Ὑπό διωγμόν ἡ παράδοσις Χωρίς ἀσπίδα ἡ Ὀρθοδοξία

504 περιστατικά ἐκρήξεων, βεβηλώσεων, ληστειῶν, κλοπῶν, βανδαλισμῶν σέ ἐκκλησίες, καί οὔτε μία καταδίκη ἀπό τά πολιτικά κόμματα!

Η «ΕΣΤΙΑ» συμπληρώνει σήμερα, 4 Ἰανουαρίου, 145 χρόνια ἀπό τήν πρώτη ἔκδοσή της ὑπό μορφή περιοδικῆς ἐπιθεωρήσεως, τό ἔτος 1876. Καί τά γενέθλιά της αὐτά συνδυάζονται δυστυχῶς μέ ἀνησυχητικές ἐξελίξεις σέ θέματα ἱστορίας, παραδόσεως καί θρησκείας. Ἡ αἴσθησις, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θεσμοί καί ἀξίες ἀρρήκτως δεμένοι μέ τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τῶν νεωτέρων χρόνων, τελοῦν ὑπό διωγμόν, ἐνισχύεται αὐτές τίς ἡμέρες ἀπό δύο γεγονότα. Ἀπό τήν αἰφνιδιαστική ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νά βάλει λουκέτο στούς Ἱερούς Ναούς τήν ἡμέρα τῆς τελέσεως τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Ὁ ἁγιασμός θά διεξαχθεῖ χωρίς τόν ἐλάχιστο ἀριθμό πιστῶν. Μετριοπαθεῖς Μητροπολῖτες οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν σχέση μέ τούς λεγομένους «σκληροπυρηνικούς» καί δέν πρωτοστάτησαν σέ ἐμπρηστικές δηλώσεις κατά τῆς Πολιτείας μέ ἀφορμή τήν πολιτική της στήν περίοδο τῆς πανδημίας, ἐπικοινώνησαν μαζί μας βαθύτατα προβληματισμένοι καί ἀπογοητευμένοι κάνοντας λόγο γιά «ἀναξιοπιστία τῆς Πολιτείας» ἡ ὁποία ἄλλαξε τήν ἀπόφασή της τήν τελευταία στιγμή.

Μᾶς ἐνημέρωσαν μάλιστα –ἐπαναλαμβάνουμε, μετριοπαθεῖς Μητροπολῖτες– ὅτι εἶναι κοινό μυστικό στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας καί πρός τοῦτο ὑπάρχει ὀργή, ὅτι πίσω ἀπό τήν αἰφνιδιαστική ἀπόφαση –γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς ὁποίας συνεδριάζει ἐκτάκτως σήμερα ἡ Ἱερά Σύνοδος– κρύβονται ἕνας ὑπουργός καί ἕνας ὑφυπουργός οἱ ὁποῖοι βρίσκονται πολύ κοντά στό Μαξίμου. Ἐπειδή ὅμως αὐτό δέν κατέστη νά διασταυρωθεῖ μέ πραγματικά περιστατικά, αὐτήν τήν φορά δέν θά ἀναφέρουμε ὀνόματα. Τό ρεπορτάζ ὅμως θά ἐξακολουθήσει. Τό λουκέτο στούς ναούς τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων δέν ἐκλαμβάνεται ὡς ἀπόφασις πού πλήττει μόνον τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά καί ὡς ἀπόφασις πού πλήττει τήν λαϊκή παράδοσή μας.

Καθώς ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων πού φέτος θά διεξαχθεῖ χωρίς τήν παρουσία πιστῶν, ἔστω ἐλαχίστων, ἔχει συνδεθεῖ εὐθέως καί μέ τήν παράδοσή μας. Ἐκεῖνος πού καταφέρνει νά πιάσει τόν σταυρό ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ συνθῆκες θεωρεῖται εὐλογημένος γιά ὅλη τήν χρονιά. Οἱ νέοι στήν ἑλληνική περιφέρεια πού δίδουν μαζικῶς τό «παρών» στήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων τό γνωρίζουν ἄριστα. Ἡ Ἐκκλησία αἰσθάνεται ὅτι ἐξακολουθοῦν νά γίνονται διακρίσεις εἰς βάρος της καί ὅτι κάποιοι ἐμμένουν νά τήν ὑποτιμοῦν λόγω τῶν ἐσωτερικῶν προβλημάτων της.

