«Βαρίδι» ὁ κ. Ζελένσκυ γιά τήν Δύση

Ἐπίεσε τόν Μπάιντεν στό Μπαλί νά κηρύξει τόν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στόν Πούτιν – Ἡ «προβοκάτσια» μέ τούς πυραύλους «δέν πέρασε» – Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἐνημέρωσε τό ΝΑΤΟ ὅτι ἦσαν οὐκρανικοί

ΚΑΠΟΙΕΣ στιγμές πρέπει νά ἐπικρατεῖ ἡ λογική. Ὅταν ἐσημειώθησαν ἐκρήξεις πυραύλων στό ἔδαφος τῆς Πολωνίας, μιᾶς χώρας μέλους τοῦ ΝΑΤΟ, θά μποροῦσε νά ἔχει ἀρχίσει παγκόσμιος πόλεμος. Μιά βιαστική κίνησις, μιά ἐσφαλμένη ἐκτίμησις θά ἦταν ἀρκετές. Καί ἡ Πολωνία δέν βιάστηκε νά ζητήσει ἐνεργοποίηση τῶν διαδικασιῶν συμμαχικῆς συνδρομῆς τοῦ ΝΑΤΟ πού θά ἐνέπλεκαν τήν Συμμαχία (καί τόν κόσμο ὁλόκληρο) σέ περιπέτειες. Ἀπ’ ἐναντίας ἡ Οὐκρανία, τό Κίεβο, ὁ Πρόεδρος Ζελένσκυ ἐκινήθησαν βιαστικά. Κατ’ ἀρχήν ὑπῆρξαν δηλώσεις ἀπό τόν σύμβουλό του Μιχαήλ Ποντόλιακ ὅτι: «Ἡ Ρωσσία ἔχει μετατρέψει τό ἀνατολικό τμῆμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου σέ ἕνα ἀπρόβλεπτο πεδίο μάχης. Πρόθεση, μέσα ἐκτελέσεως, κίνδυνοι, κλιμάκωσις –γιά ὅλα αὐτά εὐθύνεται ἡ Ρωσσία. Καί δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἄλλη ἐξήγησις γιά τυχόν περιστατικά μέ πυραύλους». Καί ἀφοῦ καθίστατο σαφές ὅτι ὁ πύραυλος πού ἐξερράγη ἐπί πολωνικοῦ ἐδάφους ἦταν οὐκρανικός S-300, τό Κίεβο συνέχιζε νά «τραβάει τό σχοινί.»

Ἡ Οὐκρανή βουλευτίς Kira Rudik ἐνεφανίσθη στήν βρεταννική τηλεόραση, ὅπου ἐδήλωσε ὅτι, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν προέλευση τοῦ πυραύλου πού ἔπληξε τήν Πολωνία, τελικῶς εὐθύνεται ἡ ρωσσική ἐπιθετικότης. «Ἀκόμα καί ἄν ἦταν ἕνας οὐκρανικός πύραυλος πού εἶχε ἐκτοξευτεῖ γιά νά ἀναχαιτίσει ρωσσικούς πυραύλους, ἔγινε καί πάλι ὡς ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειάς μας νά προστατεύσουμε τίς ζωές μας, νά προσπαθήσουμε νά προστατεύσουμε τούς ἑαυτούς μας. Ἔτσι καί πάλι, ἡ καλύτερη ἀπάντησις ἐδῶ θά ἦταν νά μᾶς δώσετε τά μαχητικά ἀεροσκάφη, νά μᾶς δώσετε τό ἐξελιγμένο σύστημα προστασίας τῆς ἀεραμύνης.»

