Βαραίνει ἡ ἀτμόσφαιρα

Ἡ ἐπίθεσις τοῦ φιλοκυβερνητικοῦ Τύπου γιά τίς ὑποκλοπές συνεχίζεται – Κατέθεσαν μυστικῶς ἀστυνομικοί στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν – Στήν ΕΥΠ ἐγκατεστημένο τό Predator, παρακολουθοῦσε ὑπουργούς καί ἀνώτερους ἀξιωματούχους

ΝΕΕΣ πτυχές τῆς πολυδαίδαλης ὑποθέσεως τῶν ὑποκλοπῶν εἶδαν, ἐχθές, τό φῶς τῆς δημοσιότητος μέσῳ τοῦ κυριακάτικου Τύπου. Πτυχές πού ἀφοροῦν, σημειωτέον, τόσο στίς κινήσεις στίς ὁποῖες ἔχει ἤδη προβεῖ ἡ δικαιοσύνη, ὅσο, ὅμως, καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον φέρεται ὅτι δροῦσαν οἱ κορυφαῖοι τοῦ συστήματος παρακολουθήσεων. Ὅπως ἦταν εὔλογο, σκληρή ἦταν, καί ἐχθές, ἡ πολιτική σύγκρουσις Κυβερνήσεως καί ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύεσεως.

Ἡ ἐφημερίς «Τό Βῆμα» ἐπί παραδείγματι ἐδημοσίευσε πληροφορίες, συμφώνως μέ τίς ὁποῖες, «στό πίσω μέρος πρός τήν πλευρά τοῦ Ὑμηττοῦ τοῦ διώροφου κτιρίου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ΕΥΠ στήν Ἁγία Παρασκευή πού προοριζόταν νά φιλοξενήσει μονάδες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιά τήν ἀσφάλεια τοῦ κυβερνοχώρου, εἶχε ἐγκατασταθεῖ καί λειτουργοῦσε τήν περίοδο κυρίως 2020-2022 τό παράνομο λογισμικό Predator πού φέρεται νά παρακολουθοῦσε δεκάδες πολιτικούς, δημοσιογράφους, ἐπιχειρηματίες καί ἄλλους ἰδιῶτες!».

Στό ἴδιο ρεπορτάζ δημοσιεύονται ὀνόματα ἐμπλεκόμενων ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ὑποστηρίζει, εἶχαν …ἀποσπασθεῖ στό Predator. Ἐπί πλέον, φαίνεται πώς ὑπῆρχε ἀγαστή συνεργασία τῶν κ. Λαβράνου καί Κοντολέοντος, μέ τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ νά ἐπισκέπτεται συχνά τόν ἐπιχειρηματία στό γραφεῖο του, ἄμεσα ἀνταποκρινόμενος ὁποτεδήποτε τόν καλοῦσε. Κομβικό ρόλο ἴσως νά ἔπαιξε ἀνώτερη ἀστυνομικός πού φέρεται νά εἶχε ὑπογράψει τήν παρακολούθηση τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη. Πληροφορίες γιά τό ἀστυνομικό σκέλος τῆς ὑποθέσεως δημοσιεύει καί ἡ «Καθημερινή»: «Ὅσο καί ἄν ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου προσπαθεῖ νά πείσει περί τοῦ ἀντιθέτου, ἡ ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν ρίχνει βαριά σκιά στό ἐσωτερικό τῆς ἀστυνομίας» σημειώνεται χαρακτηριστικῶς.

