Βολές Σχοινᾶ ἐκ Βρυξελλῶν γιά τίς ὑποκλοπές πολιτικῶν

Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν καί Ἕλλην Ἐπίτροπος προειδοποιεῖ καί βάλλει κατά παντός ὑπευθύνου γιά τίς παρακολουθήσεις – Στό στόχαστρο αὐταρχικές κυβερνήσεις καί σκοτεινές δυνάμεις – Δέν ἀρκεῖ ἡ Ἐξεταστική!

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν, Ἕλληνος ἐπιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινᾶ, γιά τίς ὑποκλοπές, τό ὁποῖο φέρει τόν τίτλο «Δέν ὑπάρχει ἐλευθερία χωρίς ἀσφάλεια ἀλλά καί οὔτε ἀσφάλεια χωρίς ἐλευθερίες» (ἐδημοσιεύθη στήν χθεσινή «Καθημερινή»), εἶναι γραμμένο προσεκτικά. Ἀφορᾶ ἕνα θέμα πανευρωπαϊκό ἀλλά καί ἕνα θέμα ἐσωτερικό, πού συγκλονίζει τόν δημόσιο βίο στήν πατρίδα μας ἐπί ἕναν ὁλόκληρο μῆνα. Ὡστόσο, οἱ λέξεις καί οἱ φράσεις πού μεταχειρίζεται ὁ Ἕλλην ἐπίτροπος, ὅπως «ὅρια», «κατάχρηση» , «πειρασμός ἀξιοποίησης κακόβουλου λογισμικοῦ», πείθουν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα κείμενο βόμβα κατά παντός ὑπευθύνου, τό ὁποῖο ἐπιφυλάσσει, μάλιστα, στήν κατακλεῖδα του καί μία ἰσχυρή προειδοποίηση πρός τήν Κυβέρνηση: Ἀφοῦ τονίζει προηγουμένως ὅτι χρειάζεται νά προσαρμόσουμε τίς νομικές ἀσφαλιστικές δικλεῖδες πού ἰσχύουν στό δίκαιο σήμερα, ὥστε νά ἰσχύουν καί στά τεχνολογικά μέσα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας, ὁ κύριος Σχοινᾶς τονίζει: «Ἄν δέν τό κάνουμε, οἱ ἐξεταστικές ἐπιτροπές καί ἄλλοι ex post μηχανισμοί ἐπανόρθωσης δέν θά εἶναι ἀρκετοί γιά νά προστατεύσουν τίς ἐλευθερίες μας καί τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς μας. Οἱ ἑταιρεῖες πού ἐμπορεύονται τέτοια πραμάτεια, ἀλλά καί ὅσοι ὑποκύπτουν στόν πειρασμό νά τήν ἐκμεταλλευτοῦν γιά κακόβουλους σκοπούς, πρέπει νά ξέρουν ὅτι κι ἐδῶ ἡ Εὐρώπη θά κάνει τό καθῆκον της».

Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ «ὅσοι» πού ἐκμεταλλεύονται τό λογισμικό γιά κακόβουλους σκοπούς; Σύμφωνα μέ τόν κύριο Σχοινᾶ, μπορεῖ νά εἶναι σκοτεινές δυνάμεις πού ἐπιθυμοῦν νά ἀποσταθεροποιήσουν δημοκρατικές ἡγεσίες (ἄποψις Μητσοτάκη), μπορεῖ νά εἶναι ὅμως (ἐδῶ εἶναι ἡ βόμβα ) καί… αὐταρχικές κυβερνήσεις. Γράφει ὁ κύριος Σχοινᾶς γιά τό κακόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεων: «Πρέπει νά πράξουμε ὥστε αὐτά τά προϊόντα νά μήν χρησιμοποιοῦνται ἀπό λάθος χέρια, τά χέρια ἰδιωτῶν, πού ἐπιτίθενται στούς ἀνταγωνιστές τους, σκοτεινῶν δυνάμεων πού θέλουν νά ἀποσταθεροποιήσουν δημοκρατικές ἡγεσίες ἀλλά καί αὐταρχικῶν κυβερνήσεων».

Ὅπως σημειώνει ὁ Ἕλλην ἐπίτροπος, ἤδη «ἡ ζωή μας, οἱ ἀγορές μας, καί ὁλοένα περισσότερο οἱ ἐκλογές μας ἐπηρεάζονται ἀπό ἀλγοριθμική λογική. Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἴσοδος καί ἡ κακόβουλη χρήση λογισμικῶν στήν εὐρωπαϊκή ἀγορά (…) εἶναι ἴσως ἡ πιό κρίσιμη παράμετρος, πού σίγουρα θά ἐπιβαρύνει τό ἐκρηκτικό σκηνικό».

Αἰχμηρός καί δηκτικός εἶναι ὁ κύριος Σχοινᾶς καί στό σκέλος πού ἀφορᾶ τήν ΕΥΠ καί τήν ἐθνική νομοθεσία. Ἀναφερόμενος ἐμμέσως στό θέμα Ἀνδρουλάκη, ὁ Ἕλλην ἐπίτροπος τονίζει ὅτι «οἱ διωκτικές Ἀρχές καί οἱ Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν μποροῦν καί πρέπει νά δράσουν ὑπέρ τῆς Πολιτείας» καί προσθέτει μέ νόημα: «Ἀλλά τά θεσμικά ἀναχώματα προστασίας ἐγγυῶνται ΤΑ ΟΡΙΑ τῆς ὁποιασδήποτε ἐπιχείρησης ἀλλά καί μαζί τό ἀξιακό πρόσημο τῆς κοινωνίας μας». Καί καταλήγει δηκτικά ὡς ἑξῆς: «Ἄν τό πλαίσιο χρειάζεται βελτίωση γιά νά καλύψει προβλήματα ἐφαρμογῆς ἤ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ, οἱ ὅποιες βελτιώσεις πρέπει νά δοθοῦν σέ ἐθνικό ἐπίπεδο».

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι παρεμβαίνοντας σέ ἕνα θέμα ἐσωτερικῆς ἐπικαιρότητας, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν καί Ἕλλην ἐπίτροπος ἐπιχειρεῖ νά ἰσορροπήσει μεταξύ τῶν ἀπόψεων πού διατυπώνουν γιά τήν ΕΥΠ καί τό κακόβουλο λογισμικό ὁ Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀπό τήν μία καί οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, κύριοι Τσίπρας καί Ἀνδρουλάκης, ἀπό τήν ἄλλη. Μέ τήν ζυγαριά νά γέρνει, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν προειδοποίηση πού ἀπευθύνει στό τέλος πρός τούς ἁμαρτωλούς πού ὑποκύπτουν στούς πειρασμούς τοῦ λογισμικοῦ, πρός τήν ἀντιπολίτευση. Εἶναι πιό κοντά πρός τίς θέσεις της.

Κεντρικό θέμα