Βέτο στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας ἄν ἐπιμείνει γιά τούς Τσάμηδες

Τί διεμήνυσε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας στήν ὁμόλογό του κατά τήν ἐπίσκεψή του στά Τίρανα ὅταν ἔθεσε ζήτημα Τσάμηδων – Στό τραπέζι καί τά θέματα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος

Η Αλβανία θέτει τό ζήτημα τῆς Τσαμουριᾶς μαζί μέ αὐτό τῶν θαλασσίων ζωνῶν. Μάλιστα ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ὄλτα Χάτσκα τό θεωρεῖ «ἀντάλλαγμα» γιά τήν ἀποδοχή ἀπό τήν πλευρά τῶν Τιράνων, τοῦ συνυποσχετικοῦ. Ἐδήλωσε συγκεκριμένα πρός τόν Ν. Δένδια: «Ἐλπίζουμε ὅτι τήν προθυμία μας νά βρεθεῖ μιά ἀμοιβαία συμφωνημένη λύση σέ ἕνα ζήτημα τόσο δύσκολο ὅσο ὁ θαλάσσιος χῶρος μπορεῖ νά χρησιμεύσει ὡς ἐποικοδομητική προσέγγιση μέσῳ τῆς ὁποίας οἱ φίλες μας χῶρες μποροῦν νά ξεκινήσουν συζητήσεις γιά ἄλλα θέματα τόσο δύσκολα ὅσο ἔχουμε κληρονομήσει ἀπό τήν ἱστορία τῆς τραγικῆς περιόδου τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ὅπως ἡ ἀνάγκη κατάργησης τοῦ νόμου τοῦ πολέμου ἤ τά ζητήματα τῶν δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας ἤ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς κοινότητας τῶν Τσάμηδων». Τήν δήλωση αὐτή ἀπέκρυψε τό Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων τό ὁποῖο ἔχει προϊστορία τέτοιων ἐνεργειῶν.

Ἀπό πλευρᾶς Νίκου Δένδια ὅμως τό μήνυμα ἦταν ἁπλό καί ἄμεσο. Ἄν ἡ Ἀλβανία ἐπιμένει στήν ἔγερση ζητήματος Τσάμηδων καί ἄλλων παραλόγων διεκδικήσεων, ἡ Ἑλλάς θά ἀσκήσει βέτο στήν ἐνταξιακή πορεία της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στά Τίρανα τό ἔθεσε στήν ὁμόλογό του Ὄλτα Χάτσκα κατά τόν πλέον σαφῆ τρόπο: «Καί βέβαια, ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας καί συζήτησης μή ὑπαρκτῶν ζητημάτων φοβοῦμαι ὅτι θά ἔχει συνέπειες σέ πολλαπλά ἐπίπεδα, π.χ. τήν ἀνάγκη τῆς Ἑλλάδας νά θέσει ζητήματα πού ἀφοροῦν καί τή δική σας ἐνταξιακή πορεία. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι ἡ ἑλληνική ἐθνική μειονότητα ἐδῶ στήν Ἀλβανία, ἀλλά καί ἡ ἀλβανική κοινότητα πού ζεῖ καί ἐργάζεται στήν Ἑλλάδα εἶναι γέφυρα μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μας».

Ὑπενθυμίζεται ὅτι Ἑλλάς καί Ἀλβανία ἔχουν συμφωνήσει νά θέσουν στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης τό ζήτημα τῆς διαφορᾶς ὅσον ἀφορᾶ στήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν καί συνόρων. Τονίζοντας χθές ὅτι αὐτή ἡ διαδικασία θά ἀκολουθηθεῖ, ὁ κ. Δένδιας κατέστησε σαφές, ὅτι ἡ χώρα μας δέν θά ἀφήσει περιθώρια νά τεθοῦν καί «μή ὑπαρκτά» ζητήματα, αὐτό δηλαδή τῆς Τσαμουριᾶς, ἐνῶ ἔθεσε καί τό θέμα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος.

«Συνεννοηθήκαμε πώς θά ἐπιταχύνουμε γιά νά ὁλοκληρώσουμε τό τεχνικό κομμάτι, ὥστε νά μπορέσουμε νά καταθέσουμε τό συνυποσχετικό στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης» ἐτόνισε ὁ κ. Δένδιας διαμηνύοντας ὅτι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς διαδικασίας γιά τήν παραπομπή τοῦ ζητήματος τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ καί τῆς ὑφαλοκρηπῖδος στήν Χάγη εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα μεγάλης σπουδαιότητος καί ἐπισήμανε πώς «οἱ δύο χῶρες ἐπιθυμοῦμε νά λύνουμε τίς διαφορές μας στή βάση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί ἰδιαίτερα τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας, τῆς UNCLOS.» Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐτόνισε πώς πέρα ἀπό τήν σημασία πού ἔχει γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἀλβανία, στέλνει ἕνα πολύ σημαντικό μήνυμα πρός ὅλες τίς χῶρες: «Ὅτι αὐτός εἶναι ὁ σωστός, ὁ μοναδικός, ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος γιά νά λύνουμε διαφορές».

Τά Τίρανα εἶναι ὁ πρῶτος σταθμός τῆς περιοδείας τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στά Δυτικά Βαλκάνια ἐν ὄψει τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολικῆς Εὐρώπης, στήν Θεσσαλονίκη σέ δύο ἑβδομάδες. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ὁ κ. Δένδιας ἐξέφρασε τήν πεποίθηση, ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή προοπτική τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων εἶναι μονόδρομος γιά τήν περιοχή, ἰδιαιτέρα, μάλιστα, στήν παροῦσα συγκυρία, πού ἡ προσοχή στήν Οὐκρανία ἐπιτρέπει σέ ἀναθεωρητικές δυνάμεις νά προσπαθήσουν νά ἀποσταθεροποιήσουν τήν εὐρύτερη περιοχή. Ἐπίσης, ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκη «νά ἐργαστοῦμε γιά νά μήν ἐπιτρέψουμε κάτι τέτοιο» καί «γιά νά μπορέσουμε νά χτίσουμε ἕνα εὐρωπαϊκό μέλλον, εἰρήνης, σταθερότητας, εὐημερίας, συνεργασίας στήν περιοχή μας.»

Κεντρικό θέμα