Ζήτω ἡ Ἑλλάδα Ζήτω ἡ θρησκεία

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν χθεσινή ἐπίσκεψή του στό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ (PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ)

Στίς ἑλληνικές καλένδες ἡ διαγραφή τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τό Σύνταγμα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ – ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

ΗΔΗ ἀπό τήν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς τῆς νέας Κυβερνήσεως οἱ Ἕλληνες εἶχαν τό πρῶτο ἁπτό δεῖγμα τῆς ἐπιστροφῆς στήν κανονικότητα. Ἦταν ἡ εἰκών τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί ἐν συνεχεία ὁλοκλήρου τῆς Κυβερνήσεως. Ἦταν μία εἰκών εὐπρεπείας, μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νά συμβολίζει τήν ἑνότητα τῶν ἐθνικῶν καί τῶν χριστιανικῶν παραδόσεών μας, καθώς οἱ νέοι ὑπουργοί, χωρίς ἐξαίρεση, εἶχαν θέσει τήν δεξιά τους ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή εἶχε τεθεῖ ἡ σφραγίς τοῦ τέλους στήν περίοδο τῶν ἀνατροπῶν καί τῆς προσπαθείας καταλύσεως τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ κ. Τσίπρα. Ὁ ἴδιος καί οἱ συνεργάτες του ἔκαναν ἐπί 4,5 χρόνια κυριολεκτικῶς ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά ἀνατρέψουν τούς πυλῶνες πού κάποιες χιλιάδες χρόνια κρατοῦν ζωντανό αὐτό τό Ἔθνος. Εὐτυχῶς, πού ὅπως ἀπεδείχθη στήν πράξη, δέν μποροῦσαν νά ἐπιτύχουν καί πολλά.

Χθές πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη στό Μέγαρο Μαξίμου, τό κλῖμα ἦταν ἐμφανῶς διαφοροποιημένο. Ἡ «συμφωνία» πού θέλησε νά ἐπιβάλει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιά νά ἀπομακρύνει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος παρεδόθη ὁριστικῶς στήν λήθη. Ἡ Ἐκκλησία πού εὑρίσκετο πάντα στήν πρωτοπορία τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων ἐπανῆλθε στήν θέση τήν ὁποία ἔχει θεμελιώσει ἐπάνω στά «ματωμένα ράσα» τῶν ἀνωτέρων καί κατωτέρων κληρικῶν πού ἔπεσαν ὑπερασπιζόμενοι τά ἐθνικά ἰδεώδη. Πού ὄρθωσαν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι σέ Τούρκους, Βουλγάρους, Γερμανούς καί ὅσους ἄλλους ἐπιβουλεύθηκαν τά δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ συνάντησις τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν Πρωθυπουργό ἦταν ἐθιμοτυπική. Δέν θά μποροῦσε ὅμως νά εἶναι πιό οὐσιαστική. Ναί μέν ἄρχισε μέ τίς προβλεπόμενες εὐχές καί φιλοφρονήσεις, ὅμως ὅλα τά ἐκκρεμῆ ζητήματα, τά προβλήματα πού εἶχε ἀνοίξει ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀριστερᾶς ἐτέθησαν ἐπί τάπητος. Δέν ὑπῆρχε λόγος ἡ συζήτησις νά εἶναι μακροσκελής. Οἱ θέσεις τῶν δύο πλευρῶν ἐταυτίζοντο. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ταυτίζεται μέ τό ἑλληνικό Ἔθνος. Καί ἐπειδή κάποια διαδικαστικά ζητήματα θά πρέπει νά ρυθμισθοῦν, ναί μέν ὅλα ξεκινοῦν ἀπό μηδενική βάση, θά ἐπαναλειτουργήσει δέ ἡ Ἐπιτροπή Διαλόγου Πολιτείας – Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά τά διευθετήσει. Καί τοῦτο θά γίνει εὔκολα, καθώς τά προσκόμματα πού κάποιοι θέλησαν νά θέσουν ἔχουν πλέον ἐξαλειφθεῖ. Τό μισθολογικό τῶν ἱερέων, τά συνταξιοδοτικά καί ἀσφαλιστικά θά ρυθμισθοῦν, μέ τόν Πρωθυπουργό νά ἐγγυᾶται πλήρως τήν διασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τῶν κληρικῶν. Θά ἐπανεξετασθεῖ ἐπίσης τό θέμα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Γι’ αὐτό τό τελευταῖο βεβαίως ἔχουν γίνει ἤδη ἐξαγγελίες ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πού ἀκυρώνουν τίς συμπλεγματικές ἀποφάσεις πού τά ἐξοβέλιζαν μαζί μέ τήν Ἱστορία, τά Λατινικά καί τό σύνολον τῶν μαθημάτων τῆς κλασσικῆς παιδείας πού συνιστοῦν τήν κατ’ ἐξοχήν ἑλληνική προσφορά στόν παγκόσμιο πολιτισμό.

Ἡ ἐπισφράγισις συνοψίσθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο σέ μία φράση. Ὅτι δηλαδή γιά τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἡ γνωστή πρότασις συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου θεωρεῖται ὡς μηδέποτε γενομένη.

