Βούτσης ἐναντίον ὑπουργῶν πού δέν «πατᾶνε» στήν Βουλή

Ποιούς ἐννοεῖ – Καί αἰχμές κατά ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιτελείου Μαξίμου γιά Πρέσπες

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ πού ἔδωσε χθές ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νῖκος Βούτσης σέ ἡμερησία ἐφημερίδα ὑποτίθεται ὅτι ἐνετάσσετο στήν ἑνότητα συνομιλιῶν μέ πρόσωπα τοῦ δημοσίου βίου τά ὁποῖα ἀποκαλύπτουν «τί τούς ἔσωσε σέ μιά δύσκολη ὥρα». Φέρει τόν γενικό τίτλο «Αὐτή ἦταν ἡ σωτηρία μου». Ὡστόσο, οἱ ἀπαντήσεις πού ἔδωσε στήν συνάδελφο Ζωή Λιάκα ὁ Πρόεδρος δέν ἦταν μόνον ἐξομολογητικοῦ χαρακτῆρος ἀλλά καί πολιτικοῦ, μέ ὅρους τρεχούσης ἐπικαιρότητος μάλιστα. Προφανῶς καί εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ ἀπάντησις γιά τόν υἱό του, ὁ ὁποῖος ἦταν παρών στήν ὑποδοχή Κουφοντίνα στήν πρώτη ἔξοδό του ἀπό τήν φυλακή καί στό παρελθόν εἶχε ποινικές ἐκκρεμότητες λόγω συμμετοχῆς σέ ληστεῖες. Σπανίως ἀπαντᾶ σέ τέτοια ἐρωτήματα ὁ κ. Βούτσης. Εἶναι εἴδησις ὅτι τό ἀπεφάσισε καί μάλιστα μετά τήν ἐπίθεση πού ἐδέχθη ἀπό τόν Πάνο Καμμένο γιά τό θέμα αὐτό. Καί καταγράφεται αὐτό πού δήλωσε ὅτι «οἱ ἐμπειρίες πού ἔχει ὁ καθένας μας ὡς πατέρας εἶναι μοναδικές. Εἶχα μιά δύσκολη στιγμή ὅταν ὑπῆρχε ἡ ἐμπλοκή τοῦ υἱοῦ μου μέ τήν Δικαιοσύνη, ὄχι γιά τρομοκρατία, τονίζω. Αὐτό συνέβη ὅταν ἦταν πολύ μικρός, στά ὅρια τοῦ νά εἶναι ἀνήλικος. Συμπεριφερθήκαμε ὡς οἰκογένεια μέ ἕναν τρόπο ἀνοικτό καί ξεπεράσαμε ὅλη αὐτή τήν φάση μέ τό κεφάλι ὄρθιο, χωρίς ποτέ καί σέ κανένα ἐπίπεδο νά χρειαστεῖ νά ἐπικαλεστῶ ἤ νά ἔρθω σέ ἐπαφή μέ ὁποιονδήποτε γιά νά βοηθήσει στήν ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς ἱστορίας».

Ὡστόσο, ἡ συνέντευξις τοῦ Προέδρου τοῦ Κοινοβουλίου εἶχε καί εὐρύ πολιτικό ἐνδιαφέρον λόγω τῆς ἀναφορᾶς του σέ δύο εἰδικά ζητήματα. Στήν συμπεριφορά τῶν ὑπουργῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά τήν διαδικασία τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἀλλά καί στήν ἱκανότητα τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιτελείου τοῦ Μαξίμου νά ἀντιμετωπίζει μείζονες κρίσεις ὅπως τό Σκοπιανό. Οἱ ἀπαντήσεις πού ἔδωσε καί στίς δύο περιπτώσεις παρά τό μειλίχιο ὕφος του ἦταν αἰχμηρότατες. Ὁ κ. Βούτσης παρεδέχθη ὅτι ἔχει κάνει λάθη καί ὅταν τοῦ ἐζητήθη νά πεῖ ἕνα, ἀπήντησε: «Στόν θεσμικό τομέα πιστεύω ὅτι θά ἔπρεπε νά εἴχαμε πάρει τά μέτρα μας πιό ἔγκαιρα σέ σχέση μέ τήν συνέπεια πού ὑπάρχει στόν κοινοβουλευτικό ἔλεγχο. Δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη αὐστηρότητα πού δέν τήν ἐπιδείξαμε πάντοτε στήν ἀνταπόκριση πού ἔχουν οἱ ὑπουργοί ἀπαντώντας στά ἐρωτήματα τῶν βουλευτῶν. Βεβαίως στό παρελθόν ἦταν λιγότερο καλή ἡ κατάσταση, γιά νά μήν πῶ χειρότερη, ἀλλά καί ἐμεῖς σέ αὐτό τόν τομέα δέν τά καταφέραμε καλά».

