Zήτημα ἀποβολῆς τῆς Τουρκίας ἀπό τό ΝΑΤΟ ἤγειρε ὁ κ. Δένδιας

Τό ἔδαφος προετοίμασε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές στήν Βουλή

ΑΠΟ τό Ὄσλο ὅπου πραγματοποιεῖ ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ἔθεσε θέμα συμμετοχῆς τῆς Τουρκίας στήν Ἀτλαντική Συμμαχία, σχολιάζοντας τίς τελευταῖες δηλώσεις Ἐρντογάν περί ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Ὁ Ἕλλην Ὑπουργός ἐτόνισε ὅτι λυπᾶται πού ἡ Τουρκία ἐπέλεξε αὐτήν τήν στάση, συμπληρώνοντας πώς ἡ γειτονική χώρα «ἀμφισβητεῖ τήν ἴδια της τήν παρουσία καί τήν δέσμευσή της μέ τό ΝΑΤΟ.» «Ἡ Τουρκία ἐπιλέγει αὐτή τή στιγμή πού τό ΝΑΤΟ πρέπει νά ἀναδείξει τήν ἑνότητά του ἀπέναντι στήν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς Οὐκρανίας, ἐπιλέγει νά ἐκτοξεύει ἀπειλές κατά τῆς Ἑλλάδας, καί ἀμφισβητεῖ τήν ἴδια της τήν παρουσία καί τή δέσμευσή της μέ τό ΝΑΤΟ καί τόν Χάρτη τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ» ἐτόνισε χαρακτηριστικά ὁ κ. Δένδιας.

Μία ἡμέρα ἐνωρίτερα ὁμιλῶν στήν Βουλή ὁ Πρωθυπουργός ἄφηνε ἕνα μελετημένο «καρφί» γιά τούς συμμάχους. Ἀνέφερε πώς ἐνῶ ὅλοι στό ΝΑΤΟ «καί σωστά» μιλοῦν γιά κοινό μέτωπο ἀπέναντι στήν Μόσχα, ἐξ αἰτίας τῶν ἐντάσεων στήν Οὐκρανία, μέσα στό ἴδιο τό εὐρωατλαντικό πλαίσιο «διαγράφεται μία θεμελιώδης ἀντίφαση» πού ἀφορᾶ τίς ἑλληνο-τουρκικές σχέσεις. «Ἕνας ἑταῖρος, σταθερός καί φιλειρηνικός, ἀπειλεῖται ἀπό ἕνα ἄλλον, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀγνοεῖ τό διεθνές δίκαιο καί τούς κανόνες τῆς Συμμαχίας καί ἐνίοτε τήν ἐκβιάζει, ἐξοπλιζόμενος μέ ρωσσικά συστήματα» ἀνέφερε μέ νόημα. Μακράν βεβαίως τοῦ νά δώσει ἀπαντήσεις εἰς τά εὔλογα αὐτά ἐρωτήματα, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐπανέλαβε κατά παραληρηματικό τρόπο ὅτι ἡ Τουρκία δέν θά μείνει ἀδρανής ἀπέναντι στίς… παραβιάσεις τῶν διεθνῶν συμφωνιῶν στά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Ἐπιστρέφοντας ἀπό τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐδήλωσε: «Δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένουμε σιωπηλοί γιά τίς στρατιωτικές δραστηριότητες πού πραγματοποιοῦνται κατά παράβαση τῶν συμφωνιῶν στά νησιά μέ ἀποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ἄλλως τε φέραμε αὐτό τό θέμα στόν ΟΗΕ. Θά συνεχίσουμε νά τό κρατᾶμε στήν ἐπικαιρότητα καί τό ἑπόμενο διάστημα. Ὡς πρός αὐτό, ὁ Ὑπουργός μας τούς προειδοποίησε» ἀναφερόμενος στίς πρόσφατες δηλώσεις Τσαβούσογλου. «Ὡστόσο» συνέχισε «ἐάν ἡ Ἑλλάδα συνεχίσει αὐτό τό ἔργο, φυσικά, θά κάνουμε αὐτήν τήν προειδοποίηση στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο, ὅ,τι χρειασθεῖ. Γιατί, ὅπως γνωρίζετε, τό θέμα τῶν νησιῶν εἶναι πάντα ἀμφιλεγόμενο. Μπορεῖ νά μᾶς ἀναγκάσουν νά φέρουμε στήν ἐπικαιρότητα νά θίξουμε αὐτά τά ἀμφιλεγόμενα ζητήματα. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ὑπουργός μου τούς προειδοποίησε σέ χαμηλό ἐπίπεδο γιά νά μήν μᾶς ἀναγκάσουν νά ἀνοίξουμε αὐτά τά θέματα πρός συζήτηση. Καί καλά ἔκανε.»

