Βασίλισσα τῆς ἀξιοπρεπείας ἡ Σοφία τῆς Ἑλλάδος

Ἀρνήθηκε νά ἀκολουθήσει τόν Χουάν Κάρλος στόν ἐξευτελισμό τῆς ἐξορίας

ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ νά λέμε ὅτι ἄλλο οἱ θεσμοί καί ἄλλο οἱ ἄνθρωποι. Τό εἶπε καί ὁ Ἱσπανός Πρωθυπουργός σχολιάζων τήν ἀπόφαση νά ἀναχωρήσει ἀπό τήν χώρα του ὁ τέως βασιλεύς Χουάν Κάρλος. Ἀπόφαση, ἡ ὁποία προφανῶς ὑπαγορεύθηκε ἀπό τό βάρος τῶν σκανδάλων πού ἀποκαλύπτονται. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὅμως τά πρόσωπα τά ὁποῖα ἐκπροσωποῦν θεσμούς ἔχουν ὑποχρέωση νά τούς τιμοῦν προσαρμόζοντας στίς ἀπαιτήσεις τους τόν βίο καί τήν πολιτεία τους. Αὐτό ἰσχύει περισσότερο γιά τούς κληρονομικούς βασιλικούς θεσμούς. Σέ αὐτό τό καθῆκον ὁ Χουάν Κάρλος ἀπέτυχε. Ἀπ’ ἐναντίας ἡ ἑλληνικῆς καταγωγῆς βασίλισσα Σοφία ἀπεδείχθη βασίλισσα τῆς ἀξιοπρεπείας, ἀρνούμενη νά τόν ἀκολουθήσει στήν φυγή.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Σοφία, πριγκίπισσα τῆς Ἑλλάδος, ἐνυμφεύφθη τόν Χουάν Κάρλος τό 1962, 13 χρόνια πρίν στεφθεῖ βασιλεύς, ὅταν ὑπό τό καθεστώς Φράνκο τό μέλλον του ἦταν ἀβέβαιον.

Μπορεῖ ὁ τέως βασιλεύς τῆς Ἱσπανίας νά διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν ἐγκαθίδρυση κοινοβουλευτικοῦ συστήματος μετά τόν θάνατο τοῦ Φράνκο, μπορεῖ νά ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς μιάν ἀπόπειρα πραξικοπήματος τό 1977, ἀλλά ὅπως λέγει ὁ θυμόσοφος λαός «τά στερνά τιμοῦν τά πρῶτα». Καί τά στερνά γιά τόν Χουάν Κάρλος εἶναι ἡ ἐμπλοκή του σέ σκάνδαλο δωροληψίας, πού σχετίζεται μέ τήν παραχώρηση συμβάσεως σέ ἱσπανική κοινοπραξία γιά τήν κατασκευή σιδηροδρομικῆς γραμμῆς στήν Σαουδική Ἀραβία.

Τώρα φέρεται νά εὑρίσκεται κάπου μεταξύ Πορτογαλίας καί Δομινικανῆς Δημοκρατίας, ἀφοῦ ἡ ἀπόφασίς του νά ἐγκαταλείψει τήν Ἱσπανία ἀνεκοινώθη δι’ ἐπιστολῆς ἡ ὁποία ἐδόθη στήν δημοσιότητα ἀπό τό παλάτι.

Ἱσπανικά ΜΜΕ πού ἐπιχείρησαν νά ἐντοπίσουν τόν τέως βασιλέα μετέδωσαν πώς βρίσκεται εἴτε στήν Δομινικανή Δημοκρατία εἴτε στήν Πορτογαλία. Ἡ διαδικτυακή ἐφημερίς Ἐλ Κονφιδενθιάλ ἔγραψε ὅτι ὁ 82χρονος Χουάν Κάρλος βρίσκεται στήν Πορτογαλία ὅπου ἔζησε σέ μικρή ἡλικία, «στήν κοινότητα Ἀζειτάο», σέ ἀπόσταση τριάντα χιλιομέτρων νότια τῆς Λισσαβῶνος.