Ἡ Ἐκκλησία αἰσθάνεται ὅτι γίνονται ἐπίσης διακρίσεις γιατί ἐλάχιστες φορές ἤ καί ποτέ τά πολιτικά κόμματα ἐκδίδουν ἀνακοινώσεις συμπαραστάσεως ὅταν οἱ ναοί βανδαλίζονται. Ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις προβολῆς θρησκευτικῶν χώρων μουσουλμανικῶν ἤ ἄλλων δογμάτων ἡ καταδίκη εἶναι ὁμόθυμος. Καί ἄριστα εἶναι, καθώς τά κόμματα ὀφείλουν νά καταγγέλλουν τήν ἰσλαμοφοβία καί τόν ἀντισημιτισμό. Τό αὐτό ὅμως πρέπει νά κάνουν καί γιά τίς ἐπιθέσεις πού δέχονται οἱ Ὀρθόδοξοι Λατρευτικοί χῶροι ναῶν τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας. Συμφώνως πρός τήν ἐτησία ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων) ἡ ὁποία ἐδόθη στήν δημοσιότητα ἀπό τήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως καί τόν Γενικό Γραμματέα Γιῶργο Καλαντζῆ καί φέρει τόν τίτλο «Δημοσιοποίηση Ἔκθεσης Περιστατικῶν εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας ἔτους 2019», τό 96% τῶν ἐπιθέσεων ἔγινε ἐναντίον χώρων λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Χωρίς τό πολιτικό μας σύστημα νά συγκινεῖται ἰδιαίτερα.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἐκτοξευθεῖ οἱ ἐπιθέσεις πού ἀφοροῦν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀπό 137 περιστατικά ἐπιθέσεων τό 2015, κατεγράφησαν 563 περιστατικά τό 2018 καί 504 τό 2019. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν περιστατικῶν δέν μπόρεσε νά ἐξιχνιασθεῖ (67%). Ἐπίσης συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς πολυσέλιδης ἐκθέσεως οἱ περισσότερες ἐπιθέσεις, ληστεῖες, βανδαλισμοί καί καταστροφές τῶν θρησκευτικῶν χώρων συνετελέσθησαν κατά τίς περιόδους τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων (56 καί 59 ἀντιστοίχως).

Ἐκτός ἀπό τά 504 περιστατικά πού ἀφοροῦν χώρους λατρείας τῶν Ὀρθοδόξων, τό 2019 ὑπῆρξαν καί τρία περιστατικά πού ἀφοροῦν στήν Καθολική Ἐκκλησία, ἄλλα τρία σέ χώρους Παλαιοημερολογιτῶν, ἀκόμη τέσσερα ἀφοροῦν Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πέντε σέ ἑβραϊκά μνημεῖα, ἐνῶ ἄλλα πέντε ἀφοροῦσαν μουσουλμάνους.

Καί τό 2019 οἱ ἐκκλησίες καί τά ἐξωκκλήσια στήν Μόρια ἦσαν μόνιμοι στόχοι, ἀφοῦ ἐκείνη τήν χρονιά κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ταξιάρχου καί τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐντύπωση εἶχε προκαλέσει τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 ἡ προσβλητική κίνησις ἑνός μουσουλμάνου νά προσευχηθεῖ ἔξω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στό Ἡράκλειο Κρήτης. Ἀπείλησε μάλιστα αὐτούς πού ἐπεχείρησαν νά τόν ἀπομακρύνουν. Τελικῶς ἐπενέβη ἡ Ἀστυνομία.

Ἀρκετές ἐπιθέσεις κατά ἐκκλησιῶν ἐξαπέλυσαν ἀναρχικοί. Ἐνδεικτικῶς σημειώνουμε τήν περίπτωση τῆς ἐπιθέσεως στόν Ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου στήν Ἀθήνα τόν Ἰανουάριο τοῦ 2019, μέ τούς δρᾶστες νά καταστρέφουν τίς κάμερες ἀσφαλείας καί νά γράφουν συνθήματα. Ἕνα μῆνα μετά ἀναρχικοί ἐτοποθέτησαν ἐμπρηστικό μηχανισμό στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στήν Θεσσαλονίκη, ἐνῶ μιά ὁμάς ἀντιεξουσιαστῶν εἰσέβαλε στόν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Κομοτηνή τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, φώναξε συνθήματα καί πέταξε τρικάκια! Καί τό 2019 ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Μελετίου στά Σεπόλια εἶχε δεχθεῖ τήν ἐπίθεση τῶν ἀναρχικῶν πού ἔσπασαν εἰκονίσματα καί ἔγραψαν ὑβριστικά συνθήματα στούς τοίχους.

Συνολικῶς πάντως τά περισσότερα περιστατικά ἐσημειώθησαν στήν Ἀττική (82) καί ἀκολουθοῦν ἡ Κεντρική Μακεδονία (65), ἡ Κρήτη (63), τά νησιά τοῦ Νοτίου Αἰγαίου (63) καί ἡ Ἤπειρος (48).

Κεντρικό θέμα