Τσακαλῶτος καί «53+» θέλουν «παρένθεση» τόν Τσίπρα!

Τί ὑποστηρίζουν σέ ἐμπιστευτικές συζητήσεις κορυφαῖα στελέχη τοῦ Μαξίμου

TO ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πού ἀκολουθεῖ ἀνήκει σέ κείμενο τῆς πρωτοβουλίας τῶν «53+» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος. Ἐγράφη μετά ἀπό πανελλαδική σύσκεψη μελῶν τοῦ ρεύματος καί ὅταν τό διάβασε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας λέγεται ὅτι κατελήφθη ἀπό ὀργή. Πρόκειται στήν οὐσία γιά εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεσίας του ἀλλά καί τῆς στρατηγικῆς του γιά τήν καθαρή ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια. Εἰδικῶς στό σημεῖο πού ἡ ὁμάδα Τσακαλώτου κάνει λόγο γιά «συγκεντρωτισμό», γιά «ἐπιβολή» καί «μετατόπιση τοῦ κέντρου λήψης ἀποφάσεων». Ὁ τίτλος του εἶναι ἄλλωστε ἐνδεικτικός: «Τό Μετά εἶναι σήμερα».

Ἡ «Ἑστία» ἀναδημοσιεύει σήμερα τό ἐπίμαχο ἀπόσπασμα πού προκαλεῖ κρίση στίς σχέσεις Τσίπρα – Τσακαλώτου καί Τσίπρα – Βούτση ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ παρεμφερῆ φρασεολογία σέ τελευταῖες συνεντεύξεις του σέ κομματικά ἔντυπα. Τό κείμενο βόμβα ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Χρειαζόμαστε ἕνα κόμμα, πού θά ἀντιμετωπίζει τή λογική τοῦ κυβερνητισμοῦ, πού ἔχει ρίξει ἤδη τούς σπόρους του, ἕνα κόμμα σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τήν κοινωνία καί τά κινήματα, πού θά λειτουργεῖ συλλογικά καί δημοκρατικά καί θά μπορεῖ νά ἀκυρώνει φαινόμενα συγκεντρωτισμοῦ, ἀλαζονείας, παραγοντισμοῦ, προσωπικῶν πολιτικῶν ἤ τή σαφῆ μετατόπιση τοῦ κέντρου λήψης τῶν ἀποφάσεων στό κυβερνητικό σχῆμα. Χρειαζόμαστε μιά κυβέρνηση, πού ἡ σταθερότητά της θά βασίζεται στήν ἡγεμονία, τή δυναμική τῶν ἰδεῶν τῆς ἀριστερᾶς, τή διαρκῆ διαβούλευση μέ τήν κοινωνία τῶν πολλῶν καί ἀσφαλῶς ὄχι στήν ἐπιβολή ἤ τήν ὑποχώρηση σέ ζητήματα ἀρχῶν, τήν ἀδιέξοδη ἰσορροπία τρόμου, πού μόνο τόν πολιτικό ἀντίπαλο ἐξυπηρετεῖ.Καί τά χρειαζόμαστε ὅλα αὐτά, καθώς μπροστά μας ἔχουμε σκληρές μάχες πού πρέπει νά κερδίσουμε. Ἡ πολυπόθητη “ἔξοδος” δέν ἀπαιτεῖ “καθαρό τοπίο”, πού ἔτσι κι ἀλλιῶς δέν ὑπάρχει, ἀλλά ἑνότητα τῶν δυνάμεών μας, ξεκάθαρη πολιτική, στοχοπροσήλωση, εἰλικρίνεια, τομές καί ρήξεις ἐκεῖ πού χρειάζεται».

Ἀνάλογες θέσεις ὑπέρ «τῆς διακυβέρνησης ἡγεμονίας καί ὄχι διακυβέρνησης ἐπιβολῆς» ἔλαβε προσφάτως καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης.

Τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Στό Μαξίμου διακρίνουν σέ τέτοια κείμενα ὄχι ἁπλῶς τάση κηδεμονίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό στελέχη πού ὑποφέρουν στήν σκέψη τῆς μετατροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ ἀρχηγικό κόμμα ἀλλά καί διάθεση ἀνατροπῆς τοῦ κ. Τσίπρα ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ κόμματος μετά ἀπό πιθανή ἐκλογική ἧττα στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή κινεῖται –σύμφωνα μέ κορυφαῖα στελέχη τοῦ Μαξίμου– ἡ ἐσωκομματική διαφωνία κορυφῆς γιά τόν χρόνο διεξαγωγῆς δύο ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν. Ἡ Ὁμάδα Τσακαλώτου ἀλλά καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης φέρονται νά προκρίνουν τήν ταυτόχρονη διεξαγωγή ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί εὐρωεκλογῶν. Κατά τό Μαξίμου, αὐτή ἡ ἐπιλογή ὅμως εὐνοεῖ τό σενάριο τῆς παρενθέσεως, τῆς ἥττας καί τῆς ἀποχωρήσεως ἀπό τήν ἐξουσία, γι’ αὐτό καί ὁ Πρωθυπουργός τό ἀποδοκίμασε, ἀσυνήθιστα ἐνοχλημένος στό πρόσφατο Ὑπουργικό Συμβούλιο. Ἡ ὁμάς Τσακαλώτου φέρεται ἐπίσης νά διαφωνεῖ τόσο μέ τήν ταυτόχρονη διεξαγωγή ἐθνικῶν καί αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν ὅσο καί μέ τήν συνεργασία μέ τίς δυνάμεις τῆς κεντρο-αριστερᾶς στούς Δήμους καί τίς Περιφέρειες. Τό σημαντικώτερο ὅλων δέ εἶναι, τέλος, πώς διαφωνεῖ μέ τήν ἐπιχείρηση-κάθαρση στόν χῶρο τῆς Ὑγείας. Οἱ γραμμές στό κείμενο τῶν «53+» εἶναι μετρημένες καί ζυγισμένες, καί πάντως σέ τεράστια ἀπόσταση ἀπό τήν ρητορεία Τσίπρα στήν τελευταία συνεδρίαση τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος. Οἱ κουβέντες πού ἀκούγονται πίσω ἀπό τίς πόρτες τοῦ Μαξίμου εἶναι βαρειές: «Κάποιοι θέλουν νά χάσουμε καί νά κάνουμε …διάλειμμα γιά νά ἀνατρέψουν τόν Τσίπρα» λένε χαρακτηριστικῶς στήν ἕδρα τοῦ καθεστῶτος, αἰφνιδιασμένοι μᾶλλον ἀπό τήν ἔκταση τῆς ἀνταρσίας. Ὁ Πρωθυπουργός θεωροῦσε ὅτι θά πορευθεῖ πρός τίς κάλπες ἔχοντας καλυμμένα τά ἐσωκομματικά μέτωπά του. Τώρα ἀνακαλύπτει σέ ἀνυπόγραφα κομματικά κείμενα πού ἔχουν τήν εὐλογία τῶν ὑπουργῶν του ὅτι ἀμφισβητεῖται ἡ στρατηγική του γιά τίς ἐκλογές, γιά τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια, γιά τήν μετατροπή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ σοσιαλδημοκρατικό κόμμα…

Κεντρικό θέμα