Ἄν καί ἡ σχετική ἔρευνα δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ὅλες οἱ ἐνδείξεις συγκλίνουν ὅτι πράγματι ἦσαν ρωσσικοί ἀντιβαλλιστικοί πύραυλοι S-300 πού ἐξετοξεύθησαν γιά νά ἀναχαιτίσουν τό ρωσσικό «μπαράζ» τῆς προπερασμένης νύκτας πού τελικῶς ἔπληξαν τήν Πολωνία. Προβάλλει βεβαίως τό ἐρώτημα πῶς καί γιατί οἱ πύραυλοι αὐτοί ἔφθασαν στό ἔδαφος, ἀφοῦ διαθέτουν μηχανισμούς αὐτοκαταστροφῆς ἄν ἀρχίσουν νά πέφτουν, ἀκριβῶς γιά νά μήν προκαλέσουν φίλιες ἀπώλειες. Στό ἐρώτημα θά ἀπαντήσει ἡ διεξαγομένη ἔρευνα, στήν ὁποία ἡ Οὐκρανία ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά μετάσχει, ἄν καί οὔτε οἱ ΗΠΑ οὔτε ἡ Πολωνία φαίνονται πρόθυμες νά τό ἐπιτρέψουν.

Ἡ νύκτα ὅμως ἦταν δύσκολη γιά τόν Πρόεδρο Μπάιντεν πού εὑρίσκετο στό Μπαλί γιά τήν σύνοδο τῶν G20. Οἱ οὐκρανικές πιέσεις γιά ἄμεση ἐνεργοποίηση τοῦ ΝΑΤΟ (καί στήν οὐσία πρόκληση παγκοσμίου πολέμου) ἦσαν ἀφόρητες.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, Τζαίηκ Σάλλιβαν, καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας, Ἄντονυ Μπλίνκεν, δυσκολεύτηκαν νά κατευνάσουν τήν λυσσασμένη ἀντίδραση τοῦ Οὐκρανοῦ Προέδρου, Βολόντυμυρ Ζελένσκυ. Δέν ὑπῆρχαν ἀκόμη σαφεῖς πληροφορίες γιά τήν προέλευση τοῦ πυραύλου. Ὡστόσο, ὁ Ζελένσκυ ζητοῦσε ἐπέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ, ἐνῶ ἡ Πολωνία συγκαλοῦσε πολεμικό συμβούλιο στόν πληθυσμό. Ἡ ἔντασις ἐκτονώθηκε μόλις χθές τό πρωί, ὅταν ὁ Τζό Μπάιντεν φεύγοντας ἀπό τήν Σύνοδο ἐδήλωσε: «Δέν φαίνεται πιθανό ὅτι ὁ πύραυλος ἐκτοξεύτηκε ἀπό τούς Ρώσσους».

Δέν ἦταν ὅμως αὐτό τό περιστατικό, τό μοναδικό πού δεικνύει ὅτι ἡ Δύσις δυσφορεῖ γιά τήν ἐπιμονή τοῦ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ ὁ ὁποῖος θέλει νά ἐμπλέξει τόν κόσμο σέ πόλεμο. Πρό ὀλίγων ἡμερῶν ὑπῆρχαν πληροφορίες, ὅτι ἡ Οὐκρανία ἀπέρριπτε τίς συστάσεις τῶν Συμμάχων γιά ἀποδοχή μιᾶς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, μέ στόχο τόν τερματισμό τοῦ πολέμου.

Ἐδῶ καί ἑβδομάδες ἄλλως τε ὁ Μπάιντεν, ὁ Σάλλιβαν καί ὁ Μπλίνκεν κινοῦνται σέ δύο ἐπίπεδα προσπαθῶντας νά κρατήσουν ἰσορροπίες πού ἀποδεικνύονται ἐξαιρετικά ἐπισφαλεῖς. Ἀπό τήν μία πλευρά, ἡ προμήθεια ὅπλων στούς Οὐκρανούς θά συνεχισθεῖ. Ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ ζήτησε ἀπό τό Κογκρέσσο νά ἐγκρίνει ἕνα νέο πακέτο βοήθειας 37 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Τήν ἴδια στιγμή ὅμως ἡ ἀμερικανική διπλωματία δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά νά φθάσει σέ διαπραγμάτευση μέ τόν Πούτιν, χωρίς φυσικά νά παραγκωνίσει τόν Ζελένσκυ.

