Ὑψηλόβαθμος κυβερνητική ἐκπροσώπησις στό συνέδριο τοῦ κυρίου Γιάννου Παπαντωνίου!

Ἐπί τέλους, τό δόγμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κυρίου Σκέρτσου «ἡ ΝΔ συγκυβερνᾶ μέ τό προοδευτικό κέντρο», λαμβάνει… σάρκα καί ὀστᾶ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ἐπιστροφή στήν κεντρική πολιτική σκηνή ἑτοιμάζει ὁ πρώην Ὑπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, ὁ ὁποῖος ἐλπίζει ὅτι συντόμως θά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς βαρύτατες κατηγορίες γιά τίς ὁποῖες διενεργεῖ ἔρευνα ἐναντίον του ἡ ποινική δικαιοσύνη, ὅπως τυχόν δωροδοκία του γιά τήν κατασκευή ἕξι γαλλικῶν φρεγατῶν ἀπό τά ἑλληνικά ναυπηγεῖα καί τό τυχόν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γιά τήν πώληση πολυτελοῦς κατοικίας στήν Σῦρο. Ἡ τυχόν δωροδοκία ἀφορᾶ ποσόν 2,5 ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά τό ὁποῖο ὁ πρώην Ὑπουργός ἔδωσε τίς ἀπαντήσεις του μέ πρόσφατο βιβλίο του. Ἡ ἔρευνα γιά τήν πώληση τῆς οἰκίας του στήν Σῦρο τό 2016 γίνεται γιά τήν περίπτωση πού αὐτή ἀποδειχθεῖ εἰκονική γιά νά νομιμοποιηθεῖ τυχόν μαῦρο χρῆμα. Μετά τήν ἀποφυλάκισή του μέ περιοριστικούς ὅρους ὁ πρώην Ὑπουργός ἀτενίζει τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία, μέ ὅπλο του τό τεκμήριο τῆς ἀθωότητος καί σιγά-σιγά θέτει σέ ἐπαναλειτουργία τό πολιτικό think tank πού ἵδρυσε τό 2013.

Στό πλαίσιο αὐτό καί ἀξιοποιῶν πλήρως τό δόγμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Ἄκη Σκέρτσου «ἡ ΝΔ συγκυβερνᾶ μέ τό προοδευτικό κέντρο», ὁ κύριος Παπαντωνίου ἑτοιμάζει ἐπίδειξη ἰσχύος τήν προσεχῆ Πέμπτη. Ἔχει διαγραφεῖ ἐδῶ καί καιρό ἀπό τό κόμμα του, τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά δέν ἔχει διαγραφεῖ ἀπό τά καρνέ… τῆς ΝΔ. Ὑπουργοί της, ὑφυπουργοί της καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι ἐδήλωσαν μέ προθυμία συμμετοχή στό Συνέδριο πού ὀργανώνει στό ξενοδοχεῖο Divani τό «Κέντρο Προοδευτικῆς Πολιτικῆς» τοῦ κυρίου Παπαντωνίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἱδρυτική διακήρυξις ὀμνύει στήν Κεντροαριστερά καί στόν ἐκσυγχρονισμό.

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ΝΔ προσδοκᾶ πολιτικά κέρδη ἀπό τήν συμπόρευση μέ τήν Προοδευτική Κεντροαριστερά συνιστῶσα τοῦ κυρίου Παπαντωνίου. Ἔτσι στό Συνέδριο τῆς προσεχοῦς Πέμπτης τό πρόγραμμα τοῦ ὁποίου φιγουράρει διαδικτυακῶς, στίς δράσεις τοῦ Κέντρου στήν ἱστοσελίδα ΚΕΠΠ, θά λάβουν μέρος ὁ Ὑπουργός Ἐνεργείας Κώστας Σκρέκας, ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά τήν οἰκονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης , ἡ Γενική Γραμματεύς Ἐνεργείας καί Ὀρυκτῶν Ὑλῶν Ἀλεξάνδρα Σδούκου καί ἄλλοι παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου. Ὅπως: ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ ΙΟΒΕ Νῖκος Βέττας, ὁ πρώην Ὑπουργός Γιάννης Μανιάτης, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κ.ἄ.

Ἡ «Ἑστία» εὔχεται ὁλοθέρμως καλή ἐπιτυχία στό συνέδριο τοῦ κυρίου Παπαντωνίου καί παραθέτει τό σημαντικώτερο μέρος τοῦ προγράμματος τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ συνεδρίου πρός πλήρη ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν της:

«Ἑλλάδα: Ἐπενδυτικές Στρατηγικές στό Νέο Γεωπολιτικό καί Ἐνεργειακό Περιβάλλον»
Ἀθήνα, 21 Ὀκτωβρίου, 2021

Εἰσαγωγική συνεδρία:

κ. Γιάννος Παπαντωνίου, Πρόεδρος, ΚΕΠΠ

κ. Κωνσταντῖνος Σκρέκας, Ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας

Α΄ Συνεδρία: Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας στόν κόσμο καί στήν περιφέρεια στή μετά COVID-19 ἐποχή

Ἡ Ἑλλάδα στό ἐπίκεντρο γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων σέ Μέση Ἀνατολή καί Ἀνατολική Μεσόγειο

κ. Κώστας Φραγκογιάννης, Ὑφυπουργός, ΥΠΕΞ

κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος, ΣΕΒ

Δρ. Κωνσταντῖνος Φίλης, Γενικός Διευθυντής, ΙΔΙΣ

Mr. Charles Grant, Director, Centre for European Reform, London

Β΄ Συνεδρία: Ἡ ἀνάγκη ἀλλαγῆς παραγωγικοῦ μοντέλου γιά βιώσιμη οἰκονομική ἀνάπτυξη

Ὁ δρόμος πρός τό NetZeroEmissions καί ἐπιπτώσεις γιά τίς Ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις καί τίς ἐπενδύσεις

Ἐξωστρέφεια Ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων καί στόχευση στή ΝΑ Εὐρώπη καί τίς διεθνεῖς ἀγορές

Καθ. Νῖκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ

Δρ. Τάσος Ἀναστασᾶτος, Group Chief Economist, Eurobank

κ. Κωστῆς Μουσουρούλης, Πρόεδρος, ΣΔΑΜ

Γ΄ Συνεδρία: Ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδας ὡς πρότυπου κέντρου βιώσιμης ἀνάπτυξης μέ βάση τίς ΑΠΕ, τήν Ἐνεργειακή Ἀποδοτικότητα καί τήν Βιολογική Γεωργία

κα. Ἀλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας ΕΟΠΥ, ΥΠΕΝ

κ. Γιῶργος Κοφινάκος, CEO, StormHarbour, UK

Καθ. Γιάννης Μανιάτης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιῶς».

Κεντρικό θέμα