Ἐπικαλουμένη «πηγές προσκείμενες στήν βασιλική οἰκογένεια», ἡ ἐφημερίς ἀνέφερε πώς ὁ πρώην μονάρχης «φιλοξενεῖται ἀπό τήν οἰκογένεια Μπρίτο ἐ Κούνια-Ἐσπίριτο Σάντο μέ τήν ὁποία διατηρεῖ ἀδελφική σχέση ἀπό τότε πού ἡ οἰκογένειά του ἔζησε στήν ἐξορία», ὑπό τήν δικτατορία τοῦ Φράνκο.

«Μέχρι νεωτέρας, αὐτή θά εἶναι ἡ κατοικία του, ἀφοῦ ἀπέρριψε ἄλλους προορισμούς, πιό μακρινούς, ὅπως τήν Δομινικανή Δημοκρατία καί τήν Νέα Ζηλανδία» συμπληρώνει ἡ ἐφημερίς.

Ἐνωρίτερα, ἄλλες ἐφημερίδες εἶχαν γράψει πώς ὁ Χουάν Κάρλος μετέβη στήν Δομινικανή Δημοκρατία. Ἀνέφεραν ἐπίσης ὅτι προτίθεται νά μείνει ἐκεῖ σέ φίλους γιά λίγο καιρό. Τό σενάριο στήριξε καί δομινικανό τηλεοπτικό δίκτυο, τό ὁποῖο μετέδωσε ὅτι ὁ Χουάν Κάρλος «ἑτοιμάζεται» νά ἐπισκεφθεῖ τήν Δομινικανή Δημοκρατία ἡ ὁποία «κάνει προετοιμασίες γιά τήν ἄφιξή του». Ἀπό τήν πλευρά του, ὡστόσο, τό Γραφεῖο Μεταναστεύσεως τῆς χώρας γνωστοποίησε ὅτι δέν ἔχει καμμία καταχώριση σχετικά μέ τήν ἄφιξη στήν χώρα τοῦ πρώην βασιλέως, ὅπως ἀνέφερε ἡ ὑπηρεσία Τύπου τοῦ γραφείου στό πρακτορεῖο εἰδήσεων Reuters. Τό Γραφεῖο Μεταναστεύσεως ἀνέφερε πώς τό τελευταῖο ταξίδι τοῦ Χουάν Κάρλος στήν χώρα ἔγινε στό διάστημα 28ης Φεβρουαρίου-2ας Μαρτίου.

Αὐτό πού εἶναι βέβαιον εἶναι ὅτι ἡ βασίλισσα Σοφία, ἡ ὁποία δέν ἔχει τήν παραμικρή ἐμπλοκή στά σκάνδαλα γιά τά ὁποῖα κατηγορεῖται ὁ Χουάν Κάρλος, εἶναι ἀποφασισμένη νά μήν ἐγκαταλείψει τά ἀνάκτορα τῆς Ζαρζουέλα. Δημοσιεύματα ὑπογραμμίζουν ὅτι ἐπιθυμεῖ νά συνεχίσει νά ἀσχολεῖται μέ τίς θεσμικές της δραστηριότητες καθώς καί μέ τό ἵδρυμα πού φέρει τό ὄνομά της. Αὐτή τήν περίοδο κάνει διακοπές στό θερινό παλάτι στήν Πάλμα τῆς Μαγιόρκα καί περιμένει νά συναντήσει τόν βασιλιά Φελίππε, τήν βασίλισσα Λετίσια καί τίς δύο κόρες τους, Λεονόρ καί Σοφία, πού ἀπό τό προσεχές Σαββατοκύριακο θά βρίσκονται κοντά της. Ἄλλως τε ἡ βασιλομήτωρ πλέον Σοφία διατηροῦσε πάντα ὑψηλά ποσοστά δημοφιλίας. Συνήθως ὑψηλότερα ἀπό τοῦ συζύγου της, στόν ὁποῖο ἀνεγνωρίζετο ἡ συμβολή του στήν ὁμαλή μετάβαση στήν δημοκρατία, μετά τόν θάνατο τοῦ Φράνκο.