Ἀλλά καί ἡ δικαιοσύνη, ἀθορύβως μέν, πλήν ὅμως ἀποτελεσματικῶς, ἔχει προβεῖ στίς πρῶτες κινήσεις της. Οἱ εἰσαγγελεῖς Ἀγγελική Τριανταφύλλου καί Κώστας Σπυρόπουλος, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν Ἀντώνη Ἐλευθεριάνου, ἔχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεῖα, πού «ἐνδέχεται νά πυροδοτήσουν ἐξελίξεις στίς δικαστικές ἔρευνες γιά τίς ὑποκλοπές καί τό παράνομο λογισμικό Predator», συμφώνως μέ τήν «Καθημερινή». Οἱ εἰσαγγελεῖς ἀκούγεται πώς ἔχουν ἤδη λάβει καταθέσεις ἀπό πέντε ὑπαλλήλους τῆς ΕΥΠ καί τῶν ἑταιρειῶν πού ἐμπλέκονται μέ τά λογισμικά παρακολουθήσεως, ἐνῶ ἔχει ἀποσταλεῖ σχετικό αἴτημα πρός τίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας νά συνδράμουν (ἄλλες φορές συναινοῦν καί ἄλλες ἀπαντοῦν μέ ὄχι καί τόση μεγάλη σαφήνεια…). Θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλες καταθέσεις ὑπαλλήλων –γιά δέκα μάρτυρες-κλειδιά κάνει λόγο τό ἴδιο δημοσίευμα– τόσο ἀπό τήν ΕΥΠ ὅσο καί ἀπό δύο ἰδιωτικές ἑταιρεῖες, ὁρισμένοι δέ, ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι Ἕλληνες πολῖτες, κάποιοι, ὡστόσο, λέγεται πώς εἶναι ὑπήκοοι Ἰσραήλ.

Ἑπόμενο – ἐπίσημο – βῆμα τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, εἶναι, ἐξ ἄλλου, ἡ κατάθεσις, αὔριο, Τρίτη, τοῦ ἐκδότου τοῦ “Documento” Κώστα Βεξαβάνη. Ἡ ἐφημερίς τοῦ ὁποίου ἐπέμεινε, καί ἐχθές, ὅτι ἄλλοτε ἀπό τήν ΕΥΠ καί ἄλλοτε μέσῳ παράνομου λογισμικοῦ ἦσαν ὑπό παρακολούθησιν οἱ Κωστῆς Χατζηδάκης, τότε ὑπουργός Ἐνεργείας καί Περιβάλλοντος, Ἀλέξης Παπαχελᾶς, διευθυντής τῆς «Καθημερινῆς», Γιῶργος Κύρτσος, εὐρωβουλευτής καί ἐκδότης, Ἀλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, καί Ἀριστείδης Ἀλεξόπουλος, ἐπί κεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἴδια ἐφημερίς ὑποστηρίζει πώς τό ἐν λόγῳ κύκλωμα εἶχε σχέση μέ τρεῖς ὑποθέσεις πού εἶχαν ἀπασχολήσει κατά τό παρελςθόν τήν κοινή γνώμη: τήν κατάρρευση τοῦ συστήματος ἠλεκτρονικῆς ψηφοφορίας κατά τόν α΄ γῦρο ἐκλογῶν γιά πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τήν διαρροή φωτογραφιῶν ἀπό σκάφος μέ τό ὁποῖο παραθέριζε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καί τό ταξίδι πού ὁ ἴδιος ἐπραγματοποίησε στό Παρίσι τό 2017 μέ ἀντικείμενο τήν ἀναδιάρθρωση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.

