «Ἑστία» προφανῶς καί δέν θά υἱοθετήσει τήν ἀκραία ρητορεία ἑνός τμήματος τοῦ πολιτικοῦ συστήματος πού ζωγραφίζει μέ ἀκραίους χαρακτηρισμούς τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας καί τούς ἐμπνευστές της. Θά προσπαθήσει νά κρατήσει ψύχραιμη στάση. Ὡστόσο θά ἐπισημάνει ὅτι ὁδηγούμαστε νά ὑπογράψουμε τήν λάθος συμφωνία. Συμφωνία πού παρά τίς διακηρύξεις δέν ἐξαλείφει τόν ἀλυτρωτισμό, τό μέγα θέμα. Οἱ φῆμες πού κυκλοφοροῦν μετ’ ἐπιτάσεως ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν διστάζει νά βγάλει, χάριν τῶν συμμάχων, σέ πλειστηριασμό τήν ἐθνική ἄυλη περιουσία τῆς ὀνομασίας γιά νά κερδίσει ὑλικά καί πολιτικά ὀφέλη σέ ἄλλα μέτωπα (χρέος, δημοσιονομικά, διαφάνεια), ἁπλῶς μᾶς ξεπερνοῦν.

Κεντρικό θέμα