Πέραν ἀπό τήν ἄμεση ἀπάντηση, πού ἀνοίγει τό ζήτημα τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς τῆς Τουρκίας στό ΝΑΤΟ, ὁ Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐπανέλαβε ὅτι ὅλα αὐτά πού λέει ἡ Τουρκία καί τό μπαράζ τῶν δηλώσεων τῶν Τούρκων ἀξιωματούχων εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτα καί στεροῦνται κάθε νομικῆς βάσεως.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι μετά τήν αὐστηρή γλῶσσα τοῦ Ἕλληνος Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν γιά τήν συμμετοχή τῆς χώρας στό ΝΑΤΟ, ὁ Τοῦρκος πρέσβυς στό Ὄσλο ἐπεχείρησε νά δημιουργήσει διπλωματικό ἐπεισόδιο. Καταπατῶντας κάθε ἔννοια διπλωματίας, προσπάθησε μέ περίσσια θρασύτητα νά διακόψει ὁμιλία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στό Νορβηγικό Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων μέ θέμα «Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θάλασσας στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο». Ὅπως εἶχε συμβεῖ καί στήν ἐκρηκτική συνέντευξη Τύπου στήν Ἄγκυρα μέ τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ὁ κ. Δένδιας δέν ἄφησε περιθώρια στόν Τοῦρκο διπλωμάτη νά «κερδίσει» ἐντυπώσεις καί ἀμέσως τόν ἔβαλε στήν θέση του μόλις προσπάθησε νά τόν διακόψει: «Εἶστε διπλωμάτης, καί δέν νομίζω ὅτι στό πρωτόκολλο λέει κάπου ὅτι μπορεῖτε νά διακόπτετε». Λίγο πρίν εἶχε ἀναφέρει ἐνώπιον δεκάδων διπλωματῶν καί ὑπουργῶν ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ μοναδική χώρα τοῦ κόσμου πού ἀπειλεῖ μέ πόλεμο γειτονική χώρα ἐάν θέσει σέ ἐφαρμογή ὅσα προβλέπει τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης.

Ἀρχικῶς παρουσίασε χάρτες μέ τήν συμφωνία γιά ΑΟΖ μεταξύ Ἑλλάδος καί Αἰγύπτου: «Εἶναι παράδειγμα ἐφαρμογῆς τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας. Καί ἐδῶ βλέπετε τήν λεγόμενη συμφωνία, ἡ ὁποία ὑπογράφηκε ἐν εἴδει μνημονίου τήν ὥρα πού ἡ Λιβύη βρισκόταν σέ ἐμφύλιο πόλεμο. Θά μποροῦσε νά ὑπογραφεῖ ὁτιδήποτε. Αὐτή ἡ συμφωνία ἀγνοεῖ τήν ἐπήρεια τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν». Ἀμέσως πετάχτηκε μέσα ἀπό τό κοινό ὁ Τοῦρκος πρέσβυς καί μέ ἄκρως προκλητικό ὕφος, παραβιάζοντας τούς κανόνες εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν Ἕλληνα Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν: «Ἰσχυρίζεστε ὅτι ἡ Τουρκία κάνει τό ἕνα καί τό ἄλλο, ἀλλά χάνεται τό κρίσιμο σημεῖο. Ἀλλά ὅλα αὐτά γίνονται σέ ἀπάντηση δικῶν σας κινήσεων. Τό casus belli ἔγινε ἐπειδή ἡ Ἑλλάς εἶπε ὅτι θά προχωροῦσε μονομερῶς στήν ἐπέκταση τῶν 12 ναυτικῶν μιλίων καί αὐτό πρακτικά θά κλείδωνε τήν Τουρκία στά δικά της νερά. Αὐτό προσπαθεῖτε νά πεῖτε στήν Ἑλλάδα. Ἡ Τουρκία δέν προσχώρησε στήν Σύμβαση διότι ἀκριβῶς ὑπῆρχαν διαφορές στό Αἰγαῖο. Ἡ Τουρκία πιστεύει ὅτι ὁ διαχωρισμός πρέπει νά γίνει στή μέση»!

Ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἡ συνέχεια τῆς προκλητικῆς τοποθετήσεώς του. «Τό Αἰγαῖο ἔχει δύο πλευρές. Ἡ μία εἶναι αὐτή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θά πρέπει μᾶλλον νά τή θυμᾶστε ἀπό τήν Ἱστορία. Ὅπως νησιά ἔχει ἡ Ἑλλάς, νησιά ἔχει καί ἡ Τουρκία καί αὐτά ἔχουν ἐπήρεια. Δέν μποροῦμε νά κάνουμε διάλογο πάνω στήν Σύμβαση μόνο. Ὑπάρχουν καί ἄλλες βάσεις. Μποροῦμε νά μιλήσουμε μόνο ἄν ἔχετε πράγματι διάθεση νά λύσετε τά προβλήματα. Καί δέν ἀναφέρατε τό θέμα τῆς ἀποστρατιωτικοποιήσεως. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης σᾶς λέει ὅτι δέν μπορεῖτε νά ἔχετε στρατό». Καί ἀμέσως ἔλαβε τήν ἀποστομωτική ἀπάντηση ἀπό τόν κ. Δένδια, πού χωρίς νά χάσει τήν ψυχραιμία του, ὅπως προφανῶς ἐπιθυμοῦσε ὁ Τοῦρκος διπλωμάτης, τοῦ εἶπε: «Χαίρομαι πού ἐπιβεβαιώνετε κ. πρέσβυ αὐτά πού εἴπα. Είπατε μόνος σας ὅτι ἀπειλεῖτε μέ πόλεμο». «Ἡ χάρτα τοῦ ΟΗΕ λέει καθαρά ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ χρήση καί ἡ ἀπειλή χρήσης βίας. Τί ἀκριβῶς εἶναι τό casus belli λοιπόν; Ἀκόμα καί οἱ ΗΠΑ πού δέν ἔχουν ὑπογράψει τή Σύμβαση λένε, ὑπογράψτε καί λύστε τίς διαφορές μέ βάση αὐτή. Εἶναι αὐτή μιά πραγματικά πρόσκληση γιά διάλογο ἤ εἶναι αὐτή μιά πραγματική ἀπειλή; Ἄν ἡ Τουρκία μείνει στόν 19ο αἰῶνα μέ τίς ἀρμάδες τοῦ Σουλεϊμάν αὐτό δέν μπορεῖ νά συνεχίσει. Ὑπάρχει ὅμως πιθανότητα γιά τήν Τουρκία ν’ ἀλλάξει στάση, καί αὐτό θά εἶναι ὑπέρ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.»

Νά σημειωθεῖ πάντως ὅτι χθές οἱ τουρκικές προκλήσεις στό Αἰγαῖο ἄρχισαν ἀπό ἐνωρίς. Περί τίς 09.39΄ ἕνα μή ἐπανδρωμένο αερόχημα πέταξε ἐπάνω ἀπό τήν νησῖδα τῆς Κινάρου, στό κέντρο περίπου τοῦ Αἰγαίου, τήν ὁποία μεταξύ ἄλλων διεκδικοῦν οἱ Τοῦρκοι.

Κεντρικό θέμα