ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ζάεφ καί Μπορίσωφ «τιμοῦν» τούς κομμιτατζῆδες

n Ζάεφ καί Μπορίσωφ καταθέτουν στεφάνι στό μνημεῖο τοῦ κομμιτατζῆ Ντέλτσεφ

Τριπλή πρόκλησις ἀπό Ἀλβανία-Σκόπια-Βουλγαρία – Στεφάνι στόν ἀρχηγό τοῦ Ἤλιν-Ντεν

ΣΚΟΠΙΑ καί Βουλγαρία ἐπιμένουν νά ἑορτάζουν ἀπό κοινοῦ τήν ἔναρξη τοῦ «Κινήματος τοῦ Ἤλιν-Ντεν», πού ξυπνᾶ ἀλυτρωτικές διαθέσεις, παρά τίς συμφωνίες πού ἔχουν ὑπογραφεῖ. Σήμερα ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ καί ὁ Βούλγαρος ὁμόλογός του Μπόυκο Μπορίσωφ θά καταθέσουν στεφάνια στόν τάφο τοῦ Γκότσε Ντέλτσεφ, ἱδρυτοῦ τῶν κομμιτατζήδων. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἑορτάζουν τό «ψευδοκίνημα» πού κόστισε τήν ζωή ἑκατοντάδων Ἑλλήνων κατοίκων στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Μοναστηρίου, ἀλλά καί τήν Συμφωνία Φιλίας τῶν δύο χωρῶν πού ὑπεγράφη πρίν ἀπό ἀκριβῶς δύο ἔτη. Ὁ ἀρχικομμιτατζῆς Ντέλτσεφ εἶναι ἐθνικός ἥρως καί γιά τούς Σκοπιανούς καί γιά τούς Βουλγάρους, καθώς ὡς ἡγέτης τῆς λεγομένης «Ἐσωτερικῆς Μακεδονικῆς Ἐπαναστατικῆς Ὀργανώσεως» εἶχε στόχο νά ἀναδείξει ἕνα ἀνύπαρκτο «μακεδονικό ἔθνος» καί παραλλήλως νά ξερριζώσει ἀπό τήν περιοχή τούς Ἕλληνες, ἀνοίγοντας τόν δρόμο τῆς Βουλγαρίας πρός τό Αἰγαῖο. Τό «Κίνημα τοῦ Ἤλιν-Ντεν» πού σχεδίασε ὁ Ντέλτσεφ ἀπέτυχε, ἀλλά ὁ ἴδιος ἐχαρακτηρίσθη ἥρως τῆς Βουλγαρίας. Τό 1946 ὁ Στάλιν ἔδωσε ἐντολή τά ὀστᾶ του νά μεταφερθοῦν στήν πόλη τῶν Σκοπίων, ὅπου καί παραμένουν.

Ὁ Ζάεφ τήν ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στό μήνυμα πού ἔγραψε σημείωσε ὅτι τώρα δικαιώνεται, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ ἀγών τοῦ Ντέλτσεφ! Τό ὄνομά του περιλαμβάνεται μέχρι καί στούς στίχους τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου τῶν Σκοπίων. Τελευταίως ὅμως ἐπικρατεῖ ἔντονη διαμάχη μεταξύ τῶν δύο χωρῶν γιά τήν ἐθνικότητα τοῦ κομμιτατζῆ. Ὁ Ζάεφ ὡστόσο ἐπέλεξε νά τηρήσει μία διαλλακτική στάση ὡς πρός τήν καταγωγή τοῦ Ντέλτσεφ. Ἔτσι πρό ἡμερῶν, σέ ἐκδήλωση τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας, διέταξε νά «ἀπαλειφθεῖ» ὁ συγκεκριμένος στίχος ἀπό τόν ἐθνικό ὕμνο μέ τήν ἀναφορά στό ὄνομά του.

