Τζιχάντ στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης

Τυνήσιος παράνομος μετανάστης ὁ δράστης – Ἡ Τουρκία καταδικάζει ὑποκριτικῶς

ΓΙΑ μία ἀκόμη φορά ὁ ἰσλαμικός φανατισμός ἔπληξε τήν καρδιά τῆς Εὐρώπης. Ἕνας ἀκόμη ἀποκεφαλισμός καί δύο ἀκόμη νεκροί, αὐτήν τήν φορά στήν Νίκαια τῆς Γαλλίας. Τώρα μέ θύματα ἀθῶες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες θέλησαν νά προσευχηθοῦν στήν ἐκκλησία. Αὐτό ἦταν τό ἁμάρτημά τους. Οὔτε εἶχαν προσβάλει οὔτε εἶχαν κἄν ἀναφερθεῖ στόν προφήτη Μωάμεθ, ὅπως τό προηγούμενο θῦμα, ὁ καθηγητής Σαμυέλ Πατύ. Μόνον τό γεγονός ὅτι προσεύχοντο σέ μιά ἐκκλησία τῆς Παναγίας, ἦταν ἀρκετό γιά τόν δράστη, ἕναν 25χρονο μουσουλμάνο, ὁ ὁποῖος ἀποκεφάλισε τήν μία, κατάφερε φονικά πλήγματα στήν ἄλλη, ἐφόνευσε τόν νεωκόρο τοῦ ναοῦ καί ἔτρεξε νά κρυφτεῖ στίς τουαλέττες ὅπου συνελήφθη τραυματισμένος μετά συμπλοκή μέ ἀστυνομικούς. Ὁ δράστης εἶναι τυνησιακῆς ὑπηκοότητος καί εἰσῆλθε στήν γαλλική ἐπικράτεια μέσω τῆς Ἰταλίας. Ἔφθασε στήν Γαλλία τέλη Σεπτεμβρίου-ἀρχές Ὀκτωβρίου ἀπό τήν Λαμπεντούζα. Σύμφωνα μέ τό AFP, ὁ ἄνδρας φαίνεται νά ἔλαβε ἐντολή ἀπό τίς ἰταλικές ἀρχές νά ἐγκαταλείψει τήν χώρα. Ὡστόσο, δέν φαίνεται νά εἶχε αἰτηθεῖ ἄσυλο ἀπό τίς γαλλικές ἀρχές.

Σέ μιάν ἄλλη πόλη τῆς Γαλλίας, στήν Ἀβινιόν, ὅπου κάποτε εἶχε τήν ἕδρα του ὁ Πάπας, ἄλλος ἰσλαμιστής ὁπλισμένος μέ μαχαίρι ἀπειλοῦσε πεζούς, φωνάζοντας «Ἀλλαχού Ἀκμπάρ», ἐν συνεχεία δέ ἐκινήθη ἐναντίον ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν πῦρ μέ ἀποτέλεσμα νά πέσει νεκρός.

Ἀλλά καί στήν καρδιά τοῦ ἰσλάμ, στήν Σαουδική Ἀραβία, φρουρός τοῦ γαλλικοῦ προξενείου ἐτραυματίσθη ἀπό τό μαχαίρι φανατικοῦ μουσουλμάνου, ὁ ὁποῖος συνελήφθη. Τήν ἴδια στιγμή σέ ἑτοιμότητα ἐτέθησαν ὅλες οἱ ἀμερικανικές ἀποστολές στήν Μέση Ἀνατολή. Ἡ Οὐάσιγκτων προειδοποίησε γιά πιθανές «τρομοκρατικές ἐπιθέσεις» ἐναντίον ἀμερικανικῶν στόχων στίς χῶρες τοῦ Κόλπου, μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας γιά ἀναχαίτιση ἕξι παγιδευμένων μέ ἐκρηκτικά μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων. Οἱ ἀμερικανικές πρεσβεῖες προειδοποίησαν, μέ τήν σειρά τους, τούς Ἀμερικανούς πολῖτες νά περιορίσουν τίς μετακινήσεις τους καί νά λαμβάνουν μέτρα ἀσφαλείας.