Ἡ ἀποστροφή αὐτή τοῦ κ. Βούτση ἡ ὁποία δικαιώνει πλήρως τίς κατά καιρούς ἐπισημάνσεις τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, εἶναι ὑποτίθεται αὐτοκριτική. Κατά ἕνα μέρος, πράγματι, ναί. Ἀλλά κατά βάθος ὁ κ. Βούτσης ἐξαπέλυσε εὐθέως τά βέλη του ἐναντίον συγκεκριμένων κοπανατζήδων ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι δέν «πατᾶνε» στήν Βουλή παρά τά διαρκῆ αἰτήματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως.

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει ποιοί εὑρίσκονται στήν μαύρη λίστα Βούτση βάσει τῶν διαμαρτυριῶν πού κάνουν οἱ βουλευτές στό γραφεῖο του. Πρόκειται γιά:

• Τόν τσάρο τῆς οἰκονομίας Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, ὁ ὁποῖος ἔχει χρόνο γιά νά δίδει συνεντεύξεις σέ ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς, ἀλλά δέν ἔχει χρόνο γιά νά ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις Ἑλλήνων βουλευτῶν ἐπί θεμάτων ἁρμοδιότητός του. Τά περισσότερα παράπονα ὑπάρχουν γι’ αὐτόν.

• Τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν Ἀλέξη Χαρίτση, ὁ ὁποῖος παρά τό κρίσιμο χαρτοφυλάκιο πού διαθέτει σπανίως ἀνταποκρίνεται καί ἀπαντᾶ στίς ἐρωτήσεις βουλευτῶν.

• Τήν ὑπουργό Τουρισμοῦ Ἕλενα Κουντουρᾶ καί τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Τέρενς Κουίκ. Καί οἱ δύο ἔχουν τήν δικαιολογία ὅτι ταξιδεύουν συχνά λόγω χαρτοφυλακίου, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά γυρίζουν καί τήν πλάτη τους στήν Βουλή. Ἐλέγχονται γι’ αὐτό.

• Τούς ὑπουργούς Ἐπικρατείας, γενικῶν καθηκόντων, Ἀλέκο Φλαμπουράρη καί Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Στήν ἴδια συνέντευξη –ἐφημερίς «Τά Νέα»– ὁ κ. Βούτσης ἐξαπολύει φωτογραφική ἐπίθεση κατά τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιτελείου Μαξίμου καί δέν ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα ἡ ἐκτίμησις ὅτι τά βέλη του στρέφονται κατά τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου καί τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Θανάση Καρτεροῦ. «Πιστεύω ὅτι στόν ἐπικοινωνιακό τομέα ἔχουν ὑπάρξει πολύ σοβαρές ἐλλείψεις. Ὅπως γιά παράδειγμα στό θέμα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἐπί μῆνες δέν καταβάλαμε τήν προσπάθεια πού ἔπρεπε, παρά μόνο τό τελευταῖο διάστημα. Ἴσως ἐπειδή συγκυβερνοῦσε ἡ κυβέρνηση μέ τόν κ. Καμμένο ὁ ὁποῖος εἶχε διαφορετική ἄποψη, δέν κάναμε ὅσα ἔπρεπε σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα γιά νά γίνουν γνωστά τά πραγματικά δεδομένα πού καθιστοῦν ἱστορική καί ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων αὐτή τήν Συμφωνία».

Δέν πρέπει νά ὑπεδέχθησαν μέ σαμπάνιες στό Μαξίμου τίς «μπηχτές» αὐτές τοῦ κ. Βούτση καί μάλιστα ἀπό τό συγκεκριμένο ἔντυπο.

Κεντρικό θέμα