Τσίπρας κατηγορεῖ Πούτιν γιά ἀποσταθεροποίηση

PHOTO : EPA / OLIVIER HOSLET

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τίς ἀπελάσεις Ρώσσων διπλωματῶν – Τά tweet καί οἱ ἀνεξάρτητοι

ΒΑΘΥΤΕΡΑ καί σοβαρότερα ἀκόμη καί ἀπό αὐτά πού προεβλήθησαν δημοσίως εἶναι τά αἴτια τῆς «αἰφνιδίας» κρίσεως στίς ἑλληνορωσσικές σχέσεις μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ νά ἀπελάσουν δύο ἀνωτάτους Ρώσσους διπλωμάτες μέ τήν κατηγορία τῆς ἀναμείξεως στίς ἐσωτερικές μας ὑποθέσεις. (Παρακίνησις Μητροπολιτῶν γιά συμμετοχή σέ συλλαλητήρια, προσπάθεια ἐξαγορᾶς κρατικῶν ἀξιωματούχων καί ἀπόσπασις ἀπορρήτων πληροφοριῶν γιά τό Σκοπιανό κ.ἄ.)

Ἡ χρονική σύμπτωσις τῆς ἀπελάσεώς τους μέ τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ ἀλλά καί μέ τίς μετακινήσεις-ἀποσκιρτήσεις βουλευτῶν ἀπό τούς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες καί τήν Ἕνωση Κεντρώων πρός ἄλλες πολιτεῖες, ὁδηγοῦν στό εὔλογο συμπέρασμα ὅτι οἱ ἀπελάσεις δέν συνδέονται μόνο μέ τά συλλαλητήρια καί τήν τυχόν ρωσσική ἀνάμειξη στήν ὀργάνωσή τους (ἄλλωστε ἡ συμμετοχή πολιτῶν σέ αὐτά λόγω θέρους βαίνει μειούμενη) ἀλλά μέ κάτι εὐρύτερο. Καί πάντως μή ἀναμενόμενο. Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ στήν Μόσχα, ἡ συνάντησίς του μέ τόν ὁμόλογό του Σεργκέι Λαβρώφ καί ἡ ἄρνησις τῶν Ἀθηνῶν νά μετάσχουν στίς εὐρωπαϊκές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας γιά τήν ὑπόθεση Σκριπάλ, δείχνουν πώς τό κλῖμα παρά τήν νέφωση ἦταν σέ γενικές γραμμές καλό καί πώς κάτι ἄλλο μεσολάβησε μέχρι νά φθάσουμε στήν κρίση μέ τήν ἀπέλαση Ρώσσων διπλωματῶν. Ἀπό τήν ἐπίσκεψη Κοτζιᾶ στήν Μόσχα στίς 11 Ἰουνίου μέχρι καί χθές μεσολάβησαν:

– Οἱ διαγραφές-ἀνεξαρτητοποιήσεις δύο βουλευτῶν τῶν ΑΝΕΛ, εἷς ἐκ τῶν ὁποίων ἐκλέγεται στήν Θεσσαλονίκη καί δηλώνει Παοκτζῆς καί εἷς ἄλλος πού ἐκλέγεται στόν Πειραιᾶ καί δηλώνει Ὀλυμπιακός.

– Ἡ καταγγελία τοῦ Μεγάρου Μαξίμου περί κέντρων τά ὁποῖα ἔχουν βάση τήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη καί ἀπεργάζονται σχέδια ἀποσταθεροποιήσεως τῆς Κυβερνήσεως.

– Ἕνα πολύ περίεργο tweet τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ, τό ὁποῖο δέν ἀνελύθη ἐπαρκῶς, στίς 26 Ἰουνίου. Tweet πού ἔκανε λόγο γιά ὀργανωμένο σχέδιο πολιτικῆς ἀνωμαλίας «μέ τά λεφτά ὀλιγαρχῶν καί τρίτων παραγόντων» καί ὑπεστήριζε ὅτι «κάποιοι σέ τέτοια σχέδια ἔχουν μεγάλη παράδοση». Ἀρχικῶς θεωρήθηκε ὅτι ὁ Κοτζιᾶς ἀναφερόταν στόν χῶρο τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί στό 1965, χωρίς νά προβληματισθεῖ κανείς γιατί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ἐνεπλάκη στήν ἐσωτερική ἀντιπαράθεση κάνοντας χρήση τοῦ δυτικοῦ ὅρου «ὀλιγάρχες».