Ἡ Γαλλία ηὔξησε κατόπιν τούτου τό ἐπίπεδο συναγερμοῦ στό ἀνώτατο ἐπίπεδο. Τό ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός Ζάν Καστέξ, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε ἐνώπιον τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ὅτι ἡ ἀπάντησις τῆς κυβερνήσεως στήν ἐπίθεση θά εἶναι σκληρή καί ἀμείλικτος.

Ὁ Ζάν Καστέξ, ὅπως καί ὁ Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν, ἔσπευσαν στήν Νίκαια ἀφοῦ προηγουμένως εἶχαν μετάσχει συσκέψεως γιά τήν ἐκτίμηση τῆς καταστάσεως καί τήν λήψη ἀποφάσεων γιά περαιτέρω μέτρα πρός ἀντιμετώπιση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας. «Γιά μιάν ἀκόμη φορά ἡ χώρα μας κτυπήθηκε ἀπό μιά ἰσλαμική τρομοκρατική ἐπίθεση» ἐδήλωσε ὁ Μακρόν καί συνέχισε: «Τρεῖς συμπολῖτες μας ἔπεσαν στήν Νίκαια, στήν βασιλική τῆς Παναγίας. Εἶναι ἡ Γαλλία πού δέχθηκε τήν ἐπίθεση. Τήν ἴδια στιγμή συνεχίζονται οἱ προσαγωγές στήν ἐπικράτειά μας γιά τό θέμα. Θά ἤθελα νά μεταφέρω τή στήριξή μας στήν καθολική κοινότητα τῶν Γάλλων. Οἱ καθολικοί πού δέχονται ἐπίθεση στή χώρα μας. Ὁλόκληρο τό ἔθνος στέκεται στό πλευρό τους γιά νά εἶναι ἐφικτό νά ἀσκοῦνται τά θρησκευτικά καθήκοντα ἐλεύθερα στήν χώρα μας. Κάθε πολίτης μπορεῖ νά πιστεύει ἤ ὄχι, ὅμως ὅλα τά θρησκευτικά του καθήκοντα πρέπει νά μποροῦν νά ἀσκοῦνται».

Σέ μιάν ἐπίδειξη ἑνότητος καί ἀποφασιστικότητος οἱ δύο προηγούμενοι Πρόεδροι τῆς Γαλλίας, ὁ Φρανσουά Ὁλλάντ καί ὁ Νικολά Σαρκοζύ ἕνωσαν τήν φωνή τους μέ τόν Ἐμμανυέλ Μακρόν, καταδικάζοντας τήν τρομοκρατία.

Ὁ δήμαρχος τῆς Νικαίας Κριστιάν Ἐστροζύ ἐξ ἄλλου ἐτόνισε: «Ἀρκετά πιά. Ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Γαλλία νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς νόμους τῆς εἰρήνης γιά νά ἐξαλείψει ὁριστικά τόν ἰσλαμοφασισμό ἀπό τήν ἐπικράτειά μας». Ἐζήτησε δέ νά ἐνισχυθοῦν τά μέτρα ἀσφαλείας στούς ναούς στήν Γαλλία. Τεταμένη εἶναι ἡ κατάστασις καί στήν γειτονική Ἱσπανία, ὅπου κατά τό παρελθόν εἶχαν σημειωθεῖ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις ἀμέσως μετά τήν δράση ἰσλαμιστῶν στήν Γαλλία.

