ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΥΠΕΞ: Ἡ ΝΔ θά ψηφίσει τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία»!

Πολιτικό «δῶρο» στό κυβερνῶν κόμμα τῶν Σκοπίων γιά νά μήν κερδίσει τίς ἐκλογές τό VMRO-DPMNE – Πιέσεις ἀπό ΗΠΑ – Συντόμως πρός κύρωσιν στό Κοινοβούλιο τά τρία μνημόνια συνεργασίας – Νέο μέτωπο μέ τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ – Πολιτικό ἀντιστάθμισμα ἡ ἐπέκτασις τῶν 12 μιλίων νοτίως τῆς Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ νά φέρει πρός κύρωσιν τά τρία μνημόνια συνεργασίας μέ τά Σκόπια ἐμφανίζεται ἡ Κυβέρνησις ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκβάσεως τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν πού θά πραγματοποιηθοῦν στήν γειτονική χώρα στίς 8 Μαΐου. Διπλωματικές πηγές ἀναφέρουν ὅτι ὑπάρχει ἀνησυχία γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ δεξιοῦ VMRO-DPMNE, πού εἶναι ἀντίθετο μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὡστόσο ἡ Ἀθήνα εἶναι προετοιμασμένη γιά ὅλα τά ἐνδεχόμενα, καί οἱ τρεῖς αὐτές ἐκκρεμότητες θά ἔρθουν στήν Βουλή ἐν καιρῷ, ὅπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Καί μέ αὐτόν τόν τρόπο παραχωρεῖ ἕνα πολιτικό «δῶρο» στήν παροῦσα Κυβέρνηση μήπως καί καταφέρει νά ἀνατρέψει τίς εἰς βάρος της δημοσκοπήσεις.

  • Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ στροφή αὐτή τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τό θέμα τῶν Σκοπίων εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακή, ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς τί ἔλεγε ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ τό 2018.

Τότε ὁ Πρωθυπουργός, ὡς ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἦταν κατηγορηματικός ὅτι ἡ συμφωνία γιά τήν ΠΓΔΜ «εἶναι μιά συμφωνία ντροπή. Ὅπως καί ἡ προσπάθεια νά χαρακτηρίζονται ἀκροδεξιοί ὅσοι ἀντιτίθενται σέ αὐτήν. Οἱ γνήσιοι πατριῶτες δέν εἶναι ἐθνικιστές. Καί οἱ ἀκραῖοι ἐθνικιστές δέν εἶναι πατριῶτες. Νά μήν τολμήσει ποτέ ὁ κ. Τσίπρας νά συγκρίνει τήν παράταξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ μέ τήν ἀκροδεξιά. Ἡ ΝΔ θά καταψηφίσει αὐτή τή συμφωνία εἴτε τώρα εἴτε στήν ἑπόμενη Βουλή.» Ὡς φαίνεται ὅμως ὅλα αὐτά ἀνήκουν στό παρελθόν, καθώς ὁ Πρωθυπουργός ὄχι μόνο ἀπεδέχθη τήν συμφωνία, ἀλλά ἐμφανίζεται πρόθυμος νά διευθετήσει καί τίς τελευταῖες ἐκκρεμότητές της! Κάτι πού διανοίγει αὐτομάτως ἕνα νέο ρῆγμα –μετά τό νομοσχέδιο γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια– μέ τούς δεξιούς ψηφοφόρους τῆς παρατάξεως στήν Βόρεια Ἑλλάδα, πού εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι δέν θά ἀποδεχθοῦν ποτέ τήν ὀνομασία «Βόρειος Μακεδονία» καί εἰδικά αὐτή νά ἔχει τήν ὑπογραφή τῆς Νέας Δημοκρατίας. Μετά ταῦτα εἶναι προφανές ὅτι τό μέτωπο μέ τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ διευρύνεται. Οἱ ἴδιες πηγές ἀνέφεραν πάντως ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά δέν πρόκειται νά δεχθεῖ παράταση μετά τίς 12 Φεβρουαρίου γιά τήν ἰσχύ τῶν διαβατηρίων τῶν πολιτῶν στά ὁποῖα ἀναγράφεται τό παλαιότερο ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Σημειώνεται ὅτι στίς 12 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται πέντε χρόνια ἀπό τότε πού ἐτέθη σέ ἰσχύ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, καί βάσει τῆς Συμφωνίας, ἐντός τοῦ διαστήματος αὐτοῦ, οἱ πολῖτες τῆς χώρας πρέπει νά ἀντικαταστήσουν τά ταξιδιωτικά τους ἔγγραφα (διαβατήρια), ἄν θέλουν νά ταξιδέψουν στό ἐξωτερικό.