Φυσικά καί ἡ ἀπόπειρα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά ἀναθεώρηση τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος πού ἀφοροῦν τήν σύνδεση Πολιτείας καί Ἐκκλησίας πέφτει στό κενό. Ὑποδεχόμενος τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ὅτι: «Χαίρομαι πάρα πολύ πού σᾶς συναντῶ καί προσβλέπω σέ μία πολύ οὐσιαστική συνεργασία μαζί σας. Εἶναι πολλά τά ζητήματα τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε. Πάντα ὅμως μέ καλή πίστη, μέ καλή διάθεση, καί σεβόμενοι τίς Συνταγματικές ἐπιταγές τῶν ἄρθρων 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος –στά ὁποῖα, ὅπως ἐξ ἄλλου σᾶς ἔχω ἤδη ἐνημερώσει, δέν πρόκειται νά ὑπάρξει καμμία ἀλλαγή στή συνταγματική ἀναθεώρηση».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Ἱερώνυμος ἀπήντησε: «Χαίρομαι ἰδιαίτερα σήμερα, γιατί μοῦ δίνεται αὐτή ἡ εὐκαιρία καί προσωπικά καί φιλικά νά εὐχηθῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου δύναμη πολλή, ὑπομονή πολλή, κουράγιο πολύ, διότι εἶναι τό ἔργο τεράστιο, ἡ πατρίδα μας ἔχει τόσες ἀνάγκες. Καί θά ἤθελα προσωπικά νά εὐχηθῶ νά ἔχετε αὐτό τό κουράγιο καί αὐτή τή δύναμη, ὥστε καί στά προβλήματα αὐτά πού θίξατε, καί ἄλλα πού ὑπάρχουν πολλά, μέσα σέ μία στενή συνεργασία ὅσο ἀφορᾶ τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τό χῶρο τῆς Πολιτείας, νά βροῦμε τίς κατάλληλες λύσεις καί τίς κατάλληλες τοποθετήσεις. Καλή δύναμη».

Τά ἐκκρεμῆ θέματα εἶναι πολλά καί πολλά ἀπό αὐτά ἀπαιτοῦν νομοθετικές ρυθμίσεις, διά τῶν ὁποίων θά πρέπει νά καταργηθοῦν τά ἔργα τῆς παρελθούσης κυβερνήσεως. Ἤδη ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ἔχει ἐκ τῶν προτέρων καταστήσει σαφῆ τήν πρόθεσή της νά τίς καταθέσει τό ταχύτερον. Καί αὐτή εἶχε καταστήσει σαφές ὅτι οἱ κληρικοί παραμένουν στήν μισθοδοσία τοῦ Δημοσίου: «Ἡ πρόταση τῆς προηγούμενης κυβέρνησης, ἡ ὁποία δέν ἦταν κἄν συμφωνία, κατέρρευσε. Ἐμεῖς διαφωνοῦμε. Οἱ κληρικοί παραμένουν στήν μισθοδοσία τοῦ Δημοσίου» τόνισε χαρακτηριστικά καί προσέθεσε: «Ὅποια ζητήματα ἀφοροῦν στίς σχέσεις Κράτους – Ἐκκλησίας μποροῦν κάλλιστα νά λυθοῦν νομοθετικά. Ἐμεῖς δέν εἴμαστε μία κυβέρνηση πού ἄλλα ἔλεγε προεκλογικά καί ἄλλα κάνει. Ὅ,τι ἀκριβῶς λέγαμε προεκλογικά καί γιά τό ζήτημα αὐτό, ὅτι δηλαδή δέν δικαιολογεῖται αὐτή τήν στιγμή ἀλλαγή στό καθεστώς τῶν κληρικῶν, ξεκάθαρα τό λέμε, δέν δικαιολογεῖται ἀλλαγή, τό ἴδιο ἀκριβῶς λέμε καί μετεκλογικά».

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι πέρα ἀπό τίς λογιστικές μετρήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τῆς παραχωρήσεως στό Κράτος μεγάλου μέρους της κατά καιρούς, ὁ κλῆρος διαδραματίζει ἀκόμη καί σήμερα ἕνα σοβαρό ἐθνικό ἔργο, μέ τίς ἐκκλησίες πού εὑρίσκονται στό ἐξωτερικό νά ἀποτελοῦν τόν δεσμό τῶν Ἀποδήμων μέ τήν πατρίδα καί τούς ἱερεῖς νά ἀναλαμβάνουν νά κρατοῦν ἀνοικτές τίς πόρτες πρός τό ἐθνικό κέντρο. Αὐτά βεβαίως οὐδόλως ἀπασχολοῦσαν τήν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία οὔτε γιά τόν ἀπόδημο ἑλληνισμό ἐνδιεφέρετο οὔτε γιά τήν ἀφαίμαξη πού ὑφίστατο τό ἔθνος ἀπό τήν συνεχῆ φυγή τῶν νέων. Τό τελευταῖο πού θά τήν ἐνδιέφερε θά ἦταν νά κρατήσει τούς δεσμούς μέ τούς Ἀποδήμους, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἀδιαφοροῦσε καί γιά τήν Ἐκκλησία.

»Μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τήν ὁποία ἐπισφράγισαν ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατά τήν χθεσινή τους συνάντηση ἔδωσαν μήνυμα πρός τόν ἑλληνισμό ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Ἡ ἐποχή τῶν κλυδωνισμῶν ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί. Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, πού πάντα ἦταν ἐθνικός καί πάντα συνέβαλλε παντοιοτρόπως στήν πρόοδο τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζεται καί πάλι ἀπό τήν ἐπίσημη Πολιτεία. Ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, ἤ τουλάχιστον ἀπό τήν ὑγιῆ συντριπτική του πλειονότητα, δέν ἔπαυσε ποτέ νά ἀναγνωρίζεται. Γιά αὐτό καί ἡ ἐπανασύνδεσις τῶν θεσμῶν εἶναι τόσο εὔκολη καί μπορεῖ νά γίνει τόσο γρήγορα, πού θά ἐκπλαγοῦμε ὅλοι εὐχάριστα».

Κεντρικό θέμα