Βέτο στήν Ἀλβανία καί ἀντίποινα σέ Βίζεγκραντ

Προειδοποιήσεις Μητσοτάκη γιά ἀναστολή τῆς Συνθήκης Σένγκεν στήν Κεντρική Εὐρώπη

ΣΑΦΕΣ μήνυμα πρός τήν Ἀλβανία τοῦ κ. Ράμα, ὅτι ἡ Ἑλλάς θά μπλοκάρει τήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς γείτονος ἄν δέν σεβασθεῖ τήν ἑλληνική μειονότητα, ἀλλά καί πρός τίς χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ, ὅτι θά ἀνασταλεῖ ἡ Συνθήκη Σένγκεν στό ἔδαφός τους ἄν δέν συνεργασθοῦν στό προσφυγικό, ἀπέστειλε χθές ἀπό τήν ΔΕΘ ὁ Πρωθυπουργός. Ἀπαντώντας σέ σχετικές ἐρωτήσεις κατά τήν χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ὁ ἴδιος ἔστειλε μηνύματα πρός τίς Βρυξέλλες ἀλλά καί πρός τίς ἡγεσίες τῶν χωρῶν πού «σφυρίζουν ἀδιάφορα», ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά καρπώνεται τά ὀφέλη τῆς Συνθήκης Σένγκεν ἀλλά ἀρνεῖται νά ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις, «θά ὑποστεῖ ἐπιπτώσεις». Παραλλήλως διεμήνυσε στήν Ἀλβανία ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή προοπτική της ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπό τήν στάση της ἀπέναντι στήν ἑλληνική μειονότητα.

Ὁ Πρωθυπουργός, φανερά ἐνοχλημένος, δήλωσε ἀπευθυνόμενος πρός τίς χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ ὅτι εἶναι ἀστεῖο νά συζητοῦμε ὅτι ὑπάρχουν εὐρωπαϊκά κράτη πού ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν στά ἐδάφη τους 50-100 ἀσυνόδευτα παιδιά μεταναστῶν. «Στό ζήτημα τῆς ἐπίδειξης εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης, στό ζήτημα τοῦ προσφυγικοῦ, δέν μποροῦμε νά συνεχίσουμε μέ μιά Εὐρώπη, ὅπου κάποιες χῶρες συνεχίζουν νά σφυρίζουν ἀδιάφορα καί πού θέλουν νά ἔχουν τά ὀφέλη ἀπό τήν συμμετοχή στήν Ζώνη τοῦ Σένγκεν, ἀλλά ταυτόχρονα δέν δέχονται κανέναν ἐπιμερισμό ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη ἀλληλεγγύης γιά τό ζήτημα τοῦ προσφυγικοῦ» τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ὅτι «δέν μπορεῖ νά γίνει ἄλλο ἀνεκτό αὐτό». Ὑπενθύμισε ὅτι τό ἄρθρο 80 τῆς Συνθήκης προβλέπει τήν ἀρχή ἀλληλεγγύης μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν στήν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ἀνεγνώρισε ὅτι ἀπό τίς ἐπαφές πού εἶχε τό τελευταῖο διάστημα στήν Εὐρώπη, ἀρχίζει νά δημιουργεῖται μία δυναμική σέ κάποιες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες πού ἀλλάζει τό γενικώτερο κλῖμα, ἐνῶ ἔκανε εἰδική ἀναφορά στήν ἀλλαγή ἡγεσίας στήν Ἰταλία, προσδοκώντας ὅτι θά εἶναι πιό φιλική ἀπέναντι στούς μετανάστες.

Ὁ Πρωθυπουργός δέν παρέλειψε νά σημειώσει ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του ἀκολουθεῖ μία διαφορετική πολιτική γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως, ἐν συγκρίσει μέ τήν προηγούμενη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως δέ εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἐπιστροφές στήν Τουρκία. «Θά ἐπιταχύνουμε τήν διαδικασία ἀσύλου χωρίς νά κάνουμε ἐκπτώσεις στά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐπιστροφές θά γίνουν στήν Τουρκία ὅπως ὁρίζει ἡ συμφωνία μέ τήν ΕΕ» συνέχισε. Ἐτάχθη ὑπέρ πιό τολμηρῶν πολιτικῶν πού ἀντιμετωπίζουν τά προβλήματα στήν ρίζα τους, δηλαδή στίς χῶρες ἀπό ὅπου καταφθάνουν οἱ μετανάστες. Ἐνεφανίσθη ὅτι θά βρεῖ συμμάχους ἐντός τῆς ΕΕ, ὅταν θά ἐξηγήσει λεπτομερῶς τό πρόβλημα. Ἐπεσήμανε ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα ἡ Εὐρώπη νά βρεῖ μία ἰσορροπία –«δέν μπορεῖ νά εἴμαστε μιά ἤπειρος ἀνοικτή σέ ὅλους». Ἐν συνεχεία ὁμίλησε καί γιά τίς ἀντιδράσεις τοπικῶν κοινωνιῶν πού δέν ἐπιθυμοῦν τήν δημιουργία hot spots δίπλα στά σπίτια τους. Ἐξέφρασε τήν κατανόησή του, ὡστόσο ἐπεσήμανε μέ ἔμφαση ὅτι εἶναι ἕνα προσωρινό μέτρο, καθώς οἱ δομές δέν θά εἶναι μόνιμες.

