Βρώμικο παιχνίδι κατά Ἑλλάδος ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο γιά τό Φαρμακονήσι

Ἑτοιμάζεται νά ἐκδώσει καταδικαστικές ἀποφάσεις γιά τό μεταναστευτικό, ἐνισχύοντας τήν τουρκική προπαγάνδα

– Περιοδεία τοῦ Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου Spano στήν Τουρκία – Ὁ Ἐρντογάν τόν ἀναγόρευσε σέ διδάκτορα!

ΟΤΙ ἡ «διαιτησία» εἶναι στημένη σέ πολιτικό ἐπίπεδο στά ἑλληνοτουρκικά εἶναι ἡλίου φαεινότερον: ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ ἀνακοινώνει συμφωνία ἡγετῶν γιά ἔναρξη διαλόγου μεταξύ Ἀθηνῶν καί Ἄγκυρας, πού ὑπάρχει μόνο στήν φαντασία του. Ὁ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ Μπορρέλλ δίδει ρεσιτάλ φιλοτουρκισμοῦ μπροστά σέ ἀνοικτά μικρόφωνα. Ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ ζητᾶ νά στηριχθεῖ ἡ Ἑλλάδα μόνο «σέ αὐτά πού ἔχει δίκιο». Ἰταλία καί Μάλτα δίδουν ἀγῶνα δρόμου γιά νά μήν ἐπιβληθοῦν κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας στήν ἐπικείμενη Σύνοδο Κορυφῆς τῆς ΕΕ.
«Χάρμα»! Αὐτό πού δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε ποτέ καί νά ὑπολογίσουμε εἶναι ὅτι σέ αὐτόν τόν ἀγῶνα γιά νά στριμωχτεῖ ἐν τέλει ἡ Ἑλλάδα καί ὄχι ἡ Τουρκία στά σχοινιά, θά λάμβαναν μέρος καί διεθνεῖς ὀργανισμοί πού «προάγουν τήν δημοκρατία καί τό κράτος δικαίου». Χθές ἀποκαλύψαμε τήν ὠμή παρέμβαση πού ἔγινε μέ «αὐστηρή σύσταση» πρός τόν Ἄρειο Πάγο ἀπό τό Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ὥστε νά ἀναγνωριστοῦν οἱ μειονοτικοί σύλλογοι τῆς Θράκης μέ τήν ἐπωνυμία «τουρκικός». Εἰς ἐφαρμογήν παλαιότερης ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σήμερα ἡ «Ἑστία» προχωρᾶ σέ δύο νέες ἀποκαλύψεις. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων –θεσμό πού ἡ Τουρκία ἔχει ἐγγεγραμμένο στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της– ἔρχεται νά παρέμβει στήν πιό κρίσιμη καμπή τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί νά ἐκδώσει ἀποφάσεις πού θά δικαιώνουν τήν προπαγάνδα τῆς Ἄγκυρας. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἀνακοινώσεις πού εἶναι ἀναρτημένες στήν ἱστοσελίδα του, τό ἀμέσως προσεχές διάστημα τό Δικαστήριο πρόκειται νά ἐκδώσει ἀπόφαση ἐπί τῆς προσφυγῆς πού κατέθεσαν παράνομοι μετανάστες ἀλλά καί συγγενεῖς τεθνεώτων μεταναστῶν ἐναντίον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιά ἐπεισόδιο πού ἔγινε στό Φαρμακονήσι τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ἐπί κυβερνήσεως Σαμαρᾶ. Οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι ἐγκατέλειψαν τότε δεκάδες μετανάστες ἀβοήθητους νά ναυαγήσουν στήν θάλασσα καί ὅσοι διασώθηκαν (οἱ νεκροί, μεταξύ τῶν ὁποίων καί παιδιά, ἔφθασαν τούς 14), στράφηκαν κατά τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐγείροντας αἴτημα ἀποζημιώσεων μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ λιμενικοῦ ἀρνήθηκαν νά τούς ἐπιβιβάσουν καί διασώσουν σέ σκάφος πού βρισκόταν στήν περιοχή.