Τήν ἴδια στιγμή ἡ Ἑλλάς βάλλεται καί ἀπό τήν Ἀλβανία. Οἱ δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα γιά τήν πρόθεση διαλόγου καί ἀναπτύξεως τῶν σχέσεων τῆς χώρας του μέ τήν Ἑλλάδα, ἀποδεικνύονται λίαν ὑποκριτικές. Σέ εὐθεῖα ἀντίθεση πρός τίς «φιλικές» αὐτές προτάσεις ἔρχονται τά ἔργα τῆς κυβερνήσεώς του, κάτι πού ἤδη ἔχει ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς ἐπισημάνει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Δένδιας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τήν ἐκφώνηση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς Κυβερνήσεως ὁ κ. Δένδιας ἀπευθυνόμενος πρός τήν Ἀλβανία εἶχε σημειώσει πώς ἐξακολουθεῖ νά μήν ἀνταποκρίνεται στίς ὑποχρεώσεις της ἐν σχέσει μέ τά μειονοτικά καί περιουσιακά δικαιώματα τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητος, καί διεμήνυσε πώς στό πλαίσιο τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῶν Τιράνων μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση «θά συνεχίσουμε νά παρακολουθοῦμε στενά τήν πλήρωση ἀπό τήν Ἀλβανία τῶν καίριων προτεραιοτήτων καί τόν ἔμπρακτο σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ἄλλωστε, καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε καταστήσει σαφῆ τήν στήριξη τῆς Κυβερνήσεως πρός τήν Βορειοηπειρωτική μειονότητα, κατά τήν συνάντηση πού εἶχε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο.

Αὐτές οἱ ἐνέργειες πρέπει νά θεωροῦνται ξεκάθαρο μήνυμα ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς πρός μίαν Ἀλβανία στήν ὁποία συνεχίζονται οἱ διώξεις Βορειοηπειρωτῶν, οἱ κατεδαφίσεις ἐκκλησιῶν, οἱ δημεύσεις ἑλληνικῶν περιουσιῶν καί αὐθαιρεσίες πού κατέληξαν σέ ἀστυνομικές βιαιότητες, ὅπως αὐτές πού ὁδήγησαν στόν φόνο τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. Ἀκόμη ἐνδεικτική εἶναι ἡ ἀστυνομική ἀπραξία ἔναντι ἐνεργειῶν, ὅπως ἡ ἀνατίναξις τοῦ μνημείου τοῦ ἥρωος Βορειοηπειρώτου Θύμιου Λιώλη στόν Δῆμο Φοινίκης τῆς Ἀλβανίας.

Καί παρά τά πεπραγμένα αὐτά, ὁ Ράμα δηλώνει πώς εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς σχέσεις Ἑλλήνων καί Ἀλβανῶν «οἱ ἐπιθυμίες καί οἱ προθέσεις εἶναι οἱ καλύτερες δυνατές»! Ἰσχυρίζεται συγκεκριμένως ὅτι «θέλουμε τήν φιλία, τήν κατανόηση καί τόν σεβασμό, διότι οἱ σχέσεις δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τήν καταγωγή ὁποιουδήποτε βρίσκεται στήν ἐξουσία. Αὐτό δέν ἔχει σημασία. Ὁ στόχος ἦταν πάντα ἡ καλύτερη δυνατή σχέσις».