Παγκόσμια εἶναι ἡ κατακραυγή γιά τήν τρομοκρατία ἄν καί οἱ περισσότερες δηλώσεις ἀλληλεγγύης παραμένουν ἐπιφανειακές χωρίς νά μπαίνουν στό βάθος τοῦ προβλήματος. Ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν δηλώνει: «Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη εἶναι ἀλληλέγγυα πρός τήν Γαλλία. Παραμένουμε ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι ἀπέναντι στήν βαρβαρότητα καί τόν φανατισμό». Ἡ Ἄγγελα Μέρκελ ἐδήλωσε «βαθύτατα συγκλονισμένη ἀπό τούς βάρβαρους φόνους στήν ἐκκλησία στήν Νίκαια». Τήν συμπαράσταση τῆς ΕΕ στήν Γαλλία ἐξέφρασε ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ.

Τήν ἀπόλυτη στήριξή του στήν Γαλλία ἐξέφρασε καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μέ ἀνάρτηση κατεδίκασε μέ ἀποτροπιασμό «τήν εἰδεχθῆ ἐπίθεση στήν Νίκαια».

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ὅμως ἔχει ἡ ἀνάρτησις τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, ἡ ὁποία ἀνέφερε: «Ἀντιλαμβάνομαι τήν ἀνάγκη τῆς Γαλλίας νά ὑπερασπιστεῖ τίς ἀξίες της, ἀλλά θεωρῶ ὅτι οἱ ἀπεικονίσεις στά δημόσια κτίρια θά μποροῦσαν νά εἶχαν ἀποφευχθεῖ».

Στό ζήτημα αὐτό ἔχει ἀναφερθεῖ καί ἡ «Ἑστία» ἐπισημαίνοντας ὅτι τά σατιρικά σκίτσα καί ἡ γελοιοποίησις δέν εἶναι τρόπος ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἰσλάμ καί τῶν ριζοσπαστικῶν στοιχείων του, ὅταν μάλιστα ἐπιδεικνύεται ἀνοχή ἀπέναντί τους σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.

Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε τήν ὑποκριτική στάση τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνός κατεδίκασε τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στήν Νίκαια, ἀφ’ ἑτέρου κινητοποιεῖ πυρῆνες φανατικῶν σέ διάφορες πόλεις τῆς Εὐρώπης. Ἡ πλέον σημαντική ἐσημειώθη στήν Λυών, ὅπου δεκάδες Τούρκων διεδήλωσαν παραβλέποντες τά περιοριστικά μέτρα μέ συνθήματα κυρίως κατά τῶν Ἀρμενίων. Ἡ γαλλική ἀστυνομία εἶχε λάβει μέτρα γιά νά ἀποφευχθοῦν οἱ συγκρούσεις, ἀναπτύσσοντας περίπου 100 ἀστυνομικούς, πού σταμάτησαν γιά ἐλέγχους διερχόμενα ὀχήματα καί ἔκοψαν πρόστιμα γιά παραβίαση τῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας. «Ἀπόπειρες ἐκφοβισμοῦ καί ἐχθρικές ἐνέργειες δέν ἔχουν θέση στήν Δημοκρατία» ἐσχολίασε ὁ περιφερειάρχης τῆς ἐπαρχίας Ροδανού γιά τό πογκρόμ τῶν Γκρίζων Λύκων κατά τῶν Ἀρμενίων.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Πακιστάν Ο. Χάν ἔστειλε ἐπιστολή σέ κυβερνήσεις μουσουλμανικῶν χωρῶν, μέ τήν ὁποία τούς ἀπευθύνει ἔκκληση νά συνεργασθοῦν μέ στόχο νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ «ἰσλαμοφοβία» ἰδιαιτέρως στήν Γαλλία. Ὁ Χάν ὁμίλησε μάλιστα γιά «τίς δύσκολες συνθῆκες διαβιώσεως τῶν μουσουλμάνων στήν Γαλλία» σέ συνέχεια τῶν διαμαρτυριῶν σέ διάφορες πόλεις τοῦ Πακιστάν καί τοῦ μποϋκοτάζ τῶν γαλλικῶν προϊόντων.

Κεντρικό θέμα