Ὁ Χουάν Κάρλος τό 2014 παρητήθη ἀπό τόν θρόνο, ὑπέρ τοῦ υἱοῦ του, τοῦ πρίγκηπος Φελίππε, ἐνῶ πέρυσι ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποσύρεται ἀπό τήν δημοσία ζωή, ἀφοῦ ὑπεβλήθη σέ ἐπιτυχημένη ἐγχείρηση καρδιᾶς στήν Μαδρίτη. Ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο, ἡ ζωή του πέρασε σέ νέα φάση, ὅταν τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἱσπανίας ξεκίνησε προκαταρκτική ἔρευνα γιά τήν ἀνάμιξή του στήν σύμβαση, ὕψους 6,7 δισεκ. εὐρώ, πού εἶχε παραχωρήσει τό 2011 ἡ Σαουδική Ἀραβία σέ μιά κοινοπραξία ἱσπανικῶν ἑταιρειῶν γιά τήν κατασκευή τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Μέκκας – Μεδίνας.

Ἡ ὑπόθεσις αὐτή ἦλθε καί πάλι στήν ἐπικαιρότητα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2018, ὅταν ἐδημοσιεύθησαν οἱ ἀπομαγνητοφωνημένες συνομιλίες τῆς πρώην ἐρωμένης τοῦ τέως βασιλέως, τῆς ἐπιχειρηματία Κορίνα Τσού Ζάιν-Βίτγκενσταϊν, ἡ ὁποία ὑπεστήριζε ὅτι ὁ Χουάν Κάρλος πῆρε προμήθεια γιά τήν σύμβαση αὐτή. Ἡ ἑλβετική ἐφημερίς La Tribune τῆς Γενεύης ἔγραψε ὅτι ὁ Χουάν Κάρλος ἔλαβε τό 2008 100 ἑκατομμύρια δολλάρια ἀπό τόν τότε βασιλέα τῆς Σαουδικής Ἀραβίας Ἀμπντάλα. Τά χρήματα κατετέθησαν στόν λογαριασμό ἑνός παναμέζικου ἱδρύματος, στήν Ἑλβετία. Τόν ἴδιο μήνα ἡ βρεταννική ἐφημερίς Daily Telegraph ἔγραψε ὅτι ὁ Φελίππε μετέχει σέ αὐτό τό ἵδρυμα. Ὁ τελευταῖος ἀποποιήθηκε τήν κληρονομιά του καί κατήργησε τό ἐτήσιο βασιλικό ἐπίδομα πού λάμβανε ὁ πατέρας του.

Ἡ προσωπική ζωή τοῦ Χουάν Κάρλος οὐδέποτε ἦταν ὁμαλή, παρ’ ὅτι ἡ βασίλισσα Σοφία τοῦ συμπαραστεκόταν πάντα ἀνεχόμενη ἀκόμη καί τίς ἀπιστίες του μέ τήν ἀξιοπρέπεια πού ἁρμόζει στήν θέση καί τόν θεσμό πού ἐκπροσωπεῖ. Ὁ Χουάν Κάρλος εἶχε τήν φήμη γυναικοκατακτητοῦ, στά νιάτα του ἦταν ἄριστος ἱστιοπλόος καί σκιέρ, ἐνῶ λάτρευε καί τό κυνήγι μεγάλων θηραμάτων. Τό 2012 στό ἀποκορύφωμα τῆς ὑφέσεως καί τήν στιγμή πού πολλοί Ἱσπανοί ἔμειναν ἄνεργοι, ἐν μέσω περικοπῶν γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ οἰκονομική κρίσις, ἀπεκαλύφθη ὅτι ὁ βασιλεύς εἶχε πάει νά κάνει σαφάρι ἐλεφάντων στήν Μποτσουάνα. Ἀργότερα ζήτησε συγγνώμη γιά αὐτό τό ταξίδι.

Τά σκάνδαλα διαφθορᾶς ἄγγιξαν τήν βασιλική οἰκογένεια ὅταν ἡ κόρη του, ἡ Ἰνφάντα Κριστίνα, κατηγορήθηκε γιά φοροδιαφυγή τό 2014. Ἦταν τό πρῶτο μέλος τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας τῆς Ἱσπανίας πού προσήχθη σέ δίκη. Ἀργότερα ἀθωώθηκε, ὅμως ὁ σύζυγός της ἐκρίθη ἔνοχος.

Κεντρικό θέμα