Μία ἀπό τίς βασικές κινήσεις εἶναι ἡ αὔξησις τῆς πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς πιέσεως πρός τήν Ρωσσία. Ἦταν ἕνας ἀπό τούς στόχους τούς ὁποίους ἐπαρουσίασε ἡ ἀμερικανική ἀντιπροσωπία στήν G20, στό Μπαλί. Τό ἐπίσημο βῆμα εἶναι τό τελικό ἔγγραφο. Ἀμερικανοί καί Εὐρωπαῖοι ζήτησαν νά συμπεριληφθεῖ μιά ρητή καταδίκη τοῦ πολέμου τοῦ Πούτιν. Χωρίς ὅμως τήν Κίνα καί φυσικά τήν Ρωσσία, δέν ὑπῆρχε ὁμοφωνία.

Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ Δύσις τηρεῖ τά προσχήματα ἀπέναντι στήν Ρωσσία, πλέον ὅμως δυσανασχετεῖ ἀπέναντι στήν Οὐκρανία. Ὁ Ζελέσκυ ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ βαρίδι γιά τήν εἰρηνευτική προσπάθεια. Τό Κίεβο ὅμως δέν δείχνει νά ἀμβλύνει τήν στάση του. Ἡ θέσις του, ὅπως τήν περιγράφουν Οὐκρανοί βουλευτές, εἶναι ἡ ἀκόλουθη: «Ὁ κόσμος ρωτάει: Γιατί δέν προχωρᾶτε σέ εἰρηνευτική συμφωνία μέ τήν Ρωσσία; Δέν ὑπάρχει τίποτα στόν κόσμο πού θά ἐμπόδιζε τή Ρωσσία νά ἐπιτεθεῖ ξανά. Τίποτα στόν κόσμο δέν μπορεῖ νά μᾶς διασφαλίσει ὅτι τά παιδιά μας δέν θά χρειαστεῖ νά ἐμπλακοῦν σέ ἕναν πόλεμο σάν αὐτόν πού γίνεται τώρα. Καί αὐτό δείχνει τήν ἀποτυχία τῶν παγκόσμιων συστημάτων ἀσφαλείας καί μᾶς δείχνει πώς πρέπει νά οἰκοδομήσουμε ἕνα νέο σύστημα ἀσφαλείας πού θά λειτουργεῖ πολύ καλύτερα ἐνάντια στούς τυράννους».

Οὐδόλως βεβαίως ἡ στάσις αὐτή διευκολύνει τήν εἰρηνευτική προσπάθεια. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ Ρῶσσοι δέν δείχνουν διαθέσεις τερματισμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀπόσυρσις ἀπό τήν Χερσῶνα θεωρεῖται ἀπό τούς στρατιωτικούς ἀναλυτές τακτική ἀναδίπλωσις καί ὄχι ὑποχώρησις. Ὀνομάζεται «ἐλαστική ἄμυνα» καί ἀποσκοπεῖ στήν δημιουργία ἀνθεκτικῶν γραμμῶν ἀντιπαραθέσεως κατά τούς δύο δύσκολους χειμερινούς μῆνες (Δεκέμβριο καί Ἰανουάριο), κατά τούς ὁποίους ὁ καιρός δέν θά ἐπιτρέπει σημαντικές στρατιωτικές κινήσεις. Μέ τήν ἴδια τακτική ἄλλως τε οἱ Ρῶσσοι ἐκέρδισαν τακτικά πλεονεκτήματα καί ἔναντι τῶν Γερμανῶν κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἄλλως τε γιά αὐτούς, ὁ πόλεμος δέν εἶναι δρόμος ταχύτητος. Εἶναι δρόμος ἀντοχῆς.

Κεντρικό θέμα