Στό πολιτικό σκέλος τῆς ὑποθέσεως ἡ Κυβέρνησις ἐπιμένει νά κινεῖται σέ δύο ἐπίπεδα: στήν ἀνάγκη δικαστικῆς διερευνήσεως ὅσων ἔχουν συντελεσθεῖ (;) ἀφ’ ἑνός, στό θεσμικό πλαίσιο γιά τό ἀπό ἐδῶ καί πέρα μέ τήν κατάθεσή του σχεδίο νόμου ἀφ’ ἑτέρου. Σέ σχόλιό του γιά τά κυριακάτικα ρεπορτάζ, ὁ ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ καί κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐδήλωσε πώς «μέ πρωτοστάτη τόν κ. Βαξεβάνη –ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἀρχή του, πώς ὁτιδήποτε μπορεῖ νά φανταστεῖ εἶναι πραγματικό– ἐξακολουθεῖ ἡ σέ συνέχειες δημοσίευση στόν Τύπο διαφόρων μυθιστορημάτων γύρω ἀπό τήν ὑπόθεση τῶν λογισμικῶν παρακολούθησης καί τῶν ἐπισυνδέσεων… Γιά ἄλλη μιά ἑβδομάδα ἀναπτύσσονται εὐφάνταστοι ἰσχυρισμοί, δίχως κανένα ἀπολύτως στοιχεῖο καί τεκμήριο. Αὐτή τήν ἑβδομάδα τά μυθιστορήματα εἶναι διανθισμένα καί μέ “ἱστορίες κατασκόπων”, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ προηγουμένως ἐπηρέασαν τίς ἐσωκομματικές ἐκλογές στή ΝΔ, στή συνέχεια, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὁδήγησαν σχεδόν μέ τό ζόρι τόν κ. Τσίπρα σέ κότερο, δύο ἑβδομάδες μετά τήν τραγωδία στό Μάτι, προκειμένου νά τόν φωτογραφίσουν». Κατά τόν Γιάννη Οἰκονόμου, «ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί οἱ βραχίονές του ἔχουν ἀποφασίσει νά πορευτοῦν ἕως τίς ἐκλογές μέ ὅπλα τήν τοξικότητα καί τή συκοφαντία, ἀφοῦ δέν ἔχουν τίποτα οὐσιαστικό καί χρήσιμο νά εἰσφέρουν στόν τόπο καί τήν κοινωνία. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἐμπιστοσύνη στή Δικαιοσύνη καί παραμένει προσηλωμένη στήν παραγωγή ἔργου γιά τήν προστασία τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν πολιτῶν ἀπό τή διεθνῆ ἀκρίβεια, τή διασφάλιση τῆς Πατρίδας ἀπό ἔξωθεν ἐπιβουλές καί τή θεσμική θωράκιση τοῦ Κράτους μας.»

Ἀπαντῶντας ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ἠλιόπουλος ἀντέτεινε πώς ἡ Κυβέρνησις δέν λέει «κουβέντα γιά τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας “Τό Βῆμα” πού ἀποκαλύπτει ὅτι τό παράνομο λογισμικό πρέταντορ λειτουργοῦσαν ἀποσπασμένοι ἀστυνομικοί τῶν ὁποίων πλέον γνωρίζουμε ὀνόματα καί διευθύνσεις.» Ἐνωρίτερα, ἐξ ἄλλου (πρό τῆς παρεμβάσεως Οἰκονόμου δηλαδή), ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις εἶχε προτείνει στήν Κυβέρνηση νά ζητήσει ἀπό τήν Ἀρχή Διασφαλίσεως Ἀπορρήτου Ἐπικοινωνιῶν «νά ἐλέγξει τούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, πού μέ βάση τό νόμο ὑποχρεοῦνται νά τηροῦν ἀρχεῖο.»

Ἀπό τό κυβερνητικό στρατόπεδο, τέλος, ἀξιολογεῖται ὡς θετική ἡ ἐπί τῆς ἀρχῆς εὐνοϊκή στάσις Ἀνδρουλάκη ἐπί τοῦ νομοσχεδίου (διατηρεῖ ἐνστάσεις μόνο γιά ὁρισμένες διατάξεις.) Χθές, πάντως, μέ ἄρθρο του στό «Βῆμα», ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Ἀλλαγῆς, προχώρησε σέ… διόρθωση τῆς μέχρι τοῦδε στάσεώς του: «Ἡ κυβέρνηση ἔφερε ἕνα σχέδιο νόμου πού, παρά τά κάποια θετικά στοιχεῖα, δέν θίγει τόν πυρῆνα τῶν σοβαρῶν παθογενειῶν τοῦ συστήματος, ἀλλά τά διαιωνίζει ἀπροκάλυπτα». Σήμερα, τέλος, ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης, ὁμοῦ μέ τόν Ὁμ. Καθηγητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Νῖκο Ἀλιβιζᾶτο καί τούς δικηγόρους κ. Μ. Βελεγράκη, Μ. Καλαντζόπουλο καί Χρ. Κακλαμάνη, θά παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μέ θέμα, «θεσμική ἀπάντηση στίς παράνομες παρακολουθήσεις.»

Κεντρικό θέμα