Βουλευτής τῆς ΝΔ ὁμολογεῖ ὅτι ἔκανε ὀξεῖες παρατηρήσεις σέ ἐκπαιδευτικό!

Ἐνῷ οἱ φιλοκυβερνητικοί ἱστότοποι τόν κατηγοροῦν ὅτι τόν προπηλάκισε γιά τούς κακούς βαθμούς τῆς κόρης του στά Μαθηματικά μέ τήν φράση «θά σέ τελειώσω, θά σέ καταγγείλω στό Ὑπουργεῖο Παιδείας»

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ πρωταγωνιστής θερμοῦ ἐπεισοδίου μέ ἐκπαιδευτικό σέ ἰδιωτικό σχολεῖο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς φέρεται νά εἶναι ὁ πρόεδρος τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά Τέμπη, βουλευτής Πειραιῶς τῆς ΝΔ, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι προπηλάκισε μαθηματικό λόγῳ τῆς κακῆς βαθμολογίας πού ἔβαλε στήν κόρη του. Τό γεγονός ἔκανε τόν γῦρο τῶν κοινωνικῶν δικτύων καί ἔγκυρων ἱστοσελίδων, πού τό παρουσίασαν μέ κάθε λεπτομέρεια χωρίς ἀρχικῶς νά ἀναφέρουν τό ὄνομα τοῦ βουλευτοῦ. «Ἕνα σοβαρό περιστατικό μέ πρωταγωνιστή βουλευτή τῆς ΝΔ φέρεται νά σημειώθηκε σέ ἰδιωτικό σχολεῖο τῶν βορείων προαστίων. Ὁ βουλευτής τῆς ΝΔ φέρεται νά πλησίασε καθηγητή καί ἄρχισε νά τόν ἀπειλεῖ μέ ἀφορμή βαθμούς τοῦ παιδιοῦ του. Οἱ πληροφορίες τοῦ ρεπορτάζ ἀναφέρουν ὅτι ὁ βουλευτής φέρεται νά εἶπε στόν καθηγητή, ἐνώπιον ἄλλων γονέων: “Θά σέ τελειώσω. Θά δεῖς τί θά πάθεις. Θά σέ καταγγείλω στό ὑπουργεῖο Παιδείας”. Γιά τήν ὑπόθεση ἐνημερώθηκε ὁ σύλλογος διδασκόντων, ὁ ὁποῖος ἔστειλε ἐπιστολή στό διοικητικό συμβούλιο τοῦ σχολείου καί γνωστοποίησε τό συμβάν στόν σύλλογο γονέων» ἔγραψε χθές γνωστή φιλοκυβερνητική ἱστοσελίς, πού ἀπασχολεῖ τίς ἀπόψεις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου.

Μετά τήν διάσταση πού ἔλαβε τό συμβάν, ὁ κ. Μαρκόπουλος ὑπεχρεώθη νά τοποθετηθεῖ. Μέ ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε παρουσιάζει ἀπό τήν δική του ὀπτική πῶς συνέβησαν τά γεγονότα. «Ὁ πόλεμος λάσπης κι ἀπειλῶν κατά ἐμένα καί τῶν παιδιῶν μου συνεχίζεται. Γίνεται κατανοητό πώς ὅταν κάποιοι φθάνουν στό σημεῖο νά ἐμπλέξουν οἰκογένειες στά πολιτικά μικροπαιχνίδια τους, δηλώνουν τήν ἔνδεια καί τήν ἀδυναμία τους. Τήν ἀπουσία κάθε ἔννοιας ἠθικῆς. Σύμφωνα λοιπόν μέ μπαράζ φημῶν, ἐμπλέκεται τό ὄνομά μου καί τοῦ ἑνός παιδιοῦ μου σέ ὑπόθεση φραστικῆς ἐπίθεσης σέ καθηγητή σχολείου. Μιά διαφωνία, ἀπό αὐτές πού λογικό εἶναι νά ὑπάρχουν σέ ἕνα σχολικό περιβάλλον, ἡ ὁποία λύθηκε ἄμεσα, ἐντός τοῦ σχολείου, διογκώθηκε μέ ψεύδη γιά λόγους πού ὅλοι κατανοοῦν κι ἀπό κέντρα πού ὅλοι γνωρίζουμε. Μιά παρεξήγηση, ἡ ὁποία διευθετήθηκε σέ κλῖμα συνεννόησης καί καλῆς θέλησης, καθώς οὔτε μέτρα ζητήθηκαν ἤ πολύ περισσότερο ὑπῆρξαν κατά τοῦ καθηγητῆ, ἐνῷ καί ἡ κόρη μου συνεχίζει κανονικά τά μαθήματά της μαζί του, παρουσιάζεται ἀλλιῶς.» Ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ἀνακοίνωση, ὁ βουλευτής ὁμολογεῖ ὅτι ὑπῆρξε διαφωνία μέ τόν ἐκπαιδευτικό (μαθηματικό) γιά τίς βαθμολογικές ἐπιδόσεις τῆς θυγατέρας του καί ὅτι τοῦ ἔκαμε παρατηρήσεις. Ὀξύτατες, σύμφωνα μέ τούς φιλοκυβερνητικούς ἱστότοπους. Ὁ κ. Μαρκόπουλος, ὁ ὁποῖος πρό ἑβδομάδος χαρακτήρισε «γιουσουφάκι» τήν δημοσιογράφο κ. Ἑλένη Καλογεροπούλου καί «payroll» τῶν Ἰταλῶν ἰδιοκτητῶν τῆς Hellenic Train τόν Πρόεδρο τῶν Μηχανοδηγῶν κ. Κώστα Γενιδούνια, ὑποστηρίζει σήμερα ὅτι δέν εἶπε ποτέ τήν φράση «θά σέ τελειώσω» καί δέν ἐξαπέλυσε ἀπειλές ἐναντίον του.