Ὡστόσο, οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές τῆς χώρας, λόγῳ ἐλλείψεως ὑλικοτεχνικῶν ὑποδομῶν καί καθυστερήσεων ὡς πρός τήν ἔκδοση νέων ἐγγράφων, ἀδυνατοῦν νά ἀνταποκριθοῦν στά μαζικά αἰτήματα τῶν πολιτῶν γιά ἀντικατάσταση τῶν ἐγγράφων τους. Ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι, πρότεινε νά παραταθεῖ, μέχρι τόν Σεπτέμβριο, ἡ προθεσμία γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν προσωπικῶν ἐγγράφων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, ἐνῷ τό μεγαλύτερο κόμμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως VMRO-DPMNE ζήτησε ἀπό τό Συνταγματικό Δικαστήριο νά προχωρήσει σέ ἑρμηνεία, ὥστε τά διαβατήρια καί οἱ ἄδειες ὁδήγησης στίς ὁποῖες ἀναγράφεται τό προηγούμενο ὄνομα τῆς χώρας νά συνεχίσουν νά ἰσχύουν καί μετά τήν 12η Φεβρουαρίου.
12 μίλια νοτίως τῆς Κρήτης

Κινητικότητα παρατηρεῖται ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς καί ὅσον ἀφορᾶ στό ἄλλο μεῖζον ἐθνικό θέμα πού ἔχει ἔλθει ἐκ νέου στό προσκήνιο τό τελευταῖο διάστημα. Πρόκειται γιά τίς κινήσεις πού κάνουν συντεταγμένα Τρίπολη καί Ἄγκυρα γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ παράνομου τουρκολιβυκοῦ μνημονίου. Ἔστω καί μέ καθυστέρηση, ἡ Ἑλλάς ἀπέστειλε ἐπιστολή στόν ΟΗΕ στήν ὁποία ἀπαντᾶ στήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Λιβύης νά ἐπεκτείνει τήν συνορεύουσα ζώνη πρός τόν βορρᾶ στά 24 μίλια, καταγγέλλοντας ὅτι ἡ Τρίπολη παραβιάζει τό Διεθνές Δίκαιο μέ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους.

Τό πλέον σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἀθήνα γιά πρώτη φορά δηλώνει εὐθαρσῶς καί κατηγορηματικῶς ὅτι εἶναι ἕτοιμη νά προχωρήσει στήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια νοτίως τῆς Κρήτης. Οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές κατέστησαν σαφές στήν «ΕτΚ» ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει ἐπ’ οὐδενί ἀπεμπολήσει αὐτό τό δικαίωμα καί εἶναι μέσα στά σχέδια τῆς Κυβερνήσεως νά τό πράξει.

Ἐξελίξεις θά ὑπάρξουν καί ὅσον ἀφορᾶ στά ἑλληνοτουρκικά, καθώς στίς 2 Φεβρουαρίου θά πραγματοποιηθεῖ διπλή ἀποστολή στήν Κωνσταντινούπολη ὑπό τόν ὑφυπουργό Κώστα Φραγκογιάννη, στήν ὁποία θά τόν συνοδεύσουν καί ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι θά συμμετάσχουν σέ σχετικό φόρουμ μέ στόχο τήν οἰκονομική ἀλληλεπίδραση.

Στίς 11 Μαρτίου θά διεξαχθεῖ ἡ δεύτερη φάσις τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου ὑπό τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδόπουλου μέ θέματα τό μεταναστευτικό καί τήν πολιτική προστασία. Οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές ἐπιμένουν ὅτι σέ αὐτό τό στάδιο τῶν συνομιλιῶν δέν ἔχει τεθεῖ θέμα θαλάσσιων ζωνῶν. Δέν ὑπάρχει χρονικός ὁρίζοντας γιά τήν ἐξέταση τῶν θεμάτων αὐτῶν, ἐπιμένουν, ἐνῷ σέ κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο δέν θά γίνει πρίν ἀπό τήν συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο πού προγραμματίζεται κατά τόν Ἀπρίλιο – Μάιο, πιθανότατα, στήν Ἄγκυρα.

Κεντρικό θέμα