Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

ΧΑΜΗΛΑ θέτει τόν πῆχυ ἡ Κυβέρνησις, ὅσον ἀφορᾶ στίς ἐκτιμήσεις γιά τίς ἐπικείμενες ἐκλογές. Ἐνῷ ἐπισήμως προβάλλει δημοσκοπήσεις, οἱ ὁποῖες ἐμφανίζουν διαφορά τῆς τάξεως τῶν ὀκτώ ἤ καί περισσοτέρων ποσοστιαίων μονάδων ὑπέρ τῆς ΝΔ ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀνεπισήμως οἱ στόχοι της εἶναι πολύ πιό μετριοπαθεῖς. Τούς ἐκφράζει ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Μάκης Βορίδης, ὁ ὁποῖος ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του εἶναι ὁ καθ’ ὕλην ἁρμόδιος γιά τήν ἐκλογική διαδικασία. Συνεπῶς ἡ ἄποψις τήν ὁποία διετύπωσε ἀπό ραδιοφώνου, ὅτι μόνο μία διαφορά τῆς τάξεως τοῦ 4% –μίνιμουμ, μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει αὐτοδυναμία, εἶναι μέν ἀπό κομματικῆς πλευρᾶς ἀνεπίσημος, ἐκφωνεῖται ὅμως ἀπό τά χείλη τοῦ κατ’ ἐξοχήν σχετιζομένου μέ τίς ἐκλογές ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος –θεωροῦμε βέβαιον ὅτι– δέν προβαίνει σέ τέτοιες δηλώσεις, ἐρήμην τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Εἰδικώτερα, μιλῶντας χθές στό Πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας καί στόν Θᾶνο Σιαφάκα, ὁ κ. Βορίδης προσδιόρισε ὅτι ἤδη στίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου, κατά τίς ὁποῖες θά ἐφαρμοσθεῖ τό σύστημα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς, ἡ διαφορά τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ θά πρέπει νά εἶναι τοὐλάχιστον τέσσερεις ποσοστιαῖες μονάδες, ἄν τό κυβερνῶν κόμμα θέλει νά ἔχει ἐλπίδες αὐτοδυναμίας κατά τήν δεύτερη ἀναμέτρηση πού θά ἀκολουθήσει, μετά τίς διαδικασίες τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν. Δέν εἶναι ὅμως μόνον ἡ διαφορά πού θά μετρήσει. Εἶναι τό ποσοστό τῆς ΝΔ αὐτό καθεαυτό. «Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37%» σημειώνει ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, προκαλῶντας σχόλια παρατηρητῶν πού ἐσημείωσαν ὅτι φαίνεται πώς τό 37% θεωρεῖται «ὀροφή» τῶν ἐκλογικῶν δυνατοτήτων τῆς ΝΔ στήν παροῦσα φάση.

Βεβαίως ὁ κ. Βορίδης ἤδη ἀπό προηγούμενες δηλώσεις του τῶν τελευταίων ἡμερῶν εἶχε ἐπιμείνει στήν ἀνάγκη νά ψηφίσουν οἱ ὑποστηρικτές τῆς Κυβερνήσεως μαζικῶς ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου. Γενικῶς ἀποτελεῖ γιά τήν ΝΔ αἰτία ἀνησυχίας ἡ λεγομένη «χαλαρή ψῆφος», ἡ ἀποχή, ἀφοῦ θεωρεῖται βέβαιον ὅτι αὐτή ἡ κάλπη δέν θά ἀναδείξει κυβέρνηση. Σχετικῶς ἔχει δηλώσει ὁ κ. Βορίδης: «Τά πράγματα εἶναι ἁπλά. Ἡ Νέα Δημοκρατία, γιά νά κάνω μιά πρόβλεψη, θεωρῶ ὅτι θά ἔχει μιά καθαρή νίκη στίς ἐπικείμενες ἐκλογές. Εἶναι οἱ κρίσιμες ἐκλογές, εἶναι οἱ σημαντικές ἐκλογές. Μπορεῖ νά εἶναι ἁπλή ἀναλογική καί ὁρισμένοι νά θεωροῦν ὅτι εἶναι εὐκαιρία γιά νά χαλαρώσουμε. Δέν εἶναι χαλαρή ἡ ψῆφος τῶν πρώτων ἐκλογῶν. Εἶναι μία πολύ κρίσιμη ψῆφος στήν ὁποία θά ἀναμετρηθοῦν προγράμματα, λογικές στίς ὁποῖες θά ἀναμετρηθοῦν ἰδεολογίες. »Ἄρα λοιπόν οἱ πρῶτες ἐκλογές εἶναι ἡ κρίσιμη ψῆφος, καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα αὐτές σέ πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή στίς 21 Μαΐου τό ἀπόγευμα θά περιμένουμε τά exit polls καί στίς 9 ἡ ὥρα θά ἔχουμε καί τό 80% τῶν τμημάτων καί ἑπομένως θά ξέρουμε καί ποιό τό ἀποτέλεσμα, σέ μεγάλο βαθμό ἡ εἰκόνα αὐτή θά ἔχει προκρίνει καί προδιαγράψει τό τί θά γίνει».

Ὅσο γιά τίς πιθανότητες συνεργασιῶν, ὁ κ. Βορίδης ἀπέκλεισε κάθε ἐνδεχόμενο συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο. Ἐτόνισε ὅτι ὁποιοδήποτε τέτοιο σχῆμα θά ἦταν θνησιγενές, χαρακτηρίζοντας φιλορωσσικό κόμμα τήν Ἑλληνική Λύση.

Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἔδωσε καί μίαν εἴδηση. Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς. Ὡς γνωστόν, ἀφοῦ ἀποτύχει ἡ διαδικασία τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν καί δέν ὑπάρξει κυβέρνησις κοινῆς ἀποδοχῆς κατά τήν σύσκεψη πού θά ἀκολουθήσει ὑπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, θά πρέπει νά συγκροτηθεῖ ὑπηρεσιακή Κυβέρνησις ὑπό ἕναν ἐκ τῶν Προέδρων τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν σωμάτων τῆς χώρας. Τοῦ Ἀρείου Πάγου, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Κατά τόν κ. Βορίδη, λοιπόν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου εἶναι αὐτός πού θά ἐπιλεγεῖ νά προεδρεύσει τῆς ὑπηρεσιακῆς αὐτῆς Κυβερνήσεως.

Κεντρικό θέμα