Ζητοῦν ἀνταλλάγματα ἀπό τό ΝΑΤΟ γιά νά «περάσουν» τά σιτηρά ἀπό τά Στενά

Τί ἀποκαλύπτουν ἀμερικανικές ἐφημερίδες – Ὁ ρόλος τοῦ ΟΗΕ γιά τήν ἀναβάθμιση τῆς γείτονος ὡς κέντρου γεωπολιτικῆς βαρύτητος

ΜΕΤΑ τό αἴτημα ἐντάξεως τῆς Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στήν Βορειοατλαντική Συμμαχία, νέο πεδίο «παζαριοῦ» ἀνοίγεται γιά τήν Ἄγκυρα. Ἡ διέλευσις τῶν οὐκρανικῶν σιτηρῶν μέσῳ τῶν Στενῶν, ἀναγκαία ἀσφαλῶς γιά τήν τροφοδοσία ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου, προϋποθέτει προφανῶς τήν συναίνεση τοῦ Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν.

Γιά τό νέο πεδίο διαπραγματεύσεως, μέ πρωταγωνιστή τήν Ἄγκυρα καί πάλι, εἶναι ἤδη ἐνήμερα διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων ὅσο καί μεγάλα μέσα ἐνημερώσεως τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικό ἐξ ἄλλου ὅτι καί αὐτός ἀκόμη ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν δηλώνει «ἐξαιρετικά εὐγνώμων», γιά τήν στήριξη τῆς παγκοσμίου ἐπισιτιστικῆς ἐπιχειρήσεως, πρός τήν Τουρκία –μία χώρα, δηλαδή, πού βαρύνεται μέ τήν εἰσβολή, κατοχή καί ἐποικισμό μίας ἄλλης χώρας, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένως, κατά τήν ἐνημέρωση τῶν διαπιστευμένων στήν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ, δημοσιογράφων πρό τριημέρου, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου Στέφαν Ντουζαρίκ ἠρωτήθη γιά τήν δήλωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν σχετικῶς μέ τό σχέδιο τοῦ ΟΗΕ. Ἕνα σχέδιο πού ἀποσκοπεῖ στήν δημιουργία ὁμάδος ἐπαφῆς, μέ στόχο τήν διευκόλυνση ἐξαγωγῆς τῶν οὐκρανικῶν σιτηρῶν στίς ξένες ἀγορές.

Καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΟΗΕ ἀπήντησε ὡς ἑξῆς: «Ἔχουμε δεῖ τίς ἀναφορές ἀπό τήν Τουρκία καί οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό διάφορα τηλεφωνήματα. Ὁ Γενικός Γραμματεύς εἶναι ἐξαιρετικά εὐγνώμων γιά τήν στήριξη πού παρέχει ἡ Τουρκία γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως στήν Μαύρη Θάλασα καί τήν ὑποστήριξη τῶν προσπαθειῶν τοῦ ἴδιου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως». Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκώφ ἀνεκοίνωσε ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ θά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἄγκυρα καί «τό ζήτημα τῶν οὐκρανικῶν σιτηρῶν θά εἶναι ψηλά στήν ἀτζέντα.»

Δηλωτικό τῶν τουρκικῶν κινήσεων εἶναι τό ἄρθρο γνώμης τοῦ Χάρλαν Οὔλμαν, πού ἐδημοσιεύθη στήν ἐφημερίδα “The Hill”, ὑπό τόν χαρακτηριστικό τίτλο, «Εἶναι ἡ Τουρκία τό νέο γεωστρατηγικό κέντρο βαρύτητος;». «Οἱ ΗΠΑ καί ἡ Κίνα εἶναι οἱ δύο μεγαλύτερες παγκόσμιες οἰκονομίες. Οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ρωσσία εἶναι οἱ δύο παγκόσμιες πυρηνικές ὑπερδυνάμεις. Ὡστόσο, ἡ Τουρκία, λόγῳ τῆς γεωγραφίας καί τῶν ἀπίστευτα καταστροφικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ρώσσου Προέδρου Βλαντιμήρ Πούτιν, ἐνδεχομένως νά ἀσκεῖ περισσότερη ἐπιρροή καί ἀπό τούς τρεῖς πρός τό παρόν» σημειώνει εἰσαγωγικῶς ὁ ἀρθρογράφος. Ἐπικαλούμενος δέ τήν Σύμβαση τοῦ Μοντραί καί τήν γεωγραφική θέση τῆς Τουρκίας, ἐπισημαίνει πώς θά χρειασθεῖ νά παρασχεθεῖ ναυτική συνοδεία στά πλοῖα πού θά μεταφέρουν τά σιτηρά ἀπό τήν Οὐκρανία –καί ἡ Τουρκία εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά ἐπιτρέψει τό πέρασμα πολεμικῶν πλοίων στήν Μαύρη Θάλασσα, ὑπογραμμίζει ἐπί πλέον.

Ὁ ἀρθρογράφος προκειμένου νά δικαιολογήσει τόν τίτλο τῆς ἀναλύσεώς του ἑστιάζει φυσικά καί στήν διαμάχη πού ἔχει ἡ Ἄγκυρα μέ τήν Σουηδία κατά κύριο λόγο. Μία ἐνδεχόμενη ἀποχή, ἀντί ἀρνητικῆς ψήφου, στήν ψηφοφορία διευρύνσεως τοῦ ΝΑΤΟ, μπορεῖ νά ἀποτελεῖ λύση, μπορεῖ καί ὄχι, μέ τόν Χάρλαν Οὔλμαν νά κλίνει ὑπέρ τῆς δευτέρας ἐκδοχῆς.

