Τούς «παραδώσαμε» τό ὄνομα Μακεδονία καί αὐτοί ὑπογράφουν συμφωνίες μέ τούς Τούρκους

Πενταετές μνημόνιο στρατιωτικῆς συνεργασίας μέ τήν Ἄγκυρα ὑπέγραψαν οἱ Σκοπιανοί Μῦθος ὅτι διά τοῦ ἐθνικοῦ συμβιβασμοῦ ἀνακόπτεται ἡ ἐπιρροή τῆς γείτονος στά βόρεια σύνορά μας

ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ὅτι ἦταν ἐπωφελής ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Μᾶς ἔλεγαν ὅτι δέν ἀπεμπολοῦμε τίποτε, ὅτι ὁ γεωγραφικός προσδιορισμός θά μᾶς ἔλυνε τά προβλήματα μέ τούς Σκοπιανούς. Τό σημαντικώτερο, μᾶς ἔλεγαν, ἦταν πώς ἀνακόπτεται ἡ διείσδυσις τῆς Τουρκίας στά Σκόπια. Πώς δέν ἔχουμε λόγους νά ἀνησυχοῦμε πλέον γιά τά βόρεια σύνορά μας. Αὐτά μᾶς ἔλεγαν ὁ κ. Τσίπρας καί ὁ κ. Κοτζιᾶς, οἱ ὁποῖοι φόρεσαν τά καλά τους καί τά καλύτερα χαμόγελά τους καί ἔσπευσαν στό χωριό Ψαράδες, νά ἐναγκαλισθοῦν τόν Ζόραν Ζάεφ καί νά τοῦ παραδώσουν τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, τόν πολιτισμό μας, τήν ἱστορία μας, τήν τιμή τῆς πατρίδος. Ἔχουν ἀξία αὐτές οἱ ἔννοιες γιά ἀριστερούς; Καί πόση ὑποκρισία μπορεῖ νά ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό τήν δήλωση, ὅτι μέ τήν συμφωνία αὐτή διασφαλίζεται ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια; Ὅτι ἀναχαιτίζεται ἡ προσπάθεια τῶν Τούρκων νά διαμορφώσει ἕνα ἐλεγχόμενο ἀπό αὐτήν τόξο στά Βαλκάνια; Αὐτά μᾶς ἔλεγαν καί τεχνηέντως ἀπέφευγαν νά ποῦν μιά λέξη γιά τήν «μακεδονική ἐθνότητα» πού παρεχώρησαν καί γιά τήν «μακεδονική γλῶσσα» πού ἀνεγνώρισαν. Τήν ἀνεγνώρισαν αὐτοί. Ἐμεῖς δέν θά τήν ἀναγνωρίσουμε ποτέ. Μετά μᾶς ἔλεγαν ὅτι μᾶς ἀνετέθη ὁ ἔλεγχος τοῦ σκοπιανοῦ ἐναερίου χώρου. Μιά ἀγγαρεία γιά λογαριασμό τοῦ ΝΑΤΟ ἦταν αὐτό. Δικά μας μαχητικά, πού ἀφαιροῦνται ἀπό τίς μοῖρες ρέντινες τοῦ Αἰγαίου, ἐξασφαλίζουν τήν ἀεροπλοΐα στά Σκόπια. Ἐξασφαλίζουν ὅτι τά τουρκικά μεταγωγικά θά μεταφέρουν μέ ἀσφάλεια τήν τουρκική στρατιωτική βοήθεια πρός τά Σκόπια…

Τά ξέραμε ὅλα αὐτά. Τά λέγαμε καί μᾶς χαρακτήριζαν «ἀκραίους» ἕως καί «γραφικούς». Τώρα ὅμως οἱ μάσκες πέφτουν. Τά προσχήματα καταρρέουν. Ἡ γυμνότης τοῦ ἰδεολογήματος πού μᾶς παρουσίαζαν οἱ κ. Τσίπρας καί Κοτζιᾶς ἀποκαλύπτεται.

Πενταετῆ συμφωνία στρατιωτικῆς συνεργασίας ὑπέγραψαν ἡ Τουρκία μέ τά Σκόπια, στό πλαίσιο μάλιστα τῆς ἀμυντικῆς ἐκθέσεως IDEF 21 στήν Ἄγκυρα. Καί νά σημειωθεῖ στήν ἀντίστοιχη ἑλληνική ἔκθεση DEFEA 21, πρίν ἀπό ἕνα περίπου μῆνα, οὔτε Τούρκους εἴδαμε οὔτε Σκοπιανούς. Οἱ Τοῦρκοι ἀπεῖχαν ἐπιδεικτικῶς, οἱ δέ Σκοπιανοί ἦλθαν τόσο «διακριτικά» πού μόνον σέ κάποιες ἐπίσημες καταγραφές τούς εἴδαμε. Ἡ παρουσία τους ἦταν ἀνύπαρκτη.

Κρατοῦσαν φαίνεται ὅλη τους τήν ἐνέργεια γιά τήν IDEF, ὅπου ἡ ὑπουργός Ἀμύνης Ραντμίλα Σεκερίνσκα συνυπέγραψε πανηγυρικά μέ τόν Χουλουσί Ἀκάρ τήν πενταετῆ συμφωνία ἀμυντικῆς καί οἰκονομικῆς συνεργασίας. Τί σημαίνει αὐτό; Οἱ Σκοπιανοί δέν ἔχουν κανένα πρόβλημα νά δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες. Μᾶς λέγουν λοιπόν ὅτι ἡ Τουρκία (τήν ὁποία κάποιοι θεωροῦν χρεωκοπημένη) θά διαθέτουν ἐπί ἐτησίας βάσεως οἰκονομική βοήθεια στά Σκόπια, προκειμένου νά «ἐνισχύουν τίς ἐπιχειρησιακές τους δυνατότητες, νά ἐξοπλισθοῦν μέ πυροβολικό καί νά ἐκσυγχρονίσουν τόν Στρατό τους». Περιττόν νά προσθέσουμε ὅτι ὅλα αὐτά θά γίνουν σέ συνεργασία μέ τόν τουρκικό Στρατό καί μέ τήν τουρκική ἀμυντική βιομηχανία στήν ὁποία καί ἐν τέλει θά καταλήξουν τά κονδύλια βοηθείας πού διαθέτει ἡ Ἄγκυρα στά Σκόπια.

Ἐναντίον τίνος θά χρησιμοποιηθοῦν αὐτά τά τουρκικῆς προελεύσεως ὅπλα πού θά φθάσουν στά Σκόπια στό πλαίσιο τῆς ὑπογραφείσης συμφωνίας, περιττόν νά εἰκάσουμε. Εἶναι ξεκάθαρο. Ἴσως οἱ μόνοι πού δέν θέλουν νά βλέπουν αὐτές τίς ἀλήθειες εἶναι κάποιος κ. Τσίπρας καί κάποιος κ. Κοτζιᾶς.

Τό ἐρώτημα εἶναι, μετά ὅλες αὐτές τίς ἐξελίξεις, μπορεῖ ἡ ἑλληνική Βουλή, ἔχει τό ἠθικό δικαίωμα, νά ἐπικυρώσει αὐτά πού συνομολογήθηκαν στίς Πρέσπες;

Κεντρικό θέμα