Ἀπεκάλυψε ὅτι θά συζητήσει τό μεταναστευτικό μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν στήν συνάντηση πού θά ἔχουν στά τέλη Σεπτεμβρίου στήν Νέα Ὑόρκη. Σχολιάζοντας τίς νέες ἀπειλές πού ἐξετόξευσε ὁ Ἐρντογάν (ἤ θά γίνει αὐτό πού λέμε ἤ δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἀπό τό νά ἀνοίξουμε τίς πύλες μας …) ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε ὅτι στήν Νέα Ὑόρκη μπορεῖ νά γίνει μιά συζήτησις, «ἀλλά χωρίς ἀπειλές καί τσαμπουκάδες». Ὅπως ἀνέφερε ὁ Πρωθυπουργός, ὁ Ἐρντογάν πρέπει νά καταλάβει ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη, καί ἐξήγησε ὅτι ἡ Κυβέρνησις προσέρχεται καί αὐτή στήν διαπραγμάτευση, μέ τό Διεθνές Δίκαιο νά εἶναι μέ τό μέρος τῆς χώρας μας. Στόχος του εἶναι κατά τήν συνάντηση μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο νά «ἐκτονώσει» τήν ἔνταση καί νά ἐπισημάνει ὅτι ἡ μεταναστευτική κρίσις δέν εἶναι διμερές ζήτημα, ἀλλά ἀφορᾶ τήν σχέση τῆς Ἀγκύρας μέ τήν ΕΕ.

Σκληρή γλῶσσα χρησιμοποίησε ὁ κ. Μητσοτάκης καί ὅταν ἐρωτήθη σχετικῶς πρός τήν περίπτωση τῆς Ἀλβανίας. Χωρίς ὑπεκφυγές τό μήνυμα πού ἔστειλε στά Τίρανα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει εὐρωπαϊκή προοπτική γιά τήν χώρα ἐάν δέν ἀλλάξει ἡ ὅλη πολιτική τῆς κυβερνήσεως Ράμα ἀπέναντι στούς χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου. «Δέν πρόκειται ἡ Ἑλλάδα νά συναινέσει σέ ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Ἀλβανία, ἐάν δέν δῶ ἔμπρακτα μέτρα πού θά αἴρουν διακρίσεις πού γίνονται εἰς βάρος ἐθνικῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στήν χώρα» ἦταν ἡ δοθεῖσα ἀπάντησις. Σημείωσε δέ ὅτι τό ζήτημα τῶν διακρίσεων τό ἔθεσε καί στίς ἐπαφές πού εἶχε μέ Μακρόν, Μέρκελ, Ροῦττε, ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο τοῦ Ὀκτωβρίου.

Ὡς πρός τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐπανέλαβε ὅτι εἶναι ἐπιζήμια γιά τήν Ἑλλάδα καί διευκρίνισε ὅτι δέν προβλέπεται ἡ κατάργησίς της παρά μόνο αὐστηρός ἔλεγχος τῆς ἐφαρμογῆς της. Αὐτό πού μπορεῖ νά κάνει ἡ Κυβέρνησις, συνέχισε, εἶναι ἡ στήριξις τῆς Μακεδονίας, «τοῦ brand τῆς πραγματικῆς δικῆς μας Μακεδονίας, ὥστε νά κερδίσουμε ἐπικοινωνιακά». Τέλος, ἀνέφερε πώς δέν ἀναμένεται στό ἄμεσο μέλλον κάποια συνάντησις μέ τόν Ζόραν Ζάεφ, ἡ ὁποία ὡστόσο, ὅπως ὑπεγράμμισε, «κάποια στιγμή θά γίνει».

Κεντρικό θέμα