Ἰσχυρισμοί πού κατερρίφθησαν πειστικά καί δημοσίως ἀπό ἀξιωματικούς τοῦ Λιμενικοῦ σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές μεγάλης θέασης τῆς ἐποχῆς, ὅπως οἱ «Πρωταγωνιστές». Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού κυκλοφοροῦν στούς διαδρόμους τοῦ Δικαστηρίου, τό Σῶμα θά καταδικάσει τήν Ἑλλάδα γιά καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί θά ἐπιδικάσει ἀποζημιώσεις τόσο στούς συγγενεῖς θυμάτων ὅσο καί σέ διασωθέντες. Ἀνεξαρτήτως τῆς οὐσίας τῆς ὑποθέσεως, ὁ χρόνος ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως εἶναι πολιτικά ὕποπτος. Καθώς πρόκειται νά ἐκδοθεῖ σέ μιά περίοδο πού οἱ Τοῦρκοι κατασυκοφαντοῦν διά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Τσαβούσογλου τήν Ἑλλάδα μαζί μέ πρόθυμες ΜΚΟ γιά θέματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς ὅταν οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐργαλειοποιήσει τήν κρίση.

Συμφώνως πρός τίς ἴδιες πληροφορίες, ἀπό τήν ἕδρα τοῦ δικαστηρίου ἐπίκειται ἐπίσης ἡ ἔκδοση ἀποφάσεως πιλότου κατά τῆς Πολωνίας, ἡ ὁποία θά ἐφαρμοστεῖ καί ἐπί προσφυγῶν γιά τίς ἀπωθήσεις στόν Ἕβρο. Ἡ φωτογραφική ἀπόφασις κατά τῆς Πολωνίας, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε νά παράσχει ἄσυλο σέ μετανάστες πού ἔφθασαν στά σύνορά της πληρώνοντας εἰσιτήριο σέ λεωφορεῖο, θά ἀποτελέσει πρόκριμα καί γιά τόν Ἕβρο. Ὅπου, ἐπίσης, ἡ Ἑλλάδα ἀρνήθηκε νά παράσχει ἄσυλο στούς εἰσβολεῖς. Ἡ τυπολογία καί ἐδῶ ἡ ἴδια. Οἱ μετανάστες μεταφέρθηκαν μέ τουρκικά λεωφορεῖα στήν Ἀδριανούπολη καί κράτησαν ἀντίγραφο τῶν εἰσιτηρίων πού πλήρωσαν!

Οἱ πληροφορίες γιά τίς ἀποφάσεις αὐτές συμπίπτουν μέ ἕνα ἐντυπωσιακό γεγονός. Ὁ 48χρονος Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Spano περιόδευσε στήν Τουρκία, συναντήθηκε μέ τόν Σουλτᾶνο καί μέλη τῆς κυβέρνησής του, δέχθηκε νά ἀναγορευτεῖ ἐπίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίου ἀπό τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, ἐνῶ ἀρνήθηκε νά δεχθεῖ σέ ἀκρόαση τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, οὔτε κάν τήν σύζυγο τοῦ ἔγκλειστου Κούρδου ἡγέτη Ντεμιρτάζ! Καί ὅλα αὐτά ὅταν ἐκκρεμοῦν 9.250 ὑποθέσεις καταγγελιῶν κατά τῆς Τουρκίας στό ΕΔΑΔ, ἐνῶ ἡ γείτων δέν ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις του! (ἀλλά ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά τό κάνουμε στήν Θράκη!)

Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ἀρκετοί πού θεωροῦν ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτές πρέπει νά ἐφαρμοστοῦν (γιά τούς συλλόγους τῆς μειονότητας, γιά τούς μουφτῆδες, γιά τούς πρόσφυγες), διότι «τί νά κάνουμε, πῶς θά παρακάμψουμε ἕνα Διεθνές Δικαστήριο;».

Σωστά! Ἔστω καί ἄν αὐτό ἐπιλέγει χρόνο πολιτικά ὕποπτο γιά νά ἐκδώσει ἀποφάσεις, βοηθῶντας τήν τουρκική προπαγάνδα. Εἶναι σάν νά ἀκοῦμε μιά ἠχώ ἀπό τό μέλλον: «Τί νά κάνουμε πού ἀποφασίστηκε ἔτσι; Χάγη εἶναι αὐτή». Ἀπόφαση πού θά ἐκδοθεῖ στό σωστό timing, ἄς μήν ὑπάρχει ἀμφιβολία. «Δυτικοευρωπαῖοι», ὅπως παρατήρησε ὀρθῶς διακεκριμένος νομικός πρός τήν «Ἑστία».

Κεντρικό θέμα