– Ἡ ἀπόφασις Τσίπρα νά μήν μεταβεῖ στήν Μόσχα γιά τήν ἔναρξη τοῦ Μουντιάλ, μολονότι εἶχε πρόσκληση ἀπό τόν Πρόεδρο Πούτιν.

– Ἡ ἵδρυσις νέου δεξιοῦ κόμματος τό ὁποῖο ἐνδεχομένως λειτουργήσει καί ὡς ὑποδοχέας ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν ἐφ’ ὅσον ὑπάρξουν στό μέλλον καί ἄλλες διαρροές ἀπό τήν κυβερνητική πλειοψηφία. Ἡ ἵδρυσις τοῦ κόμματος ἀπεφασίσθη σέ «μυστικό δεῖπνο» μέ τήν συμμετοχή γνωστοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ, ρωσσικῆς ἐπιρροῆς.

– Ἡ προσχώρησις τοῦ βουλευτοῦ Κατσιαντώνη στήν ΝΔ τήν ὁποία ἡ «Αὐγή» ὑπεδέχθη μέ τόν ἑξῆς τίτλο: «Στή ΝΔ μέσω… τούμπας στό Μακεδονικό». (Ἀρχικῶς εἶχε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς σύνθετης ὀνομασίας.)

Στήν πραγματικότητα ἡ ἀσθενής κυβέρνησις Τσίπρα θεωρεῖ ὅτι εὑρίσκεται ἀπέναντι σέ διασταυρούμενα συμφέροντα ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά πού ἐπεδίωξαν γιά διαφορετικούς λόγους τήν ἀποσταθεροποίησή της. Ἡ συμφωνία μέ τά Σκόπια ἔχει τεράστια γεωπολιτική σημασία καί ἀπό αὐτή τήν ἄποψη ἔχει ἔρεισμα ἡ ἄποψις ὅτι οἱ Ρῶσσοι θά ἔκαναν τά πάντα γιά νά τήν σταματήσουν. Τό ἐρώτημα εἶναι ὅμως μέχρι ποῦ ἔφθασαν. Μέχρι τά συλλαλητήρια ἤ καί παραπάνω; Τό κλῖμα στίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν ἦταν πάντως γενικά καλό. Ὁ Λαβρώφ χαρακτήρισε τίς συνομιλίες του μέ τόν Κοτζιᾶ πρό μηνός «πλούσιες καί οὐσιαστικές».

Ἡ Κυβέρνησις χρέωνε βεβαίως ἀπό τόν περασμένο Ἰανουάριο σέ συγκεκριμένους παράγοντες τῆς Βορείου Ἑλλάδος ὅτι κρύβονται πίσω ἀπό τήν ὀργάνωση τῶν συλλαλητηρίων, ἀλλά δημοσίως σιωποῦσε. Ἡ μαζική συμμετοχή ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων σέ αὐτά τήν θορύβησε καί τήν θορυβεῖ. Ἐξ οὗ καί ἡ ὄχι τυχαία φράσις Τσίπρα περί «ἑτερόκλητου ὄχλου». Ὑπῆρχαν μάλιστα ἐκείνη τήν ἐποχή ὑπουργοί τοῦ κ. Τσίπρα οἱ ὁποῖοι ἀνήμποροι νά καταλάβουν σέ τί ὀφείλεται ἡ λαϊκή ὀργή ἐναντίον τους γιά τό Μακεδονικό εὕρισκαν τήν εὔκολη λύση νά ἀποδίδουν τήν τυχόν ἐμπλοκή ἐπιχειρηματιῶν στήν ὀργάνωση συλλαλητηρίων σέ …ρωσσικό δάκτυλο. Ὅσα ἐπακολούθησαν μέ τό πρωτάθλημα, μέ τίς χρυσοφόρες ἀγοραπωλησίες ἑταιρειῶν στήν Βόρειο Ἑλλάδα, ἐνίσχυσαν στό μυαλό τους τίς θεωρίες συνωμοσίας. Ὅσο ὅμως τά πράγματα παρέμεναν ὑπό ἔλεγχο καί ἡ κυβερνητική πλειοψηφία ἦταν σταθερή, δέν ἔδιναν μεγάλη σημασία. Τώρα πού βουλευτές τους ἄρχισαν νά ἐγκαταλείπουν τό σκάφος γιά ποικίλους λόγους, οἱ ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἀριστερᾶς ἀνεκάλυψαν …ρωσσικό δάκτυλο. Μωραίνει κύριος.

Κεντρικό θέμα