Ἐξ ἄλλου ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας προέβη στήν παραδοχή, ὅτι ἔχει «ἑλληνικό αἷμα», γιά νά σπεύσει ἀμέσως νά διευκρινίσει ὅτι δέν ἔχει ἑλληνικές καταβολές καί κατ’ ἐπέκτασιν οὔτε ἑλληνική συνείδηση. «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἔχω στίς φλέβες μου μία ἀνάμιξη αἵματος» δήλωσε, καί συνεχίζοντας τόνισε: «Δέν ἔχω κανένα κύτταρο ἑλληνικό, δέν ἔχω καμμία καταβολή. Ἐνῶ ἔχω κάποιες ἄλλες καταβολές. Ὅπως ἔχω, λόγου χάριν, καταβολές ἀπό τήν Σκόδρα, τήν Μιρδίτα, τό Μπεράτι καί τό Βοῦνο». Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας ἔκανε καί διαχωρισμό τῆς θρησκείας ἀπό τήν ἐθνικότητα, λέγοντας ὅμως καί ὅτι τέτοιο διαχωρισμό δέν κάνουν οἱ Ἕλληνες: «Οἱ Ἀλβανοί Ὀρθόδοξοι εἶναι Ἀλβανοί καί οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι εἶναι Ἕλληνες». Καί συνέχισε: «Θά ἤθελα νά πῶ ξεκάθαρα ὅτι γιά ἐμένα οἱ Ἀλβανοί Ὀρθόδοξοι δέν εἶναι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι. Γιά νά εἴμαστε ξεκάθαροι καί γι’ αὐτό. Ἐπειδή ἀπό θρησκευτική ἄποψη ἔχω καί καθολική καί ὀρθόδοξη καταβολή, καί ἐξ αἰτίας τῆς βουλήσεως τῆς γιαγιᾶς μου ὁ ἴδιος εἶμαι καθολικός, θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω ξεκάθαρα: Ἐμεῖς αὐτό τό κομμάτι τό ἔχουμε ξεχωρίσει, ἐκεῖνοι (οἱ Ἕλληνες) τό ἔχουν κοινό. Ἐν τῶ μεταξύ, τά ἀδέρφια μας τῆς Μειονότητος εἶναι Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι».

Περαιτέρω ἀναφερόμενος στήν νέα ἑλληνική Κυβέρνηση καθώς καί τήν ἀναμενομένη ἀπόφαση τῆς ΕΕ γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Ἀλβανία τόν Ὀκτώβριο, ὑπεγράμμισε: «Μέ τήν νέα ἑλληνική Κυβέρνηση θέλουμε νά συνεχίσουμε τόν διάλογο γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν φιλία, τήν κατανόηση καί τόν σεβασμό. Εἶναι ἐπίσης σημαντικό νά ξεκαθαρίσουμε ὁρισμένες πτυχές τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος στήν Ἀλβανία. Ἡ μειονότης θεωρεῖται ἀναπόσπαστο μέρος τῆς συνυπάρξεως καί τοῦ πλούτου μας. Ὅσον ἀφορᾶ τίς διαπραγματεύσεις ἡ διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων τοῦ Ὀκτωβρίου δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἀλβανία, ἀλλά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐσωτερική δυναμική στήν ΕΕ, εἶναι πολιτική, καί δέν σχετίζεται μέ τήν ἀντικειμενική τεχνική ἀξιολόγηση. Τά πάντα μποροῦν νά συμβοῦν τόν Ὀκτώβριο, δέν ἀποκλείω τίποτα».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐσωτερική πολιτική κατάσταση δήλωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά διαπραγματευθεῖ μέ τήν Ἀντιπολίτευση μόνο γιά μιά ἐκλογική μεταρρύθμιση. Κατέστησε ἐπίσης σαφές ὅτι δέν θά δεχθεῖ νά ταχθοῦν μέ τήν πλευρά τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί κόμματα ἤ κυβερνήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ὅτι ἀπορρίπτει τήν πρόταση τοῦ Προέδρου Ἰλίρ Μέτα γιά διεξαγωγή προώρων βουλευτικῶν ἐκλογῶν.

Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ διεξαγωγή προώρων ἐκλογῶν δέν θά διευθετήσει τήν πολιτική κρίση στήν χώρα. Προκύπτει ἐξ ἄλλου ἀπό τά λεγόμενά του ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει χάσμα στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι στήν ἐρώτηση ἐάν εἶναι ἕτοιμος νά ἐξομαλύνει τίς σχέσεις του μέ τόν Πρόεδρο Μέτα, μετά τόν θεσμικό πόλεμο τῶν τελευταίων μηνῶν, ἀπήντησε λέγοντας ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά βοηθήσει τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους ἐάν τοῦ ζητηθεῖ.

Κεντρικό θέμα