Τό θέμα ὅμως παραμένει. Ἡ «διαφωνία» Μαρκόπουλου-ἐκπαιδευτικοῦ, «ἡ ὁποία λύθηκε ἄμεσα» ἔρχεται σέ μιά εὐαίσθητη συγκυρία, τήν στιγμή πού ἡ Κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νά νομοθετήσει τά μή-κρατικά ΑΕΙ. Ἔτσι θά λειτουργοῦν; Μέ διάλογο καί διαφωνίες μεταξύ γονέων-ἐκπαιδευτικῶν γιά τούς βαθμούς; Συνιστοῦμε πάντως στόν κ. Μαρκόπουλο νά ἐλέγξει τόν ἐριστικό του χαρακτῆρα.

Δέν θά τόν πάει μακριά στήν πολιτική. Ὅσον ἀφορᾶ τήν Κυβέρνηση, θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά μάθουμε τί λέει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ὅλα τά χρόνια τῆς πρωθυπουργίας ὀμνύει τήν ἀξιοκρατία, τήν ἀριστεία, τήν ἐπιστροφή στίς ἀξίες καί γενικά στά στοιχεῖα πού θωρακίζουν τήν ἑλληνική κοινωνία καί οἰκογένεια.

Ἔχει ἐπανειλημμένως δηλώσει ὅτι δέν θά ἐπιτρέψει ἀλαζονικές συμπεριφορές καί ἔχει διαμηνύσει σέ ὅλους τούς βουλευτές ὅτι «οὐδείς ἀναντικατάστατος». Ἔχει ἐνδιαφέρον νά ὑπενθυμίσουμε τί εἶχε πεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης τό βράδυ τῆς 25ης Ἰουνίου 2023, μόλις ἔγινε γνωστό τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν: «Σᾶς βεβαιώνω ὅτι θά μείνω πιστός στό ἐθνικό μου καθῆκον μέ σχέδιο, ἀφοσίωση καί κυρίως μέ σκληρή δουλειά, χωρίς νά ἀνεχθῶ καμμία ἔπαρση καί καμμία ἀλαζονική συμπεριφορά. Εἴμαστε ἐξ ἄλλου ἀπέναντι στά προβλήματα καί δίπλα σέ ὅλους τούς πολῖτες. Ὅσο σημασία λοιπόν ἀποδίδω στήν ἀποτελεσματικότητα τῆς νέας διακυβέρνησης, ἄλλο τόσο θά πολεμήσω κάθε στάση πού θά περιφρονεῖ τήν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινωνίας»!

Λίγους μῆνες μετά καλεῖται ὁ Πρωθυπουργός νά ἐξηγήσει τί ἐννοεῖ ὅτι ὁ ἴδιος, ἡ Κυβέρνησίς του καί οἱ βουλευτές του θά εἶναι δίπλα στούς πολῖτες. Δίπλα μέ φιλική διάθεση ἤ δίπλα, γιά νά σέ τιμωρήσω ἐπειδή τόλμησες νά βαθμολογήσεις ἄσχημα τήν κόρη μου; Ἐάν βγεῖ ἀλώβητος ὁ συγκεκριμένος βουλευτής, τότε δέν πρέπει νά μᾶς προκαλεῖ ἐντύπωση ὅταν καθημερινά ἀκοῦμε καί διαβάζουμε γιά κρούσματα βίας κατά ἐκπαιδευτικῶν ἀπό γονεῖς, γιά ἐπιθέσεις κατά ἰατρῶν ἀπό ἀγανακτισμένους συγγενεῖς ἀσθενῶν καί κατά ἀστυνομικῶν ἀπό «καταπιεσμένους» νέους. Θά τηρήσει ὁ Πρωθυπουργός τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε στόν ἑλληνικό λαό τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν ἤ θά βάλει στήν πλάστιγγα τίς κομματικές ἰσορροπίες καί τήν ἀνάγκη νά ἐξασφαλίσει καί τήν τελευταία ψῆφο γιά τά ἀντιδημοφιλή νομοσχέδια πού προωθεῖ;

Κεντρικό θέμα