Στό ἐν ἐξελίξει διεθνές αὐτό «παζάρι», χθές, τό ρωσσικό ὑπουργεῖο Ἀμύνης διεβεβαίωνε ὅτι τά πλοῖα πού μεταφέρουν σιτηρά μποροῦν νά ἀποπλεύσουν ἀπό τά οὐκρανικά λιμάνια στήν Μαύρη Θάλασσα μέσῳ «ἀνθρωπιστικῶν διαδρόμων» καί ἐπίσης ὅτι ἡ Μόσχα εἶναι ἕτοιμη νά ἐγγυηθεῖ τήν ἀσφάλειά τους. Καί τήν ἴδια ὥρα, ὁ πρέσβυς τἧς Οὐκρανίας στήν Ἄγκυρα δήλωνε ὅτι «ἡ Ρωσσία κλέβει ξεδιάντροπα τά σιτηρά τῆς Οὐκρανίας καί τά πουλᾶ σέ ξένες χῶρες, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες εἶναι καί ἡ Τουρκία». Ὁ Βασίλ Μποντάρ ἔκανε γνωστό ἐξ ἄλλου μιλῶντας πρός δημοσιογράφους ὅτι ζήτησε βοήθεια ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές καί τήν Ἰντερπόλ, προκειμένου νά διαπιστωθεῖ ποιός ἐμπλέκεται στίς ἀποστολές σιτηρῶν πού διέρχονται ἀπό τά τουρκικά ὕδατα. Μέ τελικό στόχο, τήν κατάθεση μηνύσεων, προσέθεσε ὁ Οὐκρανός πρέσβυς.

Στά ἀνωτέρω ἀξίζει νά προστεθεῖ τό ρεπορτάζ τοῦ πρακτορείου Reuters ἀπό τήν Βηρυτό, πού συνωμίλησε μέ τήν ἐκεῖ οὐκρανική πρεσβεία. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς ὁποίας ἡ Ρωσσία ἔχει ἤδη ἀποστείλει στήν σύμμαχό της, Συρία, περίπου 100.000 τόνους σιτηρῶν πού ἔχει κλαπεῖ ἀπό τήν Οὐκρανία ἀπό τότε πού εἰσέβαλε στήν χώρα, ἔκανε δέ λόγο γιά «ἐγκληματικές δραστηριότητες». Βάσει τῶν διεθνῶν τιμῶν σιταριοῦ, μέ τιμή ἄνω τῶν 400 δολλαρίων ἀνά τόνο, μιά τέτοια ποσότης ἔχει ἀξία ἄνω τῶν 40 ἑκατ. δολλαρίων.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι σέ ἀνακοίνωσή του τόν περασμένο μῆνα, τό ὑπουργεῖο Γεωργίας τῆς Οὐκρανίας εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πολέμου ἔχει συνολικῶς καταγραφεῖ ἡ κλοπή 500.000 τόνων σιταριοῦ ἀπό κατεχόμενες περιοχές τῆς χώρας. Τά σιτηρά ἀπεστέλλοντο εἴτε στήν Ρωσσία, ἀπό τίς περιοχές Χάρκοβο, Ντόνετσκ καί Λουχάνσκ ὡς ἐπί τό πλεῖστον, εἴτε στήν Κριμαία, ἀπό τίς περιοχές Ζαπορίζια καί Χερσώνα, προσέθεσε τό ὑπουργεῖο.

Ἕνα ἀπό τά πλοῖα, πού ηὑρέθησαν στό οὐκρανικό «ραντάρ», μέ τήν συνδρομή καί δορυφόρων, ἦταν τό, ὑπό ρωσσική σημαία, φορτηγό πλοῖο “Matros Pozynich”, μέ βασική διαδρομή ἀπό τήν Συμφερούπολη πρός τήν Λατάκκεια καί τἀνάπαλιν. Κάποιες φορές στήν Μεσόγειο, στά ἀνοικτά τῶν ἀκτῶν τοῦ Λιβάνου, συμφώνως μέ τό ρεπορτάζ τοῦ Reuters πάντα, τό ἐν λόγῳ πλοῖο ἀπενεργοποιοῦσε τόν ἀναμεταδότη του.

Στό ἐπίμαχο ρεπορτάζ δέν ἀπήντησαν ρωσσικές ἤ συριακές πηγές, ὡστόσο ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας Ἀντρέι Ρουντένκο, μιλῶντας στό πρακτορεῖο εἰδήσεων Interfax στίς 25 Μαΐου, εἶχε διαψεύσει κατηγορηματικῶς τήν πληροφορία δυτικῶν μέσων ἐνημερώσεως, ὅτι ἡ Ρωσσία κλέβει σιτηρά ἀπό τήν Οὐκρανία: «Δέν κλέβουμε τίποτα ἀπό κανέναν», εἶχε δηλώσει κατηγορηματικῶς.

Τόν περασμένο μῆνα, τέλος, ἡ Οὐκρανία εἶχε εὐχαριστήσει τήν Αἴγυπτο, πού ἀκύρωσε τήν παραλαβή ἑνός ρωσσικοῦ πλοίου ἔμφορτου σιτηρῶν, πιθανῶς ἀπό τήν Οὐκρανία.